Sunteți pe pagina 1din 13

Context local

 Titulatura oficială a şcolii: Școala Gimnazială Valea-Seacă


 Adresa: Școala este situată în localitatea Valea Seacă, comuna Valea Seacă, județul IAȘI, telefon/fax 0232714833,
e-mail valeaseaca_school@yahoo.com şi oferă servicii educaționale comunității situate în localitatea Valea Seacă
şi Conțeşti.

Repere geografice

Comuna Valea Seacă se află în nord-vestul județului Iaşi, la nord de municipiul Paşcani. Este străbătută de şoseaua
județeană DJ208, care o leagă spre nord de Lespezi şi mai departe în județul Suceava de Dolhasca, Dolheşti, Preuteşti şi
Fălticeni (unde se termină în DN2), şi spre sud de Paşcani (unde se intersectează cu DN28A), Mogoşeşti-Siret, Stolniceni-
Prăjescu, Hălăuceşti, Mirceşti şi în județul Neamț de Săbăoani (unde se termină tot în DN2). Prin comună trece şi calea ferată
Paşcani-Târgu Neamț, pe care este deservită de halta Topile.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Valea Seacă se ridică la 5.471 de locuitori, în scădere
față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.840 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români
(94,9%), cu o minoritate de romi (2,23%). Pentru 2,87% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (95,67%). Pentru 2,87% din populație, nu este cunoscută
apartenența confesională.
Comuna Valea Seacă este administrată de un primar şi un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul, Gheorghe
Băiceanu, de la Partidul Social Democrat, a fost ales în 2016.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna nu exista, satele ei aparținând comunei Paşcani. Anuarul Socec din 1925
consemnează formarea comunei Valea Seacă în cadrul plăşii Paşcani a județului Suceava, având 4917 locuitori în satele
Conțeşti, Gâşteşti, Topilele şi Valea Seacă. În 1931, comuna a luat numele de Topile şi a devenit comună suburbană a
comunei urbane Paşcani în cadrul județului Baia. Ulterior, a revenit la denumirea de Valea Seacă.
În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Paşcani din regiunea Iaşi. În 1968, a trecut la județul Iaşi, pierzând
satul Gâşteşti, trecut în administrarea oraşului Paşcani.
Trei obiective din comuna Valea Seacă sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iaşi ca monumente de
interes local, toate fiind clasificate ca situri arheologice: situl din „Dealul Obştei” (200 m sud-est de satul Conțeşti) cuprinde
“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

1
aşezări din secolele al II-lea–al III-lea e.n. (epoca romană) şi secolul al IV-lea e.n. (epoca daco-romană); situl de la „Țintirim”
(500 est de Conțeşti, pe malul stâng al pârâului Conțeasca) conține urme de aşezări din secolul al IV-lea e.n., secolele al V-
lea–al VI-lea e.n. (epoca migrațiilor), secolele al XIV-lea–al XV-lea şi al XVI-lea–al XVII-lea (epoca medievală); şi situl de pe
„Dealul Catargii” (1 km nord-vest de satul Topile) este format din două aşezări, una din paleoliticul superior (gravettianul final)
şi una din eneoliticul final (cultura Horodiştea-Erbiceni).

Comuna Valea Seacă are în componenţa sa următoarele localităţi: satele Conțeşti, Topile şi Valea Seacă (reşedință).

Repere istorice
Comuna Valea Seaca este situata in partea vestica a judetului Iasi, plasandu-se la 78 km de oras, si la 7 km de
municipiul Pascani.
Teritoriul se afla in bazinul hidrografic Siret, reteaua hidrografica a comunei fiind formata din cursul de apa Siret cu
afluentii sai: Conteasca, Ruja, ''Torent Lutarie''.
Comuna este situata deasupra vaii Siretului cu 200-300 m, fragmentata in masive deluroase distincte: Dealul Bour,
Hopai, Crivat, Dealul Mare, Holm.
In 1908, in Monitorul Oficial din aprilie, apare pentru prima data numele comunei in ''Tabelul de comune rurale cu
satele si catunele ce le compun si si de prasile din tara''.
In 1949 este mentionata functionarea Bibliotecii intr-una din salile scolii, ceea ce inseamna ca scoala exista cu mult
inainte de acest an.
Școala Gimnazială Valea Seaca cuprinde si Scoala Gimnaziala Contesti, aflata in satul ce apartine comunei.
Satul Contesti si-a luat numele de la apa ce il traverseaza, Conteasca. Aici scoala s-a dezvoltat in jurul Bisericii, iar din
arhiva sa reiese ca primii invatatori au activat inaintea Primului Razboi Mondial.Astfel invatatori ca familia Constantinescu
Vasile si Fevronia au slujit invatamantul in sat peste 40 ani, inainte de al Doilea Razboi Mondial, la fel si invatatorul Cretu
Natalii. La inceput s-a folosit ca scoala un han ce a ars, apoi chiar casa invatatorilor.
Dupa Razboi s-a construit o scoala langa Biserica, cu doua sali, iar in 1957 s-au mai adaugat doua.
In prezent simbioza perfecta dintre scoala si Biserica a dus la modernizarea scolii dar si la cresterea copiilor in spiritul
credintei.

 Formele de învăţământ

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

2
Unitatea şcolară oferă servicii educaţionale copiilor, elevi şi preşcolari, din localităţile Conțeşti, Topile şi Valea Seacă.
Forma de învăţământ este de stat, învăţământ de zi. Cursurile se desfaşoară în limba română, elevii aparținând la două etnii:
română şi romă. La Școala Primară Valea Seacă există copii aparținând etniei rome, elevii fiind grupați în clase mixte.
Școala Gimnazială Valea-Seacă funcţionează pe trei nivele de învăţământ:
-preşcolar, la Grădinița cu program normal Valea-Seaca (o grupa mixta), şi la Conțesti (o grupă mică şi o grupă
mixtă),
-primar, la Școala gimnazială Valea-Seacă:4 clase, la Școala Conțeşti: 5 clase ,
-gimnazial, la Școala Gimnazială Valea-seacă: 4 clase şi la Scoala Conțeşti: 3 clase
Absolvenţii învăţământului gimnazial de la Şcoala Gimnaziala Valea-Seaca sunt cuprinşi în procent de 100 % în forme
de învăţământ liceal sau profesional în localităţile Paşcani (municipiul Iaşi este situat la 72 km distanţă de localitatea Valea
Seacă). În anul şcolar 2017-2018 din 27 de absolventi, 8 au fost înscrişi în învăţământul profesional şi 18 în învăţământul
liceal.

 Serviciile oferite (Internet, cabinet medical, cabinet stomatologic, consiliere psihopedagogică)


Școala Gimnazială Valea-Seaca şi Școala Conțeşti beneficiază de servicii de Internet. În ambele şcoli există reţea de
calculatoare. În Școala Gimnazială Valea-Seacă există o bibliotecă cu aproximativ 3.500 de volume, un teren de sport, la
dispozitia cadrelor didactice se află laptopuri cu conexiune la Internet, un videoproiector mobil.
În Școala Conțeşti există o bibliotecă cu aproximativ 1.500 de volume, un teren de sport, la dispozitia cadrelor didactice
se află un laptop cu conexiune la Internet, un videoproiector mobil.
Școala nu are cabinet medical sau cabinet stomatologic.
Serviciile de consiliere psihopedagogică se pot realiza pe plan local, la nivelul unităţii noastre, şcoala are în schema de
personal specialist în psihopedagogie sau pedagogie specială.
În şcoală s-au derulat proiectul ,,EUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ'', unde au fost implicati 96 de copii si 13
cadre didactice.

Este în perioada de sustenabilitate proiectul implementat de ISJ Iaşi şi Fundația HoltIS ”Împreună pentru copii”. În
cadrul acestui proiect, două cadre didactice din şcoală au participat la cursuri de formare pentru a deveni ”educatori
parentali”, pentru derularea de activități cu părinții elevilor din grupuri vulnerabile.

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

3
A. Date referitoare la copii:

a) Şcoala Gimnazială Valea-Seacă

• Numărul copiilor din comunitate / zonă arondată şcolii (pe vârste / cicluri şcolare), din care, numărul / procentul
copiilor înscrişi într-‐o formă de învățământ;

Numărul copiilor din comunitate/zona arondată școlii/grădiniței, pe vârste:

Număr de copii înscriși


Vârsta copilului Număr de copii înregistrați Procent %
într‐o formă de învățământ

0-1 11 0 0%

1-2 9 0 0%

2-3 15 0 0%

3-4 19 27 100%

4-5 18 18 100%

5-6 20 20 100%

6-7 23 23 100%

7-8 23 23 100%

8-9 36 32 100%

9 - 10 29 24 100%

10 - 11 37 37 100%

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

4
11 - 12 54 50 100%

12 - 13 18 18 100%

13 – 14 35 35 100%

14-15 32 32 100%

TOTAL 379 344

% copii înscrişi într-o formă de învățământ 90%

Numărul copiilor din comunitate/zona arondată școlii, pe cicluri școlare:

Ciclul școlar Număr de copii înscriși


Grădinița 57
Ciclul primar 147
Ciclul gimnazial 139
Total 344

• numărul / procentul copiilor aparținând grupurilor vulnerabile (copii din familii sărace / copii romi – auto
identificați sau heteroidentificați / copii cu părinții plecați etc.), din care, numărul / procentul copiilor înscrişi într-‐o
formă de învățământ;

Număr de copii din Numărul copiilor înscrişi Procentul copiilor înscrişi


Tip vulnerabilitate
Localitate / circumscripție într-o formă de învățământ într-o formă de învățământ
Copii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut 350 100%
(sărace)
Copii care aparțin minorității rome 6 6 100%
Copii care au unul sau ambii părinți plecați de acasă (ex: la 210 210 100%
muncă în străinătate/în altă localitate)
Copii care provin din familii care trăiesc din beneficii sociale 20 20 100%
“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

5
Copii aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate 50 50 85%
sau subreprezentate
Copii care au dizabilități sau cerințe educaționale speciale 4 4 100%
Copii care se află temporar sau permanent într‐o stare de 0 0 0
sănătate afectată şi sunt şcolarizați la domiciliu sau în spital
Copii care sunt instituționalizați 0 0 0
Copii care se află în stare de detenție 0 0 0
Copii care provin din familii monoparentale 15 15 100%
Copii remigrați 7 7 100%
Copii care provin din familii cu un nivel scăzut de educație al 72 72 100%
părinților, sub 8 clase
Părinți cu un nivel scăzut de educație, sub 8 clase 50
Familii care trăiesc din beneficii sociale 15
Tineri de peste 18 ani care au părăsit sistemul instituționalizat 0
de protecție a copilului şi nu beneficiază de nicio formă de
protecție socială

• numărul / procentul de copii în situații de risc educațional, conform definiției din ghidul cererii de finanțare (ex:
copii cu absențe, în abandon şcolar, cu situație şcolară neîncheiată, cu note slabe, corijenți, repetenți, cu
participare scăzută la educația timpurie / neînscrişi la şcoală);

Număr______________72_____________________
Procent__________19%_______________________

• numărul / procentul părinților cu nivel scăzut de educație – sub 8 clase;

Număr__________50_______________________
Procent_________19%_______________________

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

6
• numărul / procentul familiilor care trăiesc din beneficii sociale.

Număr__________15________________________
Procent_________13%_______________________

A. Date referitoare la cadrele didactice și personalul de sprijin și didactic auxiliar


• Numărul / procentul cadrelor didactice necalificate şi / sau suplinitori: 0
• Numărul / procentul cadrelor didactice care fac naveta: 32 (84,21%)
• Numărul / procentul titularilor detaşați / dimensiunea fluctuației de personal de la un an şcolar la altul: 4
(10,52%)
• Informații despre accesul unității de învățământ la personal de sprijin sau auxiliar (mediator şcolar, consilier
şcolar etc.) şi despre nevoia unor asemenea servicii: există un mediator şcolar
• Alte informații care pot veni în sprijinul justificării intervenție:
- Foarte multe cadre debutante, fără experiență;
- Numeroşi elevi care au situații familiale şi economice precare, părinți analfabeți,
violență domestică, alcoolism, părinți plecați, copii care sunt puşi să aibă grijă de
frații mai mici, căsătorii timpurii;

Tip cadru didactic Număr

Cadre didactice necalificate 0


Cadre didactice suplinitoare 4
Cadre didactice titulari 21
Cadre didactice pensionare 0

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

7
Cadre didactice care fac naveta 16
Titulari detaşați 1
Total cadre didactice unitate școlară 25

Cu referire la personalul de sprijin și cel auxiliar, precizăm care este situația actuală și care ar fi
necesarul de astfel de personal:

Personal existent în instituția de


Personal de sprijin şi auxiliar Număr de persoane necesare
învățământ, număr
Mediator şcolar 0
Consilier şcolar 1 1
Psihopedagog 0
Logoped 0
Psiholog 0
Profesor de sprijin: … 0
Altă categorie, vă rugăm precizați: personal pază 0 0

TABEL NOMINAL CADRE DIDACTICE

NUME
Nr. Data
CADRU PRENUME ADRESĂ NIVEL STUDII SPEC. 1 SPEC. 2
crt. nașterii
DIDACTIC
1 OANA Învățământ superior de
STAVARACHE 29.05.1981 PASCANI,IAȘI GEOGRAFIE
MIHAELA lungă durată
LOC. SIRETEL, Învățământ superior de
2 MANOLE MARIA 26.05.1982 CHIMIE FIZICĂ
JUD. IAȘI lungă durată

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

8
VALEA-SEACA, Învățământ superior de
3 DUCA ANGELA 26.01.1965 BIOLOGIE ED.TEHNOLOGICA
JUD. IAȘI lungă durată
ANDREEA PASCANI, Învățământ superior de
4 CONDURACHE 31.10.1988 BIOLOGIE
MIHAELA JUD. IAȘI lungă durată

PASCANI, Studii universitare de


5 LIPOVANU ROXANA 12.08.1980 LB. ENGLEZĂ GEOGRAFIE
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)
VALEA-SEACA ,SAT
Învățământ superior de
6 MANASII CIPRIAN 22.09.1979 CONTESTI, EDUC. FIZICĂ
lungă durată
JUD. IAȘI
PASCANI, Studii universitare de
7 ILADE CLAUDIU 05.06.1971 MATEMATICĂ
JUD. IAȘI licență
LIMBA SI
LOC.PASCCANI, Învățământ superior de
8 APETREI IONELA 11.12.1981 LITERATURA FRANCEZA
JUD. IAȘI lungă durată
ROMANA
LOC. PASCANI, Învățământ superior de
9 IONESCU MARIA 07.06.1975 FRANCEZA ROMANA
JUD. IAȘI lungă durată
SIMONA LOC. PASCANI, Învățământ superior de
10 ALEXANDRU 23.02.1978 ISTORIE
ANGELA JUD. IAȘI lungă durată
VALEA-SEACA, SAT.
Învățământ superior de CONSILIER
11 NOVAC DANIELA 20.01.1967 CONTESTI,
lungă durată SCOLAR
JUD. IAȘI
VALEA-SEACA, Studii universitare de
12 ALEXA LILIANA 21.05.1961 EDUCATOR
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)
PASCANI,
13 COSTAN DORINA 30.03.1958 Liceu pedagogic ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI
LESPEZI-HECI,
14 LISMAN LIIANA 28.08.1968 Liceu pedagogic ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI
PASCANI, Studii universitare de
15 APOPEI MIHAELA 30.08.1983 ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

9
VALEA-SEACA-
Studii universitare de
16 ONU SIMONA 26.06.1984 TOPILE, ÎNVĂȚĂTOR
licență (Bologna 1)
JUD. IAȘI
PASCANI,
17 ROTARIU IULIAN 26.01.1978 Liceu pedagogic ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI
LESPEZI-HECI, Studii universitare de
18 ALTAM AURICA 29.06.1971 ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)
VALEA-SEACA, Studii universitare de
19 AMARIEI LENUTA 08.07.1975 ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)
PASCANI, Studii universitare de
20 STOLERU DANIELA 14.08.1975 ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI licență (Bologna 1)
LESPEZI-HECI,
21 AGACHE CRISTINA 20.03.1983 Învățământ postliceal ÎNVĂȚĂTOR
JUD. IAȘI
SCOALA POSLICEALA DE
VALEA-SEACA,
22 CUMPATA IULIANA 20.07.1964 INVATATORI- EDUCATOR
JUD. IAȘI
EDUCATOARE
URSULEASA- VALEA-SEACA, Studii universitare de
23 MIHAELA 26.06.1993 EDUCATOR
VASILE JUD. IAȘI lungă durată
PASCANI, Studii universitare de RELIGIE
24 AGANENCEI MIHAELA 02.06.1963
JUD. IAȘI lungă durată ORTODOXA
VALEA-SEACA-
25 DOROFTEI PETRONELA Studii universitare de RELIGIE
24.05.1979 CONTESTI, LB.ROMANA
lungă durată ORTODOXA
JUD. IAȘI
Tabel cu competenţe complementare obţinute de cadrele didactice :

Numele si
Nr.
prenumele cadrului Denumirea programului de formare Furnizorul programului
Crt.
didactic
1 
2 
“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

10
Lista de PROBLEME cu care se confruntă cadrele didactice în comunitate și / sau la școală.

Principalele probleme cu care se confruntă cadrele didactice din comunitățile Slobozia – Schitu Stavnic care fac obiectul
studiului de față:
- Managementul clasei de elevi;
- Gestionarea situațiilor de criză;
- Abordarea elevilor cu probleme comportamentale;
- Implementarea metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ;
- Folosirea mijloacelor audio-video şi integrarea acestora în procesul de predare-învățare-evaluare;
- Folosirea unor metode eficiente de comunicare cu părinții, implicarea acestora în activitatea şcolară;
- Găsirea unor metode eficiente pentru reducerea abandonului şcolar;

Date despre unitatea de învățământ

• infrastructură, resurse de predare şi învățare;


• distanța medie a copiilor din grupuri vulnerabile față de unitatea de învățământ şi mijloace de transport;
• acces la activități relevante de formare continuă pentru cadrele didactice şi personalul de sprijin şi auxiliar;
• numărul copiilor a căror limbă maternă nu este limba de predare în şcoală şi numărul cadrelor didactice care
predau în limba respectivă în unitatea de învățământ;
• incidența discriminării, segregării şi / sau a stereotipurilor culturale.

Școala Gimnazială Valea-Seaca şi structura Contesti sale desfăşoară activitatea didactică în 3 clădiri.

Destinația acestor clădiri este specifică educației în cadru organizat, nu sunt spații improvizate sau degradate. Școala
Valea-Seaca îşi desfăşoară activitatea în doua corpuri de clădire:
“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

11
- corpul A, care are 6 săli de clasă, din care una este amenajată ca laborator de informatică cu 20 de calculatoare
conectate la Internet, un grup sanitar (pentru fete, băieţi şi pentru cadrele didactice) , o bibliotecă şcolară cu
aproximativ 3500 de volume, secretariat, cabinet director,cancelarie, arhivă şi spaţiu de depozitare. Aici îşi
desfăşoară activitatea 4 clasede invatamant primar (pregătitoare, clasa I - a III a, clasa a III a, a IV a), o grupa
mixta de gradinita. Clădirea are centrala termica pe lemne, are tâmplărie de termopan,apa curenta, anual în şcoală
având loc modernizări ale sălilor de clasă sau a spațiilor aferente (holuri, biorouri, secretariat.
- - corpul B, a fost renovat în anul 2017 cu sprijinul Primăriei Valea-Seaca. Clădirea are 4 săli de clasă. Aici îşi
desfăşoară activitatea clasele de învăţământ gimnazial ( a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a) .
Structura Școala Contesti îşi desfăşoară activitatea in doua cvorpuri:
- corpul A - cu 8 săli de clasă, cancelarie, spații de depozitare, grupuri sanitare pentru copii şi unul
pentru cadrele didactice. Aici învață 5 clase de învățământ primar (pregătitoare + clasa I + clasa a II a şi clasele a III a şi a
IV a) si 3 clase de gimnaziu ( a V-a, a VII-a, a VIII-a). Clădirea beneficiază de apă curentă iar încălzirea se realizează cu
centrala termica cu lemne.
- corpul B - cu doua grupe de gradinita, cabinet de informatica , csncelarie, cabinet director. Incalzirea se
faca cu centrala termica pe lemne.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN


Momentan, şcoala dispune de o sală de calculatoare cu conexiune la Internet, de o bibliotecă cu un fond de 3500 de
volume, un teren de sport, materiale sportive (bandă de alergat, masă de tenis, aparate pentru exerciții fizice), la dispozitia
cadrelor didactice se află un laptop cu conexiune la Internet, videoproiector, cameră video-foto, multifuncțională.
În instituție predau cadre didactice calificate în proporție de 100%, majoritatea fiind titulare, dar există şi un număr de
4 cadre didactice care sunt suplinitori calificați.
Elevii care frecventeaza şcoala fac parte din două grupuri etnice: o comunitate română majoritara şi o comunitate de
etnie romă, care este minoritararitară.
Majoritatea elevilor şcolii provin din familii cu o situație financiară precară, cu părinți fără venituri, sau cu venituri mici,
provenite din comerțul ambulant sezonier (flori, urzici, bureți, pui etc.). Există, de asemenea, numeroase familiii care
beneficiază de subvenții sociale alocate de Guvernul României.
De asemenea, fenomenul migrator este foarte ridicat, mulți copii având unul sau chiar ambii părinți plecați din
localitate, de multe ori chiar ei plecând pentru anumite perioade de timp împreună cu părinții. Migrația internațională a
“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

12
devenit un fenomen îngrijorător, foarte multe familii plecând în Marea Britanie sau în alte țări europene, unii părinți luând
decizia de a pleca în străinătate fără a depune la şcoală documente de retragere, ceea ce înseamnă că aceşti copii nu vor
putea urma în străinătate nici o formă de învățământ. Chiar şi dintre elevii care au depuse cereri de transfer, nu toți sunt
înscrişi la şcoli în străinătate. În cazul migrațiilor în străinătate, de cele mai multe ori, revenirea în țară este foarte dificilă,
elevii având probleme de adaptare, unii dintre ei trebuind să repete clasa. Chiar şi acest lucru se face cu foarte mare
dificultate întrucât mulți elevi nu aduc actele de la şcolile pe care le-au urmat în străinătate.
Mulți părinti nu acorda sprijin elevilor în realizarea temelor şi nici nu sunt stimulați de părinți să urmeze cursurile şcolii.
De multe ori legătura familiilor cu şcoala este deficitară, fiind foarte puțini părinții care vin să se intereseze de parcursul şcolar
al copiilor lor.
Școala face permanent eforturi atât pentru reducerea abandonului şcolar, dar şi pentru stimularea părintilor să se
implice în educația copiilor lor.
Deşi nivelul de pregătire al elevilor este evaluat ca fiind unul slab, s-a observat că aceştia sunt atraşi de activitățile
dinamice şi ludice, care se pliază foarte bine pe nevoile specifice vârstei.

“MĂSURI INTEGRATE PENTRU PARTICIPARE ȘI REINTEGRARE ȘCOLARĂ ÎN STRUCTURI ȘCOLARE DEFAVORIZATE ÎN VEDEREA CREȘTERII PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN
MEDIUL RURAL ȘI COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN JUDEȚUL IAȘI_ PARESCO”

13