Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Național „M.

Eminescu”, Botoșani
Clasa a IX-a
Numele și prenumele elevului ..................................................................................................
Data : .......................................
Disciplina : Ed. Vizuală

Test de evaluare
„Grafica”

1. Amintiți semnificațiile cuvântului desen și precizați de câte feluri poate fi acesta.


(1 punct)

2. Precizați care este diferența dintre schematizare și schițare.


(1 punct)

3. Cum se realizează gravura pe piatră ?


(2 puncte)

4. De câte feluri poate fi gravura pe lemn ? Exemplificați !


(1 punct)

5. Amintiți cele mai importante caracteristici despre tehnica pastelului.


(2 puncte)

6. Exemplificați cel puțin doi artiști graficieni și titlurile operelor lor de grafică,
cunoscute de voi.
(1 puncte)

 Se acordă 2 (două) puncte din oficiu