Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor: Popa Diane Vizat director: prof.

FRĂȚILĂ Adriana

Vizat șef comisie: BĂLAN Corina

Disciplina - Educaţie Plastică; Profil vocațíonal


Clasa a X-a liceu, Nr. ore pe săpt. : 1 ore/săpt. *34 săpt.=34 ore.
Programa: Nr. 4598/31.08.2004, Editura SIGMA

EDUCAȚIE PLASTICĂ ȘI VIZUALĂ

Planificarea calendaristică, 2017-2018

Total
Nr. Capitolul Nr. de ore Observaţii
Competenţe specifice Ore
crt. Unitatea de învăţare
I II
CS 1.1 Interpretarea imaginilor artistice
specifice artelor decorative şi artelor
- artelor decorative;
3 - 3
cinetice, evidenţiind funcţiile acestora
CS1.2 Analizarea modului de - artele textile şi artele focului;
reprezentare a timpului şi a spaţiului în 4 - 4
artele cinetice
CS1.3 Analizarea funcţiei expresive - artele cinetice, artele spectacolului, TV,
a unor materiale şi tehnici computer; 4 - 4
1
utilizate în artele decorative şi
în artele spectacolului - decorul, costumul;
3 - 3
CS 1.4 Argumentarea opiniilor proprii
referitoare la semnificaţiile subiective
asociate mesajului artistic din universul
vizual receptat - cronici de spectacol; 4 - 4
CS 2.5 Argumentarea utilizării propriilor
mijloace de expresie artistică

Planificare clasa a X-a, liceu 1


CS2.1 Realizarea de schiţe ale unor obiecte
reale de design de produs industrial sau de
design de unicat

CS2.2 Realizarea unor proiecte personale


pe o temă de design: vestimentaţie, obiecte - design - 10 10
de uz casnic, mobilier, amenajări interioare
etc.

CS 2.3 Realizarea unor schiţe reprezentând


2 propuneri proprii de decor pentru o scenă
dintr-un spectacol
- schiţe şi proiecte de scenografie
CS 2.4 Schiţarea unor proiecte de - 4 4
ansambluri decorative cotidiene sau de
spectacol, folosind materiale şi tehnici
neconvenţionale
- mijloace şi tehnici de argumentare
- 3 3
CS2.5 Argumentarea utilizării propriilor
mijloace de expresie artistică

TOTAL GENERAL 18 17 35
3

Planificare clasa a X-a, liceu 2


Vizat director: prof. Adriana FRĂȚILĂ
Vizat șef comisie: Corina BĂLAN

II. PLANIFICARE SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL I
Număr săptămâni : 17
Număr ore săptămânale : 1
Total ore semestru : 17 ·1 =17

UNITATEA CONŢINUTURI NR. DE PERIOADA OBSER-


Nr.
DE ORE VAŢII
crt. ÎNVĂŢARE
1 S1
1. Ambientul (istoric şi actual)

1  artelor decorative 2. Funcţiile utilitare, semiotice şi estetice 1


S2
ale artelor decorative şi cinetice
3. Expoziţiile (instalaţie şi spectacol) 1 S 3

1. Tapiserie, ţesături, împletituri 2 S4


S5
2  artele textile şi artele focului 2 S6
2. Ceramica, sticla
S7
1. Mişcare în arta,ritm – agent al mişcării 1
S8
2. Structuri artistice clasice sau romantice, 1 S9

 artele cinetice, artele spectacolului, TV, statice sau dinamice


3
computer 1 S 10
3. Artele spectacolului (teatru, film,
animaţie, dans etc.)
4. Arte video(tv, computer) 1 S 11

4  decorul, costumul 1. Decorul, costumul – materiale şi tehnici 1 S 12

2. Decorul, în viaţa cotidiană şi în artele 1 S 13


spectacolului

Planificare clasa a X-a, liceu 3


3. Costumul în viaţa cotidiană şi în artele 2 S 15 23 dec-
spectacolului 14 ian
vacanță
1 S 15
1. Cronică de teatru. Opinie critică
2. Cronică de film. Opinie critică 1 S16

3. Cronică de expoziţie. Opinie critică 1 S17


5  cronici de spectacol
4. Evaluare 1 3 febr-
S17
11 febr.
vacanță

Planificare clasa a X-a, liceu 4


SEMESTRUL II

Număr săptămâni : 17
Număr ore săptămânale : 1
Total ore semestru : 17 · 1 = 17

UNITATEA CONŢINUTURI NR. DE PERIOADA OBSER-


Nr.
DE ORE VAŢII
crt. ÎNVĂŢARE
1 De la o formă naturală la un obiect util - 2 S19
S20
schiţe

2. Design vestimentar de serie şi de unicat - 2 S21


S22
proiecte
1  design
3. Design de obiecte de uz casnic - proiecte 2 S23
S24
4. Design de mobilier - proiecte 2 S25
S26
5. Articole decorative (ansambluri de 2 S28
interioare) – exemple
1. Decor pentru o scenă de teatru – schiţe 2 S29 30 martie-
S30
10 aprilie
2  schiţe şi proiecte de scenografie vacanță
2. Scenografia unui spetacol 2 S31
S32
1. Mijloace artistice vizuale şi tehnici de 2 S33
S34
argumentare
 mijloace şi tehnici de argumentare.
3 iunie
1
,,Școala
Altfel
1. Prezentarea mapei personale in 1 S34
4  fata elevilor
2. Evaluarea finală

Planificare clasa a X-a, liceu 5


Planificare clasa a X-a, liceu 6