Sunteți pe pagina 1din 3

Programa analitică

Educație plastică

DENUMIREA DISCIPLINEI: „Desenul, pasiunea mea”.


TOTAL ORE PE SAPTĂMÎNĂ: 2 ore
ȘCOALA: NR. 9
CLASA: a VII- a

NOTĂ DE PREZENTARE:
Educaţia plastică favorizează dezvoltarea creativităţii în contextul obiectului de studiu
şi creează premisele transferului acesteia la celelalte discipline şi în viaţa socială.
Prin desen, elevii vor descoperi că imaginea plastică nu înseamna copierea naturii, a
realitatii, ci sugerarea expresiva si personala a acesteia, pe o suprafata bidimensionala, cu
ajutorul elementelor de limbaj si al mijloacelor de expresie (ritm, proportii, echilibru –
simetrie, contraste, armonii etc.) si al tehnicilor specifice, care se cer descoperite, cunoscute si
stapânite de catre elevi, prin experimentari si exercitii practice.
Prin intermediul desenului, elevii pot sa ordoneze, sa construiasca si sa configureze
structuri plastice complexe.
Disciplina „Desenul,pasiunea mea” se studiaza pe parcursul a 2 ore/saptamâna.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj plastic;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice
3. Transpunerea elementelor din spatiul real, obiectiv, în spatiul plastic;
4. Exprimarea plastica, utilizând materiale, instrumente si tehnici specifice artelor plastice.
5. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic

OBIECTIVELE DISCIPLINEI:
1. Dezvoltarea gandirii artistico-plastice;
2. Formarea gustului estetic;
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de stimulare a elevilor in a se exprima in culoare si
forma;
4. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a intelege si de a aprecia frumosul in arta.

Prin parcurgerea programei analitice de către elevi se asigură însuşirea unor


cunoştiinţe de bază, de natură teoretică şi practică privitoare la disciplina aleasă, de a oferi un
cadru metodic, estetic şi tehnic, în măsură să contribuie la dezvoltarea armonioasă, cât mai
deplină a personalităţii artistice a fiecăruia.
Se vor studia in :
SEMESTRUL 1:
A. Stabilirea unor noţiuni introductive despre limbajul plastic: punctul, linia, suprafaţa,
forma, culoarea, mişcarea:
1. Exerciţii de folosire a diferitelor materiale de lucru, specifice diverselor domenii
ale artelor plastice;
2. Exerciţii de obţinere a nuanţelor spre una dintre culorile vecine în steaua
culorilor;
B. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice:
1. Observarea formelor naturale şi a structurii lor exterioare şi interioare;
2. Exerciţii de utilizare şi de creare a unor motive decorative;
C. Desenul artistic:
1. Constructia corpurilor geometrice poliedrice (cub, piramida, prisma), corpurilor
de rotatie ( cilindru, sfera, con).
2. Notiuni de perspectiva (punctul principal de vedere, linia de orizont).
3. Valoratia, scari valorice, lumina-umbra.
4. Paginatie.

SEMESTRUL 2:
A. Compozitia:
1. Ritm, repetitie, echilibru;
2. Studiu de peisaj, perspectiva liniara.
B. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic:
1. Observarea, pe imagini-reproduceri de artă, a trăsăturilor caracteristice artelor
plastice din antichitate;
2.Dialog pe bază de imagini, de reproduceri după opere de artă autentică.
C. Culoarea:
1. Functia expresiva a culorii;
2. Cercul cromatic si relatiile rezultate intre culori pe acesta;
3. Contrastele cromatice: cald-rece, inchis-deschis, pozitiv – negativ, lumina-
umbra;
4. Tehnici: culori de apa, creioane colorate, acrilice, tus, pastel, acuarele.

SUGESTII METODOLOGICE:
1. Vizionarea unor monumente, muzee, expoziţii, ateliere ale artiştilor etc.;
2. Discutarea în clasă a unor imagini din albumele de artă, proiecţii şi diapozitive, casete
video, filme sau emisiuni tv;
3. Comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă vizuală.
BIBLIOGRAFIE:

1. http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx
2. http://documents.tips/documents/124313935-programa-analitica-pentru-specialitatea-
pictura.html
3. http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-gimnazial/educatie-
plastica/clasa-a-5-a/curriculum
4. http://fsed.usv.ro/pdf/PA/EDUCATIE%20SI%20ARTE%20VIZUALE.pdf
5. http://www.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c556+590++/
6. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/planificare-pentru-educatie-plastica

S-ar putea să vă placă și