Sunteți pe pagina 1din 7

Educație plastică

An școlar: 2018 – 2019

Unitatea şcolară:
Cadru didactic: Banu Cosmin
Aria curriculară: Artă plastică
Disciplina: Educație plastică
Clasa: a VI-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/săpt.: 1
Nr. ore/semestru: 18, sem. I / 16, sem. II 
Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017
Vizat, Director:
Vizat, șef comisie:

Competențe generale: La sfârșitul clasei a VI-a, elevul va dispune de capacitatea să:

1. recepteze cu sensibilitate și spirit critic mesajele artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.

2. utilizeze instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative.

3. își exprime ideile, sentimentele și mesajele, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori și aptitudini

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază

1
1.1 Înțelegerea mesajelor transmise prin limbaj artistic în contextul unor lucrări de artă

-exerciții de identificare a valențelor expresive ale limbajului vizual în lucrări de artă

- discuții despre potențialul de comunicare al limbajului vizual în lucrări proprii

- analizarea mesajului transmis în lucrarea proprie

1.2 Perceperea relației dintre mesajului artistic al unei lucrări de artă cu mijloacele de expresie identificabile

-exerciții de aplicare la alte domenii artistice a mesajului comunicat prin expresie plastică (paralelă cu muzica)

- analizarea lucrărilor proprii după criterii stabilite

1.3 Diferențierea diferitelor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă ( atât în cadrul lucrărilor bidimensionale cât și
tridimensionale )

-vizionarea unor imagini și/ sau filme care prezintă creații specifice celor mai importante stiluri, epoci și țări europene, în parte

- susținerea unor discuții pe teme date

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative

2.1 Utilizarea diverselor instrumente de natură artistică ăn scopul experimentării mai multor tehnici plastice

– realizare de compoziții utilizând instrumente corespunzătoare unor tehnici grafice

– elaborarea de schițe folosind după caz linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
2
– elaborarea de variante coloristice prin tratarea decorativă a suprafețelor într-o compoziție ritmată

2.2 Utilizarea limbajului plastic în exprimarea mesajelor ce se reflectă în lucrările realizate

– experimentarea tratării decorative pe diferite suporturi (diferite tipuri de hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) – realizarea de schițe folosind
contraste cromatice

– realizarea de schițe utilizând diverse game cromatice

– realizarea de schițe cu dominantă de culoare

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate

3.1 Exprimarea propriilor idei și sentimente în contextul unor lucrări plastice

– realizarea de compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică

– organizarea spațiului plastic închis/ deschis

– realizarea de compoziții cu un centru de interes exerciții de expresivizare a elementelor de limbaj grafic (punctul, linia, pata)

– realizarea de compoziții utilizând culori calde și/ sau reci

– realizarea de compoziții utilizând culorile complementare

3.2 Crearea de lucrări plastice în scopul organizării și participării la evenimente scolare cu tematică artistică

3
– organizarea unor expoziții în spațiile școlare (selecție, panotare, vernisare, premiere)

– participarea la concursuri locale, regionale, naționale și internaționale

Conținuturi; Domenii de conținut:

1. Limbajul plastic

- Expresivitatea limbajului plastic


- Utilizarea „valorii” ca element de limbaj plastic
- Valorificarea spațiului artistic
- Linia valorată
- Pata valorată
- Expresivitatea constrastului valoric
- Contrastele cromatice
- Acordurile cromatice
- Dominanta cromatică

2. Noțiuni de cultură artistică

- Înțelegerea contextului istoriei artei europene


- Periodizarea stilurilor artistice
- Localizarea stilurilor artistice
- Diferențierea stilurilor artistice

3. Tehnici specifice artelor plastice

- Tehnicile grafice
- Valorația suprafeței
- Expresivitatea tehnică a creionului și cărbunelui

4
- Pragatirea suprafeței picturale
- Tratarea decorativă a unei suprafețe plastice

4. Compoziția plastică

- Valorificarea naturii ca sursă de inspirație


- Schița
- Crochiul
- Formele plastice plane
- Formele plastice spațiale
- Compoziția decorativă
- Stilizarea subiectului
- Ritmul în context decorativ
- Ritmul în context plastic

5. Proiecte și evenimente

- Planificarea unei expoziții de grup


- Organizarea unei expoziții
- Panotarea lucrărilor
- Participarea la expoziții

*Notă: 1. Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o
imagine posibilă privind contextele de dobândire a acestor competențe.

2. Referitor la elementul de limbaj “culoare” trebuie menționat că teoria se referă la culorile pigment.

5
Cadru didactic: Banu Cosmin
An școlar: 2018 - 2019
Programa clasei a VI-a, cf. Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017
Vizat, Director:
Vizat, șef comisie:
EDUCAȚIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a VI-a

Nr. UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPETENȚ CONȚINUTURI Nr. SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII


Crt. E SPECIFICE de
ore
1 Autoanaliza; Realizarea
unei lucrări și capacitatea
de exprimare a mesajului
artistic
2 Transpunerea
sentimentului artistic;
Abilitatea de a ilustra
vizual un mesaj transmis
prin alte mijloace artistice
3 Noțiuni de cultură plastică;
Analiza de curente artistice
4 Experimentarea tehnicilor
grafice
5 Limbajul de specialitate;
Comentariu de operă
vizuală
6 Relația artist – mediu de
lucru; Importanța starii
emoționale personale în
crearea unei lucrări
plastice

6
7 Structura unei expoziții;
Elementele fundamentale
ale unei expoziții

S-ar putea să vă placă și