Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATE DE INVĂȚARE

Unitatea şcolară: Liceul de Artă "Sabin Drăgoi" Arad


Aria curriculară: Arte Vizuale
Disciplina: Procesare computerizată a imaginii
Clasa: a XI-a
Programa şcolară: în vigoare
An şcolar: 2012-2013
Profesor: Stoica Nicoleta
Unitatea de învăţare: Retuș imagine in Adobe Photoshop 7 - Autoportret in 3 stereotipuri mediatice

Detalieri de Competenţe Activităţi de Metode şi Resurse Evaluare


conţinut specifice învăţare procedee
Materiale Timp
Redimensionarea 1.2. Identificarea Introducere sub forma de Expunere Proiector, 100 Chestionarea orala
imaginilor. operaţiilor de expunere însoțită de Demonstrație laptop, min
prelucrare proiecție video despre Observare calculatoare, Observarea sistematica
Decuparea unei grafică stereotipurile din mass Învățare prin imprimanta, a elevilor
imagini. media. descoperire fotografii digitale,
Exerciţiul documentare si tutoriale Portofoliul
Modificarea 2.1. Utilizarea Se realizează fotografii cu Conversaţie video
rezoluţiei. funcţiilor grafice ale fiecare din elevi iar euristică
aplicaţiilor imaginile sunt puse in
fișierele personale ale
grafice studiate elevilor.
anterior
Se alege portretul din
arhiva personala şi se
2.4. Utilizarea deschide, se roteşte în
aplicaţiilor direcţia dorită.
specializate pentru
Se scalează imaginea în 3
prelucrări ale variante, se compară
imaginilor bitmap rezultatele.
Operaţii de bază. Se selectează partea de 100 Chestionarea orala
Lucrul cu obiecte imagine care urmează sa min
organizate pe fie decupată, se Observarea sistematica
decupează la selecţie, a elevilor
straturi (layere). opţional se inversează
Spaţiul de lucru în selecţia. (se şterge Portofoliul
cadrul unui fundalul imaginii )

strat. Caracteristicile Se adaugă un alt layer


layerului. Spaţii de pentru fundal-o o culoare,
culoare. un gradient sau o
imagine sugestiva

Operaţia de Se utilizează
selecţie. Tipuri de instrumentele Healing
selecţie: selecţie brush şi Cloning tool
pentru a şterge, estompa
în forme regulate zone de pe portret.
(dreptunghi, elipsă),
selecţia Se copiază pe layere
diferite elemente din
poligonală, selecţia portret : ochii, buzele,
„magnetică” în parul. Se modifica
funcţie de caracteristicele imaginilor:
contrast/luminozitate,
diferenţele de Color balance,
culoare, contrast. Hue/Saturation, Variations
Diferite forme

de control şi rafinare
a selecţiei
.

Modificarea
caracteristicilor unei
imagini:
contrast,
luminozitate, nivel
de culoare etc.

Transformări(scalar
e, distorsionare,
rotire)
Modificarea Se realizează 2 variante 100 Chestionarea orala
caracteristicilor unei de portret : un autoportret
imagini: neutru gen fotografie de Observarea sistematica
contrast, buletin şi un autoportret in a elevilor
luminozitate, nivel care retușul este evident-
de culoare etc. a culoarea ochilor si a Portofoliul
părului este modificată,
Transformări faţa este retuşată,
(scalare, fundalul este schimbat in
distorsionare, rotire) ambele imagini.

Utilizarea măştilor.

Filtre şi efecte
speciale.

Modificarea Al treilea stereotip este 100 Chestionarea orala


caracteristicilor unei unul dramatic. Portretul va min
imagini: fi alb negru, contrast clar Observarea sistematica
contrast, obscur. a elevilor
luminozitate, nivel
de culoare etc. Portretul este desaturat, Portofoliul
apoi sunt folosite
Transformări(scalar instrumentele Expoziție cu lucrările
e, distorsionare, Dodge tool si Burn tool practice
rotire) pentru a supraexpune şi
subexpune zone din
Utilizarea măştilor. portret.

Instrumentele Blur şi
Filtre şi efecte Sharpen sunt utilizate
speciale. pentru a crea zone de
neclaritate şi pentru a
intensifica claritatea pe
anumite suprafețe.

Toate imaginile sunt


salvate ca şi PSD si JPG
în fișierul personal.