Sunteți pe pagina 1din 5

PUNCTAJ

Subiectul I: 3p
1. 0,75p (0,5-dobanda; 0,25-suma finala)
2. 1,5p (0,25-tablou; 0,25-r. marginale; 0,5 dispersia; 0,5-cov)
3. 0,75p (0,25-media ; 0,5-dispersia)

Subiectul II : 3,5p
1. 0,75 p
2. 2 p (0,5x2-derivate; 0,5-sistem; 0,5-natura)
3. 0, 75 p

Subiectul III : 2,5p


1. 1,5p (0,75x2)
2. 1 p (0,25 –gama ; 0,75-beta)

Observaţii:
1. Rezolvări echivalente şi corecte primesc punctajul echivalent.
2. Pentru abordări parţiale sau calcule parţial corecte se acordă o parte din
punctaj.
3. Punctajul maxim îl obţine soluţia corectă, completă şi justificată
Varianta 1

Subiectul 1

1. S=17050 u.m. D=550 u.m.


2.

X Y -1 0 pi=P(X=xi)
1 0,4 0,2 0,6
3 0,1 0,3 0,4
qj=P(Y=yj) 0,5 0,5 1

1 3  −1 0
X :   ; Y :  
 0,6 0,4   0,5 0,5 
cov(X,Y)=0,2; M(X)=1,8; M(Y)= -0,5; M(XY)= -0,7
D(Y)=0,25

3. x = 8 , S 2 = 6,6

Subiectul II

2 1 5
1. P ( B ) = , P ( A  B) = , P ( A | B) = .
5 4 8
f x2 ( x, y ) = −2
''

f x' ( x, y ) = −2 x + y
2. ; f xy'' ( x, y ) = 1 = f yx'' ( x, y )
f y ( x, y ) = x + y − 5
' 2

f y''2 ( x, y ) = 2 y
A (1; 2 ) punct șa ;
 5 5
B  − ; −  punct de maxim local .
 4 2

8
3. Seria este convergentă (serie geometrică, q = − ) și are
9
suma S = 1 .

Subiectul III

2
1. M(X)= , M ( 3X – 2 ) = 0
3
1
2. I 1 = 24 ; I 2 =
480
Varianta 2

Subiectul 1

1. S=46304 u.m. D=6304 u.m.


2.

X Y -1 2 pi=P(X=xi)
0 0,2 0,1 0,3
2 0,3 0,4 0,7
qj=P(Y=yj) 0,5 0,5 1

0 2   −1 2
X :   ; Y :  
 0,3 0,7   0,5 0,5 
cov(X,Y)=0,3; M(X)=1,4; M(Y)=0,5; M(XY)=1
D(X)=0,84

3. x = 5 , S 2 = 5,4

Subiectul II
1 1 4
1. P ( A ) = , P ( A  B) = , P ( A  B) = .
3 5 5

f x' ( x, y ) = 4 x − 2 y
2. ;
f y' ( x, y ) = −2 x + 2 y 2 − 1
f x''2 ( x, y ) = 4
f xy'' ( x, y ) = −2 = f yx'' ( x, y )
f y''2 ( x, y ) = 4 y
1 
A  ;1 punct de minim local ;
2 
 1 1
B  − ; −  punct șa.
 4 2

3
3.Seria este convergentă (serie geometrică, q = − ) și
8
are suma S = 1 .

Subiectul III
8
1. M(X)= , M ( 3X – 4 ) = 0
5
1
2. I 1 = 720 ; I 2 =
405
Varianta 3

Subiectul 1

1 .S=26455 u.m. D=455 u.m.


2.

X Y -1 3 pi=P(X=xi)
-1 0,1 0,1 0,2
0 0,3 0,5 0,8
qj=P(Y=yj) 0,4 0,6 1

 −1 0   −1 3
X :   ; Y :  
 0,2 0,8   0,4 0,6 
cov(X,Y)=0,08; M(X)=-0,2; M(Y)=1,4; M(XY)=-0,2
D(X)=0,16

3. x = 6 , S 2 = 8,4

Subiectul II

3 2 2
1. P ( A) = , P ( A  B ) = , P ( B | A) = .
5 5 3

f x''2 ( x, y ) = 2 x
f ( x, y ) = x + y − 5
' 2

; f xy'' ( x, y ) = 1 = f yx'' ( x, y )
x
2.
f y' ( x, y ) = x − 2 y
f y''2 ( x, y ) = −2
A ( 2;1) punct șa ;
 5 5
B  − ; −  punct de maxim local .
 2 4

3
3. Seria este convergentă (serie geometrică, q = − ) și are suma S = 1 .
5

Subiectul III
1. f NU e densitate
5
Varianta acceptata M(X)= , M ( 6X – 5 ) = 0
6
2. I 1 = 8! ; I 2 = 2 .
Varianta 4

Subiectul 1

1.S=72996 u.m. D=12996 u.m.


2.

X Y 0 3 pi=P(X=xi)
-3 0,3 0,2 0,5
1 0,1 0,4 0,5
qj=P(Y=yj) 0,4 0,6 1

− 3 1 0 3 
X :   ; Y :  
 0,5 0,5   0,4 0,6 
cov(X,Y)=1,2; M(X)=-1; M(Y)=1,8; M(XY)=-0,6
D(Y)=2,16

3. x = 6 , S 2 = 4

Subiectul II

2 2 3
1. P ( B ) = , P ( A  B) = , P ( A  B) = .
3 5 5

f x' ( x, y ) = −2 y + 2 x 2 − 1
2. ;
f y' ( x, y ) = 4 y − 2 x
f x''2 ( x, y ) = 4 x
f xy'' ( x, y ) = −2 = f yx'' ( x, y )
f y''2 ( x, y ) = 4
 1
A 1;  punct de minim local ;
 2
 1 1
B  − ; −  punct șa.
 2 4

5
3. Seria este convergentă (serie geometrică, q = − ) și
9
are suma S = 1 .

Subiectul III

15
1. M(X)= , M ( 22 X-15 ) = 0
22
45
2. I 1 = 2 ; I 2 =
12