Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 3

CAIET DE PRACTICĂ

Date de identificare a studentului

Numele și prenumele studentului: STĂNCIULESCU MARIA-ALEXANDRA

Specialitatea: BIOCHIMIE, Anul de studiu: III

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ): BIOLOGIE

Numele organizație în care s-a efectuat practică: FACULTATEA DE BIOLOGIE

Numele cadrului didactic supervizor*/ tutorelui de practică**: Conf. Dr. Dițu Lia Mara

Numele îndrumătorului de practică***: Conf. Dr. Dițu Lia Mara

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică: 18.11.2019-29.11.2019

Nr. de ore de practică: 42

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL STAGIULUI DE PRACTICĂ


(max. 400 caractere – 5 rânduri)

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ


(min. 8.000 caractere – 2 pagini; max. 20.000 caractere – 5 pagini)

COMPETENȚELE PROFESIONALE EXERSATE


(max. 800 caractere – 10 rânduri)
OBSERVAȚII PERSONALE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ (CONCLUZII/
FEEDBACK)
(max. 800 caractere – 10 rânduri)

Student, Data,

Nume și prenume: STANCIULESCU MARIA-ALEXANDRA _________________

Semnătură: ________________________

Avizat,

Cadru didactic supervizor*/ Îndrumător de practică***

Nume și prenume: Conf. Dr. DITU LIA MARA

Semnătură: _________________________

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, sau Îndrumătorul științific (persoana desemnată să
îndrume studentul în laborator) – avizează activitatea studentului atunci când practica se desfășoară în laboratoarele facultății, sub directa
lui îndrumare
*** Îndrumătorul de practică este persoana desemnată de partenerul de practică (organizația în care a lucrat practicantul) - avizează
activitatea studentului atunci când practica se desfășoară în laboratoarele companiei, sub directa lui îndrumare
ANEXA 4

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE / RAPORT DE EVALUARE

Date de identificare a studentului


Numele și prenumele studentului:

Specialitatea: , Anul de studiu:

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ):

Numele organizație în care s-a efectuat practica:

Numele cadrului didactic supervizor*/ tutorelui de practică**:

Numele îndrumătorului de practică***:

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică:

Nr. de ore de practică:

Nota (se acordă note


Nr. crt. Criteriu
de la 1 la 10)
1 Calitatea și cantitatea rezultatelor muncii
2 Motivare
3 Eficiență
4 Disciplină, punctualitate
Relații personale ale practicantului în organizație/
5
capacitatea de muncă în echipă
Respectarea regulamentului de ordine interioară al
6
organizației
7 Dobândirea competențelor profesionale
Nota finală

Cadru didactic supervizor*/ Data,


Îndrumător de practică***

Nume și prenume: _____________

Semnătura: _________________________

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, sau Îndrumătorul științific (persoana desemnată să
îndrume studentul în laborator) – acordă calificative studentului atunci când practica se desfășoară în laboratoarele facultății, sub directa
lui îndrumare
*** Îndrumătorul de practică este persoana desemnată de partenerul de practică (organizația în care a lucrat practicantul) – acordă
calificative studentului atunci când practica se desfășoară în laboratoarele companiei, sub directa lui îndrumare
ANEXA 5

FIȘA DE EVALUARE A REZULTATELOR STAGIULUI DE PRACTICĂ

Date de identificare a studentului


Numele și prenumele studentului:

Specialitatea: , Anul de studiu:

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ):

Numele organizație în care s-a efectuat practica:

Numele cadrului didactic supervizor*/ tutorele de practică**:

Numele îndrumătorului de practică***:

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică:

Nr. de ore de practică:

Nota (se acordă


Nr. crt. Criterii de evaluare Pondere
note de la 1 la 10)
1 Fișa de observație/ Raport de evaluare 50%
2 Caiet de practică 50%
3 Nota finală

Cadru didactic supervizor*/ Tutore de practică**, Data,

Nume și prenume: _____________

Semnătură: _________________________

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență – analizează întreaga activitate desfășurată de student în
stagiul de practică și acordă nota finală pe care o trece în catalogul de examen
** Tutorele de practică este Cadrul didactic desemnat de DBBM să organizeze practica studenților (atunci când studentul nu și-a ales
Conducător științific sub îndrumarea căruia să-și efectueze Lucrarea de licență) - analizează întreaga activitate desfășurată de student
în stagiul de practică și acordă nota finală pe care o trece în catalogul de examen