Sunteți pe pagina 1din 6

STANDARDIZAREA

1. Standardizarea- concept
2. Conceptul de standardizare a stiitntelor stiintele juridice
3. Standardele specifice privind evaluarea externa a calitatii academice
programelor de studii din domeniile de licenta si master elaborate de
ARACIS in domeniul stiintelor juridice
4. Standardele privind intocmirea lucrarilor cu caracter stiintific
5. Ce presupune citarea

1. Standardizarea- concept

Standardizarea definitie

Exista Regulamentul nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană.


Standardizarea reprezinta activitatea de elaborare si implementare a unor
documente de referinta (standarde), continand solutii ale problemelor tehnice
si comerciale, referitoare la procese si la rezultatele acestora, care au un
caracter repetitiv in relatiile dintre parteneri economici, stiintifici, tehnici si
sociali.
Pe plan international exista adoptate standarde si linii directoare pentru
asigurarea calitatii in Spatiul european al Invatamantului superior aprobate la
Conferinta interministeriala de la Erevan 14-15 MAI 2015

Scopul standardizarii

Scopul principal al standardizarii il reprezinta facilitarea desfasurarii normale


a activitatilor in toate domeniile economiei, atat pe plan national, cat si la nivel
regional si international.

Obiectivele generale ale standardizarii

Principalele obiective ale standardizarii pot fi considerate urmatoarele:

a) rationalizarea economica;
b) asigurarea si imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor, in corelatie cu
protectia consumatorului si a mediului inconjurator;

c)facilitarea schimbului de marfuri si de informatii tehnico-stiintifice.

2. Conceptul de standardizare a stiitntelor stiintele juridice

In Romania exista un organism consultativ la nivel national care isi desfasoara


activitatea in conformitate cu leagea nr 1 a educatiei nationale se numeste Consiliul
National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
CNATDCU. Acesta printre altele mai are rolul de a dezvolta, solutiona sesizarile
cu privire la neresectarea standardelor de calitate sau etica profesionala.

Legea nr 1 /2011 a educatiei nationale stabileste principii care guverneaza


invatamantul preuniversitar si universitar principiile si valorile etice si ale
integritatii:

a. Principiul echitatii
b. Principiul caliatii
c. Principiul relevantei
d. Principiul eficientei
e. Principiul descentralizarii
f. Principiul raspunderii publice
g. Principiul garantarii identitatii
h. Principiul asumarii
i. Principiul recunoasterii si garantarii frepturilor
j. Principiul asigurarii de sanse
k. Principiul autonomiei unversitare

2. Standardele specifice privind evaluarea externa a calitatii academice


programelor de studii din domeniile de licenta si master elaborate de
ARACIS in domeniul stiintelor juridice

ARACIS este un organism abilitat prin lege să emită și să propună


Ministerului Educației Naționale avize și recomandări bazate pe evaluările proprii
care materializează cunoştinţele/experienţa în domeniu, astfel încât Ghidul ARACIS
și anexele sale sunt recunoscute în România ca norme și reglementări specifice de
referință în domeniul asigurării calității în învățământul superior.
Comisia 3 – Siinte juridice a elaborat aceste standarde specifice care cuprind
criterii de indeplinit dpdv al calitatii al programelor de studii din domeniile licenta
si master.

Cu privire la cercetarea stiintifica, Standardele prevad selectiv, urmatoarele:

 Plan de invatamant
 La cercetarea stiintifica si de cercetarea , alaturi de cadrele didactice de
specialitate si studenti se recomanda sa participe si alti specialisti in
domeniu.
 Publicarea rezultatelor cercetarilor stiintifice se face in reviste de
prestigiu indexate in baza de date internationale recunoscute precum si
in publicatiile universitatilor .
 Asimilate cercetarii stiintifice sunt : studii, lucrari, consultatii,
expertize solicitate
 Activitatea stiintifica a cadrelor didactice trebuie sa aiba ca rezultat cel
putin 4 lucrari in domeniul disciplinei predate in ultimii trei ani.
 Fiecare cadru didactic trebuie sa desfasoare activitati de cercetare
stiintifica in domeniul disciplinelor pe care le acopera, acestea fiind
valorificate in reviste de specialitate din tara si strainatate prin
comunicari stiintifice la sesiuni, rapoarte de cercetare, expertiza,
consultanta.

Standarde privind intocmirea lucrarilor cu caracter stiintific

a. Lucrearea de licenta
b. Lucrarea de disertatie
c. Teza de doctorat
d. Teza de abilitare

Structura unei lucrari cu caracter stiintific

In opinia unui autor de specialitate –Un tanar cercetator trebuie sa


stie cateva lucruri atunci cand se implica intr o activitate de
cercetare:
a. Tema aleasa pentru studiu sa fie una care sa lucreze cu placere
b. Cercetarea trebuie retransa la un domeniu precis.
c. Incadrarea in subiect, adecvarea continutului la tema aleasa
d. Revizuirea textului

Etapele procesului de cercetare sunt:

 Stabilirea temei de cercetare si a problematicii


 Stabilirea scopului si obiectivelor procesului de cercetare
 Alcatuirea unui plan tematic de cercetare si alegerea
metodelor de cercetare
 Cercetarea propriu-zisa sau documentarea subiectului
 Analiza rezultatelor si formularea concluziilor cercetarii
 Redactarea lucrarii
 Corectarea lucrarii stabilirea bibliografiei finale
 Alcatuirea cuprinsului
 Elaborarea anexelor
 Sustinerea orala a lucrarii si valorificarea rezultatelor
cercetarii

Stuctura standard a unei lucrari de cercetare cu caracter stiintific cuprinde


urmatoarele:

 Tema de cercetare si titlul


 Autorul si afilierea
 Rezumatul, termenii cheie
 Introducere si context
 Literatura consultata sau stadiul cunoasterii
 Scopul, obiectivele de cercetare si ipotezele de cercetare
 Alegerea, prezentarea si argumentarea medodelor, tehnicilor si instrumentelor
de colectare si analiza a datelor si descrierea procesului de cercetare
 Colectarea si analiza datelor si informatiilor, sistematizarea si analiza
rezultatului cercetarii
 Concluziile cercetarii
 Bibliografia

Referitor la lucrarea de disertatie, universitatile recomanda o structura


anume:
 Cuprins
 Introducere
 Partea teorectica
 Partea practica
 Concluzii
 Bibligrafie
 Anexe

Citarea si bibliografia – presupune dreptul de a reproduce o idee o opera, adus[ la


cunostiinta publicului, dar fara a avea consimtamantul autorului.

Sunt 10 reguli pe care trebuie sa le cunoastem si respecta cand elaboram o


lucrare stiintifica:

 Fragmentele obiect de analiza interpretativa sa aiba o marime rezonabila


 Textele din literatura critica sunt citate numai cand autoritatea lor se
coroboreaza cu ori confirma afirmatia noastra
 Citatul presupune sa se impartaseasca ideea autorului citat, exceptand cazul
cand fragmentul este precedat si urmat de expresii critice
 Din orice citat trebuie sa reiasa autorul si sursa tiparita ori sub forma de
manuscris
 Daca este posibil, citarea surselor primare se face referindu ne la editia critica
sau editia cea mai acreditata
 Trimiterea la autor si la opera trebuie sa fie foarte clara
 Atunci cand un paragraf nu depaseste 2-3 randuri, se poate introduce in cadrul
unui paragraf, intre ghilimele. Cand citatul este mai lung , este bine sa fie
retras in inauntrul paginii. In acest caz nu sunt necesare ghilimelele, fiind clar
ca toate citatele retrase sunt citate.
 Citatele trebuie sa fie fidele
 A cita este ca si cum ai depune marturie intr un proces, referinta trebuie sa fie
exacta si punctuala sa poata fi verificata de oricine.

In cercetarea stiintifica exista mai multe stiluri de citare:

a. Citarea cartilor
 Regula citarii la nota de la subsol
Autorul,titlu carte,loc publicare,editura,anul,pagina
 Regula pentru bibliografie
Autor,titlu carte, locul publicarii, editura, anul

b. Citarea articolelor
Autor,titlul articol,titlu revista si volum, numar, an, pagina
c. Paginile de internet
Titlul sau decrierea paginii web, autorul, proprietarul/sponsorul web ului, data
publicarii, URL.

Bibliografia se va concentra pe urmatoarea propunere de organizare a


informatiei surselor studiate
 Doctrina
 Legislatie
 Jurisprudenta
 Pagini internet
 Alte surse