Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ

CLASA I

1. La suma numerelor 11 şi 16 adunaţi suma numerelor 11 şi 37.

2. Din diferenţa numerelor 65 şi 12 scade suma numerelor 20 şi 2.

3. Mă gândesc la un număr, apoi îl adun cu el însuşi, apoi îl adun cu 10 şi obţin 50. La ce număr
m-am gândit?

4. Mă gândesc la un număr, scad din el 32 şi obţin 25. La ce număr m-am gândit?

5. Adună numărul 20 cu el însuşi şi apoi micşorează rezultatul cu 15. Cât ai obţinut?

6. Scrie trei numere consecutive impare, începând de la 23, adună-le. Ce număr ai obţinut?

7. Adună cel mai mic număr par de două cifre cu cel mai mare număr par de o cifră.

8. Scade din cel mai mare număr impar de două cifre pe cel mai mare număr par de o cifră.

S-ar putea să vă placă și