Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


Masterat Psihologie Clinica si Interventie Psihologica
Disciplina Bazele psihologiei clinice
An I Semestrul I 2019
Titular disciplina Lect. Univ. Dr. Alexandra Gologan

Evaluare finală

 Realizati un portofoliu care sa cuprinda un studiu de caz privind o


tulburare la alegere, conform DSM-IV-TR.