Sunteți pe pagina 1din 21

Studiu de fezabilitate

Student:
Simion Anca
ECTS, anul III, grupa IV
1. Propuneţi o idee de afaceri inovativǎ şi motivaţi alegerea fǎcutǎ.
M-am gândit sǎ încep o afacere cu prǎjituri. Afacerea se diferenţiazǎ însǎ de patiseriile şi
cofetǎriile existente pe piaţǎ prin faptul cǎ prǎjiturile sunt fǎcute în casǎ, dupǎ reţete tradiţionale
şi fǎrǎ sǎ conţinǎ aditivi alimentari.
Calitatea prǎjiturilor este cea mai bunǎ, mai ales cǎ acestea nu conţin niciun fel de emulgatori
sau afânatori care se regǎsesc în alte prǎjituri din comerţ. Margarina a fost înlocuitǎ cu uleiul
nehidrogenat de palmier, mult mai sǎnǎtos decât grǎsimea vegetalǎ folositǎ în general la
prepararea prǎjiturilor.
Multe dintre ingredientele folosite sunt secrete, iar cei zece angajaţi au grijǎ sǎ nu divulge
procesul de preparare al prǎjiturilor. Preţurile sunt mai mici decât cele ale concurenţei.
Consider cǎ afacerea cu prǎjiturile tradiţionale "ca la bunica acasǎ" va fi una înfloritoare ca
dovadǎ a faptului cǎ se poate obţine profit şi din afaceri mai mici conduse prin muncǎ şi pasiune
pentru calitate şi lucrul bine fǎcut.

2. Evidenţiaţi costul investiţiei şi precizaţi sursele de finanţare.


Îmi propun să investesc în afacerea mea aproximativ 130.000 de lei. Neavând resure proprii
suficiente, voi apela la un credit bancar, şi anume la un credit de cash-flow. Aceste credite nu
sunt garantate material.

3. Previzionaţi indicatorii cu caracter general

a) Capacitatea de producţie : Q = 160000 mii lei

b) Numărul de salariaţi: 10 persoane

c) Costul: C= 91500 mii lei

d) Profitul Ph=Vh(Qh)-Ch = 68500 mii lei

e) Productivitatea muncii:

W= W== 16.000 bucǎţi/angajat/an

Q – producția exprimată valoric

L – numărul de lucrători: 10
f) Rentabilitatea :

P 68.500
r= x100 r= x 100 = 74,86 %
C 91.500

4. Propuneți 3 variante de proiect de investiții pentru ideea de afaceri.

În vederea realiz ării strategiei investi ționale, firma propune spre analiză trei variante
de proiecte de investiție caracterizați prin următorii indicatori tehnico economici:

Nr ctr Indicatori UM P1 P2 P3
1 It din care: mii lei 120000 130000 100000
anul 1 50000 60000 40000
anul 2 20000 - 60000
anul 3 50000 70000 -
2 qh mii buc 21000 24000 20000
3 Qh mii lei 84000 96000 80000
4 Ch mii lei 35000 40000 38000
5 D ani 10 10 10
6 Ph mii lei 49000 56000 42000
7 Pt mii lei 490000 5.60000 420000
8 d ani 3 3 2

5. Calculați indicatorii statici de fundamentare a eficienței economice a investițiilor.

1) Investiția specifică:

a) în funcție de capacitatea de producție - s

It 120000miilei
.
s= s1 = = 5.71 lei investiți/bucată
qh 21000mii.buc

130.000miilei
.
s2 = = 5,42 lei investiți/bucată
24.000mii.buc

100.000miilei
.
s3 = = 5 lei investiți/bucată
20.000mii.buc

b) în funcție de valoarea de producție - s’


It 120.000mii.lei
s’ = s’1 = = 1,43 lei investiți/ 1 leu producție obținută
Qh 84.000mii.lei

130.000mii.lei
s’2 = = 1,33 lei investiți/ 1 leu producție obținută
96.000mii.lei
100.000mii.lei
s’3 = = 1,25 lei investiți/ 1 leu producție obținută
80.000mii.lei

2) Termenul de recuperare - T

It 120.000mii.lei
T= T1 = = 2,44 ani
Ph 49.000mii.lei

130.000mii.lei
T2 = = 2,32 ani
56.000mii.lei

100.000mii.lei
T3 = = 2,38 ani
42.000mii.lei

3) Coeficientul de eficienţă economică a investiţiei - e

Ph 1 1
e= = e1 = = 0,41 lei Ph/ 1 leu investit
It T 2, 44

1
e2 = = 0,43 lei Ph/ 1 leu investit
2,33

1
e3 = = 0,42 RON Ph/RON investit
2,38

4) Cheltuieli recalculate - K
K = It + C h x D K1 = 120.000 + 35.000 x 10 = 470.000 mii lei efort total
K2 = 130.000 + 40.000 x 10 = 530.000 mii lei efort total
K3 = 100.000 + 38.000 x 10 = 480.000 mii lei efort total

5) Cheltuieli specifice

a) în funcţie de capacitatea de producţie - k

K 470.000mii.lei.efort.total 470.000
k= k1 = = = 2,24 lei efort total/bucată
q h xD 21.000mii.bucx10ani 210.000

530.000 530.000
k2 = = = 2,21 lei efort total/bucată
24.000 x10 240.000

480.000 480.000
k3 = = = 2,4 lei efort total/bucată
20.000 x10 200.000
b)în funcţie de valoarea producţiei - k’

K 470.000mii.lei 470.000
k’ = k’1 = = =0,56 lei efort total/1 leu prod.obț.
Qh xD 84.000mii.leix10ani 840.000

530.000 530.000
k’2 = = = 0,55 lei efort total/1 leu producție obținută
96.000 x10 960.000

480.000 480.000
k’3 = = = 0,6 lei efort total/ 1 leu producție obținută
80.000 x10 800.000

6) Randamentul economic al investiţiei - R

Pt 490.000mii.lei
R= -1 R1 = - 1 = 3,08 lei Pt/1 leu investit
It 120.000mii.lei

560.000
R2 = - 1 = 3,31 lei Pt/1 leu investit
130.000

420.000
R3 = -1 = 3,2 lei Pt/1 leu investit
100.000

6. Calculați indicatorii imobilizărilor


k=0 (pentru că fondurile se cheltuiesc la sfârșitul anului)

1) Mărimea imobilizărilor totale - Mi


d d
Mi = I
h 1
h (d–h+k) k = 0 => Mi = I
h 1
h (d–h+0)

Mi1 = 50.000(3-1+0) + 20.000(3-2+0) + 50.000(3-3+0) = 100.000 + 20.000 = 120.000 mii lei


imobilizări totale
Mi2 = 60.000(3-1) + 70.000(3-3) = 120.000 + 0 = 120.000 mii lei imobilizări totale
Mi3 = 40.000(2-1) + 60.000(2-2) = 40.000 + 0= 40.000 mii lei imobilizări totale

2) Imobilizarea specifică

i. în funcţie de capacitatea de producţie - mi


Mi 120.000mii.lei
mi = mi1 = = 5,71 lei imobilizați/bucată
qh 21.000mii.buc.

120.000
mi2 = = 5 lei imobilizați/bucată
24.000

40.000
mi3 = = 2 lei imobilizați/bucată
20.000
b) în funcţie de valorea producţiei - mi’
Mi 120.000mii.lei
mi’ = mi1’ = = 1,43 lei imobilizări/1 leu producție obținută
Qh 84.000mii.lei

120.000
mi2’ = = 1,25 lei imobilizări/1 leu producție obținută
96.000

40.000
mi3’ = = 0,5 lei imobilizări/1 leu producție obținută
80.000

3) Imobilizarea medie anuală - ma

Mi 120.000mii.lei
ma = ma1 = = 40.000 mii lei imobilizări/an
d 3ani

120.000
ma2 = = 40.000 mii lei imobilizări/an
3

40.000
ma3 = = 20.000 mii lei imobilizări/an
2

4) Pierderi din imobilizări sau efectul economic al imobilizărilor - Ei

Ei = M i x e Ei1 = 120.000 x 0,41 = 49.200 mii lei pierderi din imobilizări


Ei2 = 120.000 x 0,43 = 51.600 mii lei pierderi din imobilizări
Ei3 = 40.000 x 0,42= 16.800 mii lei pierderi din imobilizări

5) Efectul economic specific al imobilizărilor

a) în funcţie de capacitatea de producţie- δ

Ei 49.200mii.lei
δ= δ1 = = 2,34 lei pierderi/buc.
qh 21.000mii.buc

51.600
δ2 = = 2,15 lei pierderi/buc.
24.000

16.800
δ3 = = 0,84 lei pierderi/buc.
20.000

b) în funcţie de valoarea producţiei- δ’


Ei 49.200mii.lei
δ’ = δ’1 = = 0,58 lei pierderi/1 leu producție obținută
Qh 84.000mii.lei

51.600
δ’2 = = 0,54 lei pierderi/1 leu producție obținută
96.000

16.800
δ’3 = = 0,21 lei pierderi/1 producție obținută
80.000
c) în funcţie de volumul capitalului investit - δ”

Ei 49.200mii.lei
δ” = δ”1 = = 0,41 lei pierderi/1 leu investit
It 120.000mii.lei

51.600
δ”2 = = 0,4 lei pierderi/1 leu investit
130.000

16.800
δ”3 = = 0,018 lei pierderi/1 leu investit
100.000

7. Calculați indicatorii actualizați la momentul începerii lucrărilor de investiții și la


momentul scoaterii din folosință folosind o rată de actualizare a=21%

a) actualizarea indicatorilor la momentul începerii lucrărilor de investiție (n = 0), folosind o


rată de actualizare a = 21%

1) Investiția totală actualizată - Ita


d
1
n
Ita = I
h 1
h
(1  a) h
1 1 1
Itan 1 = 50.000 1 + 20.000 2 +50.000 = 50.000*0,826 +
(1  0, 21) (1  0,21) (1  0,21) 3
20.000*0,683 + 50.000*0,564 = 41.300+13.660+28.200= 83.160 mii lei Itan

1 1
Itan 2 = 60.000 +
70.000 =
60.000*0,826 + 70.000*0,564 = 49.560+
(1  0,21)1 (1  0,21) 3

39.480= 89.040 mii lei Itan


1 1
Itan 3 = 40.000 +
60.000 =
40.000*0,826 + 60.000*0,683 = 33.040 +
(1  0,21)1 (1  0,21) 2

40.980 = 74.020 mii lei Itan

2) Profitul total actualizat – Pta


1  a  D  1  1  0, 21  1
10
n
1 n
1
Pta = Ph Pta 1=49.000 =
(1  a) h a (1  a ) D (1  0,21) 0, 21(1  0, 21)10
3

49.000*0,564*4,053 = 112.008,7mii lei Ptan


Ptan2 = 56.000*0,564*4,053= 128.009,95 mii lei Ptan
Ptan3 = 42.000*0,683*4,053= 116.264,35 mii lei Ptan
3) Randamentul economic actualizat - Ra
Pt an 112.008, 7
Ra = n  1
n
Ran1 =  1 = 0,35 lei Ptan/1 leu Itan
It a 83.160

128.009,95
Ran2 =  1 = 0,44 lei Ptan/1 leu Itan
89.040
116.264,35
Ran3 =  1 = 0,57 lei Ptan/1 leu Itan
74.020

4) Termenul de recuperare actualizat - Ta


log Ph  log[ Ph  a * It an (1  a ) d ]
Tan =
log(1  a )

log 49.000  log[49.000  0, 21*83.160 *  1  0, 21 ] log 49.000  log18.071,965


3
n
Ta 1 = = =
log(1  0, 21) log1, 21

4, 690  4, 257
= 5,22 ani
0, 083
log 56.000  log[56.000  0, 21*89.040 *1, 771] log 56.000  log 22885,13
Tan 2 = = =
log(1  0, 21) log1, 21

4, 748  4,359
= 4,69 ani
0,083
log 42.000  log[42.000  0, 21* 74.020 *1, 464] log 42.000  log19.243, 29
Tan 3 = = =
log(1  0, 21) log1, 21

4, 623  4, 284
= 4,08 ani
0, 083

4) Cheltuieli totale actualizate – Kan


Ktan = Itan + Ctan

n
1 (1  a) D  1
Cta = Ch
1  a  d a 1  a 
D

Ctan 1 = 35.000*0,564*4,053 = 80.006,22 lei Ctan


Ctan 2 = 40.000*0,564*4,053 = 91.435,68 lei Ctan
Ctan 3 = 38.000*0,683*4,053 = 105.191,56 lei Ctan

Ktan 1 = 83.160 + 80.006.22 = 163.166,22 lei efort total actualizat


Ktan 2 = 89.040 + 91.435,68 = 180.475,68 lei efort total actualizat
Ktan 3 = 74.020 + 105.191,56 = 179.211,56 lei efort total actualizat

b) actualizarea indicatorilor la momentul scoaterii din folosință (v = 0), folosind o rată de


actualizare a = 21%

1) Investiţia totală actualizată - Itav


d  D 1

 I 1  a 
v h
Ita = h
hD

Itav1 = 50.000(1+0,21)12 + 20.000(1+0,21)11 + 50.000(1+0,21)10= 50.000*9,850 + 20.000*8,140+


50.000*6,727= 991.650 lei Itav

Itav2 = 60.000(1+0,21)12 + 70.000(1+0,21)10= 60.000*9,850 + 70.000*6,727= 1.061.890 lei Itav

Itav3= 40.000(1+0,21)11 + 60.000(1+0,21)10= 40.000*8,140+ 60.000*6,727 =729.220 lei Itav

2) Profitul total actualizat - Pta


D 1
(1  a ) D  1
Ptav =  P (1  a)
h0
h
h
Dacă Ph e constant atunci Ptav = Ph
a
v
(1  0, 21)10  1
P = 49.000 x
ta 1 = 49.000*27,271 = 1.336.279 lei Ptav
0, 21
(1  0, 21)10  1
Ptav2 = 56.000 x = 56.000*27,271=1.527.176 lei Ptav
0, 21
(1  0, 21)10  1
Ptav3 = 42.000 x = 42.000*27,271 = 1.145.382 lei Ptav
0, 21
3) Randamentul economic actualizat - Rav
v
Pta 1.336.279
Ra = v
v
1 Rav 1=  1 = 0,35 lei Ptav/1 leu Itav
I ta 991.650

1.527.176
Rav2 =  1 = 0,44 lei Ptav/1 leu Itav
1.061.890

1.145.382
Rav3 =  1 = 0,57 lei Ptav/1 leu Itav
729.220
4) Termenul de recuperare actualizat - Tav
v
v
log Ph (1  a) D  log[ Ph (1  a) D  a * I ta ]
Ta =
log(1  a)

log 49.000(1  0, 21)10  log[49.000(1  0, 21)10  0, 21* 991.650]


Tav1 = =
log1, 21

log 49.000 * 6, 727  log(49.000 * 6, 727  208.246,5) 5,518  5, 084


= = = 5,22 ani
log1, 21 0, 083

log 56.000(1  0, 21)10  log[56.000(1  0, 21)10  0, 21*1.061.890]


Tav2 = =
log1, 21

log 56.000 * 6,727  log(56.000 * 6, 727  222.996,9) 5,576  5,187


= = = 4,69 ani
log1, 21 0, 083

v
log 42.000(1  0, 21)10  log[42.000(1  0, 21)10  0, 21* 729.220]
Ta 3 = =
log1, 21

log 42.000 * 6,727  log(42.000 * 6, 727  153.136, 2) 5, 451  5,112


= = = 4,08 ani
log1, 21 0, 083

8. Calculați indicatorii propuși de Metodologia Băncii Mondiale

Proiectul 1

Se stabilește orizontul de timp:


h=d+D=3+10=13
a=21%
1. Angajamentul de capital /capitalul angajat:
d D
1
Kta =  K 1  a 
h 1
h h ; Kta = 163.240 mii lei ;
Kh = Ih + Ch

2. Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate:

Vta 192.192
r= Kta
; r= = 1,177
163.240

Venit total actualizat:


d D
1
Vta =  V 1  a 
h 1
h h ; Vta = 192.192 mii lei

 Deoarece r are o valoare mai mare decât 1, proiectul este acceptat şi se continuă analiza
asupra indicatorilor.

3. Avantajul net total actualizat:

ANta = Vta – Kta; ANta = 192.192 –163.240= 28.952 mii lei

4.Venitul net total actualizat:


d D
1
VNta =  VN
h 1
h
(1  a ) h
; VNta = 28.952

VNh = Vh - Kh
5. Indicele de profitabilitate:

a) în funcţie de valoarea investiţiei totale

VN ta 28.952
k= x 100 k= x 100 = 24,13%
It 120.000

b) în funcţie de Ita

VN ta 28.952
k’ = x 100 k’ = x 100 = 34,81 %
I ta 41.300  13.660  28.200

c) când valoarea actualizată e absolută

VN ta 28.952
ka = +1 ka = + 1 = 1,35
I ta 83.160

5) Rata internă de rentabilitate (RIR):

VN ta 
RIR = amin + (amax – amin) x
VN ta   VN ta 
a = 21% => VNta = 28.952 mii lei;
a = 30% => VNta = -4.783
28.952
RIR = 30+ 9 = 37,72 %
28.952  4.783

Indicatorul exprimă procentual investiţia de a obţine profit şi de recuperare a cheltuielilor


cu investiţia şi producţia. Cu cât valoarea indicatorului este mai mare cu atât rentabilitatea firmei
este mai bună. Deoarece RIR este mai mare decât rata de actualizare dată, a=21%, proiectul este
rentabil.
1
Ih Ch Kh
h (1  0,21) h Kha Vh Vha
VNh
VNha 1 VNh
(1  0,3) h

-38.4
-
1 50.000 - 50.000 0,826 41.300 - - - 41.300 0,769
50.000
-11.8
-
2 20.000 - 20.000 0,683 13.660 - - - 13.660 0,592
20.000
-22.7
-
3 50.000 - 50.000 0,564 28.200 - - - 28.200 0,455
50.000
4 - 35.000 35.000 0,466 84.000 49.000 0,350

5 - 35.000 35.000 0,385 84.000 49.000 0,269

6 - 35.000 35.000 0,319 49.000 0,207


84.000
7 - 35.000 35.000 0,263 84.000 49.000 0,159
35.000x 84.000x 49.000x 49.00
8 - 35.000 35.000 0,218 2,288 = 84.000 2,288 = 49.000 2,288 = 0,122 1,39
80.080 192.192 49.000 112.112 0,094 68.2
9 - 35.000 35.000 0,180 84.000
10 - 35.000 35.000 0,149 84.000 49.000 0,072

11 - 35.000 35.000 0,123 84.000 49.000 0,056

12 - 35.000 35.000 0,101 84.000 49.000 0,034

13 - 35.000 35.000 0,084 84.000 49.000 0,030


Kta
= 840.00 Vta = 370.00 VNta = VNta
Total 1200 350.000 470.000 - -
1.92.192
163.240 0 0 28.952 -4.7
Tabel – Indicatorii Băncii Mondiale P1

6. Cursul de revenire net actualizat:


K ta (lei )
CRNA = ;
VN ta (valuta )

1 euro = 4,4408 lei ; Kta=163.240 mii lei; VNta= 28.952 mii lei;

28.952 163.240mii.lei
VNta = = 6.519,55 mii euro; CRNA = = 25,04 lei/1 eu
4, 4408 6.519,55mii.euro
Proiectul 2

Se stabilește orizontul de timp:


h=d+D=3+10=10
a=21%
1. Angajamentul de capital /capitalul angajat:
d D
1
Kta =  K 1  a 
h 1
h h ; Kta = 180.560 mii lei ;
Kh = Ih + Ch

2. Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate:

Vta 219.648
r= Kta
; r= = 1,22
180.560

Venit total actualizat:

d D
1
Vta =  V 1  a 
h 1
h h ; Vta = 219.648 mii lei

 Deoarece r are o valoare mai mare decât 1, proiectul este acceptat şi se continuă analiza
asupra indicatorilor.

3. Avantajul net total actualizat:

ANta = Vta – Kta; ANta =219.648–180.560= 39.088 mii lei

4.Venitul net total actualizat:


d D
1
VNta =  VN
h 1
h
(1  a ) h
; VNta = 39.088 mii lei

VNh = Vh - Kh
5. Indicele de profitabilitate:

a) în funcţie de valoarea investiţiei totale

VN ta 39.088
k= x 100 k= x 100 = 30,07%
It 130.000

b) în funcţie de Ita
VN ta 39.088
k’ = x 100 k’ = x 100 = 43,90 %
I ta 49.560  39.480

c) când valoarea actualizată e absolută

VN ta 39.088
ka = +1 ka = + 1 = 1,44
I ta 89.040

6.Rata internă de rentabilitate (RIR):

VN ta 
RIR = amin + (amax – amin) x
VN ta   VN ta 
a = 21% => VNta = 39.088 mii lei
a = 30% => VNta = 18 mii lei
a = 35% => VNta = -11.112 mii lei

18
RIR = 30% + 5% = 30,05 %
18  11.112

7. Cursul de revenire net actualizat:

K ta (lei )
CRNA = ;
VN ta (valuta )

1 euro = 4,4408 lei

39.088
Kta= 180.560 mii lei; VNta = = 8.802,02 mii euro;
4, 4408
VNta= 39.088 mii lei;

180.560mii.lei
CRNA = = 20,51 lei/1 euro
8.802, 02mii.euro
1
Ih Ch Kh Kha Vh Vha VNha 1 VNha 1 VNha
h (1  0,21) h VNh
(1  0,3) h (1  0,35) h

49.560 -49.560 0,769 - 46.140 0,741 - 44.460


1 60.000 - 60.000 0,826 - - -60.000
- - 0,592 - 0,549 -
2 - - - 0,683 - - -
- 31.850 - 28.420
3 70.000 - 70.000 0,564 39.480 - - - 70.000 -39.480 0,455 0,406

4 - 40.000 40.000 0,466 96.000 56.000 0,350 0,301

5 - 40.000 40.000 0,385 96.000 56.000 0,269 0,223

6 - 40.000 40.000 0,319 96.000 56.000 0,207 0,165


56.000x
1,103 =
7 - 40.000 40.000 0,263 96.000 56.000 0,159 0,122
61.768

8 - 40.000 40.000 0,218 40.000x 96.000 96.000x 56.000 56.000x 0,122 56.000x 0,091
2,288 = 2.288 = 2,288 = 1,393=
40.000 91.520 96.000 219.648 56.000 128.128 0,094 78.008 0,067
9 - 40.000 0,180

10 - 40.000 40.000 0,149 96.000 56.000 0,072 0,050

11 - 40.000 40.000 0,123 96.000 56.000 0,056 0,037

12 - 40.000 40.000 0,101 96.000 56.000 0,034 0,027

13 - 40.000 40.000 0,084 96.000 56.000 0,030 0,020


Kta
= Vta = VNta = VNta = VNta =
Total 130.000 400.000 530.000 - 960.000 430.000 - -
219.648 -11.112
180.560 39.088 18

Tabel – Indicatorii Băncii Mondiale P2


Proiectul 3
Se stabilește orizontul de timp:
h=d+D=3+10=13
a=21%
1. Angajamentul de capital /capitalul angajat:
d D
1
Kta =  K 1  a 
h 1
h h ; Kta = 160.964 mii lei ;
Kh = Ih + Ch

2. Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate

Vta 183.040
r= Kta
; r= = 1,137
160.964
Venit total actualizat:

d D
1
Vta =  V 1  a 
h 1
h h ; Vta = 183.040 mii lei

 Deoarece r are o valoare mai mare decât 1, proiectul este acceptat şi se continuă analiza asupra
indicatorilor.

3. Avantajul net total actualizat:

ANta = Vta – Kta; ANta =183.040–160.964= 22.076 mii lei

4.Venitul net total actualizat:


d D
1
VNta =  VN
h 1
h
(1  a ) h
; VNta = 22.076 mii lei

VNh = Vh - Kh
5. Indicele de profitabilitate:

c) în funcţie de valoarea investiţiei totale

VN ta 22.076
k= x 100 k= x 100 = 22,076 %
It 100.000

d) în funcţie de Ita

VN ta 22.076
k’ = x 100 k’ = x 100 = 29,82%
I ta 33.040  40.980

c) când valoarea actualizată e absolută

VN ta 22.076
ka = +1 ka = + 1 = 1,30
I ta 74.020
7. Rata internă de rentabilitate (RIR):

VN ta 
RIR = amin + (amax – amin) x
VN ta   VN ta 
a = 21% => VNta = 22.076 mii lei
a = 30% => VNta = -7.774 mii lei

22.076
RIR = 30% + 9% = 36,66 %
22.076  7.774

7. Cursul de revenire net actualizat:

K ta (lei )
CRNA = ;
VN ta (valuta )

1 euro = 4,4408 lei

22.076
Kta= 160.964 mii lei; VNta = = 4.971,18 mii euro;
4, 4408
VNta= 22.076 mii lei;

160.964mii.lei
CRNA = = 32,38 lei/1 euro
4.971,18mii.euro

1
Ih Ch Kh 1 VNha
h (1  0,21) K
h ha Vh Vha
VNh
VNh
a
(1  0,3) h
0,769 -
40.00 33.04 - 33.04 30.76
1 - 40.000 0,826 0 - -
0 40.000 0 0
0,592 -
60.00 40.98 - 40.98 35.52
2 - 60.000 0,683 0 - -
0 60.000 0 0
0,455 -
3 - - - 0,564 - - - - -
42.000 0,350
4 - 38.000 38.000 0,466
800
42.000 0,269
5 - 38.000 38.000 0,385 800
42.000 42.000 0,207 42.00
6 - 38.000 38.000 0,319 800
x 0x
42.000 2,288= 0,159 1,393
7 - 38.000 38.000 0,263 38.00 800 80.000
0x x 96.096 =
42.000 0,122 58.50
8 - 38.000 38.000 0,218 2,288 800 2,288
= = 6
42.000 0,094
9 - 38.000 38.000 0,180 86.94 800 183.04
4 0 42.000 0,072
10 - 38.000 38.000 0,149 800
42.000 0,056
11 - 38.000 38.000 0,123 800
42.000 0,034
12 - 38.000 38.000 0,101 800
42.000 0,030
13 - 38.000 38.000 0,84 800
-
Kta VNta VNta
= Vta = 320.00
100.0 800.00 0 = =
Total 380.000 480.000 - 160.9 183.04
-7.774
00 0 0 22.07
64
6
Tabel – Indicatorii Băncii Mondiale P3

9. Centralizați indicatorii de fundamentare a eficienţei economice de investiții și precizați


care este varianta optimă de proiect de investiții.
Nr. Crt. Indicatori Proiectul 1 Proiectul 2 Proiectul 3 Criteriu
1 s 5,71 5,42 5 MINIM
2 s’ 1,43 1,33 1,25 MINIM
3 T 2,44 2,32 2,38 MINIM
4 e 0,41 0,43 0,42 MAXIM
5 K 470.000 530.000 480.000 MINIM
6 k 2,24 2,21 2,4 MINIM
7 k’ 0,56 0,55 0,6 MINIM
8 R 3,08 3,31 3,2 MAXIM
9 Mi 120.000 120.000 40.000 MINIM
10 mi 5,71 5 2 MINIM
11 mi’ 1,43 1,25 0,5 MINIM
12 ma 40.000 40.000 20.000 MINIM
13 Ei 49.200 51.600 16.800 MINIM
14 δ 2,34 2,15 0,84 MINIM
15 δ’ 0,58 0,54 0,21 MINIM
16 δ” 0,41 0,4 0,018 MINIM
17 Itan 83.160 89.040 74.020 MINIM
18 Ptan 112.008,7 128.009,95 116.264,35 MAXIM
19 Ran 0,35 0,44 0,57 MAXIM
20 Tan 5,22 4,69 4,08 MINIM
21 Ktan 163.166,22 180.475,68 179.211,56 MINIM
22 Itav 991.650 1.061.890 729.220 MINIM
23 Ptav 1.336.279 1.527.176 1.145.382 MAXIM
24 Rav 0,35 0,44 0,57 MAXIM
25 Tav 5,22 4,69 4,08 MINIM
26 Kta 163.240 180.560 160.964 MAXIM
27 r 1,177 1.22 1,137 MAXIM
28 Vta 192.192 219.648 183.040 MAXIM
29 VNta 28.952 39.088 22.076 MAXIM
30 k 24,13 30,07 22,076 MAXIM
31 k’ 34,81 43,90 29,82 MAXIM
32 ka 1,35 1,44 1,30 MAXIM
33 RIR 37,72 30,05 36,66 MAXIM
34 CRNA 25,04 20,51 32,38 MINIM

În urma calculării şi centralizării indicatorilor s-a ajuns la concluzia că varianta optimă de


proiect este Proiectul 3, aceasta presupune eşalonarea investiţiilor pe 3 ani şi o durată de
funcţionare a obiectivului de 10 ani.
În studiul de fezabilitate prezentat au fost calculaţi indicatorii economici de fundamentare a
eficienţei economice, indicatorii imobilizǎrilor şi indicatorii propuşi de Banca Mondialǎ.
10. Concluzii. Argumentaţi importanţa ideii de afacere inovative atât pentru noi cât şi
pentru dezvoltarea social – economică a regiunii.

Ecologia a devenit un trend în zilele noastre. Toatǎ lumea cautǎ numai produse eco,
deoarece acestea sunt mai puţin nocive pentru sǎnǎtatea şi organismul nostru. Prǎjiturile
fǎcute de compania pe care doresc sǎ o înfiinţez sunt rǎspunsul multora care vor sǎ mǎnânce
ceva dulce , dar nu îndrǎznesc pentru cǎ îngraşǎ sau sunt nesǎnǎtoase.
Înainte de toate sǎnǎtatea este cea care primeazǎ şi cu toţii ar trebui sǎ analizǎm mai atent
înainte de a consuma un produs care ne va dǎuna mai târziu.