Sunteți pe pagina 1din 2

Sectorul analizat OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

POLITIC - politici fiscale eMAG - nivelul taxelor


eMAG are obligatia de a plati diverse impozite,taxe si contributii - nivelul impozitelor
generate de desfasurarea activitatilor curente,plata salariilor,alte - nivelul in crestere al
TVA ului
obligatii.

ECONOMIC - cresterea puterii de cumparare a populatiei; - scăderea puterii de


- cresterea consumului de bunuri de consum pe cap de locuitor cumpărare ceea ce
- creditele de consum;
poate genera blocaje
- recesiunea;
financiare;
- reducerea ratei dobânzii pe piaţă şi scăderea inflaţiei ceea ce
- creşterea ratei
încurajează creditele;
dobânzii pe piaţă şi a
- indicii preturilor;
inflaţiei;
- venitul disponibil al familiilor.
-restricţii fiscale privind
amortizarea;
- forta de munca ieftina
SOCIAL - valoarea atribuita - atitudinea clientilor
- conditii de viata fata de economisirea
- mobilitatea sociala si a fortei de munca banilor;
- distributia venitului - atitudinea clientilor
fata de calitatea
- atitudinea populatiei fata de compania eMAG
produselor
TEHNOLOGIC - securitatea tranzactiilor on-line prin carduri bancare, certitudinea - cost ridicat al inlocuirii
unor tranzactii sigure posesorilor de carduri; echipamentelor;
- modernizarea modului de plata - cost mare cu
personalul tehnic bine
- sisteme de operare performante
specializat
- sistem informatic bine pus la punct
LEGISLATIV - protectia consumatorului
Clientii pot suna la numarul de telefon 0040244362425 pentru orice
neplacere provocata de produsele/serviciile EMAG,conform legilor in
vigoare: legea nr. 363/2007 privind modificarea unor acte normative
privind protectia consumatorului, legea 443/2003 privind vanzarea
produselor si garantiile associate acestora.
- legislatia muncii
ECOLOGIC - conditiile de relief - protectia mediului;
- gradul de poluare
ridicat.