Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Direcția Raională, Învățământ, Tineret și Sport

Grădinița/creșă Nr.10, or. Rîșcani

PROIEC DIDACTIC
desfășurat în cadrul activității integrate
Tema: ,, Florile de primăvară”

Elaborat: Axentii Stela


A coordonat: Tozlovanu Ludmila
Rîșcani, 2019
Data:_____________
Ziua: _____________
Instituția: Grădinița/creșă Nr.10, or. Rîșcani
Grupa:_____________
Propunător: Axentii Stela
Tema proiectului: ”Bucurii de primăvară”.
Subtema: ”Prin grădini și prin livezi”
Tema zilei:”Florile de primăvară”
Domenii de activitate: 4.4. Științe și tehnologii/ 4.3. Limbaj și comunicare
Dimensiunea: 4.4.1. Formarea reprezentărilor elementare matematice.
Unități de competență:
2.4. Identificarea numerelor vecine.
2.6. Compararea numerelor naturale, utilizând semnele de comparație.
Dimensiunea: 4.3.1. Educație pentru limbaj și comunicare.
Unități de competență:
3.2. Alcătuirea de întrebări și formularea de răspunsuri complete, detaliate, la întrebările adresate în baza textului.
Obiective operaționale
Domeniul socio-afectiv:
o.1 – să îngrijească florile;
o.2 – să colaboreze cu colegii din grupă;
o.3 – să recunoască florile;
Domeniul cognitiv:
o. 4 – să descrie floarea;
o. 5 – să caracterizeze floarea;
o. 6 – să compare florile;
o. 7 – să identifice părțile componente ale florii;
Domeniul psihomotor:
o. 8 – să adopte o poziție corectă a corpului în timpul activității;
o.9 – să execute mișcări ăn cadrul jocurilor dinamice;
Domeniul atitudinal:
o.10 – să lucreze cu interes în grup;
o. 11 –să manifeste curiozitate și interes în cadrul activității;
o. 12 – să- și exprime emoțiile față de mesajul textului audiat;
Strategii didactice:
Metode și procedee: convorbirea, observația, descrierea, povestirea, problematizarea, braistorming,joc didactic,explicația,
lucrul practic,pauză dinamică;
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri;
Materiale didactice: flori vii, imagini, fișe de lucru, creioane colorate, guaș, casă, păpuși, grădină, flori machet, jocuri de masă,
constructor .

Etapele Obiective Activitatea Activitatea copilului Strategii didactice Evaluare


activității operaț. educatorului Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
Se pregătește Se aranjează în
materialul și copiii semicerc
pentru activitate Copiii
Tranzitie,,Merge Copii se indreapta
Evocare o.2 melcul suparat,, spre sala de grupa. Salutul În grup

Salutul: ,,Buna Copiii își dau mâina și


Dimineata se salută cântând: ,, Capacitatea
prescolari,, Buna Dimineata de a se
încadra în
activitate
Convorbire Jucărie – Frontal
Joc de socializare: ,, Copiii dau exemple pe soare
o.11 Pe cine poate saluta cine poate saluta
soarele?,, soarele: florile,
copacii, insectele
oamenii....
Surpriza Cutia Frontal
Moment de surpriză: Copiii încearca să surpriză
o cutie cu flori și ghicească ce poate fi
câteva plicuri cu în cutie încercînd să
Realizarea o.3 sarcini care vor fi asculte, miroase
sensului realizate pe parcursul pentru a descoperi
activității. surpriza. Capacitatea
Explozia stelara Flori de de a da
Ce flori sunt acestea? Copiii răspund la gradină răspunsuri la
o.7 Ce miros au ele? întrebări Convorbire întrebări
De ce culoare sunt Roșii,galbene,albe
ele? Grădină
o.5 Unde cresc aceste Pădure Frontal
o.6 flori? Braistorming
o.4 Unde mai putem Rădăcină, tulpină,
o.1 întîlni flori? frunze,floarea cu
Care sunt părțile petale.
componente ale Rădăcina la hrană și o
florii? ține în pămînt,tulpina
La ce servesc fiecare conduce apa spre
parte componentă a frunze,frunza pentru
florii? prepararea
Prin ce se deosebesc hranei,floarea
aceste flori? ridicarea dispoziției,
Cum îngrijim florile? casuță pentru
o.10 Cine sunt dușmanii insecte,hrană pentru
florilor? albine.
Arătați-mi florile cu Oamenii și animalele.
frunza lată, subțire; Vor arăta după
galbene,albe,roșii; cerința educatorului.
o.9 Arătați-mi tulpina
florii,
frunzele,petalele;

o.12 Joc didactic: ,, Copiii vor selecta Capacitatea


floricele,, floricelele si se vor Joc didactic Plicul cu de a lucra în
grupa dupa culoare. detalii ale Pe echipe: echipe
Fiecare grup de copii florilor în Fete
vor numi floarea pe imagini Băieți
care au obținut-o.
Pauză dinamică: ,,
Zburau fluturasii,, Copiii vor executa
o.8 mișcări de energizare. Pauză Casetofon, În cerc
dinamică CD
Moment de surpriză: Copiii vor viziona
teatralizarea teatralizarea.
povestirii Vor da răspunsuri la Păpușe, În grup Capacitatea
,, Supărarea întrbările puse în baza teatralizare grădină de de a-și
Mărioarei,, textului, vor aprecia flori,casă exprima
faptele eroilor. emoțiile față
convorbire de faptele
personajelor
Joc de tranziție la
centre de interes :
Trecerea la centre
corespunzator joc de copii
floricelelor. tranziție
,,Degetelele,,
Copii isi incalzesc
miinile si se pregatesc
de lucru,recitind
poiezia ,,Eu am 10
degetele0ce pot face
eu cu ele?,,

Copiii vor contura


imaginea,vor colora
imagine, vor încercui
Alfabetizarea: ustensilele;
Conturează imaginea
și spune ce ai obținut;
Colorează și
încercuiește Copiii colorează
ustensilele pentru atâtea flori cît indică
îngrijirea florilor; cifra; Capacitatea
Formează mulțimi de de a realiza
Știința: flori de acelaș fel; Lucrul Fișe de Individual sarcina
Colorează atâtea flori practic lucru înaintată
cît indică cifra; Copii
Formează mulțimi de aplică,modelează,
flori de acelaș pictează flori de
fel,colorează; grădină.
Arta plastică:
Pictează prin tehnica
dactilopictură flori în Lucrul
grădina din colaj; practic
Aplică florea de
grădină; Formează întregul
Modelează florea
preferată;
Joc de masă: Construiesc Lucrul Colaj Manifestartea
Alcătuiește întregul practic Materiale independenței
din detalii; distributive și creativității
Blocuri:
Construiește o Copiii răspund la
grădină pentru flori; întrebări

Verbalizați ce ați
realizat la centrul de
interes? Lucrul
practic
Reflecție
,,Diamantul,,
Cintec,,Înflorec
Grădinile,,
convorbire Lucrările individual Deprinderea
copiilor de a relata
Aprecieri. realizate despre cele
învățate