Sunteți pe pagina 1din 2

arh.

Elena-Codina Duşoiu DINAMICA FUNCŢIUNII ÎN SPAŢIUL DE CULT CREŞTIN


CONCEPTE ŞI TEHNOLOGII

Nr. Obiectiv: Abbaye de


fişă: Montmajour
1 (centru de informare)
Amplasament: Arles, Franţa
Tip de conversie:
spaţiu religios → spaţiu laic

DATE DE INTERES
Anul construcţiei:
Anul intervenţiei: anii 90
Autor: Rudy Ricciotti
(intervenţie)

1. grupuri sanitare, 2. pasarelă, 3. proiecţie diapozitive, 4. recepţie, 5. magazin, 6. depozit,


7. tejghea
OBSERVAŢII
- concurs: centru de informare
în subsolul abaţiei benedictine
- propunere: respect pentru
structura monolitică existentă:
intervenţie de tip punere în
scenă; contrast: atemporalitatea
existentului versus fugacitatea
propunerii
- marcarea pronunţată a
dicotomiei trecut-prezent:
iluminarea traseelor de
instalaţii montate în pereţii
existenţi sau a "cutiilor" cu PLAN INTERVENŢIE
funcţiuni anexe (grupuri - 1. curăţarea pietrei şi recuperarea golurilor deteriorate
sanitare etc.) - 2. noua intrare subterană: trecepe sub o pasarelă de oţel şi sticlă, care se continuă spre
exterior
- 3. cel mai mare dintre spaţiile rectangulare cu pardoseală înclinată adăposteşte holul de
intrare
- 4. pe lungimea unuia dintre pereţi s-a dispus o vitrină de sticlă din răşină de poliester
verde, care urmăreşte înclinaţia originală a pardoselii, ca şi dala flotantă de beton negru,
turnată in-situ, iluminată la partea inferioară
- 5. introducerea de tuburi cu fibră optică în conductele de apă excavate în pereţi
Sursa: Arian Mostaedi - Building Procurat de la: Biblioteca ETSAM, UPM, Madrid, Spania
Conversion&Renovation, Barcelona, Filabo S.A.

1
Teză de doctorat
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ION MINCU, 2008
arh. Elena-Codina Duşoiu DINAMICA FUNCŢIUNII ÎN SPAŢIUL DE CULT CREŞTIN
CONCEPTE ŞI TEHNOLOGII
Nr. Obiectiv: Centro
fişă: Cultural Templo de San
2 Marcos& Archivo
Municipal de Toledo
Amplasament: Toledo, Spania
Tip de conversie:
spaţiu religios → spaţiu laic

DATE DE INTERES
Anul construcţiei:
Anul intervenţiei: anii 90
Autor: Ignacio Mendaro
Corsini (intervenţie)

OBSERVAŢII
- proiectul constă în 3 etape
de intervenţie:
1. consolidarea ruinei
existente pentru a evita
căderea sa;
2. reabilitarea sa ca centru
cultural;
3. extinderea pentru a - s-a urmărit un proiect introvertit, oferind ca imagine dinspre exterior un perete înalt din
cuprinde Arhiva Municipală beton, prin golurile căruia se văd patio-urile interioare; s-a acordat deosebită atenţie texturii
din Toledo rezultate din cofraj; resturile arheologice descoperite pe parcurs au fost integrate în proiect
(cuptor roman, cisternă arabă etc.)
- peretele a fost tratat cu pigmenţi de culoare care să îl facă să amintească de aurăria de
Toledo
Sursa: Arian Mostaedi - Building Procurat de la: Biblioteca ETSAM, UPM, Madrid, Spania
Conversion&Renovation, Barcelona, Filabo S.A. Internet: www.ccsm-unmsm.edu.pe/inicio/casona.htm,
www.visitemexicoprensa.com.mx/files

2
Teză de doctorat
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ION MINCU, 2008