Sunteți pe pagina 1din 6

CALENDARUL

DE EXAMENE, CONCURSURI ŞI A SESIUNILOR DE INSCRIERE LA A


DOUA SPECIALITATE , CE VOR FI ORGANIZATE DE MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII ÎN ANUL 2020

19 martie 2020 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic


stomatolog, respectiv farmacist specialist.

29 aprilie 2020 Examen de obţinere a gradului de specialist, respectiv


principal pentru biologi, biochimişti şi chimişti
20 mai 2020 Examen pentru obţinerea de atestate de studii
complementare pentru medici, medici dentişti şi
farmacişti.
23 iunie 2020 Examen pentru obţinerea gradului de primar pentru
medici, medici dentişti şi farmacişti
Ultima decadă a lunii Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu
iunie 2020 taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti
specialişti.
26 septembrie 2020 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist
anestezie şi terapie intensivă şi a diplomei EDA.
15 octombrie 2020 Sesiune examen de obţinere a titlului de medic, medic
stomatolog, respectiv farmacist specialist.

Prima decadă din luna Sesiune înscrieri pentru a doua specialitate în regim cu
noiembrie 2020 taxă pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti
specialişti.
5 noiembrie 2020 Examen pentru obţinerea de atestate de studii
complementare pentru medici, medici dentişti şi
farmacişti.
15 noiembrie 2020 Concurs național de intrare în rezidenţiat pentru
domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
___________________________________________________
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

Nr.VSC/2172/12 dec.2019

CĂTRE
COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI
DIN ROMÂNIA

Vă transmitem alăturat Proiectul Calendarului de examene şi concursuri pe


care le va organiza Ministerul Sănătăţii în anul 2020, cu rugămintea de a fi analizat
şi de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere.

Răspunsul dumneavoastră ne-ar fi deosebit de util dacă ne-ar parveni până la


data de 6 ianuarie 2020.

În măsura în care acest răspuns nu ne parvine până la data mai sus menţionată
considerăm favorabil avizul dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin.

DIRECTOR GENERAL
Gabriela Angheloiu

Întoc.M.Chivu
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
___________________________________________________
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

Nr.VSC/2172/12 dec.2019

CĂTRE
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Vă transmitem alăturat Proiectul Calendarului de examene şi concursuri pe


care le va organiza Ministerul Sănătăţii în anul 2020, cu rugămintea de a fi analizat
şi de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere.

Răspunsul dumneavoastră ne-ar fi deosebit de util dacă ne-ar parveni până la


data de 6 ianuarie 2020.

În măsura în care acest răspuns nu ne parvine până la data mai sus menţionată
considerăm favorabil avizul dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin.

DIRECTOR GENERAL
Gabriela Angheloiu

Întoc.M.Chivu
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
___________________________________________________
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

Nr.VSC/2172/12 dec.2019

CĂTRE
COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Vă transmitem alăturat Proiectul Calendarului de examene şi concursuri pe


care le va organiza Ministerul Sănătăţii în anul 2020, cu rugămintea de a fi analizat
şi de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere.

Răspunsul dumneavoastră ne-ar fi deosebit de util dacă ne-ar parveni până la


data de 6 ianuarie 2020.

În măsura în care acest răspuns nu ne parvine până la data mai sus menţionată
considerăm favorabil avizul dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin.

DIRECTOR GENERAL
Gabriela Angheloiu

Întoc.M.Chivu
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
___________________________________________________
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

Nr.VSC/2172/12 dec.2019

CĂTRE
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor
în Sistemul Sanitar din România

Vă transmitem alăturat Proiectul Calendarului de examene şi concursuri pe


care le va organiza Ministerul Sănătăţii în anul 2020, cu rugămintea de a fi analizat
şi de a ne comunica punctul dumneavoastră de vedere.

Răspunsul dumneavoastră ne-ar fi deosebit de util dacă ne-ar parveni până la


data de 6 ianuarie 2020.

În măsura în care acest răspuns nu ne parvine până la data mai sus menţionată
considerăm favorabil avizul dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru colaborare şi sprijin.

DIRECTOR GENERAL
Gabriela Angheloiu

Întoc.M.Chivu
ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE
PUBLICĂ
___________________________________________________
Strada Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti, ROMÂNIA, cod:0222432
e-mail: crusp@ms.ro

6 dec .2019
APROB,
P. MINISTRUL SĂNĂTĂŢII
SECRETAR DE STAT
Conf.univ.dr.HORATIU MOLDOVAN

REFERAT

Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică a elaborat Proiectul


Calendarului de examene, concursuri şi a sesiunilor de înscriere la a doua
specialitate pe care le va organiza Ministerul Sănătăţii în anul 2020 pentru medici,
medici dentişti/medici stomatologi, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti.
Proiectul alăturat este similar celui aprobat pentru anul 2019.

Publicaţiile privind condiţiile de participare, actele necesare înscrierii, precum


şi modul de organizare şi desfăşurare a acestor concursuri şi examene vor fi supuse
aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii şi publicate cu minim 30 de zile înainte
de data de desfăşurare.

Proiectul acestui calendar va fi transmis spre avizare colegiilor


profesionale, cu termen de răspuns 6 ianuarie 2020

După avizare, Calendarul va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin


publicare pe site-ul Ministerului Sănătăţii la data de 12 ianuarie 2020.

DIRECTOR GENERAL
GABRIELA ANGHELOIU
Intoc.M.Chivu