Sunteți pe pagina 1din 1

Municipiul Bacau - Direcţia Economică

Cod fiscal: 4278337


Banca: Trezoreria Bacău

Conturi IBAN - persoane fizice

Nr.
Denumire Cont IBAN
crt.
1. Amenzi circulaţie RO53TREZ06121350250XXXXX
Amenzi diverse, Amenzi pol. comunitară,
2. RO33TREZ06121A350102XXXX
Amenzi transport în comun
Amenzi contravenţionale – Sume încasate pentru
3. RO49TREZ06121A470400XXXX
bugetul local în contul unic în curs de distribuire
4. Taxă salubritate RO89TREZ06121360206XXXXX
5. Publicitate sediu RO33TREZ06121180250XXXXX
6. Impozit teren RO16TREZ0612107020201XXX
7. Impozit teren extravilan RO13TREZ0612107020203XXX
8. Taxă teren cc în folosinţă RO33TREZ06121180250XXXXX
9. Impozit clădire PF RO69TREZ0612107020101XXX
10. Mijloace de transport PF RO88TREZ0612116020201XXX
11. Mijloace de transport >12t PF RO31TREZ0615033XXX000382
12. Taxă extrajudiciară de timbru RO95TREZ06121340202XXXXX
13. Taxă judiciară de timbru RO64TREZ06121070203XXXXX
14. Venituri din concesiuni, închirieri şi publicitate RO07TREZ06121A300530XXXX
Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii
15. RO86TREZ06121160203XXXXX
de funcţionare
16. Taxă arhitecţi UAR/OAR RO28TREZ0615006XXX000234
17. Taxă specială pt. eliberare copii din arhiva fiscală RO77TREZ06121360250XXXXX
18, Taxă specială pt. furnizare informaţii şi istoric de rol RO77TREZ06121360250XXXXX
19. Chirii ANL RO33TREZ06121180250XXXXX

Directia Economica, str. Vasile Alecsandri, nr. 63 E-mail: taxe-impozite@primariabacau.ro