Sunteți pe pagina 1din 3

Signature Not Verified

Document generat la data 03/09/2018


Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2018.09.03 09:30:30 EEST
Reason: Document MFP
CONTRIBUABIL : 2680607364265 Location: signature1
1)
Situatia obligatiilor fiscale de plata la data de 31/07/201

2)
1. Situatia sintetica a obligatiilor de plata

Denumirea obligatiei de plata IBAN Suma neachitata (lei)

Venituri din cedarea folosintei bunurilor RO52TREZ23620030103XXXXX -4

CASS obligatorii pers.fizice RO46TREZ2362621050302XXX 1985

Regularizari RO10TREZ23620030160XXXXX -666

Venituri din profesii libere si comerciale RO79TREZ23620030101XXXXX -159

Total suma obligatii de plata 1156

2. Configurarea cronologica a obligatiilor ( in functie de termenul de plata)3)

An fiscal Total an (lei)

2015 2905

2016 1811

Alte obligatii de plata stabilite si necomunicate 356

Total suma obligatii de plata 5072

4)
2.1 Situatia analitica a obligatiilor de plata

Documentul prin care s-a stabilit Suma neachitata


Denumirea obligatiei de plata Termenul de plata
5) (lei)
plata
Venituri din cedarea folosintei bunurilor DIPA 1340301429019 din 22/07/2015
27/07/2015 379
Venituri din cedarea folosintei bunurilor DIPA 1340301888018 din 15/10/2015
25/11/2015 1061
Venituri din cedarea folosintei bunurilor DIPA 1340301429019 din 22/07/2015
25/11/2015 378
Venituri din cedarea folosintei bunurilor DIPA 1340303628059 din 31/08/2016
25/11/2016 1269
DACC 200912372756 din 01/07/2012
CASS obligatorii pers.fizice 20/01/2015 396
DACC 1340343340822 din 31/12/2014
CASS obligatorii pers.fizice 05/03/2015 8
DACC 1340343340822 din 31/12/2014
CASS obligatorii pers.fizice 05/03/2015 12
DACC 1340343340822 din 31/12/2014
CASS obligatorii pers.fizice 05/03/2015 101
DACC 1340343340822 din 31/12/2014
CASS obligatorii pers.fizice 05/03/2015 6
DIPA 1340301429019 din 22/07/2015
CASS obligatorii pers.fizice 27/07/2015 100
DIPA 1340301888018 din 15/10/2015
CASS obligatorii pers.fizice 27/07/2015 167
DIPA 1340301429019 din 22/07/2015
CASS obligatorii pers.fizice 25/11/2015 130
DIPA 1340301888018 din 15/10/2015
CASS obligatorii pers.fizice 25/11/2015 167
DACC 1340349906590 din 31/12/2015
CASS obligatorii pers.fizice 07/03/2016 1

Pagina 1
Documentul prin care s-a stabilit Suma neachitata
Denumirea obligatiei de plata Termenul de plata
5) (lei)
plata
DACC 1340349906590 din 31/12/2015
CASS obligatorii pers.fizice 07/03/2016 26
DACC 1340349906590 din 31/12/2015
CASS obligatorii pers.fizice 07/03/2016 2
DACC 1340349906590 din 31/12/2015
CASS obligatorii pers.fizice 07/03/2016 77
DIPA 1340303628059 din 31/08/2016
CASS obligatorii pers.fizice 25/11/2016 436

Total suma obligatii de plata 4716

6)
2.2 Situatia analitica a obligatiilor de plata cu termene de plata viitoare

Documentul prin care s-a stabilit Suma neachitata


Denumirea obligatiei de plata Termenul de plata
5) (lei)
plata
DACC 1340339049605 din 31/12/2013
CASS obligatorii pers.fizice 13
DACC 1340339049605 din 31/12/2013
CASS obligatorii pers.fizice 333
DACC 1340339049605 din 31/12/2013
CASS obligatorii pers.fizice 10

Total suma obligatii de plata 356

7)
3. Situatia analitica a platilor neutilizate in
8)
Denumirea obligatiei de plata Documentul de plata Suma neutilizata (lei)

Regularizari 20100003016 din 26/08/2014 -19


Venituri din cedarea folosintei bunurilor
20100018307 din 24/07/2015 -379
Venituri din cedarea folosintei bunurilor
20100020529 din 02/09/2015 -378
Venituri din profesii libere si comerciale
20100022579 din 12/10/2015 -10

Regularizari 1340322433273 din 23/03/2015 -647


Venituri din cedarea folosintei bunurilor
20100025034 din 07/12/2015 -1065
Venituri din profesii libere si comerciale
1340334980399 din 11/05/2016 -39
Venituri din profesii libere si comerciale
1340334980399 din 11/05/2016 -40
Venituri din profesii libere si comerciale
1340334980399 din 11/05/2016 -40
Venituri din profesii libere si comerciale
1340334980399 din 11/05/2016 -30
Venituri din cedarea folosintei bunurilor
20100037286 din 06/09/2016 -1269

Total suma neutilizata in stingere -3916

Pagina 2
Obs:
1) datele sunt disponibile in SPV dupa data de 10 a lunii curente pentru luna anterioara, denumita data de
referinta;
2) reflecta soldul obligatiilor de plata la data de referinta, reprezentand suma obligatiilor de plata de la pct. 2
si suma neutilizata in stingere de la pct. 3;
3) reflecta provenienta, pe ani fiscali, a sumelor neachitate pe an, in functie de termenul de plata,
reprezentand suma obligatiilor de la pct. 2.1 si cele de la pct. 2.2;
4) reflecta obligatiile restante la data de referinta, pentru care termenul de plata a expirat, pe tipuri de
obligatii si document;
5) in aceste coloane, vor fi mentionate documente pentru care se utilizeaza forma prescurtata a denumirii
acestora, cu urmatoarea semnificatie:
DIA – decizie de impunere anuala
DIPA – decizie de impunere plati anticipate
DACC - decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de
intarziere.

6) reflecta obligatiile de plata la data de referinta, pentru care nu s-a implinit termenul de plata la aceasta
data, inclusiv cele necomunicate sau in curs de comunicare;
7) reflecta platile neutilizate in stingere, la data de referinta. Aceste plati nu au fost folosite pentru stingerea
obligatiilor de plata, intrucat:
- nu mai sunt inregistrate obligatii de plata de acelasi tip al obligatiei de plata ,
sau
- sunt inregistrate obligatii de plata de acelasi tip al obligatiei de plata, dar acestea nu sunt exigibile.

8) in aceasta coloana, vor fi mentionate documente de plata pentru care se utilizeaza forma prescurtata a
denumirii acestora, cu urmatoarea semnificatie:
OP – ordin de plata