Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE SPECIALĂ

- Caracterul disponibil al obiectului contractului translativ


- Consecințele efectului translativ al contractului

1. I. Sferdian, Despre inalienabilitatea subînțeleasă în cadrul promisiunii bilaterale de


vânzare-cumpărare, în Universul Juridic nr. 7/2016.

2. V. Stoica, Clauza voluntară de inalienabilitate, în Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2013

3. Decizia ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nr. 32/2017.

4. Serban Mircioiu, Reflectii asupra transferului dreptului de proprietate si obligatiei de a da în contractul


de vânzare-cumparare, Revista Romană de Drept Privat nr. 4/2011- în special secțiunea a VI-a
Consideraţii privind transferul dreptului de proprietate în Noul Cod civil);

5. G.Al. Ilie, Regula res perit domino în materie contractuală, între mit şi realitate¸ Revista Romană
de Drept Privat 2/2011;
6. G. Ilie, Riscurile în contractele translative de proprietate în Noul Cod Civil, în Supliment AUB Drept
2012, Conferința „Reglementări fundamentale în noul Cod civil și în noul Cod de procedură civilă”,
Facultatea de Drept, Universitatea din București, p. 174 și urm.;

7. D.Al. Gidro, Actiunea directa a subdobânditorului împotriva primului vânzator în contextul noului
cod civil, Revista Romană de Drept Privat nr. 6/2015;

8. D. Chirică, Vânzarea lucrului altuia – între vechea și noua reglementare a Codului civil român,
disponibil la https://www.juridice.ro/essentials/1101/vanzarea-lucrului-altuia-intre-vechea-si-noua-
reglementare-a-codului-civil-roman;

9. A. Constantinescu, Garanția pentru evicțiune – iplicații pe plan material și procesual-execuțional, în


Revista Română de Executare Silită Nr. 1/2016

10. I. Sferdian, Efectele bunei-credinţe asupra garanţiei ascendente pentru evicţiune¸RRDP 1/2017,
disponibil la https://www.juridice.ro/506265/efectele-bunei-credinte-asupra-garantiei-ascendente-
pentru-evictiune.html;

11. J. Goicovici, Vânzările succesive ale bunului – garanţiile ascendente în ambianţa noului Cod civil,
revista Universul Juridic nr. 3/2016, disponibila la http://revista.universuljuridic.ro/wp-
content/uploads/2016/07/03_Revista_Universul_Juridic_nr_03-
2016_PAGINAT_BT_J_Goicovici.pdf;

12. M. David, Despre obligația de a da și obligația de a contracta în dreptul civil român actual –
antecontracte, subcontractare și fragmentarea contractelor translative de proprietate, în In Honorem
Dan Chirică, Ed. Hamangiu, București, 2018;
13. V. Dianconiță, Despre unele acte ce poarta asupra drepturilor materiale la actiune consecutive
neexecutarii obligatiilor contractuale, Revista Romană de Drept Privat nr. 4/2018;

14. V. Diaconiță, Obligația de a da și neexecutarea eficientă. Scurte considerații, în Revista Romană de


Drept Privat nr. 1/2019, pp. 188-202;

15. Garanția contra evicțiunii. Vânzări succesive ale unui bun furat. Rezoluțiune contract și efecte
specifice, cu comentariu de Nora Daghie în Dreptul 4/2019;

16. Al. Stan, Considerații asupra valabilității vânzării bunului altuia, în RRDP nr. 2/2019.