Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

3
la normele metodologice

CERERE STANDARDIZAT
PENTRU OBINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE
n temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor
de clasificare, a licenelor i brevetelor de turism cu modificrile i completrile ulterioare,
Subsemnatul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,C.N.P __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
act de identitate _____seria_____nr._______________n calitate de (se bifeaz cu x csua corespunztoare):
Administrator/asociat (n sensul Legii nr.31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare) sau titular pentru:
Persoan fizic autorizat
ntreprindere familial
ntreprindere individual
Alt form juridic
Mandatar (prin procur notarial ataat)
pentru:
Denumire operator economic: (SC, PFA, etc) _____________________________________cu sediul social n
localitatea_______________________,str.______________________________nr.___bl.___sc.___et.___ap.__
jude/sector_____________telefon fix_____________________telefon mobil___________________________
fax________________e-mail___________________________,adresa web_____________________________
solicit acordul pentru ncepera activitii, introducerea n circuitul turistic i eliberarea certificatului/certificatelor
de clasificare pentru:
1) Denumire unitate:..............................................
Tipul de unitate:(ex: hotel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc)............................................
Categoria de clasificare:(stele/margarete)....................
2) Denumire unitate:..............................................
Tipul de unitate:(ex: hotel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc)............................................
Categoria de clasificare:(stele/margarete)....................
3) Denumire unitate:..............................................
Tipul de unitate:(ex: hotel, pensiune turistic, restaurant, bar de zi, etc)............................................
Categoria de clasificare:(stele/margarete)....................
Adres unitate/uniti: localitate..................................str................................................nr......jud...................
Date de contact:
unitate/uniti: telefon.......................fax......................e-mail...................................web..................................
Conducerea operativ este asigurat de:.................................................telefon mobil...................................
Ataez prezentei cereri urmtoarele documente (se bifeaz cu x):
1.
2.
3.
4.
5.

Certificatul constatator emis de O.R.C. n original


sau copie legalizat
Fia standadizat privind ncadrarea spaiilor structurii/structurilor de cazare
i/sau alimentaie public
Certificatul(e) de clasificare i fia(ele) anex(e) a/ale acestuia(ora), n original (dup caz)
Extras REVISAL (vizat pentru conformitate) i copii ale documentelor de calificare pentru personalul
minim necesar angajat, conform prevederilor cap. II art. 4 din normele metodologice (dup caz)
Avizul tehnic de specialitate emis conform prevederilor H.G. nr. 31/1996, (dup caz).

DECLAR PE PROPRIA RSPUNDERE c am luat cunotin de prevederile Hotrrii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licenelor i brevetelor de turism, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i de prevederile Normelor metodologice de aplicare ale acesteia i consider c sunt
ndeplinite n totalitate condiiile i criteriile prevzute n Normele metodologice pentru structura/structurile de primire turistice nominalizat/e mai sus, inclusiv cele
privind ncadrarea personalului, condiii i criterii pe care m oblig s le respect pe toat durata funcionrii, pentru tipul i categoria de clasificare menionate n prezenta
cerere i pentru structura nscris n formularele tip ale fiei/fielor privind ncadrarea spaiilor de cazare i/sau alimentaie public anexate acesteia. n cazul n care se
constat contrariul celor declarate, voi suporta consecinele i neleg s-mi fie aplicate reglementrile legale n vigoare.

Data:_______________________

Semntura i tampila ________________________