Sunteți pe pagina 1din 4

Acte necesare pentru accesare fonduri europene.

Pentru a accesa un fond european FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, este un instrument de finantare creat de Uniunea
Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune) trebuie intocmit un dosar si trebuie facute
mai multe demersuri la diferite institutii (primarie, APIA, DSV, finante,etc.).
Pentru a putea depune dosarul pentru o anumita masura si a accesa aceste fonduri este necesar in
primul rand ca sesiunea pentru depunerea proiectelor de investitii pentru masura respectiva, prin PNDR,
sa fie deschisa (Programul National de Dezvoltare Rurala este documentul pe baza caruia poate fi
accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respecta liniile directoare strategice de
dezvoltare rurala ale Uniunii Europene).
Urmeaza sa va intocmiti actele necesare pentru intocmirea dosarului, pentru o anumita masura.
Fiecare masura (Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri, Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenta) au atat documente comune cat si diferentiate, in functie de specificul fiecarei masuri.
Documente necesare pentru accesarea Masurii 112:
Apicultura - Viata din stup | de Cura de Miere
Apicultura: Acte necesare pentru accesare
fonduri europene

Despre
accesareacte necesareapiculturafonduri europene
Acte necesare pentru accesare fonduri europene.
Pentru a accesa un fond european FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, este un instrument de finantare creat de
Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune) trebuie intocmit un dosar
si trebuie facute mai multe demersuri la diferite institutii (primarie, APIA, DSV, finante,etc.).
Pentru a putea depune dosarul pentru o anumita masura si a accesa aceste fonduri este necesar in
primul rand ca sesiunea pentru depunerea proiectelor de investitii pentru masura respectiva, prin
PNDR, sa fie deschisa (Programul National de Dezvoltare Rurala este documentul pe baza caruia
poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si care respecta liniile
directoare strategice de dezvoltare rurala ale Uniunii Europene).
Urmeaza sa va intocmiti actele necesare pentru intocmirea dosarului, pentru o anumita masura.
Fiecare masura (Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri, Masura 141 Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenta) au atat documente comune cat si diferentiate, in functie de
specificul fiecarei masuri.
Documente necesare pentru accesarea Masurii 112:
- actele de firma (copie dupa Certificatul de inregistrare, cu stampila sau inscrisul Conform cu
originalul si Certificatul constatator de la Registrul Comertului eliberat special pentru
accesarea acestor fonduri! acte stampilate si semnate de titularul firmei, solicitantul);
Deci pentru a accesa un fond european trebuie sa aveti o firma, indiferent de tipul acesteia (P.F.A
persoana fizica autorizata, I.I intreprindere individuala, S.R.L societate cu raspundere
limitata). Daca inca nu aveti puteti incepe demersurile pentru accesarea fondului respectiv,
urmand sa va autorizati ulterior, in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii
privind selectarea Cererii de finantare.
- copie dupa Cartea de Identitate (sau Buletinul de identitate) atat a solicitantului cat si a
sotiei/sotului acestuia;prin aceast act se dovedeste varsta solicitantului, care trebuie sa fie de
maxim 40 de ani.
- adeverinta de la Banca unde firma are deschis contul prin care se certifica fapul ca firma
respectiva are deschis cont, in acest cont se vor vira banii europeni, dupa aprobarea dosarului.
- cazier fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului in care firma isi
desfasoara activitatea, prin care se dovedeste faptul ca firma nu are fapte inscrise in Cazierul
Fiscal. Firmele cu datorii impozite neplatite sau aflate in insolventa nu pot accesa aceste
fonduri.
- cazier judiciar eliberat de Inspectoratul Judetean de Politie al judetului unde solicitantul isi
are resedinta prin care se atesta faptul ca solicitantul (persoana fizica, titularul firmei) nu este
inscris in Cazierul Judiciar cu fapte de natura penala. Acest act are o valabilitate de 2 luni, deci
este bine sa-l lasati printre ultimele acte puse la dosar.
- diploma de studii trebuie sa fiti absolventul unui liceu/facultate cu profil de apicultura sau a
unui curs de calificare in apicultura, in tara sau strainatate, recunoscut de Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale. Copiile diplomelor eliberate in strainatate trebuie sa fie traduse la
un traducator autorizat si legalizate iar cursul, respectiv institutia care a organizat cursul
respectiv de calificare sa fie, de asemenea, recunoscuta de Minister. In acest sens se ataseaza o
adeverinta de la institutia respectiva prin care se dovedeste recunoasterea cursului organizat (si
implicit a diplomei de studii) de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din
Romania.
Apicultura - Viata din stup | de Cura de Miere
Apicultura: Acte necesare pentru accesare
fonduri europene

Despre
accesareacte necesareapiculturafonduri europene
- dimensiunea exploatatiei agricole trebuie sa fie cuprinsa intre 6 40UDE (unitati economice),
deci pentru a putea benificia de masura 112 trebuie sa detineti o exploatatie apicola de minimum
6UDE, cu o cota de 0,083UDE/stup de albine asta inseamna ca trebuie sa aveti minimum 72 de
stupi. De aceea trebuie ceruta de la primarie o adeverinta, extras din registrul agricol cu numarul
de stupi pe care ii detineti, de asemenea o adeverinta prin care se adevereste ca figurati cu o
anumita suprafata pe care sunt amplasati stupii;in cazul in care nu aveti in proprietate aceasta
suprafata dar o are familia (tatal, mama) puteti face la notar un contract de comodat sau o
declaratie prin care proprietarul de drept al suprafetei respective (tatal, mama, etc.) va da drept de
folosinta pe minimum 5 ani a terenului respectiv; declaratia respectiva este insotita de o incheiere
de autentificare;
- adeverinta de la Directia Sanitara Veterinara (DSV) a judetului respectiv prin care se adevereste
ca firma este inregistrata sanitar-veterinar, se mentioneaza obiectul de activitate si numarul
distinctiv de unitate (codul de exploatatie);
- adeverinta de la asociatia de care apartineti (nu este un act obligatoriu dar se acorda punctaj in
plus daca sunteti membru intr-o forma asociativa) prin care se atesta calitatea de membru;
- cerere de finantare (Anexa 1, in format PDF);
- plan de afaceri (Anexa 2, in format DOC, trebuie completat conform rubricilor acestuia);
- contract de finantare (Anexa 3);
- declaratii (Anexa 6);
- cerere de plata (Anexa 4 Formulare de plata);
- opis (cuprinsul dosarului, in care se mentioneaza documentul si numarul de pagina
corespunzator. Toate paginile dosarului trebuie numerotate in partea dreata-sus, semnate si
stampilate);
- coperta (cu mentiunea ORIGINAL si COPIE, conform celor doua exemplare ale dosarului).
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu
dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate
creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 Euro/exploatatie. Valoarea sprijinului
acordat se calculeaza in lei, in functie de rata de schimb EUR/LEU, cea mai recenta stabilita de
catre Banca Centrala Europeana inaintea datei de 1 ianuarie a anului in care se elaboreaza decizia
de acordare a ajutorului (certificatul de plata), conform prevederilor art. 7 si 11 din Regulamentul
CE 1913/2006.
Pentru masura 141 sunt necesare aproximativ aceleasi acte,cu unele diferente: actul de studii
poate fi o diploma de bacalaureat, cazierul fiscal se ia de la primarie, apoi pe baza acestuia se ia
de la Directia teritoriala a finantelor publice si nu de la Directia Generala a Finantelor Publice, in
plus trebuie prezentat un certificat de producator, emis de primarie. Exista diferente si in
formularele si declaratiile din anexe, care vor fi completate respectand rubricatura existenta.
De asemenea este FOARTE IMPORTANT ca anexele sa fie completate conform ultimei variante
publicate pe situl APDRP.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele
fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care
desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola are
o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE (deci pentru a putea accesa aceasta masura
trebuie sa dispuneti de minimum 24 stupi la o cota de 0,083UDE/stup de albine), este situata pe
teritoriul tarii, este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol si comercializeaza o parte
din productia agricola obtinuta.Suma pe care o veti primi daca accesati aceasta masura este de
1500euro/an, timp de 5 ani.
Rezumand putem spune ca pentru intocmirea dosarului pentru o anumita masura sunt necesare
mai multe documente, acte obtinute de la diferite institutii: Registrul Comertului, Primarie,
Finante, DSV, Politie si acte ce pot fi completate acasa (Anexele masurilor, Planul de afaceri,
Declaratiile), planificarea in timp a drumurilor catre aceste institutii si a activitatilor de redactare
a documentelor tinand de fiecare persoana ce solicita aceste fonduri nerambursabile. Fireste
pentru intocmirea dosarului se poate apela si la un specialist din cadrul Directiei agricole sau la o
firma de consultanta, contra cost