Sunteți pe pagina 1din 5

Finantarea investitiilor n apicultura prin programul SAPARD

Programul Special de Pre-Aderare pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala SAPARD este un instrument financiar al Uniunii Europene destinat sprijinirii tarilor din estul si centrul Europei n eforturile facute n perioada de preaderare la U.E. pentru pregatirea participarii la politica agricola comuna si piata unica europeana. Agentia SAPARD este autoritatea nationala responsabila de implementarea financiara si tehnica a Programului SAPARD n Romania. Programul prevede acordarea de finantari nerambursabile pentru investitiile facute in apicultura, conform Masurii 3-4 a programului, masura acreditata in luna Decembrie a anului 2003. Pentru detalii se poate accesa pagina web a Agentiei SAPARD, www.sapard.ro . Deoarece studiul complet al documentatiei programului SAPARD este o activitate laborioasa dorim sa venim in sprijinul apicultorului oferindu-i informatia ce il intereseaza in aceasta privinta in mod direct in domeniul sau de activitate incercand o prezentare concisa a tuturor datelor principale. 1 - Ce apicultori pot solicita finantarea nerambursabila prevazuta de Masura 3-4 a SAPARD? Toti apicultorii care indeplinesc urmatoarele conditii: a. Au vatra permanenta a stupinei stabilita in mediul rural

b. Au cerificatul care sa ateste ca au absolvit cursurile apicole organizate de ACA sau au diploma de studii care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul apicol (liceul apicol, facultate). c. Au completat si au depus la primaria locala din zona rurala in care se afla amplasata vatra stupinei permanente Cererea de inscriere in Registrul Exploatatiilor Agricole conform Ord. 567/2003 al MAPAM si MAI, care sa prevada si un numar de minim 20 familii de albine. Daca nu ati completat inca aceasta cerere faceti-o in regim de urgenta deoarece oricum ea va va fi utila si pentru alte situatii cum ar fi obtinerea subventiilor. Primariile au obligatia sa puna la diaspozitia solicitantilor formularele de inscriere a exploatatiei agricole. d. Au obtinut autorizatia eliberata in baza Legii 507/2002 pentru functionarea ca Persoana Fizica Autorizata sa desfasoare activitati economice care sa prevada ca obiect de activitate Cresterea altor animale (cresterea albinelor si producerea de miere si ceara), cod CAEN 0125. Autorizarea se face de catre Primaria de domiciliu a solicitantului (nu cea de amplasare a stupinei) si trebuie inscrisa la Registrul Comertului din judetul sau sectorul respectiv. 2 - Ce investitii sunt eligibile (pot beneficia de finantare nerambursabila prin SAPARD)? a. Achizitia de familii de albine (minimum 20 familii). Familiile de albine trebuiesc cumparate pe baza de factura fiscala si prin urmare trebuiesc furnizate de un apicultor care este deja inregistrat ca Persoana Fizica Autorizata sau de o firma autorizata sa faca tranzactii cu familii de albine. b. Achizitia de stupi noi. Stupii trebuiesc cumparati pe baza de factura fiscala, prin urmare vor fi furnizati de un comerciant autorizat. Nu se admit utilaje la mana a II a. c. Achizitia de mijloace noi de transport specializate (pavilioane, remorci apicole, palete si suprastructuri confectionate pentru transportul stupilor pe remorci). Cumpararea se face pe baza de factura fiscala eliberata de un comerciant autorizat. d. Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale a utilitatilor conexe pentru: - Depozitarea , dozarea, mixarea si ambalarea mierii si a altor produse apicole - Constructii speciale pentru utilitati (electricitate,

apa, gaze, telefon, drumuri de acces, etc) e. Echipamente si dispozitive noi pentru: - Dozarea, mixarea si ambalarea mierii si altor produse apicole - Utilitati (electricitate, apa, gaze, telefon, drumuri de acces, etc) 3 - Cat din suma investita se finanteaza prin SAPARD si care sunt conditiile? SAPARD finanteaza 50% din suma investita. Finantarea nu este rambursabila in situatia in care beneficiarul isi mentine conditiile de functionare prezentate in cererea de finantare si memoriul tehnic anexat cel putin 5 ani pentru investitiile care nu implica constructii si 10 ani pentru cazul finantarii si de constructii. In caz contrar se poate considera ca beneficiarul incalca prevederile contractuale ale finantarii si poate fi obligat sa restituie sumele incasate initial ca finantare nerambursabila. SAPARD finanteaza investitii intre 5.000 si 200.000 Euro. Perioada de derulare a investitiei nu trebuie sa depaseasca 2 ani. Investitia se poate face in maximum 3 transe. Pentru fiecare transa beneficiarul trebuie sa acopere integral costul investitiei, urmand ca dupa verificarea documentelor si a situatiei in teren de catre Sapard sa ii fie returnata 50% din suma platita initial intr-un interval de cel mult 3 luni. Prin SAPARD nu se acorda finantare in avans, ci numai dupa efectuarea platilor. 4 - Care este procedura de urmat pentru obtinerea finantarii SAPARD? In prima etapa apicultorul trebuie sa demareze actiunile de autorizare si inregistrare conf. punctului 1. In final el trebuie sa se afle in posesia unui set de documente pe baza caruia se poate proceda la intocmirea proiectului de finantare. Desi nu excludem posibilitatea ca apicultorul sa intocmeasca el insusi acest proiect trebuie sa mentionam ca activitatea impune o temeinica cunoastere a programului SAPARD si implica experienta in intocmirea unei asemenea documentatii. In ideea unei abordari profesioniste a acestui aspect recomandam totusi ca apicultorul sa se adreseze unei persoane sau firme cu experienta in domeniu pentru a evita efortul considerabil necesar finalizarii cu succes a unui asemenea proiect.

Firma Adelika SRL intocmeste si sustine depunerea dosarului de finantare SAPARD pentru proiecte din domeniul apicol. Costul acestui serviciu este intre 5% si 8% din valoarea proiectului, functie de complexitatea acestuia dar jumatate din aceasta suma se returneaza prin finantarea SAPARD. Oferim de asemeni stupi noi complet echipati, orice echipament din dotarea stupinei, linii de mbuteleire si procesare miere si ajutam la intermedierea tranzactiilor cu familii de albine pentru care putem elibera factura fiscala cu costuri minime. Proiectul se depune la Biroul Regional SAPARD de care apartine solicitantul si in decurs de 1 luna i se comunica aprobarea sau respingerea proiectului. In cazul aprobarii proiectului se incheie un contract de finantare dupa care se achizitioneaza bunurile prevazute in proiect, conform transelor stabilite. Dupa aceasta se face cererea de rambursare la Biroul SAPARD si in decurs de cel mult 3 luni se transfera in contul bancar al solicitantului 50% din valoarea platita in transa respectiva, dupa verificarea respectarii termenilor contractului. Aceasi procedura se aplica pentru fiecare transa. Nu se pot face investitii eligibile inainte de aprobarea proiectului. 5. Ce documente sunt necesare si cine le elibereaza ? a. Cerere de finantare-se completeaza de catre furnizorul serviciului de intocmire a documentatiei b. Memoriu tehnic- se completeaza de catre furnizorul serviciului de intocmire a documentatiei c. Copie dupa actul de proprietate asupra terenului sau alt document care sa justifice dreptul de folosinta asupra terenului-il pune la dispozitie solicitantul d. Cerificatul de urbanism pentru proiectele care prevad constructii sau modernizari de constructiise elibereaza de catre primaria localitatii rurale unde se realizeaza investitia. e. Pentru proiectele care necesita certificat de urbanism, fisa tehnica, anexa a certificatului de urbanism privind conditiile de protectia mediuluise elibereaza de Inspectoratul pentru Protectia Mediului f. Pentru proiectele care nu necesita certificat de urbanism, document special privind protectia mediului-se elibereaza de Inspectoratul pentru Protectia Mediului

g. Aviz sanitar-veterinar-se elibereaza de Directia Sanitar Veterinara h. Pentru proiectele care prevad modernizare de constructii, aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Turismului si Constructiilor. i. Certificatul de inregistrare al Persoanei Fizice Autorizate (PFA), inclusiv anexele-se elibereaza de Registrul Comertului. j. Cazier fiscal-se elibereaza de Directia Generala a Finantelor Publice k. Certificat privind plata CASS-se elibereaza de Casa Judeteana de Pensii (a Sectorului) l. Certificat privind contributia la FASS-se elibereaza de Casa de Asigurari Judeteana (a Sectorului) m. Certificat privind contributia la FPAS-se elibereaza de Agentia Judeteana (a Sectorului) de Ocupare a Fortei de Munca n. Certificat privind plata comisionului catre DGMPS-se elibereaza de Agentia Judeteana (a Sectorului) de Ocupare a Fortei de Munca o. Extras de cont bancar eliberat cu cel mult 5 zile inainte de depunerea proiectului care sa dovedeasca existenta in contul bancar al solicitantului a unei sume cel putin egala cu jumatate din valoarea proiectului convertita in leise elibereaza de catre o banca comerciala p. Cazier judiciar al solicitantului-se elibereaza de circa de politie q. Certificat de producator-se elibereaza de primaria de care apartine stupina r. Copie dupa cererea de inscriere in Registrul Exploatatiilor Agricole-se elibereaza de primaria de care apartine stupina s. Autorizatie eliberata conf. legii 507/2002-se elibereaza de primaria de domiciliu a solicitabntului t. Certificat de absolvire a cursurilor ACA sau Diploma de studii in domeniul apicol Sperand ca informatiile ce vi le oferim va vor fi de folos in obtinerea finantarii investitiei pe care o aveti in vedere in domeniul apicol va uram succes!