Sunteți pe pagina 1din 2

Petri Marta PIPP IFR

TC
Etică şi dentologie pedagogică
Fiind studentă la IF cred că ar fi prematur să prezint experiența mea cu un profesor care nu
respecta normele deontologice sau dspre care eu aș crede ca nu le respectă, dar voi prezenta o
altă experiență de la o alta facultate la care am fost înscrisă.
Deontologia didactică reprezintă ansamblu al normelor de conduită care caracterizează
profesia de educator. Așadar trebuie pus accent pe normele etice manifestate in raporturile cu
elevii, cu părinţii lor, cu colegii, cu comunitatea locală. În acest context, se pune întrebarea: “Ce
calităţi trebuie să aibă un bun dascăl?”
În general, putem admite că există două dimensiuni importante ale personalităţii profesorului
care pot fi puse în legătură cu etica procesului didactic :
- dimensiunea profesionalismului său care poate fi analizat sub aspectul cunoştinţelor şi
abilităţilor pe care el le are în domeniul specialităţii precum şi în domeniul teoriilor şi
practicilor didactice;
- dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului didactic, (chestiune care
se află într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care el aderă, cu
ataşamentul său la valorile acceptate din punct de vedere social).
Știm că pentru a fi un bun profesor trebuie să fii și un promotor al codului deontologic în
școala/facultate. Adica respectarea unor principii și anume:
Angajamentul faţă de elevi ajutândui să își desvolte potențialul. Aici profesorul despre care
vreau să vorbesc avea o orecare scapare din punctul meu de vedere deoarece nu prin faptul că nu
era preocupat de a ne ajuta dar era superficial poate fiind presat de timp sau alte probleme.
Angajamentul faţă de profesiunea didactică educatorul are datoria de a contribui la ridicarea
standardelor profesionale specifice domeniului educaţional, la crearea unui climat propice
exersării profesiei de educator, la respectarea valorilor morale agreate de societate la un moment
dat. Principiu respectat de profesorul nostru.
Comportamentul etic faţă de colegi tratând corect și echitabil toți membri profesiei didactice,
lucru pe care profesorul prezentat de mine nu îl prea făcea uneori crezânduse net superior față de
colegi săi și exprimand în mod explicit acest lucru.
Angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială educatorii sunt răspunzători de modul în
care unităţile şcolare de învăţământ se conectează la nevoile de dezvoltare a comunităţilor
şcolare şi sociale. Aici iarași cred că profesorul nostru greșea deoarece în repetate rănduri ne
prezenta opinia sa că el trebuie să își facă meseria adică să predea sa ne examineze și atat, acest
lucru fiind greșit din punctul meu de vedere deoarece cu un profesor ar trebui să putem aborda și
alte teme din societate și să poata fi capabil să participe la desvoltarea elevilor în societate.
Petri Marta PIPP IFR

În concluzie profesorul trebuie sa fie din punct de vedere deontologic o persoană care respectă
aceste principii atât prin comportamentul său cât și prin ținuta sa dând un bun exemplu atat
elevilor săi dar și întregi societății.