Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.1.b. pentru portofoliul individual.

Proiectarea demersului didactic (60 min)

Includeți în portofoliu o listă a unităților de învățare pe care le prefigurați de parcurs în anul școlar următor la o
disciplină din primar, la alegerea dumneavoastră. Indicați, sintetic, pașii urmați pentru realizarea acestei liste.

Unitatea 1 - Matematica în joc și joacă

Probleme de logică şi perspicacitate

Tabele şi grafice

”Drumul cel mai scurt”

Probleme distractive

Unitatea 2 - Micii inventatori

Micii constructori

Micii graficieni

Tangram. Origami

Puzzle

Unitatea3 - „Limba noastră-i o comoară”

Rebusuri

Lumea poveştilor

Frământări de limbă

Tehnici dramatice

Teatru

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020