Sunteți pe pagina 1din 5

Noțiuni introductive

1. Perimetrul – reprezintă suma tuturor laturilor


𝑃
2. Semiperimetrul – reprezintă jumatate din perimetru ( 2 )

Notații:
 P – perimetru
 A – aria
 B – baza mare
 b – baza mică
 h – înalțimea
 c1, c2 – catete
 ip – ipotenuza
 l – latură

Geometria plană
Triunghiul
P = AB + BC+CA

(𝑏 ∙ℎ)
A=
2

! În cazul triunghiului dreptunghic, pentru a determina una dintre laturi, vom folosi
teorema lui Pitagora.
𝑖𝑝2 = 𝑐12 + 𝑐22
Teorema înalțimii
Într-un triunghi dreptunghic, înălțimea este media geometrică între proiecțiile
catetelor pe ipotenuză.
𝐴𝐷2 = 𝐵𝐷 ∙ 𝐷𝐶 , în acest caz, BD și DC reprezintă proiecțiile catetelor pe ipotenuză

Paralelogramul Pătratul

P = 2(AB + BC) P=4∙𝑙


A = b ∙ ℎ =DC ∙ AM A=𝑙 2
Diagonala: d=𝑙√2
Trapezul Cercul
P= AB+BC+CD+DA Lungimea cercului
(circumferința):
(𝐵+𝑏)∙ℎ
A= 𝐿𝑐𝑒𝑟𝑐 = 2𝜋𝑟
2
A= 𝜋𝑟 2

Geometrie în spațiu
Notații:

 Apotema laterală sau apotema bazei - (𝑎𝑝 )


 Apotema bazei mici (unde avem 2 baze) - (𝑎𝑏 )
 Apotema bazei mari – (𝑎𝐵 )
 𝑃𝑏 – perimetrul bazei
 𝐿 – lungime
 𝑙 – lățime
 Apotema trunchiului de piramidă− (𝑎𝑡 )

Poliendre
Piramida patrulateră regulată
Pb ∙ab
Aria bazei: Ab =
2
Pb ∙ap
Aria laterală: Alat =
2
(Ab ∙h)
Volumul: Vpiramidei =
3

! Tetraedrul poate fi considerat o piramida care are ca bază un


triunghi, aria și volumul calculându-se analog.

Palelipipedul dreptunghic, cubul, prisma


Aria bazei: Ab = l ∙ L
Aria laterală: Al = 2(L + l) ∙ h
Volumul: V = Ab ∙ h

! Paralelipipedul dreptunghic este un caz particular de prismă, iar


cubul este un caz particular de paralelipiped dreptunghic, in sensul că
este un paralelipiped cu toate laturile congruente.
Trunchiul de piramidă
(PB ∙+Pb )∙at
Alaterală = ; at = MM`
2

! Aria bazelor se calculează în funcție de natura bazelor(triunghi,


patrulater, ...)

V=3 (𝐴𝐵 + 𝐴𝑏 + √𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝑏 )

Corpuri rotunde
Cilindru
Notăm: g – generatoare (în cazul nostru AA`)
Ab = π ∙ r 2
Al = 2 ∙ π ∙ r ∙ g
At = 2 ∙ π ∙ r(r + g)
V = π ∙ r2 ∙ g

Conul Sfera
Ab = π ∙ r 2 Asferei = 4 ∙ π ∙ r 2
4∙π∙r3
Al = π ∙ r ∙ g Vsferei = 3

At = π ∙ r(r + g)
π ∙ r2 ∙ h
V=
3

Trunchi de con
𝐴𝑙 = 𝜋 ∙ 𝑔 ∙ (𝑅 + 𝑟), unde r- raza bazei mici, R- raza bazei mari
𝐴𝑡 = 𝐴𝑙 + 𝐴𝑏 + 𝐴𝐵
𝜋∙ℎ 2
𝑉= (𝑅 + 𝑟 2 + 𝑅 ∙ 𝑟)
3

! La cele 3 baze avem cercuri, așadar vom calcula cele 2 suprafețe


folosind formula de la aria cercului.
Unități de măsură pentru lungime
- km (kilometrul)
∙ 𝟏𝟎
- hm (hectometrul)
- dam (decametrul)
- m (metrul)
- dm (decimetrul)
- cm (centimetrul)
- mm (milimetrul) : 𝟏𝟎

Unități de măsură pentru greutate (masă)


- t (tona)
- q (quintal)
- kg (kilogram)
- hg (hectogram)
- dag (decagram)
- g (gram)
- dg (decigram)
- cg (centigram)
- mg (miligram)

Unități de măsură pentru capacitate


- kl (kilolitru)
- hl (hectolitru)
- dal (decalitru)
- l (litru)
- dl (decilitru)
- cl (centilitru)
- ml (mililitru)
Formule de calcul prescurtat
1. (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
2. (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
3. 𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏)
4. (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 = 𝑎2 + 𝑏 2 + 𝑐 2 + 2𝑎𝑏 + 2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑐
5. (𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2 𝑏 + 3𝑎𝑏 2 + 𝑏 3
6. (𝑎 − 𝑏)3 = 𝑎3 − 3𝑎2 𝑏 + 3𝑎𝑏 2 − 𝑏 3
7. 𝑎3 − 𝑏 3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏 2 )
8. 𝑎3 + 𝑏 3 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏 2 )