Sunteți pe pagina 1din 4

LISTA CHELTUIELI Asociatie locatari BLOC X

Bulevardul Parvan nr. 37


pe luna: 2
2/1/2020 21:13

Nume si
Apt. Etaj Nr. camere Nr. Persoane Suprafata(mp)
prenume

1 Ionescu Dan 2 3 42.00


2 Moraru Ioana 2 5 65.00
parter
3 Georgescu Marian 3 3 79.00
4 Coman Ioana 3 1 82.50
5 Dan Tudor 2 2 42.00
6 Iordache Roxana 2 2 65.00
1
7 Cristea Tamara 3 4 79.00
8 Matei Madalina 3 5 82.50
9 Martin Cornelia 2 2 42.00
10 Mihai Paul 2 1 65.00
2
11 Zeca Leonard 3 4 79.00
12 Popescu Anca 3 3 82.50
13 Predoiu Valentin 2 1 42.00
14 Stere Gabriela 2 0 65.00
3
15 Stoian Mihnea 3 3 79.00
16 State Elena 3 2 82.50
17 Dima Claudia 2 2 42.00
18 Dobre Dana 2 2 65.00
4
19 Dragnea Victor 3 3 79.00
20 Mihai Sorin 3 4 82.50
L
TA

50 52 1342.5
TO

Valoare factura apa calda 1353 Pret mc/apa calda 11.09


Valoare factura apa rece 633 Pret mc/apa rece 7.28
Valoare factura caldura 13645 Pret Kcalorii 7.51
Total salarii (administrator) 1500 Pret salarii/persoana 28.85
Total cheltuieli 17131

Cerinte informationale:
1 In celula D4 se va insera luna curenta;
2 Capul de tabel va fi editat cu caractere bold, culoare de fundal galben, chenar exterior cu linie dubla de culoare alb
de tabel i se va aplica facilitatea de afisare "multilinie", iar etichetele acestuia vor fi centrate pe orizontala si pe verti

3 Foaia de lucru se va redenumi Bloc X, iar tab-ului foii de calcul i se va atribui o culoare de fundal;
4 Sa se calculeze totalul in celulele ce contin simbolul "*", iar sirul de caractere "TOTAL" sa fie editat cu rosu, caract
5 Sa se calculeze pretul unitar la: mc/apa calda, mc/apa rece pret/Kcalorii si cota din salariul administrator pe pers
6 Totalul pe apartament se va calcula prin insumarea cheltuielilor cu apa rece, cu apa calda si cu suma salariu admin
7 Suma reprezentand "Totalul pe apartament" va fi afisata utilizand formatul monetar (simbol monetar - lei);
8 Sa se realizeze fuzionarea celulelor din campul "Etaj", stiind ca fiecare palier are 4 apartamente;nr apart., va fi scris
9 Sa se scoata in evidenta prin culoarea verde apartamentele care au un numar de persoane mai mare sau egal cu 4
10. Sa se evidentieze, culoarea albastru bold, valorile din campul total mai mari decat 1000.
11
Sa se realizeze o macheta de cautare (in alta zona din foaia de calcul) in care se va introduce nr.
apartamentului si se va afisa Numele si prenumele locatarului si Total cheltuieli

12 Sa se afiseze lista locatarilor ( in alta zona din foaia de calcul) (nr. apartament, nume si prenume, nr camere, total c
Pondere
Consum Consum cheltuieli
Caldura Suma Salariu
apa(mc) apa(mc) TOTAL caldura
(Kcal) adm.
rece calda in total
(%)
6 8 110 86.54 1,045.43lei 79.06%
4 4 110 144.23 1,044.21lei 79.15%
5 9 89 86.54 891.45lei 75.02%
3 3 93 28.85 782.72lei 89.28%
7 8 100 57.69 948.72lei 79.20%
5 5 99 57.69 893.39lei 83.26%
7 7 89 115.38 912.67lei 73.27%
8 9 96 144.23 1,023.57lei 70.47%
4 4 70 57.69 657.12lei 80.04%
3 3 82 28.85 700.07lei 88.01%
2 7 87 115.38 861.27lei 75.90%
5 7 96 86.54 921.87lei 78.25%
4 4 90 28.85 778.55lei 86.86%
0 0 30 0.00 225.41lei 100.00%
6 6 95 86.54 910.54lei 78.39%
3 6 93 57.69 844.84lei 82.71%
3 7 88 57.69 818.36lei 80.80%
4 7 89 57.69 833.15lei 80.26%
3 8 107 86.54 1,001.06lei 80.31%
5 10 103 115.38 1,036.58lei 74.66%

87 122 1816 1500 RON 17,131.00 16.149

rior cu linie dubla de culoare albastra ; capului


centrate pe orizontala si pe verticala;

are de fundal;
TAL" sa fie editat cu rosu, caractere bold sub un unghi de 45 0;
din salariul administrator pe persoana;
calda si cu suma salariu administrator;
(simbol monetar - lei);
apartamente;nr apart., va fi scris centrat si ingrosat
oane mai mare sau egal cu 4

va introduce nr.
heltuieli

e si prenume, nr camere, total cheltuieli) pentru apartamentele care au suprafata mai mare de 50 mp.

S-ar putea să vă placă și