Sunteți pe pagina 1din 4

1calculam nr de ore a faiantarului de categoria IV

69*1+1,11=70,11

70,11*3,6=252,40 h

2.Salariul calculate

252,40*36,34*1575=14446,24 lei

2Calculam nr de ore a muncitorului de deservire de categoria II


(70,11*1,2)+(87*0,8)=84,13+67,30=151,43 h

2Salariul calculate

151,43*25,30*1575=6034,10 lei

Calculam salariul net pentru faiantar

1.Calculam valoarea deducerii


CAM=0,045*14446,24=650,08 lei

CAS=0,6*14446,24=866,77 lei

2.Identificarea valorii deducerii

SM=940 lei

SP=2000 lei

SPI=250+250=500 lei

3.Determinam salariul impozitar

Simpozitar=Sbr-CAM-CAS-SM-SP-SPI=14446,24-650,08-866,77-940-2000-500=9489,4lei

4 IV=12%*Simp=0,12*9489,4=1138,73 lei

5.Sindicat=1%*Simp=0,01*14446,24=144,46 lei

6.Snet=14446,24-650,08-866,77-1138,73-144,46=11646,2 lei

2Calculam salariul net pentru muncitorul de deservire


1.Calculam valoarea deducerii

CAM=0,045*6034,10=271,53 lei

CAS=0.06*6034,10=362,05 lei

2.Identificarea valorii deducerii

SP=2000 lei
3 Determinam salariul impozitar

Simpozat=Sbr-CAM-CAS-SP=6034,10-271,53-362,05-2000=3400,52 lei

4. IV=12%*Simp=0,12*6034,10=724,1

5Calculam salariul net

Snet=6034,10-271,53-362,05-724,1=4676,42

Concluzie:

La sfarsitul lunii faiantarul si muncitorul de deservire primesc diferite salarii,deoarece valoarea deducerii
faiantarului este mai mare si salariul pe ora este diferit.La faiantarul de categoria IV-36,34 si la
muncitorul de deservire de categoria II-25,30 lei.
I.P CENTRUL DE EXCELENTA IN CONSTRUCTII

Studiul individual Nr1


Disciplina:Economia constructiilor

Tema:Salariul brut si net

A elaborate elevul grupei CECE16.09.3 Croitor Ion

A verificat professor de specialitate Scobiola Olga


Problema 2

Vproc/ech=120800*1,11=134088

DFU=5 ani

Vlich=1000 lei

Vtotal prod=150000 unit

1an=15000 un

2an=25000 un

3an=11000 un

Metoda 1

Anii Vintrare Uzura anuala Uz acumulata Valoarea ramasa


1 134088 26617,6 26617,6 107470,4
2 134088 26617,6 53235,2 80852,8
3 134088 26617,6 79852,8 54235,2

Uz.an=(Vintrare-Vlich)/DFU=134088-1000/5=26617,6

Metoda 2

Anii V.intrare V.prod realizat Uz.an Uz.acumulata V.ramasa


1 134088 15000 13200 13200 120888
2 134088 25000 22000 35200 98888
3 134088 11000 9680 44800 89208

Uz.an=(Vintr-Vlich)/Vtotprod=(134088-1000)/150000=0,88

Conluzie

Utilajul in 3 ani a fost utilizat mai putin, deoarece conform metodei II (dependent de volmul de prod.
realizate) valoarea ramasa este cu lei mai mare decit in metoda I.