Sunteți pe pagina 1din 77

A DOUA ŞANSA CU STELIAN FULGA 

Cuvânt înainte 

Prezenta lucrare este o mostră a genului sărac din literatura noastră, cuprins în 
termenul generic de "cărţi de frontieră". 
Epica biografică  iniţială,  cu  fraza  savuroasă  şi  filozofie juvenilă,  este evolutivă, 
marcată  de  puseuri  existenţiale,  născute  din  întrebări  cruciale,  de  genul  "cine 
sunt şi încotro merg"? 
Nu există mister sau aşteptare; pur şi simplu autorul dezvăluirilor nu ajunsese la 
etapa de ardere propice descoperirii Adevărului, iar evoluţia marcată de oprelişti 
şi evenimente, riscă să­1 deturneze din drum. 
Situaţiile  de  criză  le  parcurge  cu  resemnare;  fapta  consumată  nu  se  poate 
schimba,  iar  revolta  nu  este  atât  de  mare  încât  să­1 pună  în  conflict deschis  cu 
societatea.  Merge  deci  înainte,  ghidat  de  un  miros  ascuns  al  succesului  şi  de 
soartă. 
înainte de a­şi descoperi vocaţia, trebuie să mai treacă şi prin alte încercări; să­ 
şi  pună  viaţa  în  pericol,  să  dea  piept  cu  legea  fatalităţii;  apoi  intervine 
iluminarea, care se desfăşoară lent, sub patronajul carismaticului Valeriu Popa. 
După noi etape şi sedimentare în periplul tibetan, autorul este în sfârşit gata 
să dea răspunsuri să­şi asigure un rol major în viaţa altora. 
Aşa s­a născut terapeutul naturist, Fulga Stelian, iar cartea îi prezintă evoluţia. 
în partea a doua a lucrării, cu delicateţe suntem introduşi în tehnicul medicinii 
naturiste, redat accesibil, fără preţiozităţi intelectuale, astfel că lectura devine 
agreabilă. 
O experienţă câştigată în cincisprezece ani de muncă se găseşte la îndemâna 
tuturor celor interesaţi să­şi schimbe modul de viaţă sau să se vindece de toate 
bolile, uzând doar de binefacerile Naturii. 
Oricine citeşte este liber să încerce pe propria piele remediile enumerate, având un 
ghid ştiinţific, cu o bogată documentare în domeniu. Şi toate acestea dau valoarea 
cărţii. 
loan T. Lazăr 

Motto: "Cine descoperă 
CALEA de la primii paşi, 
va şti încotro să meargă." 
— CAPITOLUL1— DESTIN SAU VOIA DOMNULUI? 
Un  vechi prieten din Obcinile  Nordului spunea  că  "omul este  un  răzvrătit, 
care  timp  de  o  viaţă  se  luptă  cu  propriul  destin,  fiind  în  acelaşi  timp  şi  sclav  şi 
stăpân". 
Avea  dreptate  atunci, dar  la  scurt  timp  a  eşuat  într­o  căsătorie  fericită,  iar partea 
cu stăpânul a intrat în atribuţiile soţiei. 
Cât  priveşte  destinul,  el  a  devenit  un  "bun  comun",  rostuit  după  jurământul  — 
"până când moartea ne va despărţi". 
N­a mai rămas decât răzvrătirea, ca ultimă speranţă a unei existenţe libere, dar ea 
nu 1­a încercat, nu i­a dat târcoale şi poate n­o va întâlni niciodată. 
Asta  s­a  întâmplat  în  Nord,  unde  bărbaţii  au  semeţia  munţilor,  dar  şi
blajinitatea  codrilor  de  fagi.  Pe  plaiurile  Doljului  lucrurile  stau  puţin  altfel: 
oamenii  se  nasc  cu  vână  de  luptător,  ştiu  să  ţină  piept  vieţii,  învinşi  sau 
învingători, rămân neschimbaţi. 
Există  însă  şi  excepţii,  când  toate  principiile  şi  regulile  se  alterează,  iar 
curgerea urmează sub semnul carismei, pe care musai trebuie să o ai din naştere. 
Prezenta  lucrare  tocmai  asemenea cazuri  tratează,  mai  precis,  unul  singur, 
cel  al  terapeutului  naturist  —  Stelian  Fulga.  Un  om  care  a  trecut  peste  toate 
frontierele  care  i­au  stat  în  cale  şi  ajuns  pe  muchia  celor  cincizeci  de  ani,  simte 
nevoia să le destăinuie. Nu doar pentru miile de suferinzi care îi trec pragul, ci şi 
pentru doritorii să afle cum poţi trăi sub zodia unei stele norocoase. 
"Când  pe mama  au apucat­o durerile  facerii,  era  într­un  sfârşit de  ianuarie 
'53,  chiar  pe  30,  cornii  casei  pocneau  de  ger,  iar  cei  trei  fraţi  ai  mei,  mai  mari, 
suflau  în  florile  de  gheaţă  de  la  geam,  să  vadă  unde  se  duce  sania  în  care  se 
urcaseră părinţii. 
Aveam  să  fiu  al  patrulea  fecior,  din  cinci,  fiindcă  a  mai  urmat  unul, 
mezinul, apoi lista s­a închis. 
În comuna mea natală, Bistreţ, nu multe familii se puteau mândri cu atâţia 
flăcăi adunaţi sub acelaşi acoperiş, deşi în acei ani, se trăia într­o sărăcie cumplită, 
care parcă­şi făcuse cuib în bătătura noastră. 
Nu exagerez cu nimic: am cunoscut lipsurile încă din prima zi de viaţă şi le­ 
am avut în preajmă toată copilăria. 
Părinţii  noştri  nu  avuseseră  nici  o  avere  înainte  de  colectivizare,  iar  mai 
apoi, de înavuţire cu atâtea guri de hrănit, nu putea fi vorba. 
Tata,  ca  tot  bărbatul  din  sat,  se  ocupa  de pământ  şi  treburi mărunte,  că  n­ 
avea  tragere  de  inimă  spre  cine  ştie  ce  proiecte  măreţe.  Râdea  rar,  lăsând  să­1 
cuprindă  o  severitate  ursuză,  din  care  nimeni  nu­1  scotea.  Cu  blândeţe,  aş  putea 
să­1  numesc  "aspirant"  la  funcţia  de  lider,  deşi  greul  casei,  implicit  creşterea 
copiilor, căzuse în sarcina executivă a mamei. 
Privind acum în urmă, îmi dau seama că ea era adevăratul general şi fără ea, 
nimic nu s­ar fi mişcat. Cum a reuşit să se descurce, numai bunul Dumnezeu ştie, 
că în ogradă aveam câteva găini, o vacă şi un porc... 
La  C.A.P.  se  câştiga  cât  să­ţi  amăgeşti  foamea,  în  altă  parte  nu  te  puteai 
duce, iar speranţe pentru un trai mai bun, nu se întrezăreau. Şi, totuşi, am învăţat 
să zâmbim la micile bucurii ale copilăriei, pe care tot mama, ştia să le transforme 
în intime sărbători. Era o altă fire, mai deschisă şi vioaie; emana optimism, avea 
toleranţa  muiată  în  înţelepciune.  Din  exterior,  părea  o  paralelă  dusă  la  destinul 
tatei, dar noi, copiii, ştiam că părinţii noştri sunt diametral opuşi, iar liantul casei 
provine  numai  din  truda  celei  care  ne  dăduse  viaţă,  vorba  românului:  "la  plug, 
totdeauna, un bou trage «hăis» şi unul «cea». Ca la noi..." 
Stelian se încruntă. Nu toate amintirile copilăriei îi fac plăcere. Chiar dacă 
anii  scurşi  au  îngropat  mare  parte  din  durere,  a  rămas  încă  destul  amar,  care  îl 
bântuie: 
"Până să merg la şcoală, am învăţat să dau o mână de ajutor în casă. Om fi 
fost  noi  băieţi,  dar  o  biată  femeie  nu  putea  cuprinde  totul,  iar  despre  aportul 
celuilalt părinte, n­are rost să vorbim. Am format o echipă şi aşa am luat viata în 
piept.
Cred  că  în  acea  perioadă  s­a  cristalizat  în  mine  conceptul  de  «zburdă 
activă», adică să te joci producând ceva, sau invers. Cert este că am păşit în clasa 
întâi destul de maturizat, deşi toate lucrurile noi pe care le învăţam, încă creau o 
uşoară  senzaţie  de  panică.  Exista  şi  fascinaţia  necunoscutului,  curiozitatea, 
îndoiala  privind  capacitatea  mea  de  absorbţie,  dar  încet,  încet,  m­am  liniştit,  în 
jurul meu, ceilalţi copii păreau lipsiţi de griji; mulţi erau la fel de săraci ca mine: 
ce rost avea să mă frământ, când mai degrabă sau mai târziu rezolvarea venea de 
la sine? 
La o vârstă fragedă apare tentaţia alunecării spre blazare. Nu este periculos 
la  început,  dar  odată  cu  maturizarea,  te  poţi  trezi  îngheţat  într­un  ungher  al 
existentei, din care nu ai cale de evadare. Atunci, lucrurile se complică... 
Eu am evitat acest curs, fiind o fire activă, cu afinităţi spre cunoaştere. 
Spre exemplu, iubeam istoria, că avea multe informaţii despre o lume care 
nu mai exista. Domnitorii apăreau ca nişte simboluri pe o grilă întinsă între bine 
şi rău; fiecare veac părea o pagină ruptă dintr­o carte cu poveşti, al cărei autor nu­ 
l cunoşti şi nici nu poţi anticipa sfârşitul. 
Când am mai crescut şi am sărit pârleazul în clasa a cincea, noi tentaţii mi­ 
au capacitat interesul. Atunci am descoperit matematica. Doamne, ce vis! 
În  lumea  exactităţii,  jonglai  cu  sute  de  calcule,  puteai  să  desfaci  orice  figură 
geometrică  până  la  nivel  de  dreaptă,  iar  la  reclădire  să  obţii  acelaşi  volum  sau 
perimetru, dar într­o altă formă. 
Te  simţi  un  fel  de  Demiurg,  iar  lumea  din  jurul  tău  prinde  contururi 
geometrice. Totul poate fi estimat, mai puţin sentimentele, deşi există şi pentru ele 
un  «cosinus  ocult».  Da,  chiar  aşa.  în  matematică  se  plămădesc  enigmele  şi  tot 
acolo se dezleagă..." 
În ciuda masivităţii, Stelian Fulga s­a reîntors în copilărie. Este degajat şi 
vorbeşte cu înflăcărare. Şi — culmea, nu la ştiinţele exacte avea să se oprească, 
deşi i­au plăcut mult. 
Un băiat  de  la ţară,  îmbrăcat  cu  hainele  fraţilor  mai mari,  spărgea  tiparele 
epocii, fără ca profesorii de la şcoală să bage de seamă. Un prim pas spre ruperea 
de obişnuit, am spune, dar de fapt, era mult mai mult... 
"Dirigintele  meu  avea  toate  caracteristicile  omului  dur.  Nimeni  nu­şi 
permitea ghiduşii cu el, în plus, ne preda şi matematica. 
Fiind  vremuri  grele,  tata  mă  oprea  acasă  să­l  ajut  la  treabă,  iar  şcoala  o 
vedeam  pe  sărite.  Ce  puteam  să  fac?  Să  încalc  porunca  părintească?  Doamne 
fereşte... Veneau profesorii pe la noi şi­i spuneau: «Nea Fulga, mai lasă copilul să 
vină  la  ore,  că  învaţă  bine  şi  o  să  vezi  mata...».  Chestii  din  astea.  De  voie,  de 
nevoie, primeam  aprobarea,  aşa  cu  jumătate  de gură,  iar  în clasa  a opta,  am  luat 
locul întâi la olimpiada de matematică. Atunci, s­a întâmplat ceva care mi­a rămas 
întipărit în memorie pentru toată viaţa: 
Dirigintele a făcut careul cu toată şcoala şi m­a scos în fată. Zice: «la uitaţi­ 
vă la Stelian Fulga, băiat necăjit şi sărac. A luat zece la olimpiadă. Cinste lui!». 
Colegii mei au început să râdă în hohote, că eram încălţat cu gumari şi nu 
aveam pantofi ca ei. Deh, existau înstăriţi destui printre noi, cu părinţi care aveau 
posibilităţi. Ştiţi ce le­am spus? «Degeaba râdeţi, ăştia sunt gumarii lui frate­miu. 
Eu nici atâta n­am.»
Să  fiu  sincer,  adevărul  nu  m­a  durut  niciodată,  chiar  dacă  încercam  un 
sentiment de jenă, faţă de ceilalţi. M­am limitat tot timpul la existent şi. la fel ca 
mama, căutam latura optimistă, nu pentru ziua de azi, ci în viitor. 
Dar  să  cobor  puţin  din  clasa  a  opta  spre  treisprezece  ani,  când  am  sărutat 
prima  dată o fată. O  chema Elena  şi  mă plăcea  mult. Prietenia  noastră  avea  acel 
amestec de copilărie, adolescenţă şi maturitate infantilă, caracteristică vârstei. Dar 
îmi dădea frisoane şi oricum mă departaja de ceilalţi băieţi din clasă. 
Ea avea o familie cu stare  şi îmi aducea de mâncare la şcoală sau când ne 
întâlneam. Fiind totuşi copii, ştiam de buna cuviinţă şi unde trebuie să ne oprim. 
Deci, n­au existat intimităţi peste acele săruturi nevinovate, de care acum îmi este 
dor. 
Puritatea are poezia ei, care revine ca un laitmotiv în memoria afectivă. Cu 
atât rămâi din tinereţe şi poate cu o parte din visele neîmplinite, după ce tăvălugul 
vieţii îţi şterge trecutul. 
M­am  «descuamat»  fără  să  simt,  pentru  că  fiecare  zi  mă  împingea  spre  o 
nouă  treaptă.  Nu  aveam  nici  o  mostră  din  ce  va  fi  mâine,  însă  teama  copilăriei 
dispăruse, făcând loc bărbatului din mine. 
Acasă  lucrurile  se  precipitau.  Fraţii  mai  mari  intraseră  pe  la  licee  şi  şcoli, 
lăsând  corvoada  în  cârca  mea.  Păscutul  vacii  trecuse  în  sarcina  lui  Prâslea, 
mezinul, unica activitate în care puteai să zburzi. 
Eu îmi clădeam muşchii la sapă şi coasă, iar dacă mama îmi cerea, o ajutam 
şi  la  CAP.  Acolo  lucra  tot  satul,  aflai  noutăţi  picante  şi  puteai  studia 
comportamentul individului în cele mai variate situaţii. 
Îmi  aduc  aminte  că  într­o  zi  ploioasă,  cu  noroi  şi  burniţă  care  îţi  perfora 
cămaşa,  a  ieşit  tovarăşul  brigadier  dintr­un  grajd.  Era  fericit  din  cale  afară  şi 
răcnea  cât  îl  ţineau  plămânii:  «Doi  viţei,  fraţilor!  Doi  mari  şi  roşii  ca  steagul 
Partidului.» Nimeni  nu­1  auzea  în  afară de mine, care stăteam sub streaşină,  dar 
pentru  el  acest  mic  amănunt  nu  conta.  Universul  lui  se  rezuma  la  o  vacă  — 
Florica —  şi ea fericise CAP­ul cu doi viţei. Cum să nu se bucure? Sau, ce să­şi 
dorească  mai  mult  un  om  care,  în  sfârşit,  se  poate  duce  personal  la  tovarăşul 
preşedinte şi să­i raporteze: «Am depăşit sarcinile de plan cu sută la sută în cazul 
Floricăi»? 
Peste  două  ore  acelaşi  brigadier  era  beat  criţă,  semn  că  «materializase» 
succesul la bodegă. 
Nu înţelegeam atunci acest comportament, dar acum îi dau dreptate. Omul 
arsese o etapă  existenţială  în  stilul  său,  după percepţia dobândită  în  câteva  clase 
primare, apoi se descătuşase. Ziua de mâine era un alt început şi, cine ştie, poate 
prilej de bucurie lăsat cu aghezmuială. 
Altă dată, un mânz intrase într­un şanţ şi se afundase în noroi până la burtă. 
Sărăcuţul de el, nu reuşea să iasă, iar maică­sa necheza neputincioasă. M­am dus 
şi 1­am tras afară cum am putut, că ajunsesem mai murdar ca porcul. 
Tehnicianul veterinar tocmai venea de pe teren sau de pe unde băntuise şi, 
dând  din  cap  a  descumpănire,  îmi  spune:  «Frumos  din  partea  ta,  flăcăule,  dar 
viitorul nu mai aparţine cailor. Acum avem maşini». Şi plecă mai departe. 
Rămăsesem puţin descumpănit şi nu mai ştiam ce trebuie să înţeleg. Progresul se 
vedea prin cele câteva tractoare, două combine şi un camion Ştiam c­or să fie mai
multe utilaje, dar nu pricepeam de ce trebuie să dispară caii. Am aflat târziu, când 
eram în Tibet şi altfel mi­a părut viaţa. 
Progresul  distruge  tot  ce  este  natural  sau  zidit  de  Divinitate.  De  ce  să  facă 
excepţie  caii? Da, chiar  aşa. O  lume  cu  excepţii poate degenera oricând  în  haos. 
Ori, noi căutăm ARMONIA fără să analizăm ce anume şi când o produce. 
Experienţe de acest gen am avut multiple şi din fiecare am tras învăţăminte legate 
de esenţa umană. 
Terminând  clasa  a  opta  cu  regrete  şi  încă  dominat  de  Elena,  am  ajuns  graţie 
fratelui  meu  mai  mare,  Marian,  la  Clubul  Sportiv  C.F.R.  —  Craiova,  unde  am 
început să fac antrenamente ca boxer. Scopul era să­mi fortific sănătatea şubredă, 
care îmi dăduse de furcă toţi anii copilăriei. Răceam uşor, iar bunica îmi dădea să 
beau lapte fiert. Acest lucru s­a dovedit a fi nefast, pentru că focul distruge toată 
substanţa  activă  din  alimente  şi  boala  poate  pune  stăpânire  nestingherită  pe 
organism. 
Concomitent  cu pregătirea  sportivă  mi­am  găsit  de  lucru,  ca  salahor într­o 
echipă de  zidari,  în simplitatea  lor,  aceşti  oameni  mi­au  dezvelit o  filozofie,  să­i 
spunem «muncitorească», dar solid ancorată în pragmatism. M­au ajutat mult, atât 
din  prietenie,  cât  şi  din  milă,  iar  lor  le  datorez  faptul  că  am  urmat  cursurile 
Liceului  Industrial.  Vorba  şefului  de  echipă:  «De  sărăcie  scapi  numai  învăţând. 
Altă cale nu este.» 
A fost  obositor, dar  la  tinereţe  te resimţi  mai  greu.  Pot  însă  să  afirm  că,  dacă  ai 
voinţă şi îţi parcelezi riguros timpul, poţi să faci o sumedenie de lucruri, şi toate în 
cele 24 de ore cât are o zi. 
In serile în care eram liber şi nu cădeam frânt de oboseală, mă afundam în lectură, 
alt  refugiu  descoperit  pe  nesimţite.  Trăiam  doar  vârsta  întrebărilor  esenţiale,  de 
genul: «de unde venim şi încotro 
mergem? »; «ce suntem noi şi ce reprezentăm în Univers?»; «până unde se întinde 
răbdarea Divinităţii?»; că şi atunci, lumea era contaminată de răutate. 
Toate  răspunsurile  le­am  găsit  în  cărţi,  de  fapt  doar  trunchiate,  iar  ce  lipsea,  ca 
piesele într­un joc de puzzle, completam pe parcurs. 
Viaţa  la  oraş  are  alte  repere,  prinse  într­o  problematică  necunoscută  satului  şi 
trebuie să le pătrunzi pentru a te acomoda. 
Pe mine m­a ajutat firea elastică şi cred, modul de abordare al noului. Foamea de 
cunoaştere  naşte  dorinţă,  perseverenţa  te  ajută  să  finalizezi.  Am  parcurs  toate 
aceste  etape  relativ  repede,  iar  la  douăzeci  şi  unu  de  ani  m­am  îndrăgostit  cu 
adevărat. 
Poate  mă  exprim  uşuratic  şi  superficial  când  spun,  aşa  simplu,  «m­am 
îndrăgostit»,  dar  nu  este  vina  mea  că  propoziţiile  sacre  au  fost  banalizate  de 
omenire. 
Eu trăiam intens acest sentiment şi întreaga mea fiinţă fusese invadată de el. Iubita 
mea se numea Ecaterina, era frumoasă şi blândă, «ca pâinea lui Dumnezeu», ştia 
să  mă  înţeleagă,  iar  când  traversam  câte  un  deşert  al  tristeţii,  îmi  scotea  oaze  în 
cale. 
Sună romantic, dar tocmai acele momente de poezie nerostită, le trăiam împreună, 
de credeam că bunul Dumnezeu mă luase în braţe. 
Venise din Piteşti, ca inginer chimist, iar în «formula» ei apărusem, aşa brusc, eu.
Nu este totul să dai sau să primeşti. Trebuie să treci prin amândouă, concomitent 
şi  reciproc.  Aşa  trăiam  noi,  până  într­o  zi  neagră,  când  soarta  a  hotărât  să  ne 
despartă. Câţi a mea urma să fie mamă, mai avea doar două luni de sarcină, dar s­ 
a întâmplat să fie călcată de o maşină. A murit în acel accident stupid şi odată cu 
ea, s­a stins şi o bucată din mine. 
Am  suferit  enorm,  cu  mult mai mult  ca  în copilărie, mă  simţeam  abandonat fără 
preaviz; aruncat la mantinela societăţii. Ce rost avea să mai orbecăi prin hăţişurile 
lumii, fără vreun ţel sau speranţă? Unde era Bunul Dumnezeu când s­a întâmplat 
nenorocirea? Mă părăsise definitiv după ce­mi dăduse să gust din fericire? Aşa mă 
întrebam în cumplitele zile care au urmat pierderii soţiei. Aşa mă întreb şi acum la 
50 ani. Dar a trecut, atât cât să pălească durerea, că de uitat, nu se poate." 
Stelian Fulga plânge. Nu este un învins, dar unele lucruri dor, indiferent când s­au 
întâmplat,  iar  răscolirea  lor  aduce  suferinţă.  Clipa  fatalităţii  i­a  schimbat  viata 
definitiv şi 1­a trimis departe, spre o lume pe care n­o visase încă. 
Ce  este DESTINUL?  Nimic. Dacă  astfel  poate  fi numit  amestecul  de  hazard,  cu 
speranţă, noroc şi ghinion. Oricum a trebuit să o ia de la capăt. Altul, de 
până atunci. Aşa că s­a hotărât să plece. Departe, cât mai departe... 
"Gândul de ducă mi­a venit ca singura alternativă pentru ziua de mâine. Nu aveam 
conturat prea clar ce voi face, dar ştiam că orice început o să­mi arate în cele din 
urmă şi CALEA.  Am făcut tot felul de planuri în secret şi prin 1984 am încercat 
să trec Dunărea pe la Orşova. M­au prins grănicerii, am fost judecat şi justiţia mi­ 
a dat 2 ani de temniţă. La atât fusese apreciat gestul meu de a mă elibera. 
Firesc,  a  urmat puşcăria,  o  experienţă  nouă,  inedită, dar  plină de  învăţăminte,  în 
penitenciar  există  o  altă  lume  separată  de  cea  cunoscută,  prin  ziduri  imense  şi 
garduri de sârmă ghimpată. Cei care trăiesc acolo judecă după raţionamente total 
diferite  vieţii  de  afară.  Suferinţa  se  dezlănţuie  în  game  noi,  pacienţii  au  alte 
cerinţe,  iar  bolile  care  îi  macină,  mă  refer  la  cele  trupeşti,  se  vindecă  printr­un 
balsam universal: terciul... 
Ăsta era singurul aliment pe care 1­am cunoscut în cele 4 luni de încarcerare, că 
am  ieşit  la  muncă  şi  mi­am  scurtat  astfel  pedeapsa,  el  funcţiona  ca  panaceu  şi 
ţinea legătura cu existenţa. 
Mi­am  făcut  sute  de  notiţe  despre  oameni,  diverse  afecţiuni  şi  temperamente 
mutilate  în  semiobscuritatea  celulei.  Scriam  şi  iar  scriam,  atent  la  tot,  fără  să 
realizez că în acest timp creştea în mine o  nouă dorinţă, poate cea mai arzătoare: 
să ajut oamenii. 
Când m­am eliberat şi m­am întors la zumzetul străzii, ştiam că o să plec definitiv 
undeva unde nu se aude zornăit de lacăte şi chei, ordine răstite, mers cadenţat. 
Am reuşit după o nouă tentativă, nu lipsită de aventură şi emoţii. Mărşăluiam pe 
jos,  numai  noaptea,  peste  o  Iugoslavie  din  care  n­am  văzut  mai  nimic.  10 zile  a 
durat  acest  maraton  al  fricii,  apoi  am  ajuns  la  Trieste,  în  Italia.  De  aici  spre 
America,  drumul  îmi  era deschis.  Lăsam în  urmă  o  ţară  a  foametei şi  a  sărăciei, 
unde  teama  făcuse  caverne  adânci  în  sufletele  oamenilor,  iar  voinţa  se  diluase 
până  spre  inexistentă. După ce  am  traversat Oceanul,  asta  la sfârşitul  lui  '86,  am 
păşit  în  lumea  liberă  din  San  Francisco.  Singur,  fără  sprijin  sau  prieteni.  M­am 
întrebat, încotro s­o apuc? «Spre box», mi­am spus şi am urcat în ring. 
La  30  ani,  clădit ca  un taur,  aveam  existenţa  asigurată  doar de forţa pumnului  şi
mă  descurcam de  minune,  până  când  o  lovitură  năprasnică  primită  în  ficat  mi­a 
deturnat din nou viaţa. După câteva zile am cunoscut şi sechelele acestui incident: 
înţepături la ficat, dureri abdominale. 
Am  ajuns  la  medic,  unde  am  făcut  tot  felul  de  analize.  M­au  întrebat  dacă  sunt 
consumator  de  alcool,  iar  când  au  aflat  că  duc  viaţă  de  sportiv,  m­au  programat 
pentru operaţie. Şi — ce­au aflat după ce m­au deschis? Să redau textual: «Băiete, 
eşti  puternic,  ai  un  psihic  sănătos,  dar  din  păcate  boala  este  într­un  stadiu  mult 
prea  avansat  pentru  a  fi  rezolvată  pe  cale  chirurgicală.  Ficatul  nu  îţi  permite  să 
trăieşti mai mult de 1­2 luni...». 
Asemenea veste nu are cum să te bucure. Suferisem toată viata, pierdusem femeia 
iubită şsi mama unui copil nenăscut, trecusem prin tot felul de încercări, care mai 
de care mai demoralizante, iar acum urma să pierd. Să devin o mână de lut după 
ce viermii ar fi şters orice urmă din mine. 
Pentru prima dată mă simţeam doborât şi nu e de mirare că ajunsesem o stafie de 
om rătăcind pe străzile americane. Fără şansă, fără speranţe aveam nevoie urgentă 
de un miracol, care s­a şi întâmplat. Dumnezeu se hotărâse să nu mă abandoneze. 
Întâmplarea  a  făcut  că  tocmai  atunci,  Adrian  Păunescu  publica  în  revista 
Flacăra, cazuri spectaculoase de vindecări ale lui Valeriu Popa. Acesta se afla în 
America,  în  vizită  la  fiul  său.  M­am  dus  la  el  şi  ­  Dumnezeu  să­i  ţină  trează 
memoria  —  m­a  primit,  m­a  ascultat,  apoi  mi­a  spus:  «Din  punct  de  vedere 
energetic,  mai  ai  de  trăit,  dar  corpul  fizic  ţi­e  mort.  Ai  totuşi  o  şansă:  apa 
distilată». 
Ştiam  că nenea  Omu' —  cum îi  spunea lumea,  nu dă greş  niciodată.  I­am  urmat 
poveţele, deşi teoria lui constituia o noutate pentru mine. 
Bolile încep şi se sfârşesc cu regimul alimentar, iar vindecarea vine doar printr­o 
viaţă  ordonată,  curăţirea  organismului  de  toxine,  hrană  raţională,  axată  în 
principal  pe  legume  şi  fructe,  netrecute  prin  foc.  După  parcurgerea  etapei  de 
igienizare generală internă, o nouă formă de echilibru permite revenirea la  starea 
de sănătate. 
întâlnirea cu nenea Omu' mi­a dat curaj şi a însemnat întoarcerea din morţi. Ea m­ 
a  salvat.  După  27  zile,  timp  în  care  am  ţinut  post  negru,  m­am  dus  din  nou  la 
medic să­mi fac analizele. 1­am spus despre tratamentul naturist pe care îl urmez 
şi s­a mirat mult văzând că starea mea cunoştea o ameliorare vizibilă. 
Am  continuat  prescripţiile  lui  Valeriu  Popa  încă  20  zile,  iar  după  cura  de  47  de 
zile  doar  cu  apă  distilată,  clisme  cu  rostopască,  ceai  de  muşeţel  şi  lecturi  din 
Biblie, eram alt om. Medicului nu­i venea să creadă. Zicea: «Ce­ai făcut? Cum ai 
rezistat fără să mănânci, în starea ta? N­am mai auzit de aşa ceva.» 
S­a convins  imediat de  situaţie:  boala  dispăruse,  iar  ficatul arăta perfect normal. 
Fireşte,  n­a  fost  uşor,  mi­a  trebuit  multă  voinţă  şi  credinţă,  dar  numai  aşa  poţi 
deschide poarta  spre miracole. M­am  întors  la  Valeriu  Popa  să­i  mulţumesc. Era 
un OM  deosebit, capabil doar printr­o singură atingere să afle totul despre tine, ca 
şi când, printr­o comunicare secretă cu Universul, primea informaţii. 
Timp de 6 luni i­am stat în preajmă, ajutându­1 în munca sa; i­am fost învăţăcel, 
iar  la  sfatul  dumnealui,  am  urmat  cursurile  Facultăţii  de  Parapsihologic  din 
California.  Astfel  am  dobândit  primele  cunoştinţe  despre  o  meserie  care  avea  să 
îmi capaciteze viaţa. Am aflat şi răspunsurile la multe întrebări puse până atunci,
începând cu pruncia, trecând prin adolescenţă şi terminând cu maturitatea. 
Practic, nu există boală. Doar alimentaţie greşită, lipsă de disciplină şi vicii care te 
macină:  alcoolismul,  fumatul,  drogurile,  stresul  şi  stările  con­flictuale.  Aici 
trebuie  umblat  pentru  declanşarea  butonului  miraculos  şi  tot  aici  se  reglează 
funcţionarea organismului. 
Fără  optimism  şi  încredere  în  viaţă,  îţi  diminuezi  capacitatea  de  autoapărare; 
mesele  au de  asemenea  o mare importanţă.  Ele trebuie să fie regulate,  iar durata 
lor să depăşească minimum 45 minute. 
La  fel, trebuie  acordată atenţie  curei  cu  tarate, cel  puţin  31apă  pe  zi;  obligatorie 
este şi plimbarea de câţiva km, seara, iar cina să nu depăşească ora 19. 
Viaţa  în  moralitate  şi  credinţă  are  un  rol  benefic,  tonifiant,  uşurează  circuitul 
binelui, pe când răul generează suferinţă şi o întreţine, lată câteva din 
secretele sănătăţii care nu se opresc aici. 
Eu am studiat zeci de metode de tratament cuprinse în medicina naturistă  de la 
fitoterapie, care utilizează plante întregi, părţi din plante sau extracte complexe, la 
homeopatie (foloseşte produse vegetale, minerale şi biologice în diluţii infinitezi­ 
male, după principiul similia,  adică o substanţă  diluată tratează simptomele  unui 
bolnav,  similare  cu  cele  provocate  de  aceeaşi  substanţă  concentrată  la  oamenii 
sănătoşi,  administrată  timp  îndelungat  n.a.),  balneofizioterapie  (metoda  care 
foloseşte  apele  minerale,  factorii  climaterici,  nămoluri,  aerosoli  naturali,  radiaţii 
solare),  kinetoterapie  (foloseşte  gimnastica  medicală  activă  şi  pasivă,  masajul 
combinat  cu  aplicarea  unor  principii  active  din  plante),  dietoterapie  (indică 
valoarea  terapeutică  şi  nutritivă  a  alimentelor  naturale,  neprelucrate  agresiv  şi 
nepoluate  chimic),  apiterapie  (utilizează  remedii  din  miere  de  albine,  polen, 
propolis şi alte produse ale stupului), aromoterapie (ramură a fitoterapiei care se 
bazează  pe  efectele  terapeutice  ale  uleiurilor  esenţiale  produse  de  plantele 
aromatice),  silvaterapie  (utilizează  efectele  terapeutice  ale  componentelor 
pădurii: apă, aer, plante alimentare, ciuperci, muguri, licheni, frunze etc.) şi multe 
altele. 
Există  de  altfel  lucrări  consacrate,  în  domeniul  medicinei  naturiste,  studii  făcute 
de centre univer­ 
sitare  şi  de  cercetare  medicală.  Enumăr  doar  câteva:  «Naunyn­Schmiedeberg's, 
Arch.  Pharmacol» de Kiircok  A., «Homeopatie  şi  Cercetare»  ­  studiu realizat  de 
Facultatea  de  Farmacie  din  Bordeaux,  «Huiles  de  Poissons  et  Soute»  ­  Patrick 
Baison, «Kiwi et Cancer» ­ Henri Joveux, «L'Aromatherapie» ­ de D. Penoel şi P. 
Franchomme;  cercetările  publicate  ale  Institutului  de  Medicină  Internă  N.  Ghe. 
Lupu  şi  multe,  multe  altele.  Am  adunat  o bibliotecă de cărţi,  pe  care  le­am  citit, 
am comparat rezultatele, iar optica mea medicală s­a cristalizat din învăţăturile lui 
Valeriu Popa şi tot ce s­a publicat în străinătate. 
Nevoia de documentare pentru a fi mereu în legătură cu noul, te împinge la studiu. 
Nu poţi fii ignorant când este vorba de oameni şi suferinţa. N­ai cum..." 
Practica  alături  de  Valeriu  Popa,  dar  şi  experienţa  dobândită  din  contactele  cu 
numeroşi terapeuţi naturişti din America, ("aici, nimeni nu­ţi bate în poartă să te 
ia  la  rost  pentru  cutare  încălcare  a  paragrafului  «X»  din  legea  «Y»,  privind 
practica  medicală"  n.a.)  au  constituit  o  altă  etapă  în  carieră  ­destin  a  lui  Stelian 
Fulga, apoi a urmat "experienţa Tibetană".
"Cunoaşterea  este  ca  o  capcană.  Te  atrage,  îţi  destăinuie  câteva  taine,  apoi  te 
prinde definitiv. 
Practic,  viaţa ţi­o  dedici  aprofundării  unor principii pe  care  le  auzi  din prima  zi. 
După ani de muncă simţi nevoia să ajungi în «Olimpul» naturismului: TIBET. 
Acest  drum  1­am  făcut  şi  eu,  când  am  fost  selectat  din  peste  4000  de  pelerini, 
veniţi pentru iniţiere la călugării shaolini. Era în 1991. După stabilire în regiunea 
Hunza,  undeva  între  Tibet  şi  Nepal,  am  intrat  în  legătură  cu  învăţaţii.  Oameni 
deosebiţi,  posesori  ai  unor  cunoştinţe  de­a  dreptul  fantastice.  Tratamentele 
medicale,  toate  pe  căi  naturiste,  reprezintă  doar  un  segment  din  poten  ţialul  lor. 
Stăpânesc deopotrivă levitaţia, mersul pe apă, şi câte şi mai câte... 
Experienţa  agonisită  în  cei  4  ani  cât  am  stat  acolo,  este  sub  jurământ,  dar  am 
întâlnit oameni care aveau 150 ani, sihastri rupţi de lume, retraşi în peşteri. 
Hrana de bază o constituie legumele, fructele şi rădăcinile de plante care explică 
şi  longevitatea  pe  care  ei  o  ating.  Fireşte,  am  trăit  şi  eu  după  perceptele  lor. 
Umblam desculţ, consumam aceeaşi mâncare, mă rugam odată cu ei. 
în  aceste  locuri  stranii,  de  la  marginea  pământului,  am  învăţat  că  boala  este  un 
dezechilibru  energetic,  care  împiedica  pe  căi  naturale  eliminarea  toxinelor  din 
corp. 
Medicina  alopată atribuie rolul  de  conducător creierului,  dar această  teorie  n­are 
nici un fundament. In realitate, digestia şi puritatea sângelui sunt esenţiale, ţinând 
cont  că  viaţa  în  sine,  metabolismul  şi  producerea  de  energie  în  urma  arderilor 
interne, se bazează tocmai pe aceşti 2 piloni. 
Creierul are nevoie de irigare cu sânge, iar dacă acest lucru nu se întâmplă sau nu 
se desfăşoară în parametrii optimi, în doar 20 minute apar leziuni ireversibile pe 
ţesuturile cerebrale. 
Altă  problemă  este  intoxicarea  şi  blocarea  unor  centri  nervoşi,  ca  urmare  a 
ingurgitării de alimente care conţin compuşi chimici dăunători sănătăţii. 
Simpla  şi  banala  beţie,  urmată  de  pierderea  echilibrului,  deficiente  de  vorbire, 
starea generală de rău cui se datorează? Alcoolului din sânge ajuns la creier. Dar 
ce faci, când fie prin piele, fie prin consum direct intri în contact cu otrăvuri mai 
dure? Cine preia rolul de transportor general? 
Iată  de  ce  sângele  este  adevăratul  «guvernator»,  iar  de  puritatea  lui  răspunde  în 
mare parte aparatul digestiv. 
Extrapolând  această  idee  într­un  domeniu  imaginar,  avem  de­a  face  cu  un  ogor 
irigat  dintr­un  râu.  Dacă  apa  este  poluată,  toată  recolta  va  fi  compromisă.  Exact 
cum se întâmplă în corpul uman. ­ 
Boala  este  efectul,  iar  de  el  se  scapă  doar  prin  eliminarea  cauzei.  Tocmai  în 
această  direcţie  mi­am  îndreptat  toate  studiile  efectuate  în  15  ani  de  activitate. 
Problema  digestivă,  constituie  un  «casus  belii», pentru  cele  mai  multe  afecţiuni, 
iar  supravegherea  tractului  digestiv,  de  la  limba  şi  până  la  rect,  arăta  că  aici  se 
duce marea bătălie. Fără ajutor, organismul îşi epuizează relativ repede arsenalul 
de anticorpi, apoi se predă necondiţionat infecţiei. 
în  medicina  clasică  cât  şi  în  cea  naturistă,  dezintoxicarea  este  prima  operaţiune 
care precede tratamentul. Nimeni nu poate contesta acest lucru, ori eu, tocmai asta 
fac: dezintoxicări ale organismului. 
Ca peste tot şi lumea medicală cunoaşte invidia; fiecare pretinde că doar el deţine
reţeta  miraculoasă.  Dar  nu  este  aşa.  Adevărul  există,  însă  poate  fi  împărţit  în 
bucăţele mici, fără ca întregul să ajungă în mâna cuiva. 
Toţi  au  loc  sub  soare,  sunt  bineveniţi  atât  timp  cât  se  pun  în  slujba  suferinzilor; 
deci ar trebui să existe pace şi colaborare. Din păcate, tarele firii umane îşi  spun 
cuvântul, iar consecinţele se văd cu ochiul liber. Personal trăiesc o revoltă de care 
se  face  vinovată  lipsa  de  înţelegere  a  fenomenului  medical,  cu  implicaţia  lui 
socială.  Ce  umanism  este  acela  când  bolnavul  este  spoliat  de  ultimul  leu,  iar  la 
poarta spitalului moare? De ce? Fiindcă a devenit sărac, mult 
prea sărac să mai ocupe un pat în salon sau să deschidă uşa unei farmacii. Acesta 
este adevărul. Dacă pentru o aspirină pe care o fabricăm acum 50 ani ni se dădea 
rest la 10 bani, a ajuns acum să coste 15 mii lei, pentru că este din import; ce să 
mai spunem? Avem de toate, dar nu ne putem atinge de nimic. Paradoxal, până în 
anii  '90,  industria  românească  de  medicamente  avea  o  diversitate  de  produse 
impresionantă. După restructurări şi privatizare nu facem nimic, decât sub licenţă. 
Ne­au  murit  specialiştii?  Am  devenit  peste  noapte  fabricanţi  de  otrăvuri,  fără  să 
ne dăm seama? Să fim serioşi. 
Medicina naturistă prezintă interes din două puncte de vedere, solid argumentate: 
mai întâi, este accesibilă paturilor sărace, adică marii majorităţi a populaţiei, în al 
doilea rând  reînvie  tradiţii  vechi  practicate  de vindecătorii locali timp  de  secole, 
fără efecte secundare, complicaţii, alergii. Tot ce se găseşte în plante ca substanţă 
activă,  este  şi  în  tradiţionala  pastilă  sau  injecţie  numai  că  în  ultimele,  provine 
dintr­un proces de sinteză chimică." 
De  felul  lui,  Stelian  Fulga  este  un  om  tenace.  Apoi,  are  ca  bază  de  susţinere  a 
afirmaţiilor,  practica  sutelor  de  terapeuţi  naturişti  din  zeci  de  tari.  Dar  nouă, 
românilor, ne lipseşte educaţia necesară de a ne rupe de nociv, deşi mult mai uşor 
este să preîntâmpini, decât să tratezi. 

Motto: "Caută duşmanul 
în tine şi ignoră­i 
pe ceilalţi" 
— CAPITOLUL 2 — 
PRO SI CONTRA 
"Mulţi  spun  că  a fi bioterapeut  este  un dar  lăsat  de  la  Bunul  Dumnezeu  şi 
pentru a vindeca oamenii, desluşind tainele bolilor, ai nevoie de carismă. 
Nu  m­am  gândit  iniţial  că  eu  sunt  omul  ales  şi  nici  la  ce  se  va  întâmpla  atunci 
când faima te scoate în calea lupilor. Pur şi simplu, am simţit nevoia să mă fac util 
suferinzilor, să­mi respect jurământul dat Divinităţii când boala nu­mi acordă nici 
o speranţă, iar medicii mă abandonaseră. A fost un drum lung, epuizant şi lipsit de 
latura  spectaculoasă  a  realizărilor  răsunătoare;  cu  muncă  care  nu  se  termina, 
rugăciuni pentru liniştea sufletului şi smerenie. 
Poate  de  aceea  m­am  neglijat,  fapt  ce  mi­a  atras  şi  însingurarea.  Cu  cine  să 
vorbeşti despre bine­ 
Afacerile  medicinei  naturiste,  când  moda  şi  nebunia  progresului  a  contaminat 
întreaga  planetă?  Toţi  vor  miracolele  promise  de  tehnologie,  cercetătorii  s­au 
încuiat în laboratoare şi ca demiurgi apăruţi în rouă dimineţii, anunţă descoperiri 
menite să dea omenirea peste cap, să refacă Geneza până la prima cărămidă. Câtă 
deşertăciune...
M­am  născut  cu  frică  de  povara  cuvântului  şi  nu­mi  clătesc  sufletul  în  păcatul 
trufiei.  Adun  grăuntele  de  pe  «tarlaua  cunoaşterii»  bob  cu  bob,  fără  dorinţa 
meschină de a primi vreo mulţumire." 
Aşa spunea Stelian Fulga într­o seară de octombrie 2002, după ce o zi întreagă 1­ 
au şicanat tot felul de "organe" venite în control. Birocraţia şi cabotismul lacheilor 
pot aduce multă mâhnire omului hotărât să trăiască în linişte, să aibă pacea exte­ 
rioară  care  uşurează  mersul  prin  lume.  Dar  toţi  sunt  orbi  sau  orbiţi,  atunci  când 
seamănul tău este lovit de încercări nedrepte. 
"Am  întrebat reporterii  de  la  ziare  şi televiziune,  bolnavii, oamenii  de pe  stradă: 
«Vedeţi în mine un farsor, un om care vă minte cu zâmbetul pe buze?». Retorica 
mea  a  născut  nedumerire,  poate  şi  ilaritate,  pentru  că  alte  principii  guvernează 
comportamentul  individului.  Omul  crede  mai  întâi  în  simţurile  lui,  ştie  ce  vrea, 
adulmecă apropierea de pericol; evită necunoscutul tulbure, aşa că nu are rost 
să conving, când evidenţa se află la îndemâna oricui doreşte să afle ADEVĂRUL 
într­un ungher al minţii, o idee încolţită din numeroasele dezamăgiri, nu­mi dădea 
pace: «Retrage­te, fugi!», aşa îmi  spunea. Cum adică să fug şi pentru ce? Cui  să 
las 15 ani din viaţa mea pe care i­am dedicat bolnavilor, ajutându­i să se vindece 
prin tratamentele  mele  naturiste?  Unde  să  îngrop  experienţa  dobândită  alături  de 
Valeriu  Popa,  călugării  shaolini,  iniţiaţii  tibetani,  terapeuţi  din  toate  colţurile 
lumii? 
îmi voi urma menirea, deşi jurămintele sălăşluiesc prin preajma deşertăciunii. 
Când  un  general  austriac  şi­a  tratat  soldaţii  care  aveau  febră,  cu  lapte  acru 
amestecat cu făină toţi au râs, dar s­a văzut că are dreptate. Acest remediu simplu 
a  devenit  «prişniţă»,  după  numele  lui  von  Prişnitz  şi  celebritatea  care  a  urmat  a 
estompat sentimentul de jenă iniţială. 
Eu cultiv principiul dezintoxicării organismului pe cale naturistă şi dieta vegetală; 
mai mult chiar le susţin din toată fiinţa mea, acordându­le încredere nelimitată. 
Unii mă întreabă: «Credeţi că o să mă vindec?» atunci le răspund «Nu eu trebuie 
să  cred,  ci  d­ta,  fiindcă  amândoi  avem  câte  o  jumătate  din  cheia  care  deschide 
Calea.»; ei sunt pesimiştii, oricând 
gata să abdice; oameni bântuiţi de spaime şi neîncredere. 
Alţii  vin deschişi, zâmbitori, deşi se vede că suferinţa le­a măcinat trupurile.  Iau 
tratamentul cu încredere şi respectă rigorile regimului, de parcă toată viaţa au trăit 
fără alcool, prăjeli şi grăsimi. Aceştia se vindecă primii, fără să ducă lupta cu sine. 
Şicanele  sunt  deja  parte  integrantă  a  cotidianului.  Aparţin  sistemului  şi  ţin  de 
legislativ.  Trebuie  să  le  fac  fată,  deşi  mă  irosesc  în  confruntări  sterile,  a  căror 
banalitate uzurpă dorinţa de a face bine. La urma urmei, de ce să mă plâng, când 
singur am pornit pe acest drum, dedicându­i viaţa? 
Motto: "In tot ce este nou vei găsi vechiul." 
CAPITOLUL 3 
O ABORDARE A NoULUI SAU REÎNVIEREA VECHIULUI 
­ 

"Aşa  cum  spuneam,  poluarea  exagerată,  denaturarea  alimentaţiei,  stresul, 


ignoranţa  faţă  de  boli  au  generat  în  ultimele  decenii  o  creştere  alarmantă  a 
afecţiunilor considerate vindecabile. Adevărat, viruşii  suferă modificări genetice, 
pacienţii nu mai sunt cei din anii 1960, aşa că fiecare caz tinde să devină unic.
Spre  exemplu,  hepatita,  boală  naţională  a  românului,  prezintă  zeci  şi  sute  de 
varietăţi.  Coroborând  particularităţile  individului  legate  de  grupa  sanguină, 
metabolism,  vârstă,  condiţii  de  mediu,  muncă  şi  viaţă,  cu  varietatea  virusului, 
obţinem  o  multitudine  de  cazuri  atipice  generate  de  o  boală  tipică,  în  această 
situaţie, abordarea trebuie să ţină seama de absolut toţi factorii ecuaţiei, o singură 
omisiune putând avea consecinţe în rezultatul final al tratamentului. 
Alimentaţia, fie ea naturistă, se studiază funcţie de substanţele conţinute în hrană, 
toleranţa  organismului  la compuşi chimici  greu  de  asimilat  şi  vecinătatea  cu  alte 
suferinţe rămase necunoscute datorită unei evoluţii lente. 
Uneori pe lângă dezintoxicare şi cură cu ceaiuri, decocturi, clisme, este necesară 
stimularea  unor  centri  nervoşi  cu  ramificaţii  în  extremităţile  corpului.  Ca  de 
exemplu, tălpi, palme, ceafa, zone active ale plexurilor iliac, solar, mezenteric. 
O  mare  bătaie  de  cap  apare  şi  din  ajustarea  alimentaţiei,  funcţie  de  grupa 
sanguină.  Aici  aş  exemplifica  folosind  puiul.  Deşi  tolerat  în  diferite  afecţiuni, 
fiind  considerat  «uşor»  pentru  bolnavii  care  au  grupa  sanguină  B,  el  trebuie 
eliminat  din  meniu,  datorită  unei  lectine  conţinută  în  ţesutul  muscular.  Poate  fi 
însă  înlocuit  cu  succes  de  curcan  sau  fazan,  alimente  similare,  dar  lipsite  de 
periculoasa  lectină  aglutinantă,  cauzatoare  de  accidente  vasculare  cerebrale  şi 
tulburări imune. 
/\ 
In multe cazuri, avem de­a face cu intoleranţă la unele alimente, cum ar fi laptele. 
Lipsa unei enzime care să descompună lactoza, îl face incompatibil cu dieta, dar 
există produse lactate care pot fi consumate, însă acest lucru se stabileşte de către 
terapeut. 
Fasolea nu este bine digerată de cei din grupa sanguină O datorită faptului că ea 
inhibă metabolizarea unor substanţe nutritive din carne, tinde să scadă activitatea 
ţesutului muscular, dar în schimb sprijină  fortificarea tractului digestiv  şi susţine 
vindecarea ulceraţiilor. 
Produsele  din  grâu  dau  intoleranţă  la  cei  cu  grupa  O  pentru  că  glutenul 
interferează cu procesele metabolice şi aşa mai departe. 
Fiecare aliment prezintă inconveniente în cazuri atipice ale unor boli comune şi de 
aceea curăţirea organismului prin dezintoxicare trebuie repetată cât mai des. 
/Intr­o  lucrare  a unui  medic  austriac  tipărită  la  cererea  guvernului  imperial  de  la 
Viena,  la  sfârşitul  sec.  XVIII,  se  făceau  frecvente  referiri  la  bolile  românilor, 
cauzate de o alimentaţie unilaterală din perioada posturilor marilor sărbători. Intr­ 
adevăr,  ţăranii  trăiau  într­o  sărăcie  cruntă  şi  hrana  lor  era  lipsită  de  vitamine,  în 
special,  C,  E  şi  K,  iar  eliminarea  cărnii  îi  priva  de  proteinele  necesare  arderilor 
interne.  Nu­i  de  mirare  că  scorbutul,  rahitismul  şi  pelagra,  cauzate  de  mălaiul 
încins (alterat) făceau ravagii. 
Vecinii  noştri  de  la  sud,  bulgarii,  «se  scoteau»  cu  varză  murată,  iar  ruşii,  cu 
ghiveciul semi­fiert. 
O  problemă  destul  de  spinoasă  a  constituit­o  alimentaţia  marinarilor,  plecaţi  pe 
oceane  în  călătorii  care  puteau  dura  şi  o  jumătate  de  an.  După  o  lună  de  la 
îmbarcare,  apăreau  primele  cazuri  de  scorbut  şi  indigestii  provocate  de  carnea 
sărată,  uscată  sau  afumată,  principalul  aliment  de  la  bord.  îmbolnăvirile  au 
decimat  sute  de  echipaje,  până  la  jumătatea  secolului  al  XlX­lea,  când  fiecare
căpitan de navă s­a îngrijit ca în cambuză să existe stocuri de ceapă şi citrice (mai 
cu seamă, lămâie) adevărate depozite de vitamina C. 
în  timp,  hrana  naturistă  a  devenit baza,  iar  carnea, panaceu proteic. Astfel,  omul 
n­a mai fost legat de uscat, şi conservele de legume au devenit ceva obişnuit. 
Studiul  mai  multor  lucrări  referitoare  la  campaniile  militare  din  sec.  XIV­XIX 
demonstrează  fără  echivoc  un  aspect  legat  de  grija  comandanţilor  pentru  hrana 
soldaţilor. 
Spre  exemplu,  armata  otomană  avea  celebrul  ciorbagiu,  care  se  ocupa  de 
alimentaţia  trupei,  iar  varietatea  mâncărurilor  o  descoperim  în  dicţionarul 
explicativ  al  limbii  române  care  abundă  în  termeni  turceşti:  sarma,  musaca, 
chiftea, halva, rahat, ciorbă, ghiudem, mezelic etc... 
Păstrând echilibrul între proteine, glucide, lipide şi vitamine, soldaţii erau apţi de 
luptă.  Românii  au  împrumutat  mare  parte  din  bucătărie,ceea  ce  a  dus  la  o 
diversificare în alimentaţie. Fireşte, până la o hrană adecvată cerinţelor medicale, 
calea  a  fost  mai  lungă,  dar  trebuie  ţinut  cont  şi  de  faptul  că  în  acele  vremuri 
poluarea  era  inexistentă,  oamenii  aveau  o  robusteţe  genetică,  iar  medicaţia  de 
sinteză chimică nu fusese încă descoperită. 
Ştim  din  clasele  primare  că  proteinele  vitale  în  hrănirea  organismului  şi 
producerea  energiei  se  găsesc  în  carne,  lapte  (nefiert  sau  acru),  unt,  brânză  de 
vaci,  gălbenuş  de  ou,  dar  şi  în  produse  vegetale  crude:  grâu,  seminţe  uleioase, 
nuci,  arahide.  Prin  tratare  termică  (fiert,  prăjit)  mare  parte  din  proteine  se  pierd, 
iar  ce  rămâne  se  consumă  în  procesul  de  digestie.  La  prepararea  mâncării  multe 
substanţe  se  recombină,  îşi  schimbă  titlul  şi  formează  noi  compuşi  dăunători 
sănătăţii. Digestia  acestor alimente  se  face  incomplet,  creşte  aciditatea pe  tractul 
digestiv  şi  apar  focare  de  infecţie  în  microleziuni.  Menţinerea  echilibrului  pH 
(raportul  acid­bază)  se  realizează  prin  consumarea  vegetalelor  crude,  bogate  în 
alcaloizi. 
Consumul  excesiv  de  sare  ca  şi  mâncărurile  trecute  prin  procedee  termice 
determină  creşterea  acidităţii  şi  otrăvirea  sângelui.  După  procesarea  în  ficat, 
toxinele  ajung  la  toate  organele  şi  influenţează  negativ  buna  funcţionare  a 
organismului ca tot unitar. 
Glucidele  sau  zaharurile,  elemente  esenţiale  în  nutriţie,  se  găsesc  în  fructe, 
legume,  cereale,  putând  asigura  necesarul  pe  kg  corp.  dar  din  inconştienţă, 
oamenii (copii şi femeile) consumă suplimentar mari cantităţi de dulciuri. Tot ce 
este în plus şi nu este supus arderii interne rămâne în ţesuturi, îngroaşă sângele şi 
cauzează diferite boli. 
Lipidele  provin  din  carne,  ocupând  locul  II  după  proteine  (12­14%  la  vacă  şi 
oaie),  cafea  verde  (12­14%),  cacao  (20%),  alune  (62%),  ciuperci  (0,3%  după 
Valnet)  coriandru.  Au  rol  energetic  şi  de  echilibru,  lipsa  lor  ducând  la  afecţiuni 
metabolice. 
Săruri minerale, vitamine şi enzime. deficitare în alimentele animale de bază, se 
găsesc  în  legume,  fructe  crude,  rădăcini.  Calciul,  element  chimic  de  bază  în 
procesul osificării, prezintă două varietăţi: cea solubilă (varză, urzici, seminţe de 
floarea  soarelui,  tarate  de  grâu)  şi  cea  insolubilă,  care  nu  poate  fi  asimilată 
(pastele făinoase fierte). Fierul se găseşte în urzică, mere, morcov, mure; fosforul 
—  nuci,  orez,  peşte;  sodiu  şi  potasiu  —  napi,  pătlăgele,  vinete,  sfeclă  roşie.
Practic tot necesarul de săruri minerale poate fi asigurat consumând 2­3 salate pe 
zi.
Vitaminele  au  rol  direct  în  creştere  şi  buna  dezvoltare  a organismului,  fortifică, 
dau  imunitate  la  boli,  ajută  la  regenerarea  unor  organe.  Lipsa  lor  duce  la 
avitaminoze, tulburări ale metabolismului, boli de 
piele (dermatoze, herpesuri — vitamina C, 82, scăderea acuităţii vizuale (vitamina 
A, E — morcov), impotenţă (indicate ţelină, afine). 
Mezelurile,  carnea  conservată,  legumele  fierte  îşi  diminuează  conţinutul  în 
substanţe active, devenind lest în procesul de digestie. 
Enzimele  contribuie  din  plin  la  mecanismul  complicat  al  metabolismului, 
desfacerea unor compuşi greu asimilabili, secreţia glandelor interne. 
în cazul oamenilor aşa zişi sănătoşi, alimentaţia pe bază de crudităţi, cu eliminarea 
exceselor  de  condimente  (sare,  piper,  muştar,  boia)  şi  înlocuirea  lor  cu  altele 
naturale  (ceapă,  usturoi,  pătrunjel  etc.)  duce  la  o  tonifiere  generală  şi  menţine 
capacitatea organismului de a răspunde infecţiilor interne. 
Afecţiuni  severe  ca  hepatita  evolutivă,  ciroza,  pancreatita,  se  tratează  exclusiv 
printr­un regim alimentar vegetal, cu fructe şi crudităţi. 
Abuzurile în grăsimi, zaharuri, calciu şi carbon (conţinute de carnea grasă, prăjită, 
pâine, paste făinoase) au o primă consecinţă, depunerea unor compuşi chimici pe 
pereţii  vaselor  de  sânge,  obturarea  lor  şi  încetinirea  circulaţiei  sanguine. 
Menţinerea  colesterolului  în  limitele  tolerate  este  posibilă  numai  printr­o 
alimentaţie raţională, bogată în vitamine, lipsită de compuşi greu asimilabili. Am 
întâlnit cazuri în care, pacientul îşi motiva dezechilibrul proteic sau glucidic prin 
obişnuinţă.  Este  cât  se  poate  de dăunător  să  ne  hrănim  în  exces,  ţinând  cont  de 
pofte  şi  nu  de  necesar.  Chiar  şi  stomacul,  supus  să  digere  cantităţi  mari  de 
alimente, îşi modifică secreţia de acid gastric, apare fenomenul de balonare (de la 
gazele  de  fermentaţie)  şi  creşte  presiunea  asupra  ficatului,  care  astfel  este 
împiedicat să­şi desfăşoare activitatea. 
Raţional, înseamnă şi complet, dar în cantităţi moderate. Orice exces declanşează 
grave dezechilibre organice, pentru a căror tratare este nevoie de o lungă perioadă 
de  timp.  în  plus,  o  alimentaţie  sănătoasă,  bazată  pe  hrană  naturală,  nu  crează 
tulburări  gastrice,  alergii,  stări  de  indispoziţie.  Ea  nu  are  contraindicaţii  şi  nu 
afectează nici un organ. 
în  ţările  asiatice,  respectul  pentru  plante  şi  legume  este  cu  totul  altul  decât  în 
Europa, dar acest lucru se bazează în primul rând pe cultura milenară a popoarelor 
din acest areal geografic, tradiţii şi experienţă. 
"Bătrânul  continent"  a  cunoscut  o  aşezare  abia  în  ultimii  700  —  800  ani; 
alimentaţia se făcea din necesitate, fără a urmări armonizarea funcţiilor organice. 
Aşa  se  explică  prezenţa  "mâncărurilor  tradiţionale",  multe  din  ele,  total 
contraindicate (cremvurşti — la germani, micii şi preparatele din 
came  tocată  —  la  turci,  bulgari,  români;  gulaşul  şi  borşurile  condimentate  —  la 
unguri). America este vinovată pentru obezitate, boală care afectează două treimi 
din populaţie. 
Departe  de  mine  gândul  de  a  interzice  preparatele  care  fac  deliciul  sărbătorilor. 
Ele  sunt  adânc  înrădăcinate  în  memoria  colectivă,  au devenit  parte  integrantă  în 
"metabolismul obişnuinţei", dar revenirea la normalitate, unic factor de menţinere
a sănătăţii, este posibilă numai printr­o alimentaţie în care fructele şi legumele să 
deţină primul loc. 

Motto: "Fie că faci bine sau rău, consecinţe  vor exista " 

— CAPITOLUL 4 
MIRACOLE SE FAC CU SI PRIN OAMENI 

"Fiecare bolnav şi boala lui înseamnă o poveste pe care mulţi o fac cunoscută, mai 
ales atunci când revin la sănătate, optimism, normal. 
Prin  cabinetul  meu  au  trecut  mii  de  pacienţi,  unii  sceptici  şi  roşi  de  îndoială,  ca 
preotul care a întrebat dacă eu cred în lisus. A fost dezamăgit când i­am răspuns 
răspicat: NU! Apoi s­a luminat auzind şi explicaţia: "lisus erau vreo 10 pe strada 
mea din Sân Francisco. Aşa că, nu cred în ei. ci în Domnul Iisus Christos". 
Alţii vin cu teamă după ce doctorii le­au ucis orice speranţă, trimiţându­i direct în 
braţele morţii; dar cei mai mulţi sunt optimişti. Cred în metodele naturiste, ca să­ 
şi revină şi sunt gata să respecte cu sfinţenie rigorile dietei pe care le­o prescriu. 
/v 
In foarte multe cazuri, cei vindecaţi se întorc 
să­mi  mulţumească  şi  să  afle  "ce  minune  am  făcut?".  Lor  le  răspund:  "Eu,  nici 
una.  Poate  Bunul  Dumnezeu  şi  voi  care  aţi  urmat  tratamentul".  Zilnic,  primesc 
zeci de  scrisori  şi  citesc  cu  bucurie, că  "X"  sau  "Y"  din cine  ştie  ce  colţ de  ţară 
este din nou sănătos. 
Adevărul:  oamenii  se  vindecă  total  şi  tară  consecinţe  urmând  tratamentul  de 
dezintoxicare şi cura prescrisă de mine. Spre cunoaştere a realităţii privind munca 
mea,  fără  trufie  şi  dorinţă  de  popularitate,  am  selectat  pentru  tine,  iubite  cititor, 
mai multe mesaje de la cei care au avut curajul să încerce medicina naturistă, să­i 
simtă binefacerile şi care astăzi trăiesc: 

POPESCU  ISIDOR —  Târgovişte:  "D­le Fulga, am crezut că am să mor, iar 


atunci când v­am călcat pragul eram sigur că este prima şi ultima oară. Dacă mai 
ţineţi minte, eu sunt cel care nu se putea da jos din maşină şi mirosea de la rinichi 
a  urină.  Aflaţi  că  v­am  urmat  tratamentul,  Dumnezeu  să  vă  dea  sănătate  —  şi 
acum pot din nou să lucrez. 
Mă simt foarte bine, am scăpat de blocajul renal şi vreau să vin cu familia la dvs. 
să vă cunosc, pentru că mi­aţi dat din nou viaţă. Calde mulţumiri, Domnul să vă 
binecuvânteze." 

TĂNASE MARIA — Agigea: "Am făcut aşa cum mi­aţi spus şi chiar în ziua de 
Sf.  Măria,  am  născut  un  băiat  de  toată  frumuseţea.  Când  mă  gândesc  cât  m­am 
străduit  înaTnte  să  păstrez  sarcinile,  ce  mulţime  de  medicamente  am  luat  şi  câţi 
bani am dat doctorilor, mă cuprinde groaza. Vă mulţumesc din inimă şi soţul meu 
la fel". 
COROGODA  TARAş  —  Rădăuţi:  "D­le  Fulga,  lucrez  şi  eu  în  domeniul 
medical,  dar  se  pare  că  dreptatea  este  de  partea  medicinei  naturiste.  Cu 
tratamentul  pe  care  mi  1­aţi  dat,  am  revenit  la  bărbăţia  tinereţii.  Colegii  mei,
iniţial  se  amuzau,  dar  acum  doresc  şi  ei  să  urmeze  aceeaşi  cură.  Puteţi  să­mi 
trimiteţi  încă  4  pachete  complete. Veţi ferici  tot  atâtea  soţii,  iar de la  noi primiţi 
multe mulţumiri". 
FĂSĂREA FELIX — Cărei: "Vă scriu abia acum, fiindcă aproape două luni am 
ţinut tratamentul dvs. în dulap. Doctorul mi­a spus că nu ajută nici o plantă, ce nu 
poate ajuta medicamentele. Să ştiţi că nu are dreptate. Mi­a fost din ce în ce mai 
rău, aşa că am început tratamentul şi prescripţiile dvs. în mai puţin de 10 zile s­a 
simţit  o  ameliorare,  apoi  m­am  vindecat.  Ulcerul  a  dispărut,  la  analize  am  ieşit 
bine, dar ceea ce este mai important, mănânc orice fără teamă. Povestesc peste tot 
cum m­aţi vindecat şi cât de repede. Mulţumesc din inimă pentru sănătatea redată 
şi Dumnezeu să vă călăuzească spre bine". 
DOBRE  ION  —  Galaţi:  "Domnule  Fulga,  vă  scriu  personal,  fără  ajutorul 
nepoţilor. Am urmat tot ce mi­aţi spus şi acum merg normal, nu mai am mâinile 
înţepenite, iar durerile au dispărut. Credeam că voi ajunge într­un scaun cu rotile, 
dar se vede că Bunul Dumnezeu a vrut să fie altfel, şi asta graţie dvs. Chiar dacă 
puţină  lume  crede  că  mai  există  oameni  care  ştiu  şi  pot  face  bine,  iar 
dumneavoastră sunteţi unul dintre ei". 
SAVU  MARIA  —  Comarnic:  "Dacă  cineva  mi­ar  fi  spus  că  voi  scăpa  de 
cancerul  de  piele care  mă  chinuia,  aş fi  jurat  că  îşi  bate  joc  de  mine.  Am  urmat 
tratamentul  dvs.  şi  acum  mă  simt  cu  totul  alt om.  Şi  la  analize  am ieşit bine,  iar 
umflăturile de la ganglioni au dispărut. Vă mulţumesc din inimă şi vă  rog să mă 
credeţi, eram sigură că voi muri până la Paşte. Acum suntem deja în septembrie, 
iar boala a rămas doar o amintire." 
COCOR   IULIA  —  Roşiorii   de   Vede: 
"Domnule Fulga, vă scrie fata cea blondă care a venit la dvs. şi avea 90 kg. Vreau 
să ştiţi că v­am urmat tratamentul, deşi cu regimul a fost puţin mai greu, dar acum 
am 63 kg. Pentru 1,75 m, eu zic că este foarte bine. Altfel mă privesc bărbaţii şi 
colegii,  mă  simt  altfel.  Atunci  nu  credeam  că  asemenea  miracol.  se  poate 
întâmpla, dar acum când mă privesc în oglindă spun «Să­i dea Dumnezeu sănătate 
domnului Fulga»" 
PAULIUC GH. STELIAN —  44100 Nantes, France: "Domnule Fulga. terapia 
dvs. naturistă a cucerit inimile multor francezi care au luat cura de dezintoxicare 
prescrisă.  Ţin  să  vă  asigur  că  sănătatea  lor  este  excelentă  şi  am  renunţat  la băile 
din staţiune pentru a urma dieta dvs. Sper să revin în România la începutul lunii 
decembrie  cu  alt  grup  de  suferinzi,  adepţi  ai  naturismului.  Cu  multă  stimă  şi 
mulţumire 
OANĂ DOREL — Cernavodă: "Am urmat instrucţiunile dvs. şi pot să spun că 
nu mai am nici o problemă cu pancreasul. Cred că sunt un mare norocos că v­am 
cunoscut. Altfel, ajungeam la operaţie, şi numai Dumnezeu ştie ce­ar fi urmat. Vă 
mulţumesc şi vă doresc numai realizări şi bucurii." 
TOTEA  ELENA  —  Turnu  Măgurele:  "Am  reuşit  să  mă  vindec  de  splină  aşa 
cum mi­aţi spus, lucru pentru care vă mulţumesc. Tratamentul dvs. face minuni şi 
vă  rog  din  inimă  să  trimiteţi  şi  pentru  soţul  meu  medicamente.  El  suferă  de  un 
ulcer duodenal, iar medicii n­au reuşit să­1 scape de dureri. Cu siguranţa că nu o 
să mă uitaţi, cu multă mulţumire...". 
TUDOR ANGHEL  —  Braşov: "Este  greu de  imaginat că  în  doar  2  săptămâni,
un  om  care  timp  de  10  ani  a  făcut  naveta  prin  toate  spitalele,  se  va  pune  pe 
picioare.  Eu  am  reuşit  această  performanţă  datorită  dvs.  şi  tratamentului  naturist 
pe care mi 1­aţi dat. Acum nu mai am nici o problemă cu circulaţia, merg bine, iar 
durerile  au  dispărut.  Ce  să  vă  mai  spun?  Toată  ziua  mă  plimb  să  compensez 
perioada  cât  am  stat  la  pat.  în  rest,  sănătate,  care  v­o  doresc  şi  dvs.  şi  multă 
mulţumire." 
MĂTASE  IULIA  —  Craiova:  "D­le  Fulga,  să  vă  ţină  Dumnezeu  în  putere, 
pentru binele pe care mi l­aţi făcut! Umflăturile care le aveam pe corp au dispărut 
şi nu mai am senzaţiile de greaţă. Când o să vin la control o să vedeţi singur cum 
m­am  vindecat  şi  asta  datorită  tratamentului  dvs.  Aveţi  grijă  că  mai  sunt  mulţi 
suferinzi care au nevoie de ajutorul dvs. Cu mulţumiri din inimă..." 
FILIMON  PAVEL  —  Răşinari:  "Ştiţi  că  am  venit  la  dvs.  cu  un  astm  bronşic 
foarte  avansat  şi  nu  puteam  să  respir.  Am  făcut  aşa  cum  ini­aţi  spus  şi  mă  simt 
mult  mai  bine.  Nu  mai  am  nevoie  de  spray,  dar  îl  port  la  mine  din  obişnuinţă. 
Vreau  să  spun  tuturor  celor  care  nu  cred  în  tratamente  naturiste,  că  fac  o  mare 
greşeală.  Dvs.  m­aţi  salvat  de  la  nişte  chinuri  insuportabile  pentru  care  vă 
mulţumesc şi vă doresc numai bine. Le­am spus prietenilor că n­ar strica să treacă 
pe  la  dvs.  când  vin  pe  la  Bucureşti,  că  faceţi  adevărate  minuni.  N­am  minţit  cu 
nimic, ci am vorbit din propria experienţă. Personal vă rămân profund îndatorată." 
SANDU  ILIE  —  Plopeni:  "Domnule Fulga,  ce  medicamente  misterioase  mi­aţi 
dat?  Nu  mai  am  nici  o  problemă  cu  ficatul.  La  ciroza  mea  trebuie  să  ţin  regim 
toată viaţa, şi chiar aşa, sabia lui Damocles stătea asupra mea. Vă mulţumesc din 
suflet şi să ştiţi că am o poftă de mâncare, ceva de speriat. O să revin pentru a vă 
strânge mâna." 
MATEI  ŞTEFAN  —  Vatra  Dornei:  "Nici  nu  ştiu  cum  să  încep  scrisoarea. 
Venisem cu speranţa să scap de spondiloză, că nu mă puteam îndoi, iar acum, la 
nici  o  lună de  la  tratament,  am  uitat  că  am  fost bolnav.  D­le  Fulga,  nu  vă  mint. 
Sunt perfect din punct de vedere al sănătăţii şi asta datorită dvs. Cred că ar trebui 
să  veniţi  şi pe  la  noi.  Aici  avem  mulţi bolnavi,  iar  medici  naturişti nu  se  găsesc. 
Spuneţi­mi  de  ce  nu  faceţi  un  spital  pentru  câteva  sute  de  suferinzi?  Scrieţi 
Ministerului  Sănătăţii,  faceţi  ca  metodele  dvs.  să  devină  publice.  Cu  un  singur 
cabinet nu o să trataţi toată ţara..." 
DINCĂ MIHAI — Constanţa: "V­am scris pentru a vă spune un singur cuvânt: 
«Mulţumesc!».  Să  ştiţi  că  nu  mai  am  dureri  reumatice,  iar  degetele  mi  s­au 
dezumflat.  Tratamentul  dvs.  este  foarte  eficient  şi  am  vorbit despre el  cu medici 
de la spital, care mi­au cerut amănunte. Neştiind ce să le spun, le­am dat adresa de 
la cabinetul dvs. Sper că nu am făcut rău. Poate şi alţi bolnavi, vor avea norocul 
meu, sau la Techirghiol se va înfiinţa o secţie naturistă." 
MARIA  LAZA  —  Predeal:  "După  cură  m­am  simţit  mult  mai  bine  şi  am 
eliminat pietrele de la colicist. Am scăpat de operaţia, care mă teroriza şi nu mai 
am  crize  sau  dureri.  Sunt  sănătoasă,  lucru  pentru  care  vă  rămân  recunoscătoare 
toată viaţa." 
DIONIE  MARIN  —  Făgăraş:  "Starea  mea  generală  s­a  îmbunătăţit  peste 
aşteptări. Cu ficatul nu mai am nici o problemă, iar stomacul suportă dieta 
naturistă bine. Vă mulţumesc pentru tot binele pe care mi 1­aţi făcut şi vă doresc 
fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor"                   .
IURESCU MIHAELA  — Cluj: "De ce nu deschideţi cabinete medicale în mai 
multe puncte din ţară şi de ce nu pregătiţi tineri în domeniul naturist? Ar fi de un 
real  folos,  date  fiind  rezultatele.  Eu  am  scăpat  de  artrită  şi  mă  simt  bine. 
Tratamentul  dvs.  m­a  pus  pe picioare,  la propriu.  Cu  mult  respect  şi  mulţumiri" 
COCEAN     GHE.  —  Slobozia:  "Vă mulţumesc că m­aţi salvat la timp. 
Am  scăpat  de  alcoolism,  deşi  pentru  mine  mai  urma  ciroza,  apoi  preotul.  După 
tratamentul  dvs.  am devenit  mai  calm,  nu am  nici  o dorinţă  de  a bea  tărie şi  am 
scăpat  "de  tremurul  matinal,  în  schimb,  am  o  poftă  de  mâncare,  că  aş  ronţăi  şi 
pietre. Sper să mă ţină toată viaţa. O să îmi caut de serviciu pentru că acum sunt 
alt om. Vă mulţumesc..." 
Am  avut  şi  numeroase  cazuri  când  pacienţii  veneau  la  mine  cu  diagnostice 
eronate, sau cu boli reale, dar interpretate greşit din punct de vedere al cauzei care 
le­a provocat. Urmând cura de dezintoxicare, absolut toţi s­au vindecat. Mai mult 
chiar, au descoperit în ei noi afecţiuni despre care nu ştia nimeni. Cu răbdare, am 
înlăturat şi aceste neajunsuri, astfel încât astă/J oamenii sunt sănătoşi. 
DUMITRU  TISMĂNARU  (73        ani)  ­Craiova  ­  prin  telefon  în  direct 
(emisiunea  din  1aug.  2002):  "Tratamentul  domnului  Fulga,  este  unul  care  dă 
rezultate. Eu unul, am constatat acest lucru pe propria mea piele, ca să zic aşa. Am 
fost foarte încercat; în anul 1974, m­am pomenit, ca din senin, că urinez sânge. De 
frică, m­am prezentat la clinica de urologie şi am constatat că am un polip vezical. 
Am  fost  operat  (polipul  era  de  mărimea  unei  căpşuni,  cu  franjuri).  Sfatul 
medicului, după operaţie, a fost ca să mă prezint permanent la control, adică din 3 
în 3 luni. Eu, fiind colonel, deci un militar disciplinat, am ascultat întru­totul. La 
primul control nu am avut nimic, dar la 6 luni a apărut alt «muguraş» care a fost 
cauterizat  endoscopic.  Aşa  am  continuat  până  în  anul  1983.  Din  1974  până  în 
1983, am fost cauterizat de nouă ori. Apoi, până în 1996, nu am mai avut nici o 
intervenţie, în 1996 afecţiunea a reapărut şi până în 2000, am fost operat de 4 ori. 
în  anul  2000,  diagnosticul  pus  în  urma  analizelor  a  fost  "tumoarea  vezicală 
multiplu  operată,  recidivată".  Medicul  mi­a  spus:  "Eu  am  cauterizat­o  de  atâtea 
ori; eu ţi­aş propune să înlocuim vezica".  Eu  i­am  spus  medicului:  "Vă 
mulţumesc d­le doctor, că aţi făcut tot ce aţi putut, pentru mine, dar eu nu accept. 
Vreau să mor aşa  cum m­a  creat  Dumnezeu." "Am ajuns  acasă  şi,  la  scurt  timp, 
am citit în ziarul «Formula AS» despre domnul Fulga.   Dânsul   atunci   era  în 
Cluj.  Am   făcut  o comandă, prin telefon, şi în 3 zile am avut tratamentul acasă, 
dar  1­am  amânat  încă  o  lună.  Pentru  că  mă  simţeam  mai  rău,  am  început  să­1 
urmez. Timp de 3 luni, cât a durat tratamentul, tonusul meu creştea pe zi ce trece, 
luam în greutate şi mă simţeam din ce în ce mai bine. în luna august, analizele mi­ 
au  ieşit  toate  bune,  iar  eu  am  plecat  la  domnul  Fulga,  să­i  mulţumesc  personal. 
Dânsul  a  rămas  surprins (dânsul  este  puţin  mai  scump  la  vorbă, pentru  faptul  că 
este foarte ocupat). Mi­a spus: «Domnule, mă bucur şi îţi mai dau să faci o cură 
de  dezintoxicare».  Am urmat  şi  al  doilea  tratament  până  în  ianuarie anul  acesta. 
Acum mă simt perfect. Eu, fiind militar, m­am conformat prescripţiilor notate de 
dânsul,  privind  alimentaţia,    bazată    în    cazul    meu,    în    special    pe  legume  şi 
fructe.  Iarna  a  fost  mai  greu,  dar  am  găsit  sucuri  naturale,  în  urma  articolului 
publicat  în  ziarul  «Magazin»  (nr.  48 din 29 noiembrie, 2001  ­  a fost publicat  un 
fragment din scrisoarea pe care mi­a adresat­o domnul Tismănaru ­ n.a.) am fost
căutat  de  foarte  mulţi  bolnavi  din  tară  care  mă  întrebau  amănunte  despre 
vindecarea mea.  Boala nu alege pe nimeni, toţi ne putem îmbolnăvi indiferent din 
ce mediu provenim. Pentru mine vindecarea a fost un adevărat miracol." 
DOAMNA  DOCTOR  BAROCA  ­  director  adjunct  al  Institutului  de 
Medicină  Sportivă  (prin  telefon    în    direct    la    emisiunea    "Condurăţeanu 
întreabă" din data de 12 august 2002): "... vreau să menţionez faptul că domnul 
Fulga  se  adresează  unui  larg  număr  de  pacienţi,  tratamentele  dânsului  sunt  bine 
venite întrucât tratează un organ cheie ­ ficatul, care este laboratorul organismului. 
Omul modern este foarte stresat şi după cum ştim din bătrâni toate supărările trec 
prin  ficat.  Alimentaţia,  din  păcate,  este  invadată  de  chimicale  la  fel  ca  şi 
medicamentele cu care încercăm să tratăm bolile. Deci acest tratament de curăţare 
este  foarte  benefic  pentru  că  se  adresează  întregului  tub  digestiv,  nu  numai 
ficatului  ci  şi  cole­cistului,  colonului  şi  pancreasului.  Având  probleme  cu 
colecistul şi ficatul, am urmat acest tratament pe propria mea piele (în 2 doze) şi 
am fost foarte plăcut surprinsă  când  colecistul  meu  a  eliminat  nişte grăunţe de 
colesterol, în afară de asta circulaţia limfatică era foarte încărcată şi colonul meu 
era  plin  de  apă  şi  de  toxine.  După  tratamentul  de  dezintoxifiere  am  reacţionat 
foarte  drastic  eliminând  2  litri  de  apă  prin  scaun.  De  asemenea  am  ţinut  sub 
observaţie,  personal,  pacienţi  cărora  le­am  recomandat  tratamentul  domnului 
Fulga  şi  am  constatat  că  în  urma  acestuia  au  avut  eliminări  din  vezica  biliară, 
depozite sub diverse forme: boabe de strugure, grăunţe. nisip.... Explicaţia rezidă 
în  faptul  că  uleiurile  care  stau  la  baza  acestui  tratament  sunt  colagoge  şi  col­ 
eretice,  adică  golesc  vezica  biliară.  Domnul  Fulga  ne  pune  la  dispoziţie  nişte 
combinaţii de uleiuri rafinate (ulei de măsline, ulei din sâmburi de struguri) care 
drenează  vezica  biliară;  lichidul  acela  amar  (care  se  bea  înainte  de  uleiuri)  are 
rolul  de  a  curăţa  toate  pilozităţile  intestinale,  apa  care  se  depune  în  colon  şi 
toxinele.  Am simţit  pe  propria mea fiinţă o  categorică  îmbunătăţire a  stării  mele 
generale şi cred cu toată puterea în efectele benefice ale acestor tratamente." 
VERONICA  CRISTACHE  ­  Bucureşti  (invitată  în  emisiunea 
"Condurăţeanu întreabă" din data de 12 august 2002): "Am fost diagnosticată 
cu  hepatită  cronică,  diabet  şi  hipertensiune  arterială.  După  diagnosticare,  am 
început  IratameiUul  medicamentos,  apoi  am  aflat  adresa  domnului  Fulga.  Când 
am  ajuns  la  dânsul,  eram  dărâmată  psihic,  eram  adusă  de  soţ  întrucât  nu  mă 
puteam ţine pe picioare. Când venea soţul meu de la serviciu, îi repetam mereu că 
am să mor. Ajungând la domnul Fulga, am luat prima dată cura de dezintoxicare, 
oarecum  nu  cu  încredere.  După  o  săptămână  m­am  simţit  mai  bine,  am 
revenit în cabinetul dânsului şi i­am spus că doresc să încep tratamentul propriu­ 
zis. M­a întrebat de ce nu 1­am luat odată cu cel de dezintoxicare. I­am răspuns că 
nu am avut bani, iar dânsul m­a certat şi mi­a spus că mă putea aştepta cu banii. 
Am  urmat  tratamentul  dânsului,  iar  acum,  la  vârsta  de  60  de  ani  am  o  grădină 
lângă Bucureşti pe care o lucrez singură şi plină de energie şi putere. Am trecut de 
la «sprijinit pe pereţi» la munca de îngrijire a unei suprafeţe de 1400 mp cultivată 
cu  flori,  pomi  fructiferi  şi  legume.  Tratamentul  a  durat  cu  totul  6  săptămâni 
asociat  cu  regimul  alimentar  prescris  de  domnul  Fulga.  După  tratament,  mi­a 
scăzut glicemia de la 300 la valori normale, mi­au dispărut eczemele de pe piele 
pe  care  toată  lumea  care mă cunoaşte poate  fi martoră  că  le  aveam.  Toate  le­am
realizat prin cura de dezintoxicare, tratamentul propriu­zis şi regimul dumnezeiesc 
pe care dacă îl ţii ai şanse dacă nu, 
T5 
MUNTEANU  VIOREL  —  Miercurea  Ciuc  (telefon  în  direct  la  emisiunea 
"Condurăţeanu  întreabă"  din  12  august  2002):  "...  pe  12  aprilie  2002,  am 
ajuns  la  cabinetul  domnului  Fulga  cu  diagnosticul  de  ciroză  hepatică.  Am  fost 
internat de 4 ori în Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc, de 3 ori la Spitalul Militar 
Braşov,  de  2  ori  la  Târgu  Mureş  şi  pe  dânsul  I­am  văzut  Ia  televizor  dar  nu  am 
reuşit să­mi notez numărul de telefon, pe care 1­am găsit ulterior pe Internet. Am 
ajuns la Bucureşti iar în urma tratamentului pe care 1­am urmat cu stricteţe, starea 
mea  s­a  îmbunătăţit  vizibil  (de  exemplu,  bilirubina  a  scăzut  de  la  18  la  1,2). 
Săptămâna  aceasta  voi  trece  pe  la  cabinetul  dânsului  în  Bucureşti  şi  vreau  să­i 
spun  că  eu  nu  sunt  pe  linia  de  plutire,  eu  sunt  VINDECAT,  îi  doresc  domnului 
Fulga multă sănătate...". 
DINIŢĂ  GHEORGHE  (telefon  în  direct  la  emisiunea  "Condurăţeanu 
întreabă"  din  12  august  2002):  "L­am  cunoscut  pe  domnul  Stelian  Fulga 
mergând  la  dânsul  împreună  cu  cumnatul  meu  care  sufe  rea  de  o  boală  cronică. 
Domnul  Fulga.  văzându­mă,  mi­a  spus  că  şi  eu  am  probleme  cu  sănătatea.  Intr­ 
adevăr  în  aceea  perioadă  aflasem  în  urma  unor  analize  că  am  pietre  la  bilă, 
urmând să mă operez. La sfatul dânsului,  am urmat tratamentul de dezintoxicare 
în  urma  căruia  am  fost  uimit  de  ceea  ce  am  eliminat  şi  de  ceea  ce  acumulează 
organismul, în timp, datorită alimentaţiei neadecvate. La recomandarea domnului 
Fulga am citit despre alimentaţia în funcţie de grupa sanguină şi mi­am dat seama 
că  noi  suntem  sclavi  ai  mâncării. In  urma  tratamentului  mi  s­a  reglat  şi pofta  de 
mâncare.  Cumnatul  meu  fusese  diagnosticat  cu  cancer  la  stomac  în  decembrie 
anul  trecut,  la  Spitalul  Fundeni,  unde  chirurgii i­au  extirpat  stomacul;  în  ziua  de 
azi este un om fără stomac, urmează în continuare şedinţe de infiltraţii citostatice 
dar  şi  tratamentul  domnului  Stelian  Fulga.  în  urma  tratamentului,  a  constatat 
surprins că i­au dispărut varicele de la picioare. Tratamentul pe care­1 recomandă 
domnul  Stelian  Fulga  (la  care  am  trimis  multe  cunoştinţe  şi  colegi  de  serviciu) 
reglează,  spre  surprinderea  multora,  orice  dezechilibru  din  organism.  Eu,  de 
exemplu,  înainte  să  urmez  acest  tratament,  aveam  o  stare  continuă  de  oboseală. 
Orice  mâncăm  mă  balonam  «făceam  burtă»,  lucru  pe  care­1  puneam  pe  seama 
vârstei. Acum m­am convins că nu este aşa. Nu mai am nici un fel de neplăceri cu 
vezica biliară. De asemenea, fratele meu care s­a tratat pentru afecţiuni la plămâni 
şi ficat, urmând tratamentul s­a vindecat şi de hemoroizi, despre care nu­i spusese 
domnului  Fulga.  Fiecare  pacient  care  se  prezintă  la  cabinet  pentru  o  anumită 
afecţiune şi urmează tratamentul complet constată că îşi rezolvă şi alte afecţiuni." 
FILIP  MIHAELA  ­  Oneşti  (prin  telefon,  în  direct  la  emisiunea 
"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "L­am întâlnit pe domnul Fulga, 
din  întâmplare  acum patru  ani,  când  mă  simţeam  foarte  rău,  având probleme  cu 
ficatul,  bila  şi  afecţiuni  la  sân...  Am  urmat  tratamentul  timp  de  trei  luni,  cu 
rezultate foarte bune. De atunci, îl repet în flecare an. timp de trei luni. Mă simt 
excepţional, am scăzut în greutate şi m i­am dezintoxicat organismul prin tăierea 
sub limbă. La prima tăiere aveam probleme cu pancreasul, probleme pe care nu le 
mai am acum. De asemenea, şi problemele de la sân s­au rezolvat..."
Jng.  ALINA  OPREA  ­  Bucureşti  (invitată  în  emisiunea  "Condurăţeanu 
întreabă"  din  12  aug.2002):  "Problema  mea  ar  putea  părea  minoră,  respectiv 
eram  prea  grasă,  fapt  care  mă  nemulţumea  foarte  tare.  Văzând  că  unul  dintre 
colegii mei a început să slăbească, 1­am întrebat cum a reuşit. Astfel, am aflat că 
urma  tratamentul  d­lui  Fulga  asociat  cu  regimul  alimentar  adecvat  grupei 
sanguine.  Era  atât  de  încântat,  încât  m­am  hotărât  să  încerc  şi  eu!  Am  urmat 
tratamentul, am început să slăbesc, respectând, în paralel, regimul adecvat grupei 
mele  sanguine.  Când  am  reluat  tratamentul,  am  fost  la  dl.  Fulga  şi  cu  o  colegă, 
foarte bolnavă, care făcea dializă din două în două zile. Cum a văzut­o, dl. Fulga 
i­a  spus  că  face  dializă  şi  i­a  recomandat  tăierea  sub  limbă.  Colega  mea  a  fost 
uimită că metoda este total nedureroasă, iar a doua zi când ne­am reîntâlnit la 
serviciu  am  constatat  că  era  foarte  vioaie,  iar  culoarea  feţei,  din  pământie, 
devenise  aproape  normală,  în  ziua  respectivă,  mergând  la  dializă,  colega  mea  a 
constatat  că  slăbise  cu1kg,  deşi,  cu  doar  două  zile  înainte,  medicii  îi  atrăseseră 
atenţia  că  are  cu  2  kg  în  plus  fată  de  greutatea  recomandată.  După  această 
întâmplare, am cerut şi eu să fiu tăiată sub limbă. Rezultatul a fost spectaculos, în 
urma respectării indicaţiilor dl. Fulga am slăbit 14 kg, sunt mai vioaie, fără să am 
stări de oboseală, iar soţul meu a devenit fan Stelian Fulga." 
MARIA  POPA  ­  Râmnicu­Vâlcea  (prin  telefon,  în  direct  la  emisiunea 
"Condurăţeanu  întreabă"  din  12  aug.  2002):  "...  M­am  simţit  foarte  rău,  am 
avut cardiopatie ischemică şi am fost internată o săptămână. La ieşirea din spital 
am  constatat  că  în  starea  mea nu  se  simţea nici  o  îmbunătăţire.  M­am hotărât  să 
urmez  tratamentul  şi  regimul  prescris  de  dl.  Fulga.  Imediat  după  cura  de 
dezintoxicare  de  o  zi,  am  fost  surprinsă  să  constat  reglarea  tensiunii,  dispariţia 
stărilor de oboseală, iar după terminarea tratamentului complet, fibrilemia a scăzut 
de la 800 la 300. Am 59 de ani şi pot să spun că acum mă simt excelent, mai ales 
că un alt  rezultat benefic al tratamentului  a fost dispariţia varicelor  şi a durerilor 

provocate de acestea. 
De  atunci,  am  trimis  multe  persoane  cu  probleme  de  sănătate  la  dl.  Fulga  şi 
primesc mulţumiri în permanentă." <• !!  < 
IRINA  NICOLAE  ­  Bucureşti  (invitată  în  emisiunea  "Condurăţeauu 
întreabă" din 12 aug. 
2002):  "Am  ajuns  la  dl.  Stelian  Fulga  având  probleme  cu  glanda  tiroidă,  dureri 
mari de picioare, colesterolul mărit la valoarea de 300. în prezent, nu mai obosesc, 
nu mă mai dor picioarele, nu mai am probleme cu glanda tiroidă şi am slăbit 22 de 
kg! Am făcut două cure de dezintoxicare şi am urmat tratamentul complet de trei 
luni de zile. Medicii au fost uimiţi, crezând că am fost la alt medic şi nu vreau să 
recunosc..." 
SILVIA  FRIMU  ­  Bucureşti  (realizator  emisiunea  "Realităţi  şi  Perspective 
Româneşti", invitată în emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): 
Silvia Frimu: "Eu am ajuns la dl. Stelian Fulga din interes profesional. Deci, eu nu 
am  ajuns  acolo, cu  o  problemă anume  de sănătate  sau  pentru  că mă  durea  ceva. 
După  ce  i­am  luat  interviul,  dl.  Fulga  mi­a  zis:  "Ia  şi  dumneata  un  tratament  de 
dezintoxicare,  că  eşti  cam  galbenă  la  faţă."  Eu  nu  prea  am  avut  încredere,  ştiţi 
cum  suntem  noi  ziariştii.  Ţin  să  precizez  că  am  venit  la  această  emisiune  din 
proprie  iniţiativă  şi  nu  din  dorinţa  de  a  îndemna  oamenii  să  creadă  în  acest
«miracol». Eu personal am făcut cura de dezintoxicare şi prin urmare pot spune că 
acest tratament ar trebui urinat de oricine şi să afle despre el cât mai multă lume, 
aşa că emisiunile dvs., d­le Condurăţeanu, sunt foarte binevenite pentru cetăţeni. 
Ceea  ce  stă  sub  un  mare  semn  de  întrebare,  este  faptul  că  medicina  alopată  nu 
colaborează  cu  cei  care  recomandă  şi  aplică  terapii  naturiste  sau  alte  terapii 
complementare; acest lucru ar fi un pas înainte spre binele nostru." 
Condurăţeanu:  "Eu  cred  că  nu  trebuie  să  spunem  nu.  Trebuie  să  încercăm!  Ar 
trebui să se conjuge eforturile medicinii clasice cu eforturile celei naturiste, să se 
pună  cap  la cap aceste  lucruri, pentru  că  nimeni  nu deţine  adevărul universal.  Şi 
atunci, completându­se, neexcluzându­se, poate că există un bine la pătrat pentru 
omenire." 
Silvia  Frimu:  "Ceea  ce  trebuie  să  ştie  oamenii  este  că  avem  în domnul  Fulga  un 
exemplu divin: dintr­un om bolnav, dânsul a devenit un terapeut, el însuşi acum, 
vindecă. Eu recomand oamenilor să vină cu încredere la dl. Stelian Fulga, pentru 
că nu este o minciună, este un adevăr şi oricine îi calcă pragul, să ştiţi că găseşte 
înţelegere pentru orice problemă. Eu sunt «fân», suporter al domnului 
Fulga..." 
SIMONA        PLESTREANU        (invitată        în  emisiunea  "Condurăţeauu 
întreabă"  din  12  sept.2002):  "Am  55  de  ani.  Cam  de  5  ani  au  început  diverse 
probleme  legate  de  ficat,  bilă.  Conform  analizelor  Institutului  de  Geriatrie  şi 
Gerontologie  Ana  Aslan,  diagnosticul  suna  cam  aşa:  bronşită  astmati­formă, 
displimedie  gradul  II,  colecistopatic  cronică  prin  colecist  hipoton,  hemangioane 
multiple  (de  1­2  cm),  hepatită  cronică,  bilă  cu  mâl,  anemie  microci­tară, 
hipocromă,  hipogenerativă  (în  afara  altor  probleme  ale  sistemului  endocrin).  Ca 
urmare  a  acestor  rezultate,  mi  s­a  prescris  un  regim  hipolipidic,  fără  alimente 
colecistokinetice,  tratament  hipolipeniant  entrofic,  hepatrofe,  meditaţie:  izocor, 
lipandir  şi  magnerod  şi  control  medical  periodic.  Izoarul  mi­a  creat  o  stare  de 
dependenţă,  având  colesterolul  şi  tri­gliceridele  foarte  mărite.  Aceste 
medicamente  erau  foarte  scumpe  şi  ajunsesem  să  cheltuiesc  pensia  (pe  caz  de 
boală)  numai  pentru  acestea,  în  urma  tratamentului  medicamentos  pe  care  1­am 
urmat  cu  stricteţe,  timp  de  2­3  luni,  am  repetat  analizele  şi  am  constatat  că 
rezultatele, sunt aceleaşi. Ultima analiză făcută la Rombell­Medicover are data de 
17.11.2001.  Am  la  mine,  şi  puteţi  vedea,  toate  rezultatele  analizelor.  M­am 
hotărât să urinez tratamentul d­lui Stelian Fulga. Dânsul m­a asigurat că voi scăpa 
de anemie în 4 luni. După numai 2 luni de tratament anemia dispăruse, în data de 
18  iunie,  în  urma  rezultatele  analizelor  efectuate,  se  constată  clar  că  anemia 
microcitară nu mai există, că hemangioanele pe ficat s­au absorbit complet şi bila 
s­a  eliberat,  în  prezent  mă  simt  revigorată  şi  aceste  probleme  de  sănătate  care 
păreau de nerezolvat au dispărut din viaţa mea. în sprijinul afirmaţiilor mele stau 
toate rezultatele la analizele efectuate în toată această perioadă." 
GHEORGHE  STĂNCULESCU  ­  52  ani  (invitat  în  emisiunea 
"Condurăţeanu întreabă" din 12 aug. 2002): "în 1995, am suferit o operaţie pe 
coloană  pentru  ciocuri  la  vertebrele  R2,  R3,  R5  şi  în  1997,  2  operaţii  într­o 
perioadă de 5 zile. Un  an mai  târziu,  am fost  operat de  arterită  cu  4 by­pass­uri: 
primul în aortă (operaţie pe cord deschis), două inghinale şi unul la genunchi, în 
acelaşi an pe 12 martie am suferit un accident vascular cu edem. Am fost internat
la Spitalul 9, unde am fost diagnosticat cu insuficienţă  renală  şi diabet de gradul 
II.  Toate  acestea  pot  fi  confirmate  prin  documente  medicale;  eram  un  adevărat 
colecţionar  de  boli.  Acum  trei  luni  am  ajuns  la  domnul  Fulga,  ajutat  de  nişte 
prieteni pentru că nu mă puteam tine pe propriile mele picioare. Sunt pensionat pe 
caz de boală din anul 1995. Zilnic trebuia să iau 10 pastile dimineaţa şi 10 seara, 
iar  pensia  mea  de1.400.000  lei  nu­mi  ajungea  nici  pentru  acestea;  de  mâncat  nu 
trebuia  să  mai  mănânc.  De  două  luni  de  zile  am  renunţat  definitiv  la  pastile  iar 
rezultatele  tratamentului  domnului  Fulga  sunt  foarte  bune.  La  un  control  făcut 
recent  doctorul  m­a  felicitat:  «Bravo!  Bine  că  iei  pastilele!».  Nici  medicul  de 
familie  nici  ceilalţi  medici  nu  ştiu  că  de  fapt  eu  urmez  un  tratament  naturist,  în 
această perioadă am slăbit de la 82 kg la 69 kg, mă simt foarte bine, pot merge pe 
picioarele  mele  şi  mai  am  2  luni  de  tratament.  Dumnezeu  m­a  îndreptat  spre 
domnul Fulga."                              . 
VASILESCU  LIDIA  ­  Târgovişte  (invitată  în  emisiunea  "Condurăţeanu 
întreabă" din 12 aug. 2002): "Sunt profesoară în Târgovişte şi de la 10 ani sufăr 
de ficat datorită unei hepatite de tip B, care a evoluat în ciroză decompensată. Am 
fost internată atât în Spitalul din Târgovişte cât şi la Spitalul Militar Central. Am 
ieşit din spital la sfârşitul lunii ianuarie într­o stare pe care nu v­o puteţi imagina: 
ca  să  mă  deplasez  trebuia  să  mă  ţin  de  pereţi,  leşinam  şi  practic  eram  un  semi­ 
invalid.  Un  profesor  din  Târgovişte,  care  se  trata,  cu  rezultate  foarte  bune  la 
domnul Fulga mi­a dat să citesc articolele apărute în «Formula AS» şi în alte ziare 
despre  dânsul.  O  colegă  de  serviciu  mi­a  comandat  prin  telefon  preparatele 
necesare  urmării  tratamentului.  In  trei  zile  le­am  primit  şi  primul  lucru  am  luat 
cura de dezintoxicare de o zi. Datorită acestei cure am eliminat o substanţă neagră 
care  m­a  înspăimântat.  A  doua  zi  eram  deja  alt  om.  După  două  zile  am  început 
tratamentul  propriu­zis  asociat  cu  regimul  alimentar  adecvat  grupei  mele 
sanguine. Pe măsură ce timpul trecea mă simţeam din ce în ce mai bine şi mi se 
rezolvau şi alte probleme de sănătate. Medicul curant la care mă tratam înainte a 
constatat  surprins  că  ciroza  s­a  vindecat  şi  de atunci  nu am mai luat  nici  o  zi de 
concediu medical. Rezultatele analizei de elec­troforeză au evoluat astfel: 43,4% 
în spital, 18,7% în prezent ­ valorile normale sunt între 11 şi 20%. Le mulţumesc 
colegilor mei profesori care m­au ajutat şi m­au susţinut în timpul tratamentului. 
Ei pot confirma adevărul spuselor mele. După vindecare am dorit să­1 cunosc pe 
cel care m­a înviat şi iată­mă aici pentru a spune tuturor că tratamentul d­lui Fulga 
este un miracol." 
FLORICA MANOLE ­ Olăneşti Băi ­ asistentă medicală pensionată ­ 65 ani (prin 
telefon în direct la emisiunea "Condurăţeanu întreabă" din 12 sept 2002): "... am 
fost diagnosticată cu o tumoare chistică bilaterală accentuată la sânul stâng. 
Am început cura de dezintoxicare în 5 ianuarie anul acesta şi tratamentul propriu­ 
zis în 9 ianuarie, combinat cu regimul alimentar prescris de dl. Fulga. într­adevăr 
nu  a  fost  uşor,  dar  cu  perseverenţă  şi  credinţă  se  poate,  în  plus,  sufeream  de  un 
sindrom  digestiv  şi  o  infecţie  urinară  cu  recidive,  care  acum  s­au  vindecat.  Am 
recomandat  multor  persoane,  cu  diverse  afecţiuni,  tratamentul  d­lui  Fulga  şi  au 
avut  rezultate  foarte  bune.  Chiar  nepoata  mea  care  locuieşte  în  Italia,  a  urmat 
tratamentul  cu  succes  şi  doreşte  să­1  invite  pe  domnul  Fulga  în  vizită. 
Tratamentul nu are nici un fel de contraindicaţii. Aş dori ca la o emisiune viitoare
să vin personal, pentru a face cunoscute aceste lucruri." 
ION LUCIAN COLITĂ  ­  profesor  de  filozofie  şi  economie  la  Colegiul Tehnic 
Energetic  Bucureşti,  autor  al  mai multor  volume de  versuri  (invitat  în  emisiunea 
"Condurăţeanu întreabă" din 12 septembrie 2002): "în semn de recunoştinţă, i­am 
dedicat d­lui Fulga un acrostih: 

Furat de al cunoaşterii miracol 
Senin şi înţelept cu har spre oameni, 
Traducător al tainelor vieţii, 
El a găsit adâncuri neştiute 
La cumpenele negre ale ceţii. 
Izvoarele naturii i­au dat cifrul, 
Au devenit în mintea lui oracol, 
Neostenit recăutând Tibetul 
Furat de al cunoşterii miracol. 
Un cer aduce­n vindecări de seamă, 
Luând să moară moartea pentru viaţă, 
Genunile prin el nu mai cer vamă, 
Aici cuvântul lui ne­nvaţă. 

De foarte mulţi ani sufăr de o hepatită cronică şi diskinezie biliară pentru care am 
urmat  tratamente  alopate,  dar  fără  nici  un  rezultat.  Acest  lucru  mi­a  accentuat 
starea depresivă de care sufeream din anii facultăţii, în 1987 am fost salvat de la 
moarte  de  Valeriu  Popa,  «nenea  OMU'»,  cum  i  se  spunea  Dumnezeu  să­  1 
odihnească! Am ajuns la Stelian Fulga prin Nicu Moţa (fost pacient al lui Valeriu 
Popa)  şi  prin  dl.  prof.  dr.  Crăciun,  medic  la    "Sanatoriul  de  Boli  Nervoase"  din 
Predeal,  care  urmase  tratamentul  de  dezintoxicare  de  o  zi,  pentru  diskinezie 
biliară  cu  rezultate  spectaculoase  de curăţire a organismului. Am prins curaj şi 
am  urmat  şi  eu  acest  tratament,  cu  rezultate  deosebite  pentru  starea  mea  de 
sănătate. In prezent urmez tratamentul pe bază de extracte de plante, am fost tăiat 
sub  limbă  (este  incredibil  ce  toxine  sunt  acumulate  de  organism!),  iar  ultimele 
analize indică o îmbunătăţire a stării mele generale..." 
LUICĂ  PUŞCAŞU  ­  Vaslui,  47  de  ani,  tehnolog  alimentaţie  publică  (prin 
telefon  în  direct  la  emisiunea  "Condurăţeanu  întreabă"  din  12  sept.  2002): 
"Eu  am  urmărit  şi  emisiunea  precedentă.  Sunt  foarte  încântat  că  am  reuşit  să­I 
prind  pe  dl.  Stelian  Fulga  în  emisiune  şi  să­i  spun  din  tot  sufletul  meu  că,  într­ 
adevăr,  cred că  Dumnezeu  1­a  trimis  pe  Pământ! Categoric,  este  extraordinar  ce 
face el. Metoda tăiatului sub limbă este clasică şi vine din bătrâni, dar vedeţi că în 
ultimul  timp  nu  a  mai  pus­o  nimeni  în  aplicare.  In  emisiunea  trecută,  dânsul 
spunea că organul principal este creierul, dar sângele este cel care­1 hrăneşte. Prin 
metoda tăiatului sub limbă sângele se oxigenează. Eu nu am crezut până când nu 
am  văzut  cu  ochii  mei  efectele  metodei.  la  soţia  mea  (era  supraponderală  şi  a 
pierdut rapid în greutate 4 kg). 
Eu am comandat 10 tratamente complete pe care le­am dat, însoţite de indicaţiile 
d­lui Fulga, mai multor persoane bolnave. Eu lucrez în alimentaţia publică şi ştiu 
ce  înseamnă  o  hrănire  neadecvată  şi  alimente  nocive,  în  ţara  asta  există  oameni
bogaţi  şi  oameni  săraci, dar  toţi consumă  în  special  carne, pentru  că  legumele  şi 
fructele sunt scumpe. Chiar dacă pot fi acuzat că vorbesc prea mult, eu spun exact 
ceea ce simt..." 
ŞTEFAN HERESCU ­ Bucureşti, inginer (prin telefon în direct la emisiunea 
"Condurăţeanu întreabă" din 12 sept. 2002): 
"Sunt  unul  din  pacienţii  d­lui  Fulga.  M­am  prezentat  la  dânsul    având  un  diabet 
zaharat  de  gradul  II.  Făceam  tratament  cu  Diabret  pastile  şi,  normal,  nu  mă 
simţeam bine în anumite perioade... Respectam prescripţiile date de medic şi am 
fost internat o perioadă la Spitalul Militar. Am citit despre dl. Fulga şi m­am decis 
să merg la dânsul, în luna iulie am început tratamentul, iar în momentul de faţă nu 
mai  iau  nici  o  pastilă.  Valoarea  glicemiei  s­a  stabilizat  în  limite  normale.  Anul 
trecut  am  avut  un  mare  necaz  cu  copilul meu,  în  vârstă  de  9  luni,  care  a  trebuit 
internat de urgenţă şi a fost diagnosticat cu encefalopatie metabolică. Medicii au 
făcut  tot  ce  era  medical  şi  omeneşte  posibil  pentru  a­1  salva.  Cu  toate  acestea, 
profesorul  care  îl  trata  mi­a  spus  că  nu  se  mai  poate  face  nimic...  Disperat,  am 
mers  la  dl.  Fulga  cu  copilul,  iar  dânsul  mi­a  spus  că  îl  poate  vindeca,  iar  dacă 
acest  copil  moare,  el  renunţă  să  mai  trateze  alţi  oameni.  Deşi,  chiar  medicul  cu 
care  colaborează  dl.  Fulga  era  sceptic  în  privinţa  şanselor  de  supravieţuire  a 
copilului  meu,  am  urmat  tratamentul  prescris,  iar  copilul  are  acum  aproape  doi 
ani, este sănătos şi perfect normal." 
Din  miile  de  scrisori  de  mulţumire  primite,  am  selectat  pentru  voi  câtva 
fragmente,  pe  care  vă  las  să  le  citiţi  în  linişte.  Adevărurile  conţinute  în  aceste 
rânduri, sunt sigur, vă pot schimba viata... 
DIDINA DRAGNE  (68  ani) ­  Bucureşti: 
(relatarea aparţine Doinei Dragne, fiica pacientei, tel. 01/323.19.46). "De vreo 40 
de ani, o ştiu pe mama luând medicamente, pentru inimă, pentru rinichi, stomac, 
ficat... în luna iunie, a făcut analize şi a fost diagnosticată cu pancreatită cronică şi 
cu pietre la rinichi, în plus, se plângea de dureri de cap şi inimă. Nu credea deloc 
în tratamente naturale, fiindcă era dependentă de medicamentele ei. Am convins­o 
totuşi  să  vină  la  dl  Fulga  şi  să­i  urmeze  sfaturile.  A  început  prima  cură  de 
dezintoxicare pe 31  iulie şi,  după patru  luni,  la analize, i  s­a  spus  că stă  bine  cu 
inima, analizele sângelui au fost bune, iar ecografia arăta ca un miracol: pancreas 
cu  un  aspect  normal,  rinichi  fără  nisip,  ficat  normal  şi  numai  fierea  avea  pereţii 
îngroşaţi. A făcut a treia cură de dezintoxicare cu preparatul d­lui Fulga şi, într­o 
singură zi, a eliminat doi pumni de pietre, între care două cât o monedă de 500 de 
lei.  Vreau  să  spun  că  mama  nu  a  mai  luat,  de  astă­vară,  decât  un  medicament 
pentru  fiere,  a  renunţat  la  carne,  la  grăsimi  şi  se  alimentează  normal.  Acum  se 
simte foarte bine datorită tratamentului prescris de dl Stelian Fulga." ' 
ADELA S. ­ Cluj­Napoca, tel. 0723/269.454: 
"Am  suferit  din  cauza  unei  tumori  pe  pancreas  şi  metastază  osoasă.  Am  făcut 
citostatice şi, în paralel cu tratamentul medicamentos, am folosit şi preparatele d­ 
lui Fulga. După o lună, am simţit o ameliorare şi nu am mai avut probleme, dar ţin 
în continuare regim." 
ELENA  DĂNILĂ  ­  Iaşi:  "Am  fost  cu  soţul  meu  la  dl  Fulga,  ocazie  cu  care 
dumnealui mi­a spus ce probleme de sănătate am, fără să mă fi văzut înainte. M­ 
am mirat şi m­am hotărât să mă taie sub limbă. Nu pot să vă spun cât de surprinsă
am fost, când durerea de cap mi­a dispărut ca luată cu mâna, ba chiar am putut citi 
fără să­mi pun ochelarii. Au trecut două săptămâni de atunci şi azi (20 noiembrie 
2001)  parcă  nu­mi  vine  să  cred  că  mă  simt  atât  de  bine  şi  că  am  renunţat  la 
pastilele pentru somn, cap, inimă, bilă, care îmi erau indispensabile." 
VIORICA  BUDA  ­  sat  Maderat,  nr.  270,  corn.  Pancota,  judeţ  Arad:  "(...) 
Glicemia  mi­a  scăzut  în  limitele  normale,  la  fel  şi  tensiunea  arterială.  Mă  simt 
foarte bine, am renunţat definitiv la tratamentul medicamentos (...)•" 
LUCIAN  SAVITCHI  ­  str.  Savenilor  nr.  38,  bl.  F7,  ap.  19,  Botoşani,  cod 
6100: "în urma tratamentului pe care mi 1­aţi prescris, m­am vindecat de ulcer în 
21 de  zile.  Acum  mă  simt  mult  mai  bine,  am o  stare  fizică  şi  psihică  excelentă. 
Sfatul dvs. în ceea  ce priveşte cura de fructe şi legume crude îmi este de un real 
folos (...)." 
ECATERINA CIOLATA ­ str. Gen. Vasile Milea nr. 33/35, ap. 33, Arad, cod 
2900:  "Vă  scriu  aceste  rânduri  pentru  a­mi  exprima  aprecierea  faţă  de  dvs.  şi 
profesionalismul  de  care  aţi  dat  dovadă  în  cazul  meu  şi  al  familiei  mele.  Am 
început tratamentul dvs. acum două luni şi azi vă pot spune că şi­a făcut efectul. 
Am  scăpat  de  durerile  de  cap  şi  de  hepatita  cronică  de  care  sufeream.  Bunul 
Dumnezeu să vă ajute să vindecaţi cât mai mulţi bolnavi! (...)." 
Preot  EMIL  HOSU  ­  str.  Ion  Buteanu  nr.  12,  com.  Somcuta  Mare,  jud. 
Maramureş, cod 4874: "D­le Fulga, dacă ar trebui să dau un titlu acestor rânduri, 
i­aş spune «scrisoare de suflet». Şi aceasta pentru faptul că nu dispreţuiesc ştiinţa 
medicală, ci, din contră, o respect şi apreciez toate cuceririle ştiinţifice, însă ceea 
ce  mi­aţi  făcut  dvs.  cu  acest  tratament  naturist  este  un  miracol!  (...)  Eu  am  fost 
internat  cu  epistaxis  pe  fondul  unei  tensiuni  oscilante.  Pe  timpul  spitalizării  s­a 
constatat  că  am  probleme  cu  cordul,  drept  pentru  care  am  luat  zilnic 
medicamentul  Betaloc  Zoc. Dar  problema  mea  nu  s­a  rezolvat,  din  contră,  mi­a 
afectat şi vederea şi am început să port ochelari, deşi am numai 45 de ani. După 
tratamentul propus de dvs., în urma eliminărilor pe care le­am avut (şi de care m­ 
am  îngrozit  când  le­am  văzut!),  mi­au dispărut  durerile  din  zona toracelui  şi mi­ 
am redobândit un ritm respirator normal. Nu ştiu până când va dura starea aceasta 
de confort, dar stau mărturie cu propria­mi persoană în fata neîncrezătorilor şi voi 
spune  tuturor  credincioşilor  mei  că  prin  tratamentele  d­lui  Fulga,  Dumnezeu  ne 
oferă şanse de vindecare (...)." 
FLORICA SABO ­ com. Macea, jud. Arad, 
cod  2928:  "(...)  Tratamentul  dvs.  naturist  a  fost  foarte  eficient  în  problemele  de 
sănătate pe care le­am avut. Soţul meu, care avea un ficat foarte gras şi colecistul 
strangulat,  în  urma  tratamentului  a  eliminat  atât  grăsimile,  cât  şi  pietrele  din 
colecist. După  extractele  naturiste  pe  care  i  le­aţi  recomandat  pentru  diabetul  de 
tip  II,  valoarea  glicemiei  s­a  stabilizat  la  9,0  ­  10,1.  Dumnezeu  să  vă  dea 
înţelepciune şi multă sănătate, sa­i puteţi ajuta în continuare pe cei bolnavi! . 

Motto: "Rigoarea înseamnă jumătate din izbândă " 

— CAPITOLUL 5 — 
REGIMUL ALIMENTAR PE GRUPE SANGUINE 

Sângele  este  "fluidul  vieţii",  sau  dacă  vreţi,  transportul  universal  pentru
oxigen, elemente nutritive, săruri şi vitamine. Toată activitatea corpului uman  se 
bazează pe circulaţia sanguină. 
lată  de  ce  el  este  atât  de  important  şi  a  preocupat  majoritatea  medicilor  din 
timpurile moderne, în cartea sa, "Alimentaţia bazată pe cele 4 grupe sanguine — 
Dieta  individualizată",  cercetătorul  naturist  Peter  J.  D'Aolama,  spunea:  "Sângele 
este  însăşi  viaţa,  forţa  primordială  care  alimentează  puterea  şi  misterul  naşterii 
ororilor bolii, ale războiului şi ale morţii violente". 
Sângele conţine trei componente de bază: globulele roşii — bogate în conţinut de 
fier, responsabil de transportul oxigenului; celulele albe — pro­ 
tectoare  împotriva  infecţiilor,  în  fapt  —proteine  care  asigură  necesarul  de 
substanţe  nutritive  pentru  toate  ţesuturile  (prin  rolul  transportor)  şi  reglează 
fenomenul  de  coagulare;  plasma  —  purtătoarea  elementelor  de  bază  ale 
sistemului imunitar. 
Descoperirea  grupelor  sanguine  s­a  făcut  relativ  recent,  deşi  consemnarea 
transfuziilor începe de la anii 1600, când donator "benevol" pentru oameni, era ... 
viţelul. 
Fără a minimaliza rolul sângelui, vom omite multe aspecte care ţin de compoziţia 
chimică,  mecanismele  dezvoltate  de  cei  opt  factori  ai  coagulării,  imunologie  şi 
rolul  sângelui  în  toate  etapele  legate  de  viaţă,  comportament,  profil  psihologic, 
caracteristici ale raselor umane. 
Cele  patru  grupe  sanguine  principale  (există  şi  subgrupe,  considerate  de  unii 
specialişti — grupe de sine stătătoare) sunt: grupa 0, grupa A, grupa B şi grupa 
AB. 
Prima grupă O este considerată cea mai veche, fiind baza supravieţuitorului din 
vârful  lanţului  trofic  —  vânătorul,  apărut  acum  aproximativ  40.000  ani. 
Strămoşii  noştri  din  Cro­Magnon  deţineau  un  puternic  sistem  imunitar,  erau 
energici şi capabili să doboare pe oricine, prieten sau duşman. 
Grupa  sanguină  A  a  apărut  undeva  în  Asia  sau  Orientul  Mijlociu,  după  10­ 
15.000  ani,  ca  răspuns  la  noile  condiţii  de  viaţă  (secătuirea  vânatului)  şi  mediu 
(glaciaţiuni — Wiirhm 2), cunoscând apogeul în Neolitic şi Epoca de Piatră. Este 
caracteristică  agricultorilor  şi  crescătorilor  de  animale,  oameni  care  au  întemeiat 
aşezări stabile şi structuri sociale permanente. 
Noul  stil  de  viată  şi  schimbarea  hranei,  a  determinat  apariţia  unei  mutaţii 
importante la nivelul tubului digestiv şi al sistemului imunitar, ceea ce le­a permis 
oamenilor  neolitici  să  asimileze  mai  bine  cerealele  cultivate  şi  plantele 
comestibile. 
Trecerea  de  la  grupa  sanguină  O  la  A  s­a  făcut  incredibil  de  repede,  fără  să 
necesite  o  etapă  intermediară  şi  este  strâns  legată  de  creşterea  numerică  a 
populaţiei, sporirea numărului de infecţii apărute în micile comunităţi, modificări 
climatice. 
Grupa sanguină B îşi are rădăcinile în perimetrul munţilor Himalaia şi, se pare, 
constituie un răspuns la schimbările climatice de acum 10­15.000 ani. 
în scurt timp, a devenit caracteristică marilor triburi de locuitori ai  stepelor, care 
dominau câmpiile euro­asiatice. 
Extinderea  mongolilor,  dar  şi  migraţiile  altor  seminţii,  a  mărit  arealul  de 
răspândire a grupei sanguine B, caracterizând oamenii cu o alimentaţie bazată pe
carne şi lapte (paradoxal, laptele nu este benefic grupei B, n.a.). 
în prezent, este majoritară în Japonia, Mongolia, China şi India, cu uşoară scădere 
după munţii Urali. 
Grupa  sanguină  AB  provine  din  metisarea  populaţiilor  de  rasă  albă,  cu  grupa 
sanguină A, cu mongolii, posesori ai grupei sanguine B, fiind întâlnită doar la 5% 
din populaţie. 
Până acum 1000­1500 ani era inexistentă, apărând ca urmare a invaziei triburilor 
estice spre actuala Europă. 
Ca identitate, este multilaterală, un amalgam de caractere imunitare, care îi dau şi 
definiţia: completă şi nesigură. 
Alimentaţia persoanelor din grupa sanguină O 
Persoanele din grupa sanguină O digeră şi metabolizează carnea şi produsele din 
carne, datorită conţinutului ridicat de acid gastric din stomac. 
Totuşi,  trebuie  acordată  atenţie  aportului  de  proteină  animală  cu  cea  vegetală, 
pentru evitarea hiperacidităţii care provoacă ulcer şi gastrită. 
Se  evită  carnea  de  la  animalele  crescute  cu  hormoni,  manipulate  genetic  sau 
crescute cu furaje concentrate. 
Produsele din carne să nu conţină substanţe chimice (coloranţi sintetici, esenţe de 
arome, E­uri, pesticide din plante), agenţi poluanţi (preluaţi din apă), toxine. 
Preferaţi  carnea  proaspătă,  neconservată,  sau  în  lipsă,  cea  vidată  şi  pusă  la 
congelator. 
Bolnavilor  de  cancer  li  se  interzice  cu  desăvârşire  consumul  cărnii  şi  a 
grăsimilor animale. 
I.  PRODUSE   DIN   CARNE   ŞI   DIN CARNE DE PASĂRE 
a)  Recomandate: produse din carne roşie, slabă — vită, viţel, oaie, miel, organe 
(ficat, inimă), căprioară, fazan. 
b)  Neutre: găină, pui, raţă, curcan, iepure, prepeliţă, potârniche. 
c)  Interzise: gâscă, şuncă, porc, mistreţ. 
II.  ALIMENTE MARINE 
a)  Recomandate: hering, macrou, ştiucă, somon, păstrăv, calcan, sturion, biban, 
sardină, scrumbie, peşte  cu  carnea  albă  (mreană,  clean,  şalău, lostriţă, lipan, 
anghilă), broască (pui de baltă). 
b)  Neutre:   anşoa,  macrou  alb,  crap,  moluşte, crab, rac,  tipar, broască,  homar, 
midie, biban oceanic, scoici, rechin, crevete. 
c) Interzise: baracuda, somn, caviar, scoici de mare, caracatiţă, calamar. 
Conţinutul  bogat  în  iod  al  produselor  marine  se  indică  persoanelor  cu  grupa 
sanguină  O,  atât  pentru  reglarea  funcţiilor  tiroidei,  cât  şi  în  probleme  de 
metabolism, creştere în greutate, anemie. , ;, 
III.  PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ 
a)  Recomandate:      organismul      persoanelor    din  grupa  sanguină  O  nu  poate 
metaboliza  aceste  produse.  De  aceea  este  indicată  înlocuirea  lor  cu  produse 
similare ca valoare nutritivă şi vitamine. Oul trebuie consumat cu preponderenţă, 
maxim un ou, de 3 ori pe săptămână. 
b)  Neutre: unt, brânză de capră, urdă. 
c)  Interzise: lapte bătut, brânză topită, caşcaval, lapte de capră şi oaie, parmezan, 
chefir, iaurt, lapte dulce.
IV.  ULEIURI ŞI GRĂSIMI 
a)  Recomandate: ulei de in, ulei de măsline (au efecte  benefice  asupra  inimii 
şi   în  reducerea colesterolului), ulei de floarea soarelui (ulei presat la rece ­ soia). 
b)  Neutre: ulei de ficat, ulei de cod. ulei de susan. 
c)  Interzise: ulei de arahide, ulei de porumb, ulei 
din seminţe de bumbac, ulei de castan, ulei de 
dovleac.  *••• 
V.  NUCI ŞI SEMINŢE 
a)  Recomandate:  seminţe  de  dovleac,  nuci,  dar  nu  consumate  de  persoane 
supraponderale sau cu afecţiuni hepato­biliare, pancreatite. 
b)  Neutre:    migdale,    alune,    seminţe    de    susan,  seminţe  de  floarea  soarelui, 
seminţe de pin, castane. 
c)  Interzise: arahide, fistic, seminţe de mac. 
VI.     LEGUME 
a)  Recomandate:    anghinare,  legume  cu  frunze  verzi    (nap,      lăptucă,    spanac), 
cicoare,    usturoi,  hrean,  gulie,  ceapă  roşie,  ceapă  spaniolă,  ceapă  galbenă,  alge, 
pătrunjel, păstârnac, ardei roşii, cartofi dulci, dovleac, ridichi. Atenţie: bolnavii de 
ficat (ciroze, cancer hepatic, hepatite infecţioase, icter mecanic) şi cei suferinzi de 
pancreatite trebuie să evite consumarea usturoiului, a cepei, a hreanului. 
b)  Neutre:  sparanghel,  muguri  de  bambus,  sfeclă,  morcovi,  ţelină,  hasmaţuchi, 
castravete, corian­dru, mărar, chimen, ghimber, măsline verzi, ceapă verde, ardei 
galbeni, ardei verzi, praz, dovlecei, roşii.  .,.,.. 
c)  Interzise:  varză  roşie,  varză  albă,  varză  de  Bruxelles,  conopidă,  porumb  alb, 
porumb  galben,  vinete,  ciuperci  de  crescătorie,  muştar,  măsline  negre,  cartofi 
roşii, cartofi albi. 
VII.   FASOLE ŞI ALTE LEGUME 
Fiind  un  aliment  greu,  cu  digestie  lentă,  duce  la  creşterea  colesterolului.  De 
preferat,  se  consumă  ocazional,  în  cantităţi  moderate,  sub  formă  de  garnitură  la 
mâncăruri uşoare. 
a)  Recomandate: fasolea Pinto, fasolea Aduke, fasolea Akuzi, mazărea neagră. 
b)  Neutre:  fasolea  neagră,  fasolea  cu boabe  late, fasolea   verde,  fasolea   Lima, 
fasolea    Nordică,  fasolea  roşie,  fasolea  săltăreaţă,  fasolea  căţărătoare  (de  arac), 
fasolea albă, mazărea verde. 
c)  Interzise: fasolea arămie, fasolea mare, linte de casă, linte roşie. 
VIII. FRUCTE 
a)  Recomandate:      smochine    uscate,      smochine  proaspete,  prune  negre,  prune 
verzi, prune roşii, prune uscate. 
b)  Neutre: mere, caise, afine, cireşe, stafide, curmale roşii, grefe, struguri, kiwi, 
lămâi, mango, nectarine, papaya, piersici, pere, ananas, rodii, zmeură. Atenţie: în 
afecţiunile  hepato­biliare  şi  pancreatice,  fructele  (mere,  pere)  se  vor  curăţa  de 
coajă. 
c) Interzise:   mure,  nuci de cocos,  portocale, banane, rubarbă, căpşuni.    '; 
IX.  CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE 
Produsele  din grâu  integral  sunt  nocive  pentru  persoanele din  grupa  sanguină  O, 
fiind  principalele  responsabile  pentru  creşterea  în  greutate,  datorită  încetinirii 
metabolismului.
a)  Neutre: orz, faină de orz, orez, mei expandat, tarate de orez, secară, orez brun, 
orez sălbatic, paste făinoase din anghinare. 
b)  Interzise:  faină  şi  fulgi  de porumb,  tarate,  făină  şi  germeni  de  grâu,  faină  de 
cartofi,  faină  de  ovăz,  cereale  combinate,  grâu  măcinat,  paste  făinoase  din  gris, 
faină de graham. 
X.  PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
Aceste produse sunt contraindicate, datorită conţinutului de grâu. 
a)  Recomandate:   pâinea  obţinută din  seminţe germinate, azimă, pogace, pâine 
de graham. 
b)  Neutre:   pâine  neagră din  orez,  pâine  fără gluten, lipie, mei, prăjituri, făină 
de orez, pâine de secară, fulgi de secară, pâine din făină de soia. 
c)  Interzise: covrigi, grâu arnăut, brioşe, pâine policerealieră, pâine hiperproteică, 
pâine din grâu germinat, pâine din grâu integral. 
XI.  SUCURI ŞI BĂUTURI 
Recomandabil  este  consumul  de  apă  de  izvor,  deşi  sucurile  îmbuteliate  şi 
acidulate  au  devenit  pasiunea  tinerilor,  în  lipsă,  apa  plată  poate  deveni  un  bun 
înlocuitor. 
a)  Recomandate: sucurile din cireşe negre, din ananas, din prune uscate, suc din 
legume, sifon, apă  minerală.  Atenţie:  suferinzii   de  afecţiuni renale vor evita 
apa minerală. 
b)  Neutre: sucurile din caise, morcovi, struguri, ţelină, grefe, papaya, roşii, bere, 
ceai verde, vin roşu, vin alb. 
c)  Interzise:  sucurile  de  mere,  varză,  portocale,  cidru,  cafea  (inclusiv 
decofeinizată), ceai negru chinezesc, ceai negru decofeinizat. 
XII.   CONDIMENTE ŞI MIRODENII 
a)  Recomandate:  roşcove,  curry,  varec  (conţine  iod,    care    reglează    funcţiile 
tiroidei   şi  reduce hiperaciditatea tractului digestiv, reducând riscul îmbolnăvirii 
de  ulcer),  pătrunjel,  ardei   roşu, şofran de India. 
b)  Neutre: cuişoare, anason, extract de migdale, busuioc, frunze de dafin, sirop de 
orez, nucşoară, hasmaţuchi,   mărar,  usturoi,  arpagic,   chimen, majoran, melasă, 
piper boabe, boia de ardei, rozmarin, salvie, sare marină (moderat), cimbru, sos de 
soia, tarhon, ardei iute, zahăr (în cantităţi reduse). 
c)  Interzise:  scorţişoară,  vanilie,  amidon  de  porumb,  sirop  de  porumb,  oţet, 
ketchup, murături, maioneză. 
XIII. CEAIURI MEDICINALE 
Ceaiul,  ca  simplă  băutură  sau  cu  scop  curativ,  este  cunoscut  de  mii  de  ani. 
Muşeţelul  este  un  bun  dezinfectant,  teiul  calmează,  cruşinul  are  efect  laxa­tiv, 
pedicuţa  şi  rostopasca  fac  adevărate  minuni  în  tratarea  hepatitelor  şi  chiar  a 
cirozelor, macul are efecte somnifere, socul se bea pentru răceală, la fel şi 
pătlagina. 
Importantă  este  prepararea,  pentru  că,  aşa  cum  am  mai  spus,  fierberea  duce  la 
degradarea  substanţei  active  din  plante.  De  aceea,  apa  pentru  ceai  se  încălzeşte 
până la 70­80° C, apoi se adaugă plantele, se acoperă cu un capac şi se lasă 15­20 
minute. 
a)  Recomandate: pentru grupa sanguină O, sunt indicate  ceaiurile  de  mesteacăn, 
hamei,  ardei roşu, dude, pătrunjel, mentă, păpădie.
b)  Neutre:  muşeţel,  coada  şoricelului,  soc,  salvie,  gura  lupului,  lumânărică, 
gingseng, ceai verde, valeriană. 
c)  Interzise:  ceai  de  lucerna,  aloe,  brusture,  genţiană,  traista  ciobanului,  mătasea 
porumbului, ştevic galbenă. 
Urmărind indicaţiile mele, fiecare persoană îşi poate alcătui un meniu, astfel încât 
să­şi  asigure  alimentele  Recomandate  şi  Neutre,  sa­şi  asigure  substanţele 
nutritive, benefice unui metabolism echilibrat. 
Vitaminele se găsesc din belşug m plante, fructe şi alimente de origine animală. 
Iată doar câteva exemple:  ~..­,;­.­­  ­ 
Vitamina B: carnea roşie, organe (ficat, rinichi, inimă), peşte, nuci, leguminoase 
Recomandate, plante verzi şi fructe Recomandate. 
Vitamina K: ficat, gălbenuş de ou, legume cu frunze verzi (spanac, nap. sfeclă V 
Calciu: sardele, broccoli, somon, conopidă. 
Iod: alimente marine, alge, nap, sare iodată. 
Vitamina  A:  legume  galbene,  portocalii  şi  cele  cu  frunze  de  un  verde  închis 
(Recomandate). 
Vitamina E: uleiuri de legume, ficat, nuci, legume cu frunze verzi Recomandate, 
banace. 
Vitamina PP: caise, alune, cartofi, castraveţi, andive, orez. 
Vitamina C: cartofi, caise, anghinare, afine, agrişe, lămâie. 
Caroten: ardei, morcovi, arahide. 
Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinei naturiste 
—  Succesul  dietei  grupei  sanguine  O depinde de  utilizarea cărnurilor slabe,  fără 
adaos de chimicale, a cărnii de pasăre şi de peşte. 
—  Datorită  nivelului  scăzut  al  hormonilor  tiroidi­eni,  se  impune  consumarea 
alimentelor bogate în iod. 
—  Păstraţi  igiena  personală,  spălaţi  bine  fructele  şi  legumele;  obişnuiţi­vă  cu 
mese la ore regulate. 
—  în prepararea ceaiurilor se va ţine cont de doza (cantitatea) prescrisă, pentru a 
nu degenera în situaţii extreme, cu alergii, intoxicaţii sau erupţii cutanate. 
—  Deşi,  prin  definiţie,  aveţi  înclinaţii  de  carnivor,  încercaţi    să    completaţi 
necesarul  proteic  din plante leguminoase permise şi fructe. 
— Mesele trebuie să aibă în conţinut întreaga gamă de vitamine şi săruri minerale. 
—  în  timpul  dietei  naturiste,  reduceţi  pe  cât  posibil  consumul  medicamentelor 
chimice de sinteză, substituindu­1 cu plante medicinale. 
— Consumul de alcool este interzis (se poate bea 
câte un pahar de vin roşu, seara, după masă). 
— Evitaţi stresul, oboseala şi eforturile prelungite. 
— După masă, nu uitaţi de siestă (minim  30 minute). 
Alimentaţia persoanelor din grupa sanguină A 
Fiind  descendenţi  direcţi  ai  primilor  agricultori,  cei  din  grupa  sanguină  A.  nu 
canirtcnstirn  esenţială  în  alimentaţie,  latura  vegetanană.  Ei  pot  asimila  mult  mai 
bine legumele şi fructele, dar sunt predispuşi bolilor cardiace şi diabetului. 
Din  această  categorie  fac  şi  eu  parte,  iar  carnea  am  eliminat­o  din  hrana  zilnică 
acum 18 ani. Lucru pe care nu­1 regret. 
I.        PRODUSE   DIN   CARNE   şl   DIN CARNE DE PASĂRE
Carnea şi produsele din carne sunt mai greu de asimilat de cei din grupa sanguină 
A. Pentru început, folosiţi ca înlocuitor, peştele. 
a)  Neutre: pui de găină, curcan. 
b)  Interzise:  costiţă,  carne  de  vită,  gâscă,  inimă,  miel,  ficat,  oaie,  potârniche, 
fazan, căprior, carne de porc, iepure, carne de viţel, alte specii de vânat cu păr şi 
pene. 
II.  ALIMENTE MARINE 
a)  Recomandate:   crap,   cod,   ştiucă,   macrou, păstrăv marin, păstrăv curcubeu, 
somon, sardină, melc, biban galben, biban argintiu, peşte cu carne albă. 
b)  Neutre: abalone, ton, biban oceanic, ştiucă, biban de mare, rechin, peşte spadă, 
biban alb. 
c)  Interzise:   anşoa,  biban  cu  branhii  albastre, drac de mare, caviar, moluscă, 
scoică,  baraccudă,  crab,  rac,  tipar,  plătică,  broască,  hering,  homar,  midii, 
caracatiţă, broască ţestoasă. 
III.  PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ 
a)  Recomandate: brânză de soia, lapte de soia, acestea reprezentând alternative. 
b)  Neutre: brânză de capră, lapte de capră crud, chefir, iaurt, smântână acră fără 
grăsime, brânză Mozzarella. 
c)  Interzise:  unt,  lapte  bătut,  brânză  Camembert,  cazeină,  brânză  Emmenthal, 
îngheţată permezan, lapte integral. 
Consumul de ouă nu este recomandat decât cu moderaţie (ouă de casă, proaspete). 
IV.  ULEIURI ŞI GRĂSIMI 
a)  Recomandate: ulei de seminţe de in, ulei de măsline. 
b)  Neutre: ulei de canola, ulei de ficat, ulei de cod. 
c)  Interzise: ulei de arahide. ulei de porumb, ulei din seminţe de bumbac, ulei de 
susan, ulei de şofran. 
V.  NUCI ŞI SEMINŢE 
a)  Recomandate:  arahide,  unt  de  arahide  seminţe  de  dovleac. 
b)  Neutre: migdale, unt de migdale, alune, castane, nuci, seminţe de susan, unt de 
susan, seminţe de floarea soarelui, unt de floarea soarelui. 
c)  Interzise: fistic. 
VI.  LEGUME 
a) Recomandate: datorită structurii sale metabolice, tipul de grupă sanguină A se 
pretează  perfect  la  consumul  de  legume,  care  constituie  principala  sursă  de 
minerale, antioxidanţi şi enzime. Este de preferat ca acestea să fie mâncate crude 
sau  opărite.  De  asemenea  se  recomandă  consumarea  usturoiului,  acesta  având 
efect  de  întărire  a  sistemului  imunitar  al  organismului,  a)  Recomandate: 
anghinare,  broccoli,  morcovi.  frunze  de  sfeclă,  hrean,  nap,  lăptuci,  gulie,  praz, 
ceapă roşie, ceapă galbenă, usturoi, spanac, pătrunjel, dovleac, ridichi, sfeclă, tofu 
(nu are gust şi se prepară aromatizat cu usturoi, ghimber etc.)­ 
b)  Neutre: sparanghel, avocado, muguri de bambus, conopidă, ţelină, hasmaţuchi, 
porumb,  castraveţi,  andive,  alge,  măsline  verzi,  ceapă  verde,  arpagic,  varză  de 
Bruxelles, dovlecei. 
c)  Interzise:  varză  roşie,  varză  albă,  vinete,  fasole  lima,  ciuperci  de  crescătorie, 
măsline  negre,  ardei  verzi,  ardei  roşi, ardei  galbeni,  cartofi (dulci,  roşi  sau  albi), 
roşii.
VII.  Fasole si alte legume 
Proteinele vegetale din fasole, boabe de soia şi produsele înrudite cu acestea, sunt 
Recomandate în mod deosebit persoanelor cu grupa sanguină A. 
a)  Recomandate:   fasole  aduke,  fasole  azuki, fasole neagră, fasole verde, fasole 
pinto, soia roşie, linte verde, linte roşie, mazăre neagră. 
b)  Neutre: fasole cu boabe late, fasole săltăreaţă, fasole  căţărătoare,  fasole  albă, 
mazăre  verde, mazăre păstăi. 
c)  Interzise:   fasole  mare,  fasole  lima,  fasole roşie. 
VIII.  Fructe 
a)  Recomandate:      caise,     mure,      afine,      cireşe,  grapefruit,  smochine  uscate, 
smochine  proaspete,  lămâi,  ananas,  prune  negre,  prune  verzi,  prune  roşii,  prune 
uscate. 
b)  Neutre:  mere,  stafide,  curmale,  struguri,  kiwi,  căpşuni,  pepene  (ocazional), 
piersici, pere, rodii, zmeură. 
c)  Interzise:    banane,   nuci   de   cocos,   mango, portocale, papaya, rubarbă, 
mandarine. 
Persoanelor cu grupa sanguină A li se recomandă consumul fructelor de trei ori pe 
zi.
IX.  Cereale şi paste făinoase 
Consumul de cereale şi grâne este recomandat o dată sau de mai multe ori pe zi. 
Persoanele  cu  predispoziţie  spre  astm  sau  alte  infecţii  respiratorii,  ar  trebui  să 
limiteze consumul de grâu şi să îl echilibreze prin consumul de alimente alcaline 
precum fructele Recomandate pentru persoanele cu grupa sanguină A. 
a)  Recomandate:  amarat,  hrişcă,  făină  de  ovăz,  făină  de  orez,  făină  de  secară, 
paste făinoase de anghinare. 
b)  Neutre:  orz,  fulgi  de  porumb,  cremă  de  orez,  mei  expandat,  tarate  de  ovăz, 
faină de ovăz, orez expandat, târâte de orez, secară albă, făină de orz, 
faină de grâu (germinat sau arnăut), faină cu gluten, tăiţei de secară albă, orez alb, 
orez brun, orez sălbatic. 
c) Interzise: faină de cartofi, germeni de grâu, cereale combinate, grâu decorticat, 
tarate  de  grâu,  faină  albă,  făină  de  grâu  integral,  paste  făinoase  semolina,  paste 
făinoase cu spanac. 
X,      PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
a) Recomandate: pâine  din  seminţe germinate, prăjituri  din  orez,  pâine din  faină 
de soia, pâine din grâu germinat. 
b) Neutre: pâine din orez brun, brioşe de porumb,pâine fără gluten, mei, pâine de 
secară albă, fulgi crocanţi de secară. 
c) Interzise:   grâu  arnăut,  pâine   hiperproteică, pâine poli­cerealieră, pâine din 
grâu integral. 
XL     SUCURI ŞI BĂUTURI 
a)  Recomandate:   sucuri   din   cireşe,  morcov, ţelină,  cireşe  negre,  grapefruit, 
ananas,    prune  uscate,  apă  cu  lămâie  (în  special  dimineaţa  pe  stomacul        gol), 
cafea    decofeinizată,    cafea obişnuită, ceai verde, vin roşu. 
b)  Neutre:   sucuri   de  mere,   varză,  castravete, struguri, cidru, suc din legume 
Recomandate). 
XII.  CONDIMENTE ŞI MIRODENII
a)  Recomandate:  malţ  de  orz,  melasă,  usturoi,  ghimbir,  sos  de  soia,  muştar 
(stimulează sistemul imunitar), varec. 
b)  Neutre:  cuişoare,  esenţă  de  migdale,  anason,  busuioc,  frunze  de  dafin, 
nucşoară,  roşcove,  has­maţuchi,  arpagic,  ciocolată  (în  cantităţi  foarte  scăzute), 
scorţişoară,      coriandru.      amidon     de porumb,  sirop de  porumb,  chimen,  curry, 
mărar,  hrean,  miere,  oregano,  boia,  pătrunjel,  rozmarin,  şofran,  salvie,  sare 
marină, cimbru, zahăr (în cantităţi foarte reduse), tarhon, vanilie. 
c)  Interzise:  gelatină,  piper  negru  măcinat,  piper  boabe,  piper  cayenne,  boia  de 
ardei, piper alb, oţet din vin, maioneză, ketchup, murături. 
XIII.  CEAIURI MEDICINALE 
Aşa  cum  am  precizat  în  capitolul  destinat  persoanelor  cu  grupa  sanguină  O, 
ceaiurile  din  plante  au  efecte  benefice  clare  dacă  sunt  preparate  corespunzător 
(vezi «Ceaiuri medicinale» de la alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină O) şi 
dacă  sunt  adecvate  factorilor  de  risc  la  care  sunt  expuse  persoanele  cu  grupa 
sanguină A, cum ar fi: sistemul imunitar lent. nivelul scăzut al acidităţii secreţiei 
gastrice  etc.  Astfel,  Recomandate  în  mod  special  sunt  ceaiurile  din  următoarele 
plante: ghimbir, aloe. ceai verde, muşeţel, gingseng, brusture, valeriană, păducel, 
măceşe.  Cele  Neutre  sunt  ceaiurile  preparate  din:  podbal,  păpădie,  pătrunjel, 
mentă,  hamei,  lumânărică,  verbină,  soc,  genţiană,  traista  ciobanului,  mesteacăn 
alb,  cimbru,  coada  şoricelului.  Nu  trebuie  consumate  ceaiuri  din:  ardei  roşu, 
mătasea porumbului, rubarbă, ştevie galbenă. 
Urmărind  indicaţiile  prezentate  mai  sus,  fiecare  persoană  îşi  poate  alcătui  un 
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate 
adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un metabolism 
adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor bolnave). 
Persoanele cu grupa sanguină A ar trebui să­şi asigure nevoia de vitamine pe cale 
naturala  şi  nu  prin  înghiţirea  a  tot  felul  de  pilule  miraculoase.  Iată  un  mic  ghid 
menit să vă îndrume: 
— Alimente bogate în vitamina B: cereale integrale, sos de soia, peşte, ouă. 
—  Alimente  bogate  în    vitamina  C:    fructe  cu  boabe,  grapefruit,  ananas,  cireşe, 
lămâi, broccoli. 
—  Alimente      bogate      în  vitamina    E:      ulei      de  legume,  arahide,  cereale 
integrale, legume verzi. 
—  Alimente  bogate  în  calciu:  iaurt,  lapte  de  soia,  ouă,  lapte  de  capră,  somon 
conservat, sardele, broccoli, spanac. 
— Alimente  bogate  în  iod:   cereale  integrale, smochine, fasole, melasă neagră. 
—  Alimente  bogate  în  vitamina  A:  ouă,  dovlecel  galben,  morcovi,  spanac, 
broccoli. 
In  ceea  ce  priveşte  activitatea  fizică,  se  recomandă  ca  persoanele  cu  grupa 
sanguină  A  să  practice  exerciţii  fizice  cu  efect  de  calmare  şi  relaxare  prin 
concentrare (Hatha Yoga, Tai chi chuan, înot, 
Alimentaţia persoanelor grupa sanguină B 
Persoanele cu grupa sanguină B deţin un sistem imunitar puternic, sunt echilibrate 
nervos  şi  prezintă  o  adaptare  versatilă  la  schimbări  de  dietă  şi  mediu.  Nu  au 
slăbiciuni naturale, dar dezechilibrele cauzează tendinţe spre tulburări autoimune 
şi infecţii virale.
Le  sugerez  o  dietă  omnivoră,  fără  carne  de  pui,  cu  lactate  şi  vegetale  (fasole, 
legume, fructe). 
De evitat: porumbul, lintea, arahidele, grâul, hrişcă. 
L       PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DE PUI 
a)  Recomandate: miel, iepure, oaie, vânat. 
b)  Neutre: carne de vită, ficat, fazan, curcan, carne de viţel. 
c)  Interzise:  costiţă,  carne  de  pui,  găină,  raţă,  gâscă,  şuncă,  carne  de  porc, 
prepeliţă, inimă, potârniche. 
II.  ALIMENTE MARINE  < 
a)  Recomandate:  cod,  plătică,  ştiucă,  macrou, calcan, icre de sturion, sardele, 
păstrăv marin, scrumbie, biban oceanic, sturion, peşti cu carnea albă. 
b)  Neutre: biban alb, peşte spadă, crap, rechin, biban argintiu, ton, drac­de­mare, 
somon, biban galben, hering, calamar. 
c)  Interzise:   anşoa,  baracuda,   beluga,  homar, clean,   scoici,  crab,  rac,  tipar, 
broaşte,  melci, midii, caracatiţă, stridii, creveţi, biban cu branhii albastre, somon 
afumat, broască ţestoasă. 
III.  PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ 
Persoanele  cu  grupa  sanguină  B  sunt  singurele  care  nu  întâmpină  restricţii 
deosebite la aceste produse. 
a) Recomandate:   brânză   Mozzarella,   iaurt  cu 
fructe,  lapte  degresat  sau  2%  grăsime,  brânză  de  capră,  lapte  de  capră,  brânză 
Farmer, brânză Feta, kefir. 
b)  Neutre:  unt,  lapte  bătut,  Camembert,  Cazeină,  parmesan,  brânză  Cheddar, 
Emmenthal, brânză de soia, lapte de soia, Schweitzer, zer, lapte integral. 
c)  Interzise: îngheţata. 
IV.  ULEI ŞI GRĂSIMI 
a)  Recomandate: ulei de măsline (minim o lingură pe zi). 
b)  Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din sentinţe de in. 
c)  Interzise:    ulei  de  porumb,  ulei   de  floarea soarelui,  ulei  de seminţe de 
bumbac,  ulei  de şofran, ulei de susan, ulei de arahide. 
V.  NUCI ŞI SEMINŢE 
i\ 
In  general  nu  se  recomandă  consumul  de  nuci  şi  seminţe  persoanelor  cu  grupa 
sanguină B, întrucât acestea influenţează producerea de insulina. 
a)  Neutre:   unt  de  migdale,  migdale,  castane, nuci. 
b)  Interzise: alune, unt de floarea soarelui, seminţe de floarea­soarelui, seminţe de 
dovleac, seminţe de mac, unt de susan, seminţe de susan, boabe de fistic, arahide, 
unt de arahide.         . 
VI.  FASOLE ŞI ALTE LEGUME 
a)  Recomandate: fasole mare, fasole lima. 
b)  Neutre:      fasole    cu  boabe    late,   fasole    albă,  fasole  roşie,  fasole  săltăreaţă, 
fasole verde, fasole căţărătoare, mazăre verde, mazăre păstăi. 
c)  Interzise:  fasole  neagră,  linte  domestică,  linte  verde,  linte  roşie,  mazăre 
neagră. 
VIL   CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE 
a)  Recomandate: mei, tarate de ovăz, secară  albă,  făină de  ovăz, orez  expandat,
tarate de orez, făină de orez. 
b)  Neutre: cremă de orez, făină de cartofi, făină graham, făină albă, orez brun şi 
alb, paste făinoase semolină, taină de secară albă. 
c)  Interzise: orz, brişcă, fulgi de porumb, făină de porumb, grâu decorticat, tarate 
de  grâu, germeni de  grâu,  secară,  cereale combinate, făină de orz, făină de  grâu, 
făină de secară, tăiţei soba.      > 
VIII. PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
a)  Recomandate: pâine de orez brun, pâine din grâu germinat, prăjituri de orez. 
b)  Neutre: pâine fără gluten, pâine hiperproteică fără grâu, pâine de secară albă, 
pâine din făină de soia. 
c) Interzise:    pâine­policerealieră,    pâine    de secară, fulgi de secară. 
IX.  LEGUME 
Atenţie:  este  interzis  complet  consumul  de  roşii  întrucât  are  efect  puternic  de 
iritare a mucoasei gastrice. De asemenea, porumbul afectează negativ procesul de 
producere a insulinei şi metabolismul persoanelor cu grupa sanguină B. 
a)  Recomandate: sfeclă, cartofi dulci, varză de Bruxelles, fasole lima, varză roşie, 
varză  albă,  morcovi,  ardei  verzi,  ardei  roşi,  ardei  galbeni,  vinete,      ciuperci, 
muştar,   păstârnac,   pătrunjel, conopidă, broccoli, verdeţuri. 
b)  Neutre:   gulie,   muguri   de  bambus,   lăptuci, cartofi roşi, cartofi albi, praz, 
sparanghel,  arpagic,  alge.    mazăre  de    iarnă,    dovlecei,    ceapă  verde,  usturoi, 
ghimbir, ţelină, hasmaţuchi, cicoare, castravete, spanac, andive, nap, ceapă roşie, 
mărar, chimen, hrean, ceapă galbenă. 
c)  Interzise:  anghinare,  avocado,  porumb  galben,  porumb  alb,  dovleac,  roşii, 
măsline negre, măsline verzi, ridichi. 
X.  FRUCTE 
a) Recomandate:  banane, prune negre; prune 
verzi,  struguri,  papaya,  ananas,  prune  roşii  (se  recomandă  consumul  zilnic  al 
uneia dintre aceste sortimente). 
b)  Neutre:   mere,  caise,  mure,  afine,  stafide, cireşe, piersici, mango, curmale, 
zmeură,  căpşuni,  pepene,  mandarine,  kiwi,  lămâi,  pere,  piersici  de  toamnă  cu 
coajă netedă, portocale, coacăze, smochine uscate, smochine proaspete. 
c)  Interzise: nuci de cocos, rubarbă, rodii. : 
XI.  SUCURI ŞI BĂUTURI 
a)  Recomandate:      sucuri      din      varză,      papaya,  struguri,  ananas  şi  din  toate 
fructele Recomandate: ceai verde, apă. 
b)  Neutre:  sucuri  din  mere,  prune  uscate,  cireşe  negre,  caise,  portocale,  ţelină, 
morcov,  suc  de  legume  Neutre,  grapefruit,  bere,  cafea,  ceai  negru,  vin  roşu,  vin 
alb. 
c)  Interzise: suc de roşii, băuturi distilate, apă carbogazoasă şi orice tip de sifon, 
cola. ­  ; 
XII.   CONDIMENTE ŞI MIRODENII 
a)  Recomandate:   ardei  roşu,  pătrunjel,  hrean, ghimbir, curry. 
b)  Neutre:      anason,    busuioc,    frunze    de    dafin,  mărar,  usturoi,  miere,  varec, 
cidru din oţet de mere,  oţet,  oregano,  chimen,  nucşoară,  hasmaţuchi, boia de 
ardei, piper boabe, cuişoare. sirop de orez, rozmarin, arpagic, ciocolată, coriandru, 
zahăr alb, zahăr brun, tarhon, vanilie, şofran, sare, sos de soia, unt de mere, gem
(din fructe permise), maioneză, muştar, murături, c) Interzise: esenţă de migdale, 
mall  de  oiv.  scorţişoară,  amidon  de  porumb,  sirop  de  porumb,  gelatină  simplă, 
piper negru măcinat, piper alb, ketchup. 
XIII. CEAIURI MEDICINALE 
Beneficiile consumului de ceaiuri din plante şi modul de preparare le­am descris 
in cadrul capitolului "Alimentaţia persoanelor cu grupa sanguină 0"\ 
a)  Recomandate:   mentă,   frunze   de   zmeură, măceşe,    pătrunjel,    salvie, 
ghimbir     (pentru  încălzire),  gingseng  (efect  pozitiv  asupra  sistemului  nervos;  se 
consumă  in  prima  parte  a  zilei),  rădăcină  de  lemn  dulce  (proprietăţi  antivirale, 
reglarea   nivelurilor   glicemiei,   sindrom   de oboseală cronică). 
b)  Neutre: brusture, ardei roşu, muşeţel, păpădie. soc,   ceai    verde,   păducel, 
dud,        valerianâ,  mesteacăn    alb,      scoarţă    de    stejar    alb,      coada  şoricelului, 
ştevie galbenă. 
c)  Interzise: aloe, podbal, lumânărică, genţiană, hamei, tei, mătasea porumbului, 
traista ciobanului. 
Urmărind  indicaţiile  prezentate  mai  sus,  fiecare  persoană  îşi  poate  alcătui  un 
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar îşi poate 
adapta reţetele preferate astfel încât să asigure propriului organism un metabolism 
adecvat păstrării sănătăţii sau vindecării (în cazul persoanelor bolnave). 
Regimul alimentar recomandat persoanelor cu grupa sanguină B este foarte bogat 
în  vitamina  A,  vitamina  B,  vitamina  E,  vitamina  C,  calciu, fier. Din  acest  motiv 
nu  se  recomandă  acestor  persoane  să  consume  suplimente  alimentare.  Există 
totuşi  pericolul  asimilării  insuficiente  a  magneziului.  Alimentele  bogate  în 
magneziu  (Recomandate  persoanelor  din  această  grupă)  sunt  toate  verdeţurile, 
cerealele şi legumele Recomandate. 
Activitatea fizică recomandată persoanelor cu grupa sanguină B este o combinaţie 
între  exerciţii  fizice  moderate  (plimbare,  ciclism,  tenis,  aerobic)  şi  exerciţii 
destinate relaxării mentale (arte marţiale, Tai chi, Hatha yoga). 

Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinii naturiste 
Persoanele  din  grupa  sanguină  B  prezintă  elementele  metabolice  tranzitorii  între 
tipul carnivor şi cel vegetarian. 
De aceea alimentaţia conţine multe caracteristici tipului sanguin O, cu menţiunea 
ca, aportul proteic obţinut din carne şi preparate din carne se substituie cu legume 
şi cereale. 
Alimentaţia persoanelor din grupa sanguină AB 
Persoanele  din  grupa  sanguină  AB  sunt  constituite  pentru  condiţii  moderate, 
având în acelaşi timp şi un sistem imunitar hiper­tolerant, combinând beneficiile 
grupelor sanguine A şi B. 
Ca  punct  slab  al  constituţiei  este  tubul  digestiv  supersensibil;  au  tendinţe 
hipertolerante  la  sistemul  imunitar,  permiţând  invazia  microbiană;  reacţionează 
negativ la afecţiuni A­like şi B­like. 
I.  PRODUSE DIN CARNE ŞI CARNE DEPUI 
a)  Recomandate: miel, oaie, iepure, curcan, b) Neutre: ficat, fazan. 
b)  Interzise: costiţă, carne de vită, carne de pui, găină, rată, gâscă, şuncă, inimă, 
potârniche, carne de porc, carne de viţel, carne de vânat.
II.  ALIMENTE MARINE 
a)  Recomandate:  ton,  ştiucă,  biban  oceanic,  păstrăv  marin,  sturion,  păstrăv,  cod, 
scrumbie,  sardele,  macrou,  melci.  Melcii  sunt  recomandaţi  în  cazul  cancerului 
mamar, consumul acestora eliminând celulele bolnave. 
b)  Neutre:  crap, drac de mare, caviar, hering, scoici, midii, rechin, biban de apă 
dulce, calamar, somn, somon. 
c)  Interzise:      anşoa,      baracudă,      belgă,      plătică,  broască,  calcan  cenuşiu, 
caracatiţă, stridii creveţi, crab, moluşte, scoici de mare, rac, somon afumat, homar, 
tipar. 
III.  PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ 
a)  Recomandate:  brânză  de  capră,  lapte  de  capră,  kefir,      smântână    acră 
degresată,   brânză   Feta, Mozzarella. 
b)  Neutre:   cazeină,   lapte   degresat   sau   2% grăsime, brânză de soia, lapte de 
soia, Schweitzer. Cheddar, Emmenmal, zer. 
c)  Interzise:  brânză  Camembert,  unt,  lapte  bătut,  îngheţată,  parmezan,  lapte 
integral. 
IV.  ULEIURI ŞI GRĂSIMI 
a)  Recomandate: ulei de măsline (scade colesterolul sanguin). 
b)  Neutre: ulei din ficat de cod, ulei din seminţe de in, ulei de arahide. 
c) Interzise: ulei de porumb, ulei de susan, ulei de floarea­soarelui, ulei de şofran, 
ulei din seminţe de bumbac. 
V.  NUCI ŞI SEMINŢE 
a)  Recomandate:    castane,    arahide,   unt   de arahide, nuci (se consumă lotuşi 
in cantităţi mici şi cu precauţie). 
b)  Neutre:   unt  de  migoale,   boabe  de  fistic, migdale. 
c)  Interzise:  alune,  unt  de  floarea­soarelui,  seminţe  de  susan,  seminţe  de  mac, 
seminţe de dovleac, seminţe de floarea­soarehii. 
VI.  FASOLE ŞI ALTE LEGUME 
a)  Recomandate:  soia,  fasole  roşie,  linie  verde  (un  aliment  important 
anticanceros). 
b)  Neutre:    fasole  cu  boabe  late,  fasole  verde,  fasole    albă,  fasole  căţărătoare, 
mazăre păstăi, linte roşie, fasole săltăreaţă, mazăre verde. 

c)  Interzise: fasole lima, fasole neagră, mazăre neagră, fasole mare, 
VII.  LEGUME 
Se  recomandă  consumul  de  legume  proaspete  cu  rol  in  prevenirea  cancerului  şi 
afecţiunilor cardiace. 
a)  Recomandate:  frunze  de  sfeclă,  cartofi  dulci,  vinete,  castraveţi,  broccoli,  nap, 
ţelină, păstâmac, ciuperci, păpădie, sfeclă, pătrunjel, usturoi, conopidă, tom. 
b)  Neutre:    muguri    de    bambus,    chimen    dulce,  ghimbir,  hrean,  varză  roşie, 
varză albă, morcovi, hasmatuchi,   cicoare,   coriandru,   andive,   alge, gulie, praz, 
lăptuci,    varză  de    Bruxelles,  ceapa  roşie,      ceapă    galbenă,      ridichi,      măsline 
verzi,  mazăre  de  iama,  spanac,  ceapă  verde,  dovlecel.  roşii,  cartofi  roşi,  cartofi 
albi, dovleac. 
c)  Interzise: ardei galben, măsline negre, avoca­do, porumb galben, fasole lima, 
anghinare, ardei verzi, porumb alb, ardei roşu. 
VIII. FRUCTE  !
Cei cu grupa sanguină  AB ar trebui să consume cu precădere fructe mai alcaline 
cum sunt strugurii, prunele şi fructele cu boabe. 
a)  Recomandate:  cireşe,  lămâi  (ajută  digestia  şi  elimină  mucusul  din  organism, 
previne  cancerul  gastric),  struguri,  smochine  uscate,  prune  negre,  prune    verzi, 
grapefruit,  kiwi,  ananas  (ajutor digestive), smochine proaspete, prune roşi. 
b)  Neutre:  mere,  pepene,  papaya,  piersici,  prune  uscate,  mandarine,  nectarine, 
caise, mure, afine, pere, coacăze, stafide, curmale, zmeură, căpşuni. 
c)  Interzise: banane, nuci de cocos, portocale, rodii, guava, mango. 
IX.  CEREALE ŞI PASTE FĂINOASE 
a)  Recomandate: mei, orez, tarate de ovăz, faină de ovăz expandat, secară albă, 
boabe de secară, taină de orez, faină de grâu germinat, orez brun, orez alb. 
b)  Neutre: făină de cartofi, cereale combinate, grâu tocat, tarate de grâu, germeni 
de grâu, granule de soia, fulgi de soia, faină de secară albă, făină din grâu integral, 
faină graham, paste făinoase cu spanac, făină albă, taină cu gluteni. 
c)  Interzise:  hrişcă,  fulgi  de  porumb,  făină  de  porumb,  paste  făinoase  cu 
anghinare, tăiţei, făină de orz. 
X.  PRODUSE DE PANIFICAŢIE 
a)  Recomandate:      prăjituri    de    orez,    pâine    de  secară  100%,  pâine  din  grâu 
germinat, pâine din faină de soia. 
b)  Neutre:  covrigi,  pâine  fără  gluten,  pâine  din  grâu        integral,        pâine 
policerealieră,    pâine hiperproteică, brioşe din tarate de ovăz sau de grâu. 
c)  Interzise: brioşe de porumb. 
XI.  SUCURI ŞI BĂUTURI 
Persoanele cu grupa sanguină AB ar trebui să înceapă  fiecare  zi  cu  un   pahar 
de  apă  caldă, amestecată cu sucul proaspăt stors al unei jumătăţi de lămâie. 
a)  Recomandate:   sucuri   din   varză,   struguri, cireşe   negre,   ţelină,   morcov, 
papaya,   cafea obişnuită,  cafea decofeinizată,  ceai  verde,  vin roşu. 
b)  Neutre:  sucuri  din  mere,  prune  uscate,  grape­fruit,  ananas,  caise,  suc  de 
legume Recomandate, cidru, bere, apă carbogazoasă, vin alb. 
c)  Interzise: suc de portocale, băuturi distilate ceai negru decofeinizat, ceai negru 
obişnuit, cola. 
XII.   CONDIMENTE ŞI MIRODENII 
a)  Recomandate:  curry,  usturoi,  pătrunjel,  hrean,  sare  marină,  varec,  gem  din 
fructe permise. 
b)  Neutre:  busuioc, frunze de dafin, nucşoară. roşcove,   hasmatuchi,   arpagic, 
miere,      salvic,  melasă,  muştar,  ardei,  vanilie,  cimbru,  sos  de  soia,  zahăr  alb  şi 
brun, tarhon, maioneză, scorţişoară, cuişoare, coriandru, oţet din cimbru de mere, 
oţet din vin, chimen, mărar, şofran. 
c)  Interzise:      esenţă    de      migdale,      amidon      de  porumb,  oţet  alb,  piper  alb, 
anason,  piper  negru,  piper  boabe,  sirop  de  porumb,    boia  de  ardei,  ketchup, 
murături, condimente picante. 
XIII. CEAIURI MEDICINALE 
Nu este un secret pentru nimeni faptul că din anumite plante se pot obţine ceaiuri 
cu  efecte  curative  deosebite.  Ştim  de  la  bunica,  că  ceaiul  de  tei  este  un  bun 
calmant,  că  ceaiul  de  soc  se  bea  pentru  răceală,  ş.a.m.d.  Toate  acestea  sunt 
adevărate  dar  trebuie  să  ţinem  cont  de  grupa  sanguină  din  care  facem  parte.  De
asemenea trebuie să precizez că practica fierberii plantelor in apă clocotită, duce 
la distrugerea celei mai importante părţi din substanţa utilă a acestora; ceaiul din 
plante se prepară sub formă de infuzie (plantele se adaugă în apa aproape fierbinte 
şi se lasă acoperite timp de 15­20 de minute). 
a)  Recomandate:  rădăcină  de  lemn  dulce  (benefic    pentru    sistemul 
cardiovascular),    muşeţel    şi  brusture    (întăritoare    ale    sistemului      imunitar), 
păducel, gingseng, păpădie şi frunze de căpşuni (ajută la absorbţia fierului), ceai 
verde, ghimbir, măceşe. 
b)  Neutre: ardei roşu, mentă, coada şoricelului, pătrunjel, salvic, soc, mesteacăn 
alb, ştevie galbenă. 
c)  Interzise:  aloe,  potbal,  lumânărică,  hamei,  tei,  genjiană,  traista  ciobanului, 
mătasea porumbului. 
Urmărind  indicaţiile  prezentate  mai  sus,  fiecare  persoană  îşi  poate  alcătui  un 
meniu echilibrat, compus din alimente Recomandate sau Neutre şi chiar 
îşi  poate  adapta  reţetele  preferate  astfel  încât  să  asigure  propriului  organism  un 
metabolism  adecvat  păstrării  sănătăţii  sau  vindecării  (în  cazul  persoanelor 
bolnave). 
Persoanele  cu  grupa  sanguină  AB,  care  respectă  alimentaţia  recomandată,  îşi 
preiau  din  alimentele  Recomandate  necesarul  de  vitamina  A,  vitamina  B­12, 
vitamina  E  şi  fier,  având  asigurată  o  protecţie  prin  dietă  împotriva  cancerului  şi 
afecţiunilor cardiace. 
Datorită  faptului  că  persoanele  cu  grupa  sanguină  AB  au  o  predispoziţie  spre 
cancerul  gastric  (aciditate  scăzută),  este  recomandat  să  consume  zilnic  alimente 
bogate in vitamina C şi anume: fructe cu boabe, grapefruit, ananas, cireşe, lămâi, 
broccoli. 
De  asemenea  pentru  cei  cu  carenţe  de  zinc  este  indicat  să  consume  următoarele 
alimente:  tipurile  de  carne  Recomandate  (în  special  came  de  curcan  de  culoare 
închisă), ouă, legume Recomandate. 
Activitatea  fizică  ideală  pentru  cei  cu  grupa  sanguină  AB  este  practicarea 
meditaţiei  yoga,  a  tehnicii  Tai  chi  combinate  cu  exerciţii  fizice  moderate 
(plimbare, înot, ciclism). 
Sfaturi dietetice având ca bază principiile medicinci naturiste 
Fiind  o  grupă  sanguină  de  metisare  a  grupelor  A  şi  B,  dieta  trebuie  să  fie 
echilibrată,  de  genul  lacto­vegetarian;  carnea  permisă  se  consumă  moderat, 
evitându­se grăsimile. 
Nu  prezintă  restricţii  deosebite  şi  este  tolerată  în  afecţiuni  severe  ale  ficatului, 
pancreasului, colicistitei. 
Din experienţa proprie am constatat că, dieta pentru grupa sanguină AB, este mai 
greu  de  suportat,  dacă  trecerea  la  o  alimentaţie  exclusiv  vegetală  se  face  brusc 
(mulţi  pacienţi  se  plâng  de  o  senzaţie  de  leşin  şi  foame  veşnică),  de  aceea  este 
indicat  ca  salatele,  supele,  mesele  principale  să  aibă  în  conţinut  şi  produse  mai 
consistente. 
—  Dat fiind faptul că legumele oferă o senzaţie de saţietate doar pe termen scurt, 
mesele pot fi mai dese, dar în cantităţi moderate. 
— Sucurile, ceaiurile şi compotul să nu lipsească din alimentaţia zilnică. 
— La salate, zeama de lămâie poate fi înlocuită cu oţet din miere.
—  în timpul dietei  reduceţi fumatul  (dacă nu puteţi renunţa) şi evitaţi consumul 
de alcool (mai cu seamă tăriile). 
—  Dieta  naturistă  trebuie  să  evolueze  de  la  temporar  la  permanent,  astfel  ca 
metabolismul să nu suporte un nou şoc la schimbarea de alimentaţie. 
—  Legumele  şi  fructele  se  consumă  pe  cât  posibil  proaspete,    fără  prelucrări 
mecanice şi termice (care le secătuiesc de vitamine). 
—  La  mere  şi  pere,  vitamina  C  se  află  în  coajă.  aşa  că  nu  curăţaţi  fructele 
(excepţie fac bolnavii de ficat, colicist, pancreatită). 
— Echilibraţi­vă  meniul  zilnic  astfel   încât  să cuprindă o gamă cât mai bogată 
de vitamine, săruri minerale şi enzime. 
: "Apa s­o mănânci i mâncarea s­o bei. " 
CAPITOLUL 6 — 
TRATAMENTE ŞI REMEDII. PLANTE MEDICINALE 

Pentru  început  trebuie  spus  că  germenii  bolii  se  află  în  organismul  nostru 
înainte de a ne naşte, prin toxinele pe care mama le­a acumulat în timpul sarcinii. 
Apoi,  există  psihologia  suferindului,  destul  de  complicată  şi  labilă,  ea  fiind 
consecinţa directă a spaimei şi angoasei provocată de simptomele bolii. 
Mai toţi se plâng: "Mă doare capul; am probleme cu ficatul; inima mă înţeapă...". 
Din  punct  de  vedere  strict  al  exprimării,  au  dreptate,  deşi  rădăcina  răului  este 
îngropată  mai  adânc  şi  ţine  de  un  dezechilibru  în  sistemul  armonic  al 
organismului.  Aşa  că,  se  neglijează  toate  aspectele  legate  de  cauză,  în  favoarea 
efectului, care este şi palpabil. 
în altă ordine, inducerea în minte a ideii de durere nu face decât să o accentueze, 
ceea ce ne demonstrează că unele simptome îşi au rădăcinile în psihic. Acest lucru 
a fost demonstrat de mult prin teste placebo. (Unui bolnav care acuză nevralgii 
dentare sau post­traumatice i se administra o banală pastilă, fără nici un efect, în 
respectiva  cauză,  dar  cu  specificaţia  că  nu  trebuie  să  se  facă  abuz  de  acest 
remediu,  el  fiind  foarte  concentrat.  S­a  observat  că  bolnavul  s­a  calmat  imediat, 
iar durerea i­a dispărut ca prin farmec). 
De  fapt,  sămânţa  tuturor  relelor,  adică  "părintele  bolilor",  sălăşluieşte  în  sânge, 
care  prin  rolul său  crucial  este  coordonatorul organismului  şi  al  vieţii.  Toxinele, 
compuşii  greu  asimilabili,  grăsimile  cu  moleculă  mare,  metalele  grele  (plumb, 
wolfram, uraniu, zinc), vaporii volatili de substanţe chimice, aro­mantele, pătrund 
uşor în circuitul sangvin, sunt la fel de uşor vehiculate la nivelul tuturor organelor, 
dar se elimină printr­un proces lent, care se numeşte şi dezintoxicare. 
Unele  substanţe  ajunse  în  sânge,  dau  naştere  la  compuşi  ireversibili.  Exemplu, 
monoxidul de carbon (CO), care inhalat devine carboxihemoglobină, cu efect letal 
(intoxicarea cu gaze de la sobă). 
La  fel,  pesticidele,  compuşii  organo­fosforici  folosiţi  în  agricultură  (părintele 
acestor  otrăvuri  este  chimistul  german,  Kerhard  Schrader,  cel  care  a  sintetizat  şi 
gazele de luptă: sarin, soman/tabun). 
Gazele  din  aerul  de  respirat,  ajunse  în  sânge,  produc  intoxicaţii  (fenomene 
frecvente la scafandri, gazele de la eşapament, butanul de la aragaz, metan­ 
ui,  fracţiuni  volatile  rezultate  în  procesul  de  cracare  a  petrolului)  cu  severe 
consecinţe,   r
De mulţi ani, durerea, slăbiciunea, tuşea, febra, congestia şi diareea pot fi semne 
ale unor suferinţe mai profunde, pe care le puteţi camufla cu medicamente, dar nu 
veţi afla originea cauzei. 
Pentru  dureri  ocazionale  şi  neregularităţi,  următoarele  remedii  naturale  sunt 
excelenţi  înlocuitori  ai  medicamentelor  clasice  (se  găsesc  la  plafar,  farmacii, 
magazine alimentare, n.a.). 
DURERE  DE  CAP  —  Remedii  naturiste:  muşeţel,  iarbă  moale,  valeriană, 
scoarţă de salcie albă. 
SINUZITĂ — Remedii naturiste: timian 
ARTRITĂ  —  Remedii  naturiste:  baie  de  sare  amară,  comprese  cu  ceai  de 
rozmarin, 
DURERI  DE  URECHI  —  Remedii  naturiste:  picături  otice  cu  usturoi, 
lumânărică, ulei de măsline. 
DURERI DENTARE — Remedii naturiste: masaj gingival cu usturoi zdrobit sau 
ulei de cuişoare. 
INDIGESTIE,  ARSURI  —  Remedii  naturiste:  alge  brune,  bromelaină  (din 
ananas), ghimber, mentă. 
CRAMPE,  BALONĂRI  —  Remedii  naturiste:  ceai  de  muşeţel,  ceai  de  ferigă, 
ceai de mentă. 
GREŢURI — Remedii naturiste: ghimber, 
ceai din rădăcină de lemn dulce. 
GRIPA  —  Remedii  naturiste:  arabino  galac­tum,  echinacea,  usturoi, goldenseal, 
ceai de măceşe. 
FEBRĂ — Remedii naturiste: iarbă moale, verbină, scoarţă de salcie albă. 
TUSE — Remedii naturiste: vornic.  ( 
ANGHINA  —  Remedii  naturiste:  gargară  cu  ceai  de  rădăcină  de  goldenseal  şi 
salvie; rădăcină de d rupă. 
CONGESTIE — Remedii naturiste: ceai de lemn dulce, urzici, vebrină 
CONSTIPAŢIE — Remedii naturiste: psylli­um, ulm alunecos. 
DIAREE  —  Remedii  naturiste:  afine,  boabe  de  soc,  L.  acidophillus  (cultură  de 
iaurt), frunze de zmeură. 
DURERI  MENSTRUALE  —  Remedii  naturiste:  pulbere  de  scoarţă  de  larice 
(conţine butirat, excelent întăritor al sistemului imunitar), corn jamaican." 

TRATAMENTE NATURISTE — FITOTERAPIE — 

ACNEE 
1.  Ulei de gălbenele 
Tamponări de 4­5 ori pe zi, în zona leziunilor. 
2.  ­  se  spală  leziunile  cu  ceai  de  muşeţel,  apoi  se  tamponează  cu  macerat  din 
cenuşă (arbori fructiferi). 
3.   Rădăcină de brusture ­ infuzie din 3 linguri de rădăcini la 500 ml apă, cantitate 
care se bea zilnic înainte de mesele principale. 
AFTE 
1.   Ulei de salvie ­ badijonări zilnice de 3­4 ori pe zi, sau clătirea gurii cu ceai de 
românită în care s­au pus câteva picături din aceeaşi substanţă.
2.   Sulfină ­ infuzie ­ două linguriţe din plante la 100 ml apă, se face gargară. 
3.   Muşeţel ­ Gargară cu infuzie (2 linguriţe flori la 100 ml apă ) de 3 ori pe zi. 
4.   Petale de trandafir ­  macerat cu miere de albine ( 2 linguri de petale la 100 
ml  apă,  fierte  aprox.    10  min.  după  care  se  strecoară  şi  peste  lichid  se  adaugă 
mierea ­ 200 gr). Gargară zilnic de 3­4 ori. 
5.  Conuri de  hamei  ­  comprese  cu  infuzie  din  5  linguri  de  hamei la  250 ml  apă. 
Nu se consumă alimente bogate în grăsimi animale sau condimentate. 

ALCOOLISM 
1.   Ardei iute  —  tinctură ­ 10­12 picături turnate într­o băutură slab alcoolizată. 
Se bea zilnic, în cantităţi mici. (De dorit, să fie băutură preferată). 
2.   Salcie — infuzie de frunze 15 gr la 250 ml lapte. Are rol calmant în tulburările 
de comportament şi sevraj. 
3.   Lămâie ­ zeama de la 3­4 fructe, amestecate cu miere de albină (50 gr). Se lasă 
circa 30 min, după care se completează cu aproximativ  1 1infuzie de tei. 
4.   Aloe ­ extract ­ 5 picături la 100 ml apă.  ; 
5.   Sunătoare ­ se beau 3­4 căni pe zi. 

AMIGDALITĂ 
1.   Flori de muşeţel — gargară cu infuzie din două linguri de flori la 200 ml apă 
de 4­5 ori pe zi. 
2.      Gălbenele  —  tinctură  ­  20  picături  amestecate  cu  100  ml  apă.  Se  fac  2­3 
gargare pe zi. 
3.      Ceai  pentru  gargară  ­  flori  de  muşeţel,  frunze  de  salvie,  frunze  de  nalbă, 
levănţică.  Gargară  cu  infuzie  din  aceste  plante,  de  3  ori  pe  zi.  4.  Cimbrişor  şi 
capsule de mac ­ infuzie ­ de 3 ori pe zi. (Macul are efecte uşor anestezice). 

ANEMIE 
1.   Afine ­ extract amestecat cu alcool (20%) şi •.;.   miere de albine (la 100 ml 
extract de afine, se adaugă 20 ml, alcool de 40° şi 30 gr miere de ..  albine . Se 
lasă o noapte pentru omogenizare). 
2.   Morcov ­ suc concentrat ­ 200 ml (se adaugă şi zeama de la două lămâi) de 3 
ori pe zi. 
3.   Macerat din  fructe ­ mere,  morcov,  sfeclă roşie,  lămâie  (fructele  se rad în 
prealabil  pe  răzătoare.    Lămâia  împiedică  oxidarea  lor).    Se  consumă  înaintea 
meselor principale. 

ARTERITĂ 
l.  Arnică: tinctură,  îndoită  cu  apă  (4­5  picături  la  100 ml  apă).  Masaje  în  zonele 
afectate, de 3­4 ori pe zi. 

ARSURI 
1.  Coada  şoricelului  ­  comprese  cu  infuzie  din  2  ,      linguri  de  flori la  o  cană  cu 
apă. 
2.    Rădăcină  de  tătăneasă  ­  băi  locale  sau  comprese  cu  decoct  (3­4  linguri  de 
rădăcini, la o cană de apă).
3.      Flori  de  muşeţel  ­  20  gr  flori pisate,  amestecate  cu  30  ml  alcool.  Se  lasă  la 
macerat 2­3 ore, apoi se adaugă ulei (200 ml). Amestecul se fierbe pe baie de apă 
(3 ore) timp în care se agită. Se filtrează şi se păstrează la întuneric. 
4.  Sunătoare ­ băi sau comprese cu infuzie de plante (30 gr plantă la un litru apă). 

ASTM BRONŞIC 
1.   Unguraş ­ infuzie dintr­o linguriţă de plantă la o cană de apă ­ 3­4 căni pe zi 
(calmează şi spasmele). 
2.      Vâsc  ­  frunze  ­  pulbere  ­  3  vârfuri  de  cuţit  pe  zi  sau  macerat  de  frunze,  (4 
linguri la o cană de apă) 3 căni. 
3.   Valeriană ­ rădăcină, infuzie ­ o linguriţă de rădăcini, la o cană de apă. 
­ pulbere ­ de 4 ori pe zi, câte o jumătate de linguriţă. 
4.      Ceai  antiasmatic  ­  Flori  de  coada  şoricelului,  fructe  de  Mentă,  frunze  de 
Salvie, Unguraş, Isop, Cimbrişor, Talpa Gâştii, Păducel cu flori. Se face o infuzie 
din aceste plante (câte o lingură din fiecare) şi se beau câte 2­3 căni pe zi, în cure 
lungi. 
­ Flori de soc, frunze de pătlagină, trei fraţi pătaţi ­ infuzie dintr­o 
lingură de amestec, la o cană de apă (se beau 4­5 căni pe zi) 
­  Frunze  de  vâsc,  cimbru  de  cultură.  Macerat  la  rece:  12  ore.  Se 
bea în amestec cu apa o lingură la 400 ml apă. 

BRONŞITĂ 
1.   Flori de lumânărică ­ infuzie din o lingură de flori la o cană de apă, se bea de 
4­5 ori pe zi. 
2.   Flori şi frunze de Fotbal ­ infuzie de 3­5 linguri la 200 ml apă. După răcire, se 
bea 5­6 căni pe zi. 
3.   Muguri de plop  ­ extract hidroalcoolic (se pun plantele la macerat minim 24 
ore). Se iau cu apă , 2 linguriţe pe zi. 
4.      Rădăcină  de  săpunariţă  ­  decoct  din  o  linguriţă  la  o  cană de  apă,  se  iau  3­5 
căni pe zi. 
5.   Chimion ­ infuzie de 2 linguriţe de fructe la o cană de apă. Se beau două căni 
pe zi. 
6.   Frunze de Pătlagină ­ infuzie din 30 gr plantă la1l apă. Se beau 3­4 căni pe zi. 
7.   Tătăneasă – infuzie 10 gr plantă la 200 ml apă. 

CANDIDOZĂ 
1.    Levănţică.:  infuzie,  4  linguri  plantă  la  200  ml  apă.    Se  face  gargară  sau 
administrare  internă, funcţie de localizare. 
2.   Salvie  ­  extract   uleios   pentru   badijonări externe (4­5 ori pe zi). Clătire 
repetată a gurii aprox. 15 min (2­3 ori pe zi) 
3.   Mierea ursului, Toporaş ­ tinctură din cele 2 plante (15 gr substanţă la 100 ml 
apă). 
4.   Muşeţel ­ tinctură  ­ badijonaj sau gargară (15 picături la 100 ml apă) de 4­5 
ori pe zi, câte 10 min. 

CALCULI BILIARI  ;
1.   Frunze de Mentă ­ infuzie două linguriţe la 200 ml apă; se beau 2­3 căni pe zi. 
2.   Măceşe ­ infuzie din 2 linguriţe plantă, la 200 ml apă. Se beau 3­4 căni pe zi, 
înainte de masă. 
3.   Flori de albăstrele ­  infuzie din 4 linguriţe de flori la un litru apă. Se bea pe 
parcursul unei zile. 
4.      Amestec       de        flori:       Muşeţel,        Albăstrele.  Mentă,  Mătase  de porumb, 
Măceşe  ­  infuzie  de  plante  (amestecate),  2  linguriţe  la  250  ml  apă.  Se  beau  3­4 
căni pe zi. 
5.      Ceai  în  amestec  de  plante:  Sunătoare,  rădăcină  de  Cicoare,  rădăcină  de 
Brusture,  Rostopască,  Turiţă  mare,  Volbură,  frunze  de  Salvie,  frunze  de 
Anghinare ­ infuzie din 3 linguri de plante la 250 ml apă; se vor bea căni pe zi. 
La ceai, poate fi adăugată zeama de la 2 lămâi. 

CARDIOPATIE ISCHEMICĂ 
1.   Păducel ­ pulbere (se pisează frunzele şi florile uscate);1vârf de cuţit de 3 ori 
pe zi; infuzie de frunze şi flori ­ 3 linguri la 500 ml. apă. Se bea înaintea meselor 
principale. 
2.   Odolean ­ macerat, câte o lingură înainte de masă. 
3.   Măceş ­ infuzie de fructe; 4 căni pe zi. 
CISTITĂ 
l    Flori de muşeţel ­ infuzie din o lingură de flori la o cană de apă. Se beau 2­3 
căni  pe  zi  •      2.  Flori  de  soc  ­  infuzie,  4  linguri  la  500  ml  apă.  Se  bea  zilnic 
aprox.1litru. 
3.   Coada şoricelului ­ infuzie din1 lingură de '.•  plantă la o cană apă. Se bea de 
3­4 ori pe zi. 
4.   Teci de fasole ­ decoct;1lingură de teci la o cană apă. Se beau 4 căni pe zi. 
5.   Muguri de pin ­ infuzie; 2 linguriţe de muguri la 500 ml, apă. Se bea1litru pe 
zi, înainte de masă. 
6.  Ulei de brad ­ câte 10 picături într­o cană cu apă. Se beau 4 căni pe zi. 
7. Ghimpe ­ decoct dintr­un gram de plantă la 200 ml apă. Se consumă înainte de 
mesele principale. 
8.  Pir ­ vizomi, infuzie sau decoct,1linguriţă la o cană de apă; se beau 2­3 căni pe 
zi.

COLITĂ 
1.   Muşeţel ­  fiind  un  puternic  antiseptic,  are acţiune benefică în infuzii de 1­2 
linguriţe de flori la 200 ml apă. Se bea după flecare masă. 
2.   Sunătoare ­ infuzie ­1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2­3 căni pe zi. 
3.   Mentă şi salvie ­ ceai, 10 gr plante în amestec la 200 ml apă. 
4.   Roinită ­ infuzie ­ 2 linguriţe la o cană de apă. Se beau 3­4 căni pe zi. 
5.   Talpa gâştii ­ infuzie ­ 2 linguriţe la o cană de apă. (Se amestecă şi cu flori de 
muşeţel). Se beau 3 căni pe zi. 
COLECISTITĂ 
1.   Mesteacăn ­ infuzie din frunze; 2 căni pe zi (10 gr plantă) 
2.      Rotopască  ­  infuzie  dintr­o  linguriţă  de  plantă  la  o  cană  de  apă.  (Se  bea  în 
reprize de câte 20 gr. infuzie, de mai multe ori pe zi).
3.   Afin ­ tinctură ­ 40 picături de 3 ori pe zi. 
4.   Mătase de porumb ­ infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2­3 căni pe zi, 
; 
înaintea meselor.  : ' 
5. Infuzie de plante combinate: Levănţică, Mentă, Sunătoare, Talpa Gâştii, Conuri 
de hamei. Se face un amestec de aprox 20 gr din fiecare plantă. La o cană de apă 
se pune o linguriţă de amestec. Se beau 3 căni pe zi înaintea meselor principale. 

COLICĂ RENALĂ 
1.      Mătase de  porumb  ­  infuzie  ;1linguriţă  la  o  cană  de  apă.  (Se  bea  înainte  de 
masă). 
2.   Frunze de afin ­ infuzie din o lingură de frunze la o cană de apă. Se beau 3­4 
căni pe zi. 
3.  Ceai din plante medicinale. 
Mesteacăn (frunze) ­ 30 gr 
Coada calului ­ 20 gr 
Frunze de afin ­ 20 gr 
Rădăcină de valeriană ­ 15 gr 
Tei (flori)­10 gr 
Dintr­o lingură de amestec, se prepară 200 ml infuzie. Se beau 3­4 ceaiuri pe zi. 

CONSTIPAŢIE 
1.      Cruşin  ­  ceai  din  coajă  uscată  1%  !®0  gr;  'kiin­guriţă  la  o  cană  de  ceai. 
2.   în­seminţe ­ infuzie din frunze;! linguriţă,la o cană de apă. Se beau 2­3 căni pe 
zi.
3.   Anghinare ­ infuzie din frunze:1 linguriţă la o cană de apă. Se beau 2­3 căni 
pe zi. 
4.      Soc­frunze  ­  infuzie  dintr­o  linguriţă  la  o  cană  de  apă.  (Se  bea  înainte  de 
culcare). 
5.   Păpădie ­ infuzie,1linguriţă la 100 ml apă. Se bea de 2­3 ori pe zi. 
6.   Ceai laxativ din amestec de plante: Creşin ­ 30 gr, Flori de porumb ­ 20 gr. Tei 
­  20  gr,  Păpădie  ­20  gr.  Decoctul  se  fierbe  2­3  minute.  2  linguriţe  amestec  la  o 
cană de apă. Se bea înainte de culcare. 
DEGERATURI 
Pentru  degeraturi  uşoare,  se  pot  folosi  comprese, prişnite  sau  băi  locale  din  mai 
multe plante medicinale. 
1.   Flori de gălbenele ­ băi sau cataplasmă, 15­20 gr flori la1litru de apă. 
2.      Infuzie  prin  fierbere  de  următoarele  plante  medicinale:    muşeţel  ­  10    gr, 
mentă ­  20  gr, gălbenele ­ 20 gr, camfor ­ 10 gr. 
Se  fierbe  amestecul  de  plante  (la1litru  apă)  circa  10­15  min.,  apoi  se  aplică  mai 
multe comprese locale.(Vor fi înlocuite după 5 min). 
DIABET 
l. Frunze de afin ­ infuzie ­ l lingură de frunze la o cană de apă, se beau 2­3 căni 
pe zi. 
2.   infuzie din amestec de plante medicinale: dud (frunze) ­ 5 gr, nuc (frunze) ­ 5 
gr, urzică (frunze) ­10 gr. 
La o cană de apă se pune1lingură din amestec . Se beau două căni pe zi (dimineaţa
şi seara). 
3.   Frunze  de  anghinare ­  infuzie;  1  linguriţă plante la o cană de apă. Se beau 3 
căni pe zi înainte de mese. 
4.   Ceai din plante medicinale: afin, merişor, trei fraţi pătaţi, mesteacăn ­ câte 20 
gr  din fiecare plantă;  2  linguriţe  la o cană de  apă.(Se  fierbe 2­3 min).  Se  beau 2 
căni pe zi, înainte de mese. 
DIAREE 
1.   Afine ­ fructe; 2­3 linguri înainte de masă. 
2.   Coajă de stejar ­ infuzii; 10 gr la o cană de apă. Se beau 2­3 căni pe zi. 
3.   Traista ciobanului ­ infuzie sau decoct;1linguriţă la o cană de apă. Se beau 2 
căni pe zi (dimineaţa şi seara). 
4.   Amestec de plante medicinale: frunze de afin ­20 gr, coada şoricelului ­ 20 gr, 
nuc­frunze ­ 20 gr. Decoctul se fierbe 10 min, (la o cană de apă, se pune o lingură 
din amestecul de plante). Se bea 2­3 căni pe zi. 
5.   Fructe de chimion ­ infuzie; o jumătate de linguriţă la o cană de apă. Se beau 
2­3 căni pe zi. 
ECZEME 
1.   Muşeţel.­ infuzii; 10 gr de plantă la o cană de apă. Se beau 2­3 căni pe zi. (Se 
fac şi spălături locale). 
2.   Viorele ­ pulbere; 1 linguriţă de 3 ori pe zi. 
3.   Săpunăriţă şi tătăneasă (rădăcini) ­ spălaturi locale cu decoct din 2 linguriţe de 
plante la1cană apă. 
4.   Flori de gălbenele ­ tinctură sau decoct. Se fac spălaturi locale de 2­3 ori pe zi. 
5.   Frunze de nuc ­ băi locale cu decoct din 40 gr frunze la1litru apă (2­3 ori pe 
zi). 
6.   Rădăcină de Tătăneasă ­ decoct. Spălaturi de 2­3 ori pe zi. La 50 gr rădăcini se 
pune1litru apă. 

EXCITAŢIE SEXUALĂ (Anafrodisiac) 
a)  Pentru  diminuarea  apetitului  sexual  se  pot  folosi  o  mulţumi  de  plante 
medicinale, fie în infuzie, fie tinctură. Iată câteva exemple: 
1.        Conuri de hamei ­ infuzie 2 linguriţe la o cană apă. Se beau 2 căni pe zi. 
2.        Tei ­ ceai­ 10 gr flori la 250 ml apă. Se beau 2­3 căni pe zi. 
3.        Valeriană  (rădăcină)  ­  tinctură  20­40 picături de 2 ori pe zi. 
b)  Sporirea  excitaţiei  sexuale se obţine prin  consumarea  de  infuzii  şi tincturi  din 
următoarele plante  medicinale:  Afin  ­  frunze  şi fructe  ­  infuzie;  Ţelină  ­macerat; 
20 gr de 3 ori pe zi; Morcov ­ tinctură ­ 30 picături de 2 ori pe zi. . „ . 
FEBRĂ 
l. Plantele medicinale cu acţiune antifebrică şi sudoripară sunt în principiu amare 
(chinină,  salcie,  ţintaură).  Soc  ­  infuzie1­2  linguriţe  la  200  ml  apă;  4  căni  pe  zi; 
Hamei (conuri) ­ 10 gr la 200 ml apă; 2­3 căni pe zi; Chinină ­ pulbere ­1vârf de 
cuţit de 3 ori pe zi. 
GUTĂ 
1.   Mesteacăn ­ infuzie din frunze. O mână la 200 ml apă (se bea de 3 ori pe zi). 
2.   Frasin ­ infuzie ­ 20 gr frunze la 200 ml apă. 
Se bea înainte de mese.
GUTURAI, GRIPĂ 
1.   Flori de tei ­ infuzie; 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea fierbinte, 2­3 căni pe 
zi . (Se pune şi suc de la 1/2 lămâie). 
2.   Muşeţel ­ infuzie; 10 gr flori la 200 ml apă. 2­3 căni pe zi. 
3.   Amestec de plante medicinale: Flori de tei ­ 20 
gr, Muşeţel ­ 20 gr, Scorţişoară ­1O gr, Cimbrişor 
­  10 gr. Se amestecă plantele şi se pun 2 linguriţe la 200 ml apă. Se fierbe 5 min. 
(Se iau 2­3 căni pe zi). 
HEPATITĂ ­ cronică şi acută 
1.      Pedicuţă  ­  infuzie;  10  gr  la  200  ml  apă.  Se  beau  3­4  căni  pe  zi.(Se  pune  şi 
zeamă  de  lămâie,  iar  pentru  îndulcit    folosiţi  mierea  de  albine.  Are  şi  efect 
regenerator). 
2.   Rostopască ­ infuzie; 10 gr la 200 ml apă. Se beau 3­4 căni pe zi. 
3.   Pelin ­ infuzie ­ 10 gr la 200 ml apă (de 3 ori pe zi) sau pulbere,1vârf de cuţit 
înaintea mesei. Cura cu plante medicinale trebuie să fie de 3­6 luni, timp în care 
se interzice consumarea grăsimilor animale, a prăjelilor şi a alcoolului. 
4.  Infuzie  de  plante  medicinale:  Sunătoare  ­  25  gr;  Rostopască  ­  10  gr; 
Cimbrişor  ­  10  gr;  Mentă  ­  10  gr.  La1  litru  de  apă  se  pun  3  linguri  din 
amestec. (Se bea 500­1000 ml pe zi). 
HERPES 
1.   Gălbenele ­ infuzie ­ 10% din flori. Se tamponează de mai multe ori pe zi. 
2.   Muşeţel ­ macerat cu alcool 40 % . Tamponări de mai multe ori pe zi. 

HEMOROIZI 
l. Ceai din amestec de plante medicinale: creţin (coajă) ­ 10 gr; coada şoricelului ­ 
10  gr;  muşeţel  ­  10  gr;  nalbă  ­  flori  ­  10  gr.  La1litru  apă  se  pun  cantităţile 
enumerate şi se fierbe 5 min. Se bea 2 căni pe zi. 
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ 
1.   Traista ciobanului ­ infuzie;1linguriţă la o cană de apă. Se bea de 3 ori pe zi. 
2.   Tei ­ infuzie;1linguriţă de flori la o cană de apă. Se bea 2­3 căni pe zi. 
3.      Amestec de  plante  medicinale:  rozmarin  ­10  gr;  vase  ­  frunze  ­  20  gr; talpa 
gâştii ­ 10 gr; isop ­1O gr; păducel ­ 20 gr. 
Infuzia se prepară din 3­4 linguri de amestec la 200 ml apă. Se bea în doze mici 
(3­4 linguri infuzie pe zi). 
INFECŢII URINARE 
în  acest  gen  de  afecţiuni  dau  rezultate  foarte  bune  plantele  folosite  în  tratarea 
cistitelor şi colicilor nefritice. 
Rezultatele bune se obţin şi din următorul ceai: gălbenele ­ 10 gr; muşeţel ­ 10 gr; 
valeriană ­ 10 gr; coada calului ­ 20 gr. 
Infuzia se prepară cu 2 linguri de amestec la l cană apă. Se beau 2­3 căni pe zi. 
INSOLAŢIE 
1.   Gălbenele ­ ulei; se ung părţile expuse. 
2.   Cânepă ­ ulei ­ ungere pe părţile expuse.: 
INSOMNII 
1.   Mac ­ ceai; la o cană    de apă se pun 2­3 măciulii de mac. Se bea seara câte o 
cănită de 100 ml.
2.   Ceai calmant cu rol somnifer din amestec de plante: tei ­ 10 gr; hamei (conuri) 
­ 10 gr; talpa gâştei ­ 5 gr; valeriană ­ 10 gr. 
La un litru apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara câte o cană. 
3.   Ceai sedativ din amestec de plante: tei ­ 10 gr; sovârv ­ 5 gr; mentă ­1O gr. La 
o cană de apă se pun cantităţile menţionate. Se bea seara înainte de culcare. 
4.   Rozmarin ­ infuzie ­ 2 linguriţe la o cană de apă. Se bea înainte de culcare. 
LARINGITĂ 
1.   Potbal­ infuzie de frunze şi flori, 2­3 linguri la o cană cu apă. Se bea îndulcită 
cu miere, 3­4 căni pe zi. (Se pune şi zeamă de lămâie). 
2.      Sfeclă  roşie  ­  zeamă.  Se  scobeşte  fructul,  apoi  se  pune  la  cuptor.  Lichidul 
adunat se bea, 2­3 linguriţe, de 3 ori pe zi. 
3. Ceai de plante medicinale combinate: pătlagină  ­ 2 linguri de frunze; sulfină  ­ 
1linguriţă  de  plantă;  mentă  ­  10  gr  frunze;  nalbă  ­  10  gr  flori.  Se  pun cantităţile 
enumerate  în  500  ml  apă.  Se  fierbe  2­3  minute.  Se  bea  câte  o  cană  înainte  de 
masă. 
LEUCOREE 
1.   Flori de gălbenele ­ infuzie; 2 linguri la o cană de apă. Se bea 3 căni pe zi. 
2.      Spălaturi  locale  cu  infuzie  de  plante  medicinale:  traista  ciobanului  ­  20  gr; 
urzică ­ frunze uscate ­ 20 gr; muşeţel ­ 30 gr. 
Se pun cantităţile specificate în 500 ml apă. Se fierb 2­3 minute. Se fac spălaturi 
de mai multe ori pe zi. 
METROORAGII 
1.  Infuzie  din  amestec  de  plante  medicinale:  urzică  ­  frunze  ­  10  gr;  coada 
şoricelului ­ 20 gr; traista ciobanului ­ 30 gr. 
La un litru de apă se pune o pătrime din cantitate şi se bea pe parcursul unei zile. 
MIGRENĂ 
1.   Tei ­ flori ­ infuzie; 2 linguri !a1cană apă. Se bea la prânz. 
2.   Mentă ­ infuzie ­ 2 linguriţe de frunze la o cană de apă. Se bea 2­3 căni pe zi. 
3.   Ceai de plante medicinale combinate: tei ­ 40 gr; levăntică ­ 10 gr; mentă ­ 20 
gr; rădăcină de valeriană ­ 30 gr; coada şoricelului ­ 20 gr. 
Se  prepară  infuzia  cu1l  de  apă  la  cantităţile  specificate.  Se  bea  2  căni  pe  zi.  4. 
Păducel ­ infuzie ­ 2 linguriţe la1cana. Se bea de 1­2 ori pe zi. 
NEVRALGII 
1.   Ceai din plante medicinale: tei ­ 10 gr; busuioc ­ 10 gr; brad­muguri ­ 30 gr; 
talpa gâştii ­ 10 gr; conuri de hamei ­.  Infuzia din plantele enumerate  se prepară 
cu1l apă. Se bea 2­3 căni pe zi. 
2.   Enupăr ­ frecţii cu ulei. (Soluţia 2% în alcool). 
3.   Mentă ­ frecţii cu ulei volatil. (2% alcool, soluţie). 
OBEZITATE 
Această  afecţiune  este  caracterizată  prin  creşterea  greutăţii  peste  limita  admisă, 
funcţie de înălţime. 
Tratamentele  prescrise,  indiferent  de  reţetă.  Se  combină  obligatoriu  cu  un  regim 
alimentar   sever, sărac în glucide, lipide. 
l .  Ceai din plante medicinale: cruşin ­ 20 gr; soc­ flori  ­  20   gr;   mătase   de 
porumb  ­  20   gr; mesteacăn­frunze ­ 10 gr. 
Decoctul din o lingură de amestec se pune la l cană apă. Se bea neîndulcit de 2­3
ori pe zi. 
Ceaiul se consumă înainte de masă .(Fără pâine, zaharuri şi grăsimi animale). 
PNEUMONIE 
Tratamentul  fitoterapeutic  naturist,  este  considerat  un  adjuvant,  care  se  ia  în 
paralel cu tratamentul alopat. 
1.  Ceai  de  plante  medicinale  combinate:  muşeţel  ­  20  gr;  potbal­frunze  ­  30 
gr; ciuboţica cucului (rădăcină) ­10 gr; tei ­ 30 gr; cimbru ­ 10 gr. Decoctul 
se fierbe 3­4 minute în 2 litri de apă. Se beau 2 căni pe zi (500 ml) îndulcite 
cu miere şi zeamă de lămâie. 
2.  Măceş –  ceai. Decoct din 1 lingură fructe la 1 cană apă. Se bea de 2­3 ori 
pe zi. 
3. Cătină ­ infuzie; 1­2 linguriţe la1cană apă. Se bea de 2 ori pe zi. 
PROSTATITĂ 
1.   Ghimpe ­ decoct fiert 5­10 min. într­o cană de apă. Se beau 2 căni de apă pe 
zi. 12­16 luni. 
2.      Ulei  de  pin  volatil  ­  5­10  picături  pe  zi,  la  o  cană  de  apă  (eventual  ceai  de 
muşeţel). Se beau 3­4 căni pe zi. 
3. Amestec de tătăneasă, gălbenele şi urzică uscată ­infuzie;1lingură la1cană apă. 
Se beau 2 căni pe zi. 
PSORIAZIS 
1.   Mesteacăn ­ infuzie din frunze, 5% la 500 ml; macerat glicerinat.  Se  beau 3 
linguriţe pe zi înainte de mese. 
2.    Stejar  ­  decoct    din    coajă,    5%.     Se    fac  frecţionări  zilnice ale  zonei 
afectate. 
3.   Rostopască  ­  pulbere   din   partea   aeriană a plantei.   Se  face  unguent 
pentru    frecţionarea  zonei  inflamate.  (Unguent  glicerinat  5%  pulbere,  la    100  gr 
glicerina.  Se păstrează la întuneric, înainte de frecţionare, zona afectată se spală 
cu infuzie de muşeţel). 
RAHITISM 
Tratamentele  compensează  lipsa  vitaminei  D  în  zonele  osoase  de  creştere  ale 
organismului.  Poate  fi  folosit  complementar  la  tratamentul  medical,  l.  Ceai  din 
plante medicinale amestecate: măceş­ fructe ­ 30 gr; roiniţă ­ 30 gr; frunze de nuc 
– 30 gr. 
Infuzia de plante se face la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi 
SCORBUT 
Boală cauzată de lipsa vitaminei C. Se manifestă prin sângerarea gingiilor. 
Bogate  în  vitamina  C  sunt:  măceşele,  cătina,  fructele  de  pădure,  lămâia. 
potbal  ­  infuzie;  2  linguri  de  frunze  uscate  la1cană  apă.  Se  beau  2­3  căni  pe  zi, 
complementar la tratamentul medicamentelor. 
STOMATITĂ 
Inflamarea mucoasei cavităţii bucale. 
1.      Muşeţel  ­  decoct,  30  gr  la1cană  apă.  Se  face  gargară  de  4­5  ori  pe  zi. 
2.      Ceai      din      plante      medicinale      în      amestec:  muşeţel  ­ 20 gr; tei  ­ 10  gr; 
salvie­frunze ­1O gr; mentă ­1O gr. 
Decoctul  se  face  la  1   litru apă. Se  fierbe 4­5  minute.  Se  face  gargară  înainte  de 
masă şi după.
ULCER GASTRO­DUODENAL 
1.   Gălbenele ­ ulei volatil, sau infuzie de plante. 
2.   Aloe cu propolis ­ câte1linguriţă înainte de masă. 
3.   Macerat din alcool 72%, unt de masă ­ 100 gr la    1/2  1 alcool  şi  300  gr 
miere  de  albină. Amestecul se face cald, cam 50­60%, apoi se lasă  la întuneric 
48 ore. Se bea câte o linguriţă înainte de masă. 
4.      Ulei  de  măsline  ­  25  gr  înainte  de  masă  sau  câte  o  linguriţă.  (Se  evită 
mâncărurile condimentate sau cu aciditate mare). 
TRANSPIRAŢIE 
1.   Ceai din plante „antisudoripare" : nuc­frunze ­30 gr; coada calului ­ 20 gr; pir­ 
rizomi ­ 30 gr. Decoctul se fierbe în1litru apă, timp de 15­20 minute. Se beau 2­3 
căni pe zi. 
2.   Stejar ­ coajă. Decoct 30­40 gr la1litru apă. Se beau 2 căni pe zi. 
VĂRSĂTURI 
1.   Mentă ­ frunze. Decoct din 2­3 linguriţe la 1 litru apă. Se bea neîndulcit, rece, 
în înghiţituri mici. 
2.   Ceai din plante combinate: ciuboţica cucului  ­10 gr; talpa gâştii  ­ 30 gr; tei­ 
flori ­ 10 gr; mentă­frunze ­ 10 gr. Decoctul se fierbe 3­4 minute. La l cană se pun 
2 linguriţe de amestec. Se beau 3­4 căni pe zi. 
3.  Săpunăriţă ­ rădăcini, decoct de 2­3 linguriţe rădăcini la1cană apă. 
Se beau 2 căni pe zi înainte de masă. 
(Sunt indicate şi alte infuzii de plante medicinale cu acţiune de calmare). 
Motto: "Odată cu merele clin pom se culeg .y/ viermii. " 
— CAPITOLUL 7 — 
HRANA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE 

Reţetele pe care le inserăm în această lucrare, vă vor da o idee despre dieta 
tipică grupelor sangvine, studiată de nutritionista Diana Khader., 
In varianta ei, conţinutul de calorii este moderat, oferindu­se şi alternative cu 
limitări proteice, pentru uşurarea controlului asupra greutăţii. 
Unele ingrediente sunt contraindicate (sare, piper, boia de ardei iute), dar în 
cantităţi mici, pot fi tolerate de organism. Prezenta lor vizează doar păstrarea 
gustului tipic mâncării, astfel ca persoana care o consumă să nu aibă senzaţia 
regimului. 
*. 
In cazul dietelor severe, se renunţă la aceste adjuvante, prin compensarea lor cu 
înlocuitori toleraţi.
MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ O 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 1 MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ 2 felii de pâine prăjită cu unt sau unt de soia 
­  20 dl suc de legume (morcov, ţelină, sfeclă) 
­  banană 
­  ceai verde sau ceai de plante 
Prânz 
­  friptură de vită, 180 g 
­  salată de spanac 
­  felii de măr sau de ananas 
­  apă sau sifon 
Gustarea de după­amiază 
­ 1felie de prăjitură simplă cu sos de mere 
­  ceai verde sau de plante 
Cina 
­  tocană de miel cu sparanghel 
­  mere coapte 
­  cartof dulce 
­  fructe proaspete amestecate ­ mure, kiwi, struguri, piersici 
­  sifon sau ceai de plante (bere sau vin ­ permise) 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  1felie de pâine Graham prăjită cu gem integral­natural, cu conţinut scăzut de 
zahăr 
Prânz 
­  friptură de vită, 80 g până la 120 g 
Gustarea de după­amiază 
­  felii de morcov şi baghete de ţelină 
­  felii de fructe 
­  prăjituri de orez cu un strop de miere 
Cina 
­  anghinare opărită, cu suc de lămâie  (evitaţi berea şi vinul) 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­  2 felii de pâine neagră sau Graham cu unt dulce, gem, sau unt de mere 
­  2 ouă fierte (ochi românesc) 
­  2 dl suc de ananas 
­  ceai verde sau ceai de plante 
Prânz 
­  salată de pui ­ felii de piept de pui, maioneză, struguri verzi, nucă
­  1 felie de pâine de secară sau salată de legume verzi 
­  2 prune 
­  apă sau sifon 
Gustare de după­amiază 
­  seminţe de dovleac şi nuci, sau prăjituri de orez cu unt de migdale, sau 
smochine, curmale, prune uscate 
Cină 
­  friptură de peşte arăbească 
­  salată de fasole verde (fasole căţărătoare) 
­  verdeţuri opărite şi perpelite cu suc de lămâie 
­  ceai verde sau ceai de plante (berea şi vinul — permise, dar nu în fiecare zi) 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  l felie de pâine neagră sau Graham cu unt de mere 
­  1ou fiert (ochi românesc) 
Prânz 
­  piept de pui fiert 
­  andive şi roşii 
­  foi de salată 
Gustarea de după­amiază 
­  2 dl suc de legume 
­  2 fin crisp sau prăjituri de orez cu jeleu natural, cu conţinut scăzut de zahăr 
Cină 
­  friptură de peşte (evitaţi berea şi vinul) 
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­  granola de arţar şi nucă cu lapte de soia 
­  1ou fiert (ochi românesc) 
­  2,5 dl suc de ananas sau prune uscate 
­  ceai verde sau ceai de plante 
Prânz 
­  120—180 g pateu de carne de vită măcinată 
­  2 felii de pâine intermediară sau Graham 
­  salată de verdeţuri asortată — lăptuci, pătrunjel, ceapă roşie, morcovi, 
castravete 
­  asezonare cu ulei de măsline sau suc de lămâie 
­  apă sau ceai de plante 
Gustarea de după­amiază 
­  2 prăjituri din fulgi 
­  roşcove 
­  ceai verde sau de plante 
Cină 
­  kiftă cu legume prăjite 
­  orez brun cu un strat de unt
­  ceai de plante 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  orez expandat cu lapte degresat 
Prânz 
­ 120 g de pateu de carne de vită măcinată (fără pâine) 
Gustarea de după­amiază 
­  fructe amestecate 
Cină 
­  salată de andive (evitaţi berea sau vinul) 

REŢETE 

1.  Friptură de vită: 1500 g carne de vită, sare, piper şi cuişoare englezeşti după 


gust. 6 căţei de usturoi, ulei de măsline, frunze de dafin. 
Se îndepărtează grăsimea şi se pune carnea în tigaie. Se asezonează şi se fac 
despicături, introducând căţei de usturoi tăiaţi şi frunze de dafin. Se unge carnea 
cu ulei de măsline. 
Se pune friptura neacoperită în cuptor la 175° C timp de 90 minute, sau până când 
se înmoaie carnea. Suficient pentru 6 persoane. 
2.  Tocană de miel cu sparanghel:  500 g de frunze proaspete de sparanghel, 150 
g carne de miel, tăiată sub formă de cuburi,1ceapă de dimensiuni medii tăiată, 3 
linguriţe de unt dulce nesărat,1ceaşcă de apă, sare, piper şi cuişoare englezeşti 
după gust, sucul de la1lămâie. 
Tăiaţi frunzele de sparanghel în bucăţi de 5 cm lungime, aruncând porţiunea tare 
de la bază. Spălaţi­le şi uscaţi­le. 
Perpeliţi carnea şi ceapa în unt până devin de culoare brun deschis. Adăugaţi apă, 
sare, şi mirodenii. Coaceţi până se înmoaie. Adăugaţi 
sparanghelul. Fierbeţi la foc mic 15 minute sau până când se înmoaie. Adăugaţi 
sucul de lămâie. Rezultă 2 porţii. 
3.  Salată   de  spanac:  2  grămezi  de  spanac proaspăt, 1  grămadă praz, tăiat, 
sucul de la 1lămâie, 1/4 linguriţă de ulei de măsline, sare şi piper după gust. 
Spălaţi spanacul bine. Scurgeţi­1 şi tocaţi­1. Presăraţi cu sare. După câteva 
minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi prazul, sucul de lămâie, uleiul, sarea şi 
piperul. Se serveşte imediat. Rezultă 6 porţii. 
4.  Friptură de peşte:1peşte mare cu carne albă (1000—1500 g) sau alt peşte, suc 
de lămâie şi sare după gust,1ceaşcă de ulei,1linguriţă boia,1linguriţă chimion 
(opţional). 
Preîncălziti cuptorul la 175° C, 
Spălaţi peştele. Presăraţi­1 cu sare şi suc de lămâie. Lăsaţi­1 astfel 30 minute. 
Scurgeţi­1. 
Ungeţi peştele cu ulei şi mirodenii şi pimeţi­1 într­o tavă de cuptor. Pentru a 
preveni uscarea peştelui, înveliţi­1 cu o folie uşor unsă cu ulei. Coaceţi 30­40 
minute, sau până când peştele este moale şi prinde o uşoară crustă. Rezultă 4­5 
porţii.
5. Salată de fasole verde: 500 g de fasole verde, sucul dintr­o lămâie, 3 linguriţe 
ulei de măsline, 2 căţei de usturoi zdrobiţi, 1­3 lingurile sare. 
Spălaţi fasolea verde proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi păstăile în bucăţi de 5 cm. 
Fierbeti până la înmuiere în apă multă. Scurgeţi. După răcire, puneţi fasolea într­ 
un castron de salată. Asezonaţi după gust cu suc de lămâie, ulei de măsline, 
usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii. 

MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINĂ A 
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR1MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­  apă cu lămâie (la sculare) 
­  făină de ovăz cu lapte de soia şi sirop de arţar sau melasă 
­  suc de grape­fruit 
­  cafea sau ceai de plante 
Prânz 
­  salată grecească (lăptuci tocate, ţelina, ceapa verde, castravete, stropite cu 
brânză fermentată. lămâie şi mentă proaspătă) 
­  măr 
­  1felie de pâine de grâu germinat 
­  ceai de plante 
Gustarea de după­amiază 
­  2 prăjituri de orez cu unt de arahide 
­  2 prune 
­  ceai verde sau apă 
Cină 
­  pâine prăjită cu gem de fructe 
­ iaurt congelat 
­ cafea sau ceai de plante (vin roşu dacă doriţi) 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  fulgi de porumb cu soia 
­  lapte şi afine 
Gustarea de după­amiază 
­  2 prăjituri de orez cu miere 
Cină 
­  peşte prăjit cu fasole verde, praz, mazăre de iarnă 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­  apă cu lămâie (la sculare) 
­  omletă cu soia 
­  suc de grape fruit 
­  cafea sau ceai de plante 
Prânz 
­  supă de legume
­  salată verde asortată 
­  l felie pâine de secară 
­  apă sau ceai de plante 
Gustarea de după­amiază 
­  prăjituri cu felii de roşcove sau iaurt cu fructe 
­  ceai de plante 
Cină 
­  chifteluţe de curcan cu roşii 
­  salată de fasole căţărătoare 
­  iaurt congelat cu conţinut scăzut de grăsimi 
­  cafea sau ceai de plante 
­  (vin roşu dacă doriţi) 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  1ou fiert (ochi românesc) 
­  1/2 ceaşcă de iaurt cu conţinut scăzut de grăsimi, cu bucăţi de fructe 
Gustarea de după­amiază 
­  peşte alb cu legume crude 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­  apă cu lămâie (la sculare) 
­  granola de arţar şi nucă cu lapte de soia 
­  prune uscate, morcovi, sau suc de legume 
­  cafea sau ceai de plante 
Prânz 
­  supă de fasole neagră 
­  salată verde asortată 
Gustarea de după­amiază 
­  pâine de caise 
­  cafea sau ceai de plante 
Cină 
­  friptură arăbească de peşte sau peşte la grătar 
­  salată de spanac 
­  fructe proaspete amestecate cu iaurt 
­  ceai de plante 
­  vin roşu dacă doriţi 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  orez expandat cu lapte degresat 
Prânz 
­  somon rece pe frunze de salată cu suc de lămâie şi ulei de măsline (în lipsă 
ştiucă, şalău, plătică) 
Gustarea de după­amiază
­  1/2 ceaşcă de iaurt simplu cu un strop de miere 
Cină 
­  friptură de peşte 

REŢETE 
1.  Salată de fasole căţărătoare: 500 g de fasole verde căţărătoare, sucul de la o 
lămâie,  3  linguri  de  ulei  de  măsline,  2  căţei  de  usturoi,  zdrobiţi,  2­3  linguri  de 
sare. 
Spălaţi  cu   grijă   fasolea   verde  proaspătă, îndepărtaţi aţele. Tăiaţi­o în bucăţele 
de 5 cm. .Fierbeţi­o   în   apă   multă,   până   la   înmuiere Scurgeţi­o. După ce s­a 
răcit, puneţi­o într­un castron pentru salată. Asezonaţi după gust cu suc de lămâie, 
ulei de măsline, usturoi şi sare. Rezultă 4 porţii. 
2.  Pâine  de  caise:1şi  1/4  ceaşcă  de  iaurt  simplu  degresat,1ou  de  casă,1ceaşcă 
caise  conservate  (îndulcite  cu  suc  de  fructe),  2  ceşti  de  faină  de  orez    brun,    1 
linguriţă  de  cuişoare  englezeşti pisate,1linguriţă de scorţişoară pisată,1linguriţă 
nucşoară  pisată,1şi  1/4  linguriţă  bicarbonat  de  sodiu,    1  ceaşcă  caise  tocate, 
uscate, 1 ceaşcă stafide negre. 
Ungeţi  o  tigaie  de  dimensiuni  obişnuite  şi  încălziţi  cuptorul  la  175°  C.  într­un 
castron  de  dimensiuni  medii,  amestecaţi  iaurtul,  oul,  şi  gemul.  Adăugaţi1ceaşcă 
de făină şi jumătate din mirodenii, plus bicarbonatul de sodiu. Amestecaţi 
până când aluatul este umezit uniform. 
Adăugaţi  restul  de  făină  şi  de  mirodenii.  Dacă  amestecul  este  prea  consistent, 
puteţi  adăuga  câteva  picături  de  apă  rece  sau  lapte  de  soia  vani­lat.  înglobaţi  în 
aluat caise şi stafide negre. 
Turnaţi aluatul în tigaia gresată şi ţineţi la cuptor timp de 30­40 minute până când 
este copt. îndepărtaţi pâinea din tigaie şi răciţi­o pe un grătar de sârmă. 
3.  Umplutură  pentru  peşte:  1/3  ceaşcă  de  nuci  de  pin  sau  migdale  pisate,  2 
linguri  de  ulei  de  măsline,1ceaşcă  de pătrunjel  tocat,  3  căţei  de  usturoi  zdrobiţi, 
sare, piper, şi cuişoare englezeşti după gust. 
Prăjiţi nucile în ulei de măsline până devin uşor rumenite. Adăugaţi pătrunjel şi 
mirodenii şi prăjiţi timp de1minut. Umpleţi peştele crud cu amestecul. Rezultă 4 
sau 5 porţii. 
4.  Salată  de  spanac:  2   legături   de  spanac proaspăt,1legătură arpagic tocat, 
sucul de la1lămâie, 1/4 lingură de ulei de măsline, sare şi piper după gust. 
Spălaţi bine spanacul. Scurgeţi­1 şi tocaţi­l. Presăraţi­1 cu sare. După câteva 
minute, stoarceţi excesul de apă. Adăugaţi arpagicul, sucul de lămâie, uleiul, sarea 
şi piperul. Serviţi imediat. Rezultă 6 porţii. 

MODEL DE DIETA PENTRU GRUPA SANGVINA B 
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l 
MENIU STANDARD 

Mic dejun 
­  Cocktail din sucuri de citrice 
­ 2 felii de pâine Graham cu iaurt cu mirodenii 
­ ochiuri de ouă
­  ceai verde 
Prânz 
­  salată grecească: lăptuci, castravete, arpagic, ţelină, brânză feta, ulei şi lămâie 

­ banană 
­ ceai de plante cu gheaţă 
Gustarea de după­amiază 
­ prăjitură quinoa cu sos de mere 
­ ceai de plante 
Cină 
­ tocană de miel cu sparanghel 
­ orez brun cu şofran 
­  legume opărite (varză roşie, varză de Bruxelles) 
­  iaurt congelat 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­ 1felie de pâine de secară 
Gustarea de după­amiază 
­  brânză cu conţinut scăzut de grăsimi cu felii de pere 
Cină 
­ friptură de pulpă de miel cu sparanghel 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ nectar de caise sau morcov 
­  cereale cu tarate de orez cu banană şi lapte degresat 
­ suc de struguri sau cafea 
Prânz 
­ 1felie subţire de brânză 
­ 1felie subţire de piept de curcan 
­ 2 felii de pâine de secară albă 
­ muştar sau maioneză 
­ salată verde 
­ ceai de plante 
Gustarea de după­amiază 
­  iaurt îndulcit cu suc de fructe 
­ ceai de plante 
Cină 
­  peşte prăjit 
­  legume opărite 
­  ingame prăjite cu rozmarin 
­  fructe proaspete amestecate 
­ ceai de plante sau cafea 
­ vin, dacă doriţi
ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Gustarea de după­amiază 
­ 2 felii de piept de curcan 
­ 1felie de pâine de secară albă 
­ numai muştar 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ suc de morcov 
­ granola de arţar şi nucă cu lapte de capră 
­ 1ou moale 
­ ceai verde şi suc de grape­fruit 
Prânz 
­  salată de spanac 
­  1/2 ceaşcă de ton cu apă şi maioneză 
­  2 prăjituri de orez 
­  ceai de plante 
Gustarea de dupa­amiaza 
­  pâine de caise 
­  măr 
­  ceai de plante sau cafea 
Cină 
­  nectar de fructe 
­  salată verde 
­  iaurt congelat 
­  ceai de plante 
­  vin, dacă doriţi 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­ orez expandat cu lapte de capră 
Prânz 
­  1/2 ceaşcă de ton simplu 
­ 1felie de pâine Graham 
Gustarea de după­amiază 
­  iaurt cu conţinut scăzut în grăsimi cu stafide 

REŢETE 
1.  Iaurt  cu  mirodenii:  2  litri  de  iaurt  simplu,  degresat,  2  căţei  de  usturoi  tocat 
mărunt,1linguriţă  de  timian,1linguriţă  de  busuioc,1linguriţă  de  oregano,  sare  şi 
piper după gust,1linguţă de ulei de măsline. 
Puneţi iaurtul cu lingura într­un tifon. Legaţi tifonul cu sfoară şi lăsaţi iaurtul să se 
scurgă deasupra chiuvetei timp de 4 şi 1/2 până la 5 ore. 
Scoateţi  iaurtul din  tifon  şi  amestecati­1 cu  toate  mirodeniile şi  cu uleiul  într­un 
castron. Acoperiţi amestecul  şi răciţi­1 timp de 1­2 ore înainte de a­1 servi. Este
foarte bun servit cu legume crude. 
2.  Orez  brun  cu  sofran:  3  linguri  de  ulei  de  măsline,1ceapă  spaniolă  sau  roşie 
mare,1linguriţă  de  coriandru  tocat,1linguriţă  de  nucşoară,  2  păstăi  de  nucşoară 
(folosiţi  doar  seminţele  din  interior),1linguriţă  de  sofran,  2  linguri  de  apă  de 
trandafiri (găsită în magazinele cu specific oriental), 2 ceşti de orez brun, 4 ceşti 
de  apă  filtrată  (la  fierbere),  încingeţi  uleiul  şi  perpeliţi  ceapa  cu  mirodeniile  cu 
excepţia  şofranului  timp  de  10  minute  la  foc  mic.  într­un  vas  separat  zdrobiţi 
firele  de  sofran  şi  adăugaţi­le  la  amestecul  care  fierbe  la  foc  mic.  Adăugaţi 
jumătate  din  apă  de  trandafiri  la  amestecul  cu  ceapă.  Fierbeţi  la  foc  mic  alte  15 
minute  şi  apoi adăugaţi orezul  cu  apă  la fierbere. Coaceţi  timp de 35­40  minute. 
Chiar înainte de servire, adăugaţi restul apei de trandafiri. Rezultă 4 porţii. 
3.  Ingame prăjite cu rozmarin: 5­6 ingame de dimensiuni medii, tăiate în patru, 
1/4  ceaşcă  de  ulei  de  măsline,1lingură  de  rozmarin  proaspăt  sau  2  linguriţe  de 
rozmarin uscat, praf de ardei roşu sau mirodenii Cajun. 
Amestecaţi  toate  ingredientele  şi  puneţi­le  într­un  vas  termorezistent.  Coaceţi  în 
cuptor  la  175­190°  C  timp  de1oră.  Este  o  mâncare  minunată.  Servite  cu  salată 
verde sau legume perpelite. Rezultă 4 porţii. 
4.  Granola  de  arţar  şi  nucă:  4  ceşti  de  ovăz,1ceaşcă  de  tarate  de  orez,  1/2 
ceaşcă de fructe de merişor uscate,  1/2 ceaşcă de stafide uscate, 1ceaşcă de nuci 
zdrobite,1linguriţă de esenţă de vanilie 1/4 ceaşcă de ulei de canola, 3/4 ceaşcă de 
sirop de arţar. 
Preîncălziţi  cuptorul  la  120°  C.  Amestecaţi  într­un  castron  mare  ovăzul,  taratele 
de  orez,  fructele  uscate,  nucile  şi  vanilia.Adăugaţi  uleiul  şi  amestecaţi 
uniform.Turnaţi  siropul  de  arţar  şi  amestecaţi  bine  până  când  se  umectează 
uniform. 
Amestecul  trebuie  să  fie  crocant  şi  lipicios,  întindeţi  într­o  tavă  de  cuptor  şi 
coaceţi  timp  de  90  minute,  amestecând  la  fiecare  15  minute  pentru  a  asigura  o 
prăjire uniformă, până când devine brun­auriu şi uscat. Răciţi­1 bine şi păstraţi­1 
într­un recipient etanş. 

MODEL DE DIETĂ PENTRU GRUPA SANGVINĂ AB 
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR l 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ apă cu lămâie la sculare 
­ 2,5 dl de suc de grape­fruit diluat 
­ 2 felii de pâine Graham sau intermediara 
­ brânză cu iaurt şi plante 
­ cafea 
Prânz 
­  120 g de felii de piept de curcan 
­ 2 felii de pâine de secară 
­ salată "Caesar" 
­  2 prune 
­ ceai de plante 
Gustarea de dupa­amiaza
­ prăjitură cu brânză şi tofu 
­  ceai de plante cu gheaţă 
Cina 
­ omletă simplă 
­  legume perpelite 
­  salată combinată de fructe 
­ cafea decofeinizată 
­  vin roşu dacă doriţi 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­ 1 felie de pâine Graham sau secară 
­ 1ou (ochi românesc) 
Prânz 
­ 1 felie de pâine de secară sau 2 biscuiţi de secară 
Gustarea de după­amiază 
­  1/2 ceaşcă de iaurt degresat cu fructe 

EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 2 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ apă cu lămâie la sculare 
­ suc de grape­fruit diluat 
­ granola de arţar şi nuci cu lapte de soia 
­ cafea 
Prânz 
­ tabbouleh 
­  ciorchine de strugure sau măr 
­ ceai de plante cu gheaţă 
Gustare de după­amiază 
­  prăjituri cu felii de roşcove 
­ cafea sau ceai de plante 
Cina 
­ friptură de iepure 
­  salată de fasole căţărătoare 
­ budincă de orez 
­  iaurt congelat 
­ cafea decofeinizată 
­ vin roşu, dacă doriţi 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Gustarea de după­amiază 
­  pepene dulce cu brânză degresată 
Cina 
­ broccoli şi conopidă opărită
EXEMPLU DE PLAN AL MESELOR 3 
MENIU STANDARD 
Mic dejun 
­ apă cu lămâie la sculare 
­  suc de grape­fruit diluat 
­ 1ou fiert 
­  2  felii de pâine Graham cu unt organic de migdale 
­ cafea 
Prânz 
­ clătite cu tofu şi sardine 
­ salată verde asortată 
­ 2 prune 
­  ceai de plante 
Gustarea de după­amiază 
­  iaurt îndulcit cu suc de fructe 
Cina 
­ somon prăjit cu măr proaspăt şi lămâie 
­ orez brun cu şofran 
­  salată de spanac 
­ cafea decofeinizată 
­ vin roşu, dacă doriţi 

ALTERNATIVE CU CONTROLUL GREUTĂŢII CORPORALE 
Mic dejun 
­  1 felie de pâine Graham sau intermediară cu gem cu conţinut scăzut de zahăr 
Prânz 
­ tofu şi legume perpelite 
Cina 
­sparanghel 

REŢETE 
1.  Salată  de  mei:1ceaşcă de mei  copt,1legătură de  ceapă  verde  tocată, 4  legături 
de  pătrunjel  tocat,1legătură  de  mentă  tocată,  sau  2  linguri  de  mentă  uscată,  1 
castravete mare, cojit şi tocat (opţional), 1/3 ceaşcă de ulei de măsline, sucul de la 
3 lămâi,1linguriţă de sare. 
Puneţi  meiul  într­un  castron  mare.  Adăugaţi  toate  legumele  tocate  şi  amestecaţi 
bine.  Adăugaţi  uleiul,  sucul  de  lămâie  şi  sarea.  Se  serveşte  pe  lăptuci  verzi, 
proaspete.  Consumaţi  cu  frunze  de  lăptuci,  frunze  moi  de  viţă­de­vie  sau  cu 
furculiţa. Este un aperitiv răcoritor sau o salată de picnic. Rezultă 4 porţii. 
2.  Friptura  de  iepure:  2  iepuri,1ceaşcă  de oţet  din  cidru  de  mere,1ceapă mică 
tocată, 2 linguriţe de sare, 1/4 ceaşcă de apă,1ceaşcă de făină de orez sau pesmet 
din pâine  fără  grâu, 1/4  linguriţă  de piper, un  praf de  scorţişoară,    1/3  ceaşcă de 
margarină.  Curăţaţi    şi    tranşaţi    iepurii.    Marinaţi  carnea  în  oţet,  ceapa  şi  apa 
sărată  timp  de  câteva ore  înainte  de a  o  găti. Stoarceţi  carnea.  Amestecaţi  făina, 
sarea şi mirodeniile într­o farfurie. Tăvăliţi bucăţile de carne în margarina topită, 
apoi în făină sau în amestecul de pesmet până când este bine acoperită.
Coaceţi în cuptor la 190° C timp de 30­40 minute. Rezultă 4­6 porţii. 
3.  Clătite cu tofu şi sardine:1 cutie de sardine dezosate, 2 felii de 5 cm de tofu 
de consistenţă medie sau fermă, 1/4 linguriţă de praf de hrean, un strop de oţet de 
cidru, ulei de măsline. Zdrobiţi   sardinele   cu   furculiţa   până   devin păstoase. 
Zdrobiţi   tofu   în  pasta  de   sardine. Presăraţi praful de hrean. Adăugaţi un strop 
de  oţet.  Continuaţi  să  amestecaţi  ingredientele  până  la  omogenizare.  Porţionaţi 
amestecul în părţi mici. încălziţi o cantitate mică de ulei de măsline într­o cratiţă 
groasă. Rumeniţi turtiţele pe ambele părţi sau rumeniţi­le la gril. Această reţetă se 
asortează bine cu o salată. Rezultă 2 porţii. 
4.  Orez brun cu sofran: 3 linguri de ulei de măsline,1ceapă mare spaniolă sau 
roşie,1linguriţă  de  coriandru  pisat,1linguriţă  nucşoară,  2  păstăi  de  nucşoară 
(folosiţi  doar  seminţele  din  interior),1linguriţă  de  sofran,  2  linguri  de  apă  de 
trandafiri  (se  găseşte  în  magazinele  cu  specific  oriental),  2  ceşti  de  orez  brun,  4 
ceşti  de  apă  filtrată      (la    fierbere).încingeţi      uleiul      şi      perpeliţi  ceapa  cu 
mirodeniile  cu  excepţia  şofranului  timp  de  10  minute  la  foc  mic.  într­un  vas 
separat  zdrobiţi    şofranul      şi    adăugaţi­le    la    amestecul    care  fierbe  la foc  mic. 
Adăugaţi jumătate din apa de trandafiri la amestecul cu ceapă. Fierbeţi la foc mic 
alte  15  minute  şi  apoi  adăugaţi  orezul  cu  apă  la  fierbere.  Coaceţi  timp de  35­40 
minute. Chiar înainte   de   servire,   adăugaţi   restul   apei   de trandafiri. Rezultă 
4 porţii 

Motto: "Omul se otrăveşte o 
viaţă întreagă şi sfârşeşte 
din cauze naturale " 
CAPITOLUL 8 
DEZINTOXICAREA DE LA A LA Z 
Tratament de dezintoxicare 
In ziua dezintoxicării nu se mănâncă după ora 14:00 cu excepţia celor cu diabet 
care pot mânca normal. 
Mod de administrare 
Ora 18:00  ­ se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă. 
Ora 20:00  ­ se bea o cană de 250 ml din sticla mare, după care se poate bea apă. 
Ora 22:00  ­  se   agită   sticla   mică uleioasă şi se bea toată împreună cu sucul 
de la două lămâi, după care se stă pe partea dreaptă 20­30 minute. A doua zi la ora 
5:00  (dimineaţa) ­  se  bea  restul  din sticla  mare,  se  stă în  pat  o oră, după  care  se 
mănâncă 3 mere. 
ATENŢIE!!! 
Veţi avea multe scaune (aşa este normal) Vă rog să vă controlaţi scaunul. 
După tratament se vor bea zilnic 1­2 căni de apă pe stomacul gol. 

Tratament naturist 
DIMINEAŢA 
­  Cură cu ulei: 10 minute 
­  Extract nr. 1: 3 picături în 100 ml apă 
­  Baie de trunchi: 10 minute
­  Masă (regim alimentar) 
­  Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă 
­  Clismă cu cafea: 5 minute 
PRÂNZ 
Masă (regim alimentar) 
SEARA 
­  Cură cu ulei: 10 minute 
­  Extract nr. l: 3 picături în 100 ml apă 
­  Baie de trunchi: 10 minute 
­  Masă (regim alimentar) 
­  Extract nr. 3: o picătură în 100 ml apă 
­  Clismă cu cafea: 5 minute 
ATENŢIE!!! 
Persoanele care au tensiune vor face clisme cu ceai de muşeţel! 

Reacţii ce pot apare în timpul tratamentului 
1.   Febră, frisoane, transpiraţii abundente. 
2.   Migrene,   dureri  musculare,   inflamaţii   ale articulaţiilor. 
3.   Stări de agitaţie datorate mişcăm toxinelor la nivel cerebral. 
Acestea apar doar în prima perioadă de tratament. Pacienţii vor fi irascibili, nu le 
va  conveni  nimic,  vor  căuta  să  se  certe  din  orice.  Se  vor  administra  calmante, 
familia va încerca să treacă peste aceste stări cu mult tact şi înţelegere. 
4.      Stări  de  vomă,  greaţă.  Acestea  apar  în  momentul  în  care  are  loc  curăţarea 
ficatului. Duodenul nu poate prelua toate sucurile biliare din ficat, astfel că o parte 
din ele vor refula în stomac dând stările arătate mai sus.  Se va consuma mult ceai 
de mentă şi fulgi de ovăz. Este foarte bine dacă bolnavul reuşeşte să vomite. 
5.    în  timpul  tratamentului  toate  bolile  cronice  ascunse  ale  bolnavului  se  vor 
acutiza.  astfel  că  vor  putea  apărea  stări  de  inflamaţie  conjugate  de  2­3  afecţiuni 
deodată,  în  momentul  când  aceste  stări  apar,  este  foarte  bine  ca  bolnavul  să­şi 
aducă  aminte  de  afecţiunile  mai  vechi  tratate  cu  medicamente,  pe  care  le 
considera  "vindecate"  şi  îi  va  fi  mult  mai  uşor  să  treacă  peste  aceste  crize  de 
vindecare. 
6.   în cazul unor ciroze sau cancere hepatice, este posibil să apară trecătoare stări 
icterice, din cauza cantităţii mari de bilirubină acumulate în ficat. 
7.   Dacă bolnavul prezintă o piele sănătoasă, este posibil ca aceasta să se umple 
de coşuri sau alte bubiţe (erupţii), datorate puterii organismului de a scoate în 
exterior o anumită cantitate de toxine. 
8.   Urina multor bolnavi va căpăta o culoare şi un miros deosebit, mai ales dacă 
sfera renală este afectată. 
Explicaţii 
1.  CURA CU ULEI: se ia o lingură cu ulei de floarea soarelui rafinat, se 
mestecă în gură timp de 10 min., după care se scuipă şi se curăţă limba cu o 
periuţă de dinţi. 
2.  EXTRACTUL NR. 1: 3 picături de pipetă din acest extract, se vor amesteca 
cu  100 ml apă. Extractul se va ţine la întuneric, iar pipeta nu se va spăla şi nici nu 
se va folosi la alt extract.
3.  BAIE DE TRUNCHI: cu o bucată de pânză aspră înmuiată în apă rece (20° 
C), se freacă abdomenul numai de sus  în jos timp de 10 min., bolnavul stând cu 
picioarele  într­un  lighean  cu  apă  caldă.  După  2­3  zile  e  posibil  să  apară  în  zona 
masată mici pustiile (semn de drenaj); se continuă masajul. 
4.  REGIM ALIMENTAR: alimente permise: 
­  fructe  şi  sucuri  de  fructe  obţinute  cu  ajutorul  storcătorului  de  fructe:  mere, 
portocale, grape fruit, kiwi, mandarine, lămâi, stafide (dimineaţa); 
­ legume sub formă de salate, sucuri: varză, morcovi, ţelină, sfeclă roşie, ridiche 
neagră,  usturoi,  ceapă,  praz,  salată  verde,  urzică,  spanac,  lobodă,  pătrunjel, 
păstârnac, mazăre, cartofi (copţi, fierţi); 
­ carne albă (peşte, curcan sau pui); cereale: fulgi de ovăz, orz, secară, grâu, orez 
decorticat,  porumb  fiert;  pentru  îndulcirea  alimentelor  se  va  utiliza  mierea  de 
albine de provenienţă sigură; 
­ ceaiurile de plante neîndulcite; 
­ pâine neagră, graham (nu se va folosi proaspătă), mămăligă; 
­ sarea este interzisă. 
5.  EXTRACT NR. 3: o picătură se amestecă cu 100 ml apă. 
6.  CLISMA    CU      CAFEA    (SAU      CEAI      DE  MUŞEŢEL  pentru 
persoanele  cu  tensiune): două linguri de cafea proaspăt măcinată se fierb zece 
minute  în 700 ml  apă.  Cafeaua călduţă  se strecoară şi  se  introduce  în intestin  cu 
ajutorul irigatorului, unde se va ţine aproximativ 5 minute, bolnavul   fiind   culcat 
pe  partea  dreaptă,   cu picioarele uşor îndoite la piept (două linguri de muşeţel la 
700 ml apă). 

Rolul clismelor 
Clisma,  această  modalitate  importantă  de  eliminare  a  toxinelor  din 
organism,  este  un  adjuvant  terapeutic,  o  formă  de  îndepărtare  a  gunoiului,  de 
recâştigare a vitalităţii, încorsetat în mantia unei false pudori, omul de azi, grăbit 
şi greşit informat, se consideră apărat de medicamente (fată de constipaţii). 
Prin  clismă  nu  urmărim  doar  prevenirea  constipaţiei,  ci  şi  asigurarea 
funcţionării  ­ din  aproape  în aproape  ­  a  tuturor  organelor  interne,  de  jos  în  sus, 
terminând cu plămânii, inima, cu tonusul vital, întârzierea digestiei şi a eliminării 
deşeurilor este cauză şi efect pentru lenevirea intestinelor. 
De  ce  se  spune  "arăţi  ca  un  constipat".  pentru  că  ai  înfăţişarea  unui  om 
obosit,  apatic,  irascibil,  lipsit  de  vlagă,  ros  de  suferinţă.  Nici  un  medicament  nu 
rezolvă cauza, ci este doar simtomatic. Organismul are suficiente resurse pentru a­ 
şi echilibra funcţiile, dacă ştim să ne comportăm cu măsura cuviinţei, neîntrecând 
limitele rezonabile în alimentaţie, efort, surescitare. 
În  al  doilea  rând,  să  reţinem  un  lucru  foarte  important,  şi  anume  că  deşi 
avem scaun zilnic, nu eliminăm decât preaplinul! 
Toxinele  se  resorb,  repuse  în  circulaţia  sanguină,  cauzând  otrăvirea 
generală, de obicei ascunsă (obosirea progresivă a persoanei). 
Curăţirea intestinului gros este o terapie blândă. Spală­ţi intestinul aşa cum 
îţi speli şi faţa. 
Durerile de cap, spre exemplu, sunt  semnul care arată că eliminările nu se 
fac în măsura necesarului, în acest caz tubul digestiv suferă de o stare patologică
la  nivelul  colonului,  unde  se  produce  o  supraîncărcare.  De  aici  necesitatea  de  a 
proceda,  din  când  în  când,  la  irigaţii  ale  colonului,  în  caz  de  febră,  astenie, 
oboseală  accentuată,  dureri  ale  stomacului  şi  ale  altor  organe  interne,  apelaţi  la 
acest remediu clasic, a cărei eficienţă a fost verificată, nu de câţiva ani, ci de mii 
de ani, din totdeauna am putea spune. Toxinele neeliminate irită sistemul nervos, 
cauzează  insomnii,  absenţa  randamentului  la  muncă,  oboseală  cronică,  durere, 
boală. 
Este  demn  de  remarcat  modul  în  care  se  înnoieşte  faţa  celui  care  face 
periodic clismă. Faţa cu pete roşii începe să se descongestioneze şi să­şi recapete 
aspectul normal. Ochii tulburi devin limpezi, privirea nesigură devine fermă, tenul 
spre  maro­gri  al  fumătorului  se  luminează,  obrazul  gri­palid  al  celor  obosiţi 
devine  mai  liniştit,  primeşte  consistenţă,  fineţe  şi  prospeţime.  Ochii  încep  să  se 
lumineze, pielea devine elastică şi fină, se netezesc ridurile. 
Saint­Simone  în  "Memoriile"  sale,  vorbeşte  despre  purgaţiile  ce  le  făceau 
cei de la curtea "Regelui Soare" Ludovic al XlV­lea al Franţei, conştient de rolul 
acestora în menţinerea tinereţii, virilităţii şi a stării de sănătate. 
Cine  nu  crede  în  şansa  vindecării  prin  sine  însuşi,  refuzând  să  se  ajute 
singur, apelând la darurile naturii, consimte la boală, ignorantă, suferind, dar cu ce 
preţ? 
Clismă  se  face  astfel:  vă  aşezaţi  pe  coate  şi  pe  genunchi  şi  introduceţi 
canula unsă cu grăsime adânc în anus. în timp ce lăsaţi lichidul să intre, staţi cât 
mai relaxat. Apoi faceţi câteva mişcări, astfel încât să asiguraţi spălarea completă 
a intestinului  gros. Ajută rapid  la  îndepărtarea  senzaţiei de  foame,  a durerilor  de 
cap şi de încheieturi. 
Prin clismă creşte rezistenţa organismului la agresorii externi întrucât 70% 
din imunitate o dau intestinele. 
Profilactic,  omul  sănătos,  chiar  dacă  are  un  tranzit  bun,  să  facă  una­două 
clisme pe săptămână, în caz de constipaţie, febră, răceli, migrene, impotenţă, alte 
afecţiuni  cronice,  dureri  insuportabile,  faceţi  una­două  clisme  pe  zi.  în  fond, 
aceasta ţine de nivelul de informare şi de educaţia fiecăruia dintre noi. 
Multe persoane sunt constipate deoarece ele nu beau destulă apă. Dacă vrei 
să  fii  sănătos  este  indispensabil    să  bei    minim  2    litri  de  apă  pe  zi,  deoarece 
alimentele  formează  o  pastă  în  stomac  şi  în  intestin,  din  care  sunt  extrase 
substanţele nutritive. Astfel, când reziduurile ajung în colon, ele formează o masă 
dură şi uscată care adesea nu poate fi eliminată fără să provoace dureri. Singurul 
mijloc  de  a  elimina  această  masă  este  acela  de  a  asigura  umidificarea  corectă. 
Laxativele  care  se  vând  în  comerţ  sunt  iritante  astfel  încât  intestinele  ajung  să 
aspire  prin  pereţii     lor    umiditatea    sângelui    provocând    astfel deshidratarea,  în 
prezent mâncăm alimente artificiale,  conserve,  care  adesea au  un  volum mic. 
Reziduurile    nu    sunt    suficiente    pentru  umplerea  intestinului  şi  mişcările 
intestinale  nu  pot  duce  la  eliminarea  lor.  Este  indispensabil  să  se  supravegheze 
regimul  alimentar.  Voi  repeta  mereu  faptul  că  modul  de  hrănire,  consistenţa 
alimentaţiei  şi  consumul  de  apă  sunt  factori  indispensabili  în  păstrarea  sănătăţii. 
Persoanele  care mănâncă prea  repede vor avea  în  mod  cert probleme  de digestie 
întrucât stomacul este forţat să lucreze de două ori mai mult. In lumea de astăzi, 
majoritatea oamenilor au supărătorul obicei ca după ce mănâncă să se repeadă în
stradă,  să  alerge  după  autobuz  sau  după  cumpărături.  Intestinul  nu  are  timpul 
necesar să­şi ducă la îndeplinire sarcina, se lasă păgubaş şi devine din ce în ce mai 
leneş. Natura nu ţine cont de programul nostru zilnic şi trebuie să i se lase timp să 
lucreze. 
ARGILA este un adevărat miracol! 
În  experienţa  personală  de  15  ani  am  asistat  la  vindecări  spectaculoase  în 
multe afecţiuni pentru care medicina practicată la cel mai înalt nivel nu mai avea 
soluţii. 
ARGILA  are  un  bogat  conţinut  de  minerale.  Este  bogată  în  calciu, 
magneziu, fier şi purifică apele de izvor sau de fântână. Este dotată cu "inteligenţa 
naturii". 
Tratamentul cu argilă echilibrează întregul organism, linişteşte nervii, redă 
bucuria  de  a  trăi.  Este  extrem  de  eficientă  în  tratarea  ulcerului,  gastritelor, 
infecţiilor urinare. Nu am întâlnit nici o persoană care să­nu îşi vindece una din 
aceste  boli,  dacă  a  făcut  tratamentul!  Cu  cât  bolile  sunt  mai  grave,  cu  atât 
vindecarea este mai spectaculoasă! Un principiu al medicinii spune că trebuie să 
tratăm cauza unei boli şi nu efectul acesteia. 
Hipertensiunea arterială este provocată în cele mai multe cazuri de o boală 
a  rinichilor,  nefrite,  etc.  Medicina  bazată  pe  medicamente  obţinute  prin  sinteza 
chimică  (o  afacere  foarte  profitabilă)  se  mulţumeşte  să  prescrie  bolnavilor 
medicamente  hipotensive,  fără  a  rezolva  cauza  bolii,  în  acest  caz  tratamentul 
prescris  de  mine  scade  tensiunea,  nemaifiind  necesare  medicamente.  Am  fost 
vizitai de o persoană care avea retenţie de apă şi tensiunea 24/13, sub tratament cu 
medicamente.  După  un  tratament  de  trei  săptămâni  cu  argilă,  tensiunea  s­a 
stabilizat  la  13/8,  renunţând  la  folosirea  medicamentelor,  în  aceste  cazuri,  când 
bolnavul este dependent de medicamente, este necesar ca doza de medicamente să 
scadă, urmând, când tensiunea ajunge la limite normale, să se renunţe complet la 
acestea. 
În acelaşi timp, argila ajută şi la ameliorarea hipertensiunii. 
Diareea  şi  dizenteria  se  vindecă  rapid  şi  fără  efecte  secundare,  în  cazul 
dizenteriei am obişnuit să folosesc ceea ce eu numesc "doza de cal". 
Rezultatele  foarte  bune  se  obţin  şi  în  echilibrarea  funcţiilor  glandelor 
endocrine.  Aici  rezultatele  sunt  diferite  de  la  caz  la  caz.  Am  întâlnit  cazuri  de 
vindecări de guşă, scăderea glicemiei şi a colesterolului. 
ARGILA este un detergent interior, ea curăţă sângele şi rinichii de toxine. 
În  cazul  hemoroizilor  se  pot  folosi  (pe  cură  internă)  şi  mici  bucăţi  ca 
supozitor. 

Modul de folosire al argilei 
Cura  de  argilă  durează  trei  săptămâni.  La  o  jumătate  de  oră  înaintea  meselor 
principale, de 2­3 ori pe zi, în funcţie de gravitatea bolii, se bea un pahar de apă 
argiloasă  foarte  tulbure.  Pregătirea  se  face  din  ajun:  într­un  pahar  cu  apă  (se 
foloseşte  numai  sticlă  sau  porţelan)  se  pune  o  linguriţă  plină  cu  argilă.  Se  lasă 
până  dimineaţa,  când  se  amestecă  bine  şi  se  bea  apa  tulbure  pe  stomacul  gol. 
Sedimentul ^c aruncă, este ca un zaţ de cafea şi se pregăteşte imediat apa cu argilă 
pentru masa următoare.
Dacă în primele zile de tratament urina şi scaunul au un miros neplăcut, nu 
vă  impacientaţi:  se  elimină  toxinele  din  organism\  De  asemenea,  dacă  vă 
constipaţi  în  primele  zile  fiţi  liniştiţi,  totul  se  va  regla  de  la  sine.  Nu  întrerupeţi 
tratamentul! 

In timpul tratamentului nu se consumă grăsimi şi alcool! 
Efectele  benefice  ale  argilei  pot  fi  văzute  imediat  făcând  o  mască  de 
frumuseţe. Dintr­un castravete mic se stoarce sucul în care  se dizolvă o linguriţă 
de argilă şi se lasă 15 minute. Pasta astfel formată se întinde pe toată faţa şi se lasă 
15  minute  până  se  usucă,  după  care  se  spală  cu  apă  caldă.  Faţa  devine  ca 
porţelanul. 
Pentru acnee se recomandă, pe lângă cura internă, masca de argilă, aplicată zilnic 
până la rezolvarea problemei. 
Stările    de    stres    cauzează    eliminarea    mineralelor  atât  de  necesare 
organismului.  In  acest  caz,  pentru  întreţinere,  se  recomandă  folosirea  apei 
argiloase,  numai  dimineaţa,  timp  de  10  zile,  în  fiecare  lună.  Este  indicat  să  se 
folosească apa de izvor sau de fântână! Succes 

Cura de ulei 
Cura de ulei se foloseşte în vederea eliminării unei cantităţi mari de toxine 
acumulate în organism. Dimineaţa, pe stomacul gol, se ia o lingură de ulei care se 
mestecă timp de aproximativ zece minute până se formează un lichid gros, puţin 
spumos,  pe  care  îl  ejectăm  până  la  ultima  picătură.  Curăţarea  cavităţii  bucale 
trebuie să se facă cu o periuţă de dinţi şi prin gargară cu apă şi alcool medicinal. 
Uleiul se bea dintr­un păhărel, pentru a înlesni absorbirea de aer. In timp ce sorbiţi 
uleiul,  încercaţi  să  vă  opriţi  respiraţia.  Uleiul  indicat  este  cel  de  floarea  soarelui 
sau  uleiul  de  măsline.  Evitaţi  înghiţirea  uleiului:  chiar  şi  o  picătură  din  acest 
amestec  este  pur  şi  simplu otravă  pentru  organism.  Amestecul  care  se  formează, 
conţine o multitudine de toxine extrase prin salivă din glandele cavităţii bucale. 
Acesta este o cumplită otravă organică, otravă care în Evul Mediu era larg 
folosită pentru că nu se puteau depista substanţele care provocau moartea (cloruri, 
sulfocianuri,  potasiu  etc.).  La  sfârşitul  unei  zile  de  activitate,  în  care  am  fost 
supuşi stresului cotidian şi am consumat alimente preparate termic, murături, sare, 
oţet, piper, muştar, prăjeli, organismul nostru reuşeşte în timpul nopţii să încheie 
toate  procesele  chimice.  Dimineaţa,  toxinele  rezultate  în  urma  metabolismului 
proteic sunt depozitate în glandele bucale. 
După  ce  aţi  luat  uleiul,  prin  jocul  limbii,  trimiteţi  mereu  lichidul  în 
vestibulul  bucal  (între  buze  şi  dinţi)  apoi  trageţi­1  înapoi  între  dinţi,  in  timpul 
mestecării uleiului se va căuta o ocupaţie relaxantă. 
Jumătatea  posterioară  a  limbii  blochează  orice  acces  spre  esofag;  dacă 
simţiţi nevoia să înghiţiţi, opriţi­vă din mestecat, blocaţi limba şi înghiţiţi­1 în sec. 
Senzaţia  de  ulei  pe  gât  rămâne doar o  senzaţie,  dacă respectaţi  această formă de 
blocaj. 
Odată  cu  trecerea  timpului  şi  cu  acumularea  de  salivă,  lăsaţi  capul  în  jos; 
lichidul rămâne astfel, prin greutatea sa, în partea anterioară a limbii. Este bine ca, 
înainte  de  a  lua  uleiul  să  vă  suflaţi  nasul  şi  să  încercaţi  să  expectoraţi,  curăţând
faringele  şi  laringele,  evitând  astfel  necesitatea  de  a  elimina  eventualele  secreţii 
tocmai în timpul curei cu ulei. 
După primele 5­7 minute gustul de ulei dispare. Dacă tehnica descrisă mai 
sus este aplicată corect, lichidul ejectat va fi alb, cu uşoare tente gălbui. 
Primele  efecte  ale  curei  cu  ulei  sunt:  albirea  dinţilor,  elasticizarea 
coronarienelor, dispariţia senzaţiei de oboseală fizică şi psihică. 
Cei care vă consideraţi sănătoşi;  testaţi minim 10 dimineţi la rând, această 
tehnică,  notând  orice  modificare  fiziologică,  în  mod  cert  veţi  avea  surprize, 
constatând că, de fapt, eraţi afectat de o anume dereglare sau stare de nesănătate 
de care nu aveaţi cunoştinţă. Veţi observa o considerabilă uşurare în mişcări, veţi 
scăpa  de  constipaţii  (sau  veţi  avea  scaune  mai  consistente),  veţi  avea  un  somn, 
efectiv odihnitor şi o stare generală de bine. 
Celor cu afecţiuni grave de sănătate li se recomandă ca această cură de ulei 
să devină o obişnuinţă. Se poate repeta chiar de 4­5 ori pe zi, dar întotdeauna pe 
stomacul  gol.  Stoarcerea  zilnică  a  otrăvurilor  din  organism  prin  cura  de  ulei, 
precum şi aprovizionarea corectă a organismului cu substanţe esenţiale contribuie 
enorm la vindecări. 
Vi  se  pare  prea  frumos  ca  să  fie  adevărat.  Aşa  au  crezut  şi  mulţi  bolnavi 
care au avut diabet, noduli, tumori etc. şi care s­au vindecat. Naturismul alimentar 
este  o  practică  veche  de  zeci  de  ani  în  ţările  dezvoltate,  iar  cura  cu  ulei  este 
folosită cu succes în Institutul Oncologic din Kiev. 

Ciorbă fără foc 
(reţetă) 
Se curăţă  zarzavatul  (pătrunjel, ţelină,  păstârnac,  morcovi)  şi  se  pune  într­ 
un vas emailat. Pentru două porţii de supă se pun două farfurii de apă, se curăţă o 
ceapă  şi  se  toacă  mărunt.  Se  freacă  un  gălbenuş  cu  2­3  linguri  de  smântână.  Se 
amestecă toate, se adaugă puţină sare marină şi se acreşte cu zeamă de lămâie sau 
borş.  Deasupra  se  pune  verdeaţă  tocată  mărunt.  Se  poate  încălzi  înainte  de  a  fi 
consumată. 
Pentru diversificare puteţi să adăugaţi varză albă sau gulii. 

Cura de micro­presopunctură 
Presopunctura  este  o  terapie  specială  practicată  de  chinezi  din  cele  mai 
vechi  timpuri,  cu  ajutorul  căreia  se  vindecă  o  serie  de  afecţiuni  Fireşte,  pentru 
fiecare  boală  în  parte,  presopunctura  are  practici  precis  individualizate  de  către 
medicii specializaţi  care  urmăresc evoluţia  în  tratament  şi  intervin  pe parcurs  cu 
indicaţiile corespunzătoare. 
Dar,  fiecare  dintre  noi  poate  beneficia  de  avantajele  acestei  tehnici, 
practicând­o  la  modul  general,  în  scopul  ajutării  organismului.  Masajul  tălpilor 
dimineaţa după trezire şi seara înainte de culcare, ajută starea noastră de sănătate 
şi contribuie, chiar şi indirect, la procesul de vindecare în orice boală am avea. 
Pentru a înţelege pe ce se bazează afirmaţiile noastre optimiste dar şi pentru 
cei  ce  nu  au  cunoştinţe  despre  presopunctura,  dăm  câteva  informaţii:  în  diverse
puncte  ale  tălpilor  există  terminaţii  periferice  ale  nervilor  rahidieni  care,  prin 
creier, au legătură cu organele noastre interne, fiecare organ fiind coordonat de un 
centru  nervos.  Prin  excitarea  punctelor  ,  unde  există  terminaţiile  nervoase,  se 
declanşează  în  sistemul  nervos  central  fenomene  care  duc  la  îmbunătăţirea 
activităţii  organului  respectiv, la  creşterea  capacităţii  lui  de  apărare,  la  tonifierea 
lui, etc. Prin presopunctura se  realizează tocmai asemenea intervenţii stimulative 
cu  efecte  benefice.  Astfel,  fără  medicamente  (fără  otrăvirea  sau  obosirea 
organismului  cu  produse  chimice)  se  tratează  contracţiile  dureroase,  sciatica, 
lumbago,  spasme,  cefalee  rebelă,  nevralgii,  mialgii.  dureri  ale  muşchilor,  dureri 
articulare  în  general,  tulburări funcţionale ale  diverselor  organe  (secreţie  de bilă, 
de insulina etc.). Masajul tălpilor, acţionând asupra tuturor punctelor, va influenţa 
pozitiv  şi  nervul  corespunzător  organului  bolnav.  Pentru  a  şti  anume  unde  să 
insistaţi cu masajul, urmăriţi „harta" tălpilor, hartă pe care o prezentăm alăturat. 

Talpa   dreaptă 
1.  Encefal­creier mare 
2.  Hipofiza 
3.  Epifiza 
4.  Sinus 
5.  Cerebel­creier mic 
6.  Ceafa 
7.  Nerv trigemen tâmplă 
8.  Nas 
9.  Paratiroid 
10.  Tiroida 
11.  Timus 
12.  Ochi 
13.  Ureche 
14.  Muşchi trapez 
15.  Plămân şi bronhii 
16.  Umăr (articulaţii şi ganglioni axilari) 
17.  Stomac 
18.  Duoden. 
19.  Pancreas 
20.  Ficat 
21.  Vezica biliară 
22.  Plex solar 
23.  Suprarenal 
24.  Rinichi 
25.  Ureteră 
26.  Vezica urinară 
27.  Intestinul subţire 
28.  Apendice 
29.  Valva ileocecală 
30.  Colon ascendent 
31.  Colon transversal 
32.  Colon descendent 
33.  Rect 
34.  Anus 
35.  Inima 
36.  Splina 
37.  Genunchi 
38.  Nerv sciatic 
39.  Ovar, testicol
Talpa   stângă
Motto: "Bunul Dumnezeu ne­a 
dat de toate, dar noi am vrut 
să­i contrafacem darurile " 
— CAPITOLUL 9 — CONSIDERENTE FINALE 

Aşa  cum  spuneam,  Natura  este  o  sursă  inepuizabilă  de  medicamente, 


antidoturi,  remedii.  Tot  ce  conţine  o  farmacie  se  găseşte  şi  în  plante,  seminţe, 
fructe, numai că pentru a face ca vitaminele, mineralele şi substanţele hrănitoare, 
să ajungă în circuitul organismului, trebuie să ştim ce şi cum mâncăm. 
— Legumele şi fructele se spală înainte de consum. 
—  Plantele  uscate  pentru  ceaiuri  nu  se  vor  fierbe,  ci  se  vor  adăuga  atunci  când 
temperatura apei a ajuns la 80 ­ 90°C, apoi vasul se ţine acoperit 10— 20 minute. 
— Fierberea îndelungată a zarzavaturilor duce la distrugerea   vitaminelor.   De 
aceea,   la   supe, tocăniţe, ghiveciuri, ele se vor adăuga la final. La fel şi plantele 
aromate sau condimentele. 
— Nu consumaţi fructe fermentate sau depreciate. 
— Carnea pentru grătar nu se arde, fiind preferabilă consumarea ei în "sânge". 
—  Chiar  dacă  folosim  alimente  vegetale,  trebuie  să  reţinem  că  trecerea  lor  prin 
procedee  de  conservare,  le  scade  potenţialul  energetic  şi  reduce  vitaminele 
(congelarea,  uscarea,  vidarea,  pasteurizarea). 
—  Alegerea salatelor va ţine cont de grupa sanguină şi boala de care suferim, în 
cazurile  atipice,  evităm  ceea  ce  ne  face  rău,  pentru  că  am  putea  avea  şi  alte 
afecţiuni ascunse sau, pur şi simplu, nu digerăm o anumită legumă. 
—  Alimentaţia  naturistă  nu  obligă  la  eliminarea  cărnii  şi  a  produselor  din  carne 
din dieta noastră, ci doar restricţionează unele sorturi bogate în grăsimi şi lectine, 
iar pentru altele, stabileşte cantităţi­portii în funcţie de calorii, proteine, lipide. 
—  Sucurile,      nectarurile    şi    apa    plată    uşurează  digestia,  împiedică  formarea 
nodulilor alimentari în stomac şi intestine, evită constipaţia. 
—  în timpul mesei, fiţi detaşaţi, calmi. Nu mâncaţi pe fugă, înghiţind dumicaturi 
mari, greu de digerat şi neînmuiate în salivă. 
—  Rezervaţi­vă timp pentru siestă şi ordonati­vă programul astfel ca mesele să 
vă fie regulate şi la ore exacte. 
— Cantitatea de alimente consumată la o masă, nu  trebuie  să  depăşească 
necesarul.   Deci.   nu mâncăm cât putem, ci cât să ne simţim bine. 

Doctor şi pacient în acelaşi timp 
Pe lângă alte avantaje, medicina naturistă oferă posibilitatea bolnavilor de a 
se trata singuri. Fireşte, ţinând cont de sfaturile terapeutului. 
În acest capitol, mă voi ocupa de cancer, afecţiune considerată de medicina 
clasică  —  incurabilă.  Total  neadevărat.  Cancerul  se  poate  vindeca  prin 
tratamentul meu, dacă este depistat la timp şi se respectă dieta prescrisă. 
Pentru început, să vedem care sunt "semnele" prevestitoare ale acestei boli. 
— Apariţia unor pete pe corp sau modificarea celor existente. 
— Creşterea  unor noduli   la  sâni,   dezvoltarea umflăturilor inexplicabile. 
— Modificări majore în activitatea intestinului. 
— Hemoragii repetate printr­un orificiu al corpului, exceptând ciclul menstrual. 
— Răguşeală, tuse în accese, dificultăţi la înghiţit (apare de obicei la persoane în
vârstă). 
— Plăgi care nu se vindecă, indiferent de tratament. 
— Scăderi substanţiale în greutate, fără un anume motiv. 
— Edeme permanente (tumefieri). 
—  Lipsa senzaţiei de foame şi a poftei de mâncare. 
Fireşte, aceste simptome­"semne" nu înseamnă obligatoriu că sunteţi atinşi 
de  cancer,  dar  prezenţa  lor  necesită  contractarea  urgentă  a  unui  medic  şi 
efectuarea investigaţiilor necesare. 
În  cadrul  terapiei  naturiste  pe  care  o  practic,  vă  propun  următoarea  cură 
totală foarte eficientă şi adoptată de mai mulţi specialişti occidentali (de exemplu, 
Reţe Breuss n.a.). 
Se  iau  300  gr  sfeclă  roşie,  100  gr  morcovi,  100  gr  bulbi  de  ţelină  ridiche 
neagră  (nedecojită)  şi  un  cartof  de  dimensiunea  oului  de  găină  (cartoful  este 
eficient în cancerul hepatic şi poate fi înlocuit cu o cană de ceai din coji de cartofi, 
băută zilnic n.a.). 
Toate  legumele  enumerate  se  dau  prin mixer,  apoi  se  storc printr­o  bucată 
de tifon. 
Sucul obţinut se va bea zilnic, timp de 42 zile, timp în care nu se consumă 
alimente deloc. El va fi completat cu ceaiuri. 
Fireşte, va avea loc şi o scădere în greutate de 5 — 15 kg, dar acest lucru nu 
trebuie să vă sperie. Important este ca după această perioadă de regim draconic, 
tumoarea dispare total şi ireversibil. 
Mai detaliat, metoda curei se desfăşoară astfel: dimineaţa, se bea o jumătate 
de  ceaşcă  de  ceai  pentru  curăţarea  rinichilor.  După  aproximativ  o  oră,  se  beau 
două ceşti de ceai cald de salvie. amestecat cu roiniţă, sunătoare şi mentă. (Ceaiul 
nu  trebuie  fiert,  ci  preparat  în  apă  de  80­90°  C),  după  o  jumătate  de  oră  luaţi  o 
înghiţitură de suc fără să vă grăbiţi (însalivaţi­1 bine n.a.) apoi continuaţi să­1 beţi 
pe  îndelete,  cu  linguriţa,  până  la  prânz  (puteţi  să­1  alternaţi  cu  ceai  de  salvie, 
funcţie de senzaţia de foame). 
La prânz şi seara se bea câte o ceşcuţă cu ceai pentru rinichi (atenţie, ceaiul 
pentru  rinichi  se  bea  numai  3  săptămâni,  iar  "cantitatea  de  suc  poate  ajunge  la 
300­400 ml zilnic" n.a.). De asemenea este absolut necesar să consumaţi şi ceai de 
năprasnic, cam o ceşcuţă pe zi. 
În timpul curei, repaosul la pat nu este obligatoriu, iar după cele 42 zile se 
reia mâncatul progresiv, începând cu alimentaţia uşoară şi fără sare. 
Funcţie de localizarea bolii se mai beau următoarele ceaiuri: 
­  la constipaţie, ceai laxativ (sau clisme cu ceai de muşeţel); 
­  în tumoare cerebrală,  1­2 ceşti de ceai de roiniţă, în înghiţituri mici (se lasă 
10 minute în apă clocotită); 
­  în  cancer  mamar,  ovarian  şi  uterin  se  bea  o  ceaşcă      de      ceai      de 
alchemilla      alpina      şi      de  creţişoară    cu      urzică    moartă    sau      galbenă,    în 
înghiţituri mici (ceaiul se prepară prin macerarea plantelor în apa fierbinte, câte o 
priză la o ceaşcă); 
­  în cancer al zonei gurii şi laringelui, ceai de anason  (pimpinella)  pe  toată 
durata  curei  cu prima lingură se face gargară, apoi se scuipă. La fel şi cea de­a 
doua. Se înghite abia de la a treia linguriţă);
­  în cancer cutanat, de mici dimensiuni 0,5­1 cm, tamponaţi de câteva ori pe 
zi  zona  afectată  cu  suc  proaspăt  de  rostopască.  Dacă  este  mai  mare  suprafaţa 
bolnavă,  extinderi  tamponarea  până  la  partea  sănătoasă.  Iarna  se  poate  aplica  şi 
ceaiul; o priză de grog macerat în apă fierbinte timp de1O minute; 
­  în  cancer  osos,  pulmonar  şi  TBC  pulmonar,  se  bea  ceai  de  pătlagină  şi 
muşchi  de  piatră,  plăminarică,  dacă  se  poate  Koun  Metallina.  Toate  plantele  se 
vor  introduce  în  ceai,  după  ce  au  stat  la  macerat  10  minute,  în  TBC,  odată  cu 
ceaiul, se ia şi o linguriţă de seminţe de breizwegench; 
­  în cancer de ficat: 2 ceşti de ceai din cozi de cartofi zilnic, băut în înghiţituri 
mici (ceaiul se prepară  prin  fierberea  unui   pumn  de  coji   de cartofi timp de 3­ 
4 minute. Dacă la băut dă o senzaţie dezagreabilă, renunţaţi la el. Ficatul îl resp­ 
inge),  în  cancerul  de  ficat,  sunt  indicate  şi  împachetările  în  foi  de  varză,  iar 
ulterior, frecţionări cu ulei de măsline sau ulei de sunătoare (se iau 3 foi de varză, 
se curăţă de nervuri, apoi se zdrobesc cu o sticlă până se moaie. Se aşează cu faţa 
interioară pe   spate,    cuprinzând   zona   ficatului,    apoi înfăşuraţi­vă strâns cu 
un  bandaj  făcut  dintr­o  bucată  de  pânză.  Deasupra  înveliţi­vă  cu  un  fular  sau 
pătură  călduroasă  şi    staţi  până  dimineaţa.  Dacă  nu  v­aţi  înfăşurat  bine  apare 
senzaţia de răceală sau chiar frisoane. Apoi puteţi da jos compresele, n.a.). Când 
se scoate împachetarea; se spală bine locul cu apă caldă şi se şterge apăsat. După 
această  operaţiune,  frecaţi  zona  bolnavă  cu  ulei      încălzit,    apoi    acoperiţi­vă 
pentru  câteva minute cu o cârpă caldă; 
­  în  cancer  de  stomac  se  bea  zilnic  o  ceaşcă  de  ceai  de  pelin  sau  de  fierea 
pământului  (o  priză  de  plantă  se  lasă  3  secunde  la  macerat  într­o  ceaşcă  de  apă 
fierbinte).  Dacă  suferiţi  şi  de  o  afecţiune  gastrică  pe  bază  nervoasă,  se  bea  şi  o 
ceaşcă  de  ceai  de  odolean  cu  pelin,  zilnic  (1/2  linguriţă  de  odolean  se  fierbe  3 
minute, după care se toarnă peste pelin şi se tine 3 secunde). 
­  în cancer de splină şi pancreas se bea zilnic ceai de salvie, cam1l şi se fac 
împachetări  cu  flori  de  fân,  coada  calului,  paie  de  ovăz.  Dacă  nu  ştiţi  să  faceţi 
împachetările corect, renunţaţi la ele. 
­  în  cancer  de  prostată  şi  testicule,  se  beau  zilnic  2  ceşti  de  ceai  rece  cu 
ghimpe, cu flori mici, macerat timp de 10 minute în apă fierbinte. 

Iată  cum,  iubite  cititorule,  şi  cancerul  poate  fi  învins.  Respectând  cu 
stricteţe aceste sfaturi, deveniţi propriul terapeut. 
Trebuie să evitaţi în timpul curei orice medicament, injecţii şi iradieri. 
Nu începeţi cura după operaţie, ci lăsaţi să se cicatrizeze locul 3­4 luni de zile. în 
această perioadă puteţi consuma 50­70 ml suc de legume, eventual carne uşoară, 
dar în cantităţi mici. 
Cura totală de cancer pe care v­am prescris­o are efecte şi în tratarea altor 
boli ca: arterite, artroze, coxartroze, astioporuze, spondiloză. 
În aceste cazuri, tratamentul durează doar 3 săptămâni. Ocazional, se poate 
consuma puţin suc de lămâie (niciodată suc de mere), ceaiuri de mentă, roiniţă şi 
sunătoare. 
Cura  dă  rezultate  pozitive  şi  în  profilaxia  cancerului,  tratamente 
regeneratoare,  slăbirea  pentru  persoane  supraponderale;  ameliorează  sângele,  şi 
vindecă afecţiuni ale încheieturilor.
De  reţinut:  fumătorii  trebuie  să  renunţe  definitiv  la  fumat,  altfel  cura  nu  are 
efect. 
Preferabil ar fi ca persoanele diagnosticate cu boli de cancer, sau cele care 
prezintă  semnele  enumerate  la  începutul  acestui  capitol,  să  mă  contacteze 
telefonic,  dacă  nu  pot  veni  la  cabinet.  Nu  trebuie  să  disperaţi  şi  să  vă  lăsaţi 
cuprinşi  de  pesimism.  Am  trecut  şi  eu  prin  această  crâncenă  încercare  şi  am 
învins.  Ca  mine  au  fost  sute  de  persoane,  pe  care  le­am  avut  în  îngrijire  şi 
tratament. Toţi cei care au  respectat terapia anti­cancer prescrisă de mine şi  s­au 
conformat rigorilor impuse de cura totală, trăiesc, sunt vindecaţi şi duc o viaţă 
normală. 
Nu  neglijaţi  nici  unul  din  sfaturile  inserate  în  această  carte.  Toate  sunt  de 
folos  şi  au  menirea  de  a  vă  ajuta  în  păstrarea  sănătăţii,  învingerea  bolilor, 
indiferent  de  gravitatea  lor,  începerea  unei  vieţi  noi,  sănătoase,  bazate  pe 
principiile medicinei naturiste. 
Împreună  vom  învinge,  iar  următorul  pas  vă  revine  dvs.,  cititorii  mei.  Eu 
îmi  pun  experienţa  şi  cunoştinţele  în  slujba  tuturor  care  îmi  solicită  sprijinul. 
Apoi, spun DOAMNE, AJUTA că nimic nu se poate împlini fără voia Domnului. 

BIBLIOGRAFIE 

Ciocârlan, V. — "Flora ilustrată a României", vol.1şi II, editura "Ceres", 1990; 
Chirilă,     P.  —  "Contribuţii       la      studiul  efectelor  antimicrobiene    ale    unor 
extracte vegetale", U M F, Bucureşti, 1998; 
Crăciun,      F.,      Bujor,      O.  —  "Farmacia  naturii",  editura  "Ceres",  Bucureşti, 
1976; 
Indrea,  D.  —  "Legumicultura ,   Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979; 
Mincu, L, Mogoş, V.T. — "Bazele practice ale nutriţiei omului bolnav — în spital şi 
ambulatoriu",   editura   R. A. L,   Bucureşti,1997; 
Pârvu,    C.  —  "Universul      plantelor.      Mica  enciclopedie",  Bucureşti,  1997; 
Constantin,  D.  —  "Vademecum  ecologic  —Oameni  şi  flori",  editura  "Ceres", 
Bucureşti,1996; 
Peter,  J.  D'Adamo  —  "Alimentaţia  adecvată  celor  4  grupe  sanguine",  editura 
"Solness",Timişoara, 1999; 
Aird. E.  et al. — "Relationship between AOB Group and Cancer of the Stomach"; 
Hein,  O.H. et al. —  "Alcohol  Consumption,  Lewis Phenotypes  and  the  Risk  of 
Ischemic Heart Disease", editura "Lancet", 1993; 
Atkins, R., Herword, R.W.  "Dr. Atkins's Diet Revolulion", New York. 1972; 
Buchanan,    J.A.,    Highley,    E.T.  —  "The  Relationship  of  Blood  Groups  to 
Disease", editura Brit. J. Exper. Pathol; 
Fulga, S. — "Natura, izvor de sănătate", editura "SpectrumMedia". 2002; 
Fulga,  S.  —  "O!    My  Aching  Stomach!",  Witby  "Republican",  decembrie,  12, 
1993;
Springer, G.F. —  "Relation of Blood Group Active Plant Substances to Human 
Blood Groups", Acto Heam, 20, 1958; 
Schmid,  R.  —  "Tradiţional  Founds  Are  Your  Best  Medicine",  New  York, 
Ballantaine, 1987; 
Zamfirescu,  Gh.,  Popescu,  M.A.  —  "Tratat  de  biochimie  medicală",  Editura 
Medicală, Bucureşti, 1991.
CUPRINS 
Cuvânt înainte  ....................................................3 
Capitolul1— Destin sau voia Domnului? .......5 
Capitolul 2 — Pro şi contra .............................28 
CapitoluB  —  O    abordare    a    noului    sau 
reînvierea vechiului..............................................32 
Capitolul  4  —  "Miracolele  se  fac  —cu  şi  pentru  oameni".  Vindecări 
.................41 
Capitolul 5 — Regimul alimentar pe grupe sanguine...................................74 
Capitolul 6 — Tratamente şi remedii,   plante medicinale .............................114 
Capitolul 7 — Hrana noastră cea de toate zilele   ...................................   141 
Capitolul 8 — Dezintoxicarea de la A la Z ...170 
Capitolul 9 — Considerente finale...................193 

Bibliografie