Sunteți pe pagina 1din 3

Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Disciplina/Modulul Clasa a-X-a


Automobile

Subiectul lecției
Transmisia principala

Obiectivele operaționale ale Sa clasifice corect transmisia principala.


lecției Sa enumere cele 2 avantaje ale transmisiei principale
(Studentul practicant va menționa conform specificatilor din manual.
obiectivele operaționale ale lecției. Sa descrie cele 3 dezavantaje ale transmisiei principale
conform specificatilor din manual.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

1|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și
descrieți activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

Strategia didactică Strategia de


(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității instruire, forme de (Descrieți succint
Evenimentele
(Descrierea activității organizare a cum realizează
instruirii
profesorului și a elevilor) activității elevilor și profesorul
mijloace de instruire evaluarea
utilizate) elevilor)
Conversatia
Organizarea Elevii comunica absentii. Frontala
clasei pentru Profesorul noteaza absentii.
lectie(5 min)

Transmiterea Conversatia
noilor Frontala
Profesorul intreaba elevii ce
cunostiinte
rol are transmisia principala?
(35 min)
Elevii raspund: De a
a)Captarea
multiplica momentul motor.
antenitie

Expunere
b)Comunicarea Frontala
titlului lectiei si Profesorul scrie titlul pe tabla
a obiectivelor „Transimisia principala”si
opreationale. comunica obiectivele. Elevii il
noteaza

Profesorul clasifica Expunere


transmisia principala: Frontala
-TP simpla
-TP dubla
- TP complexA
Elevii noteaza.
Profesorul enumera
avaltajele:
-Pentru rapoarte de
c) Prezentarea
transmitere egale poate avea
invatarii.
dimenisuni de gabarit de
O1,
pana la de doua ori mai mici
-Ls dimenisuni egale suporta
incarcaturi mai mari.
Elevii noteaza.
Profesorul descrie
dezavaltajele:-
-cost ridicat
-ungere pretentioasa
-reglaje precise

2|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia didactică Strategia de
(Precizați metode de evaluare
Desfășurarea activității instruire, forme de (Descrieți succint
Evenimentele
(Descrierea activității organizare a cum realizează
instruirii
profesorului și a elevilor) activității elevilor și profesorul
mijloace de instruire evaluarea
utilizate) elevilor)

Profesorul adreseaza
Conversatia
intrebarea : In cate variante
Frontala
poate fi facuta deplassarea
d) obtinerea
hipoidei axei pinionului?
performantei
Elevi raspund : in doua
varinate.

Expunerea
Frontal

Profesorul confirma
e)Asigurarea
raspunsurile corecte si
conexiunii
intervine cu explicatii.
inverse
Elevii asculta.

Conversatia
Frontala
Fixarea
Profesorul face o mica
cunstiintelor
recapitulare a lectiei si le da
Asigurarea
tema sa realizeze schema a
retentiei si
transmisiei principale.
transferului
Elevii noteaza.
(10 min)

3|3