Sunteți pe pagina 1din 2

Amplificatorul de putere cu simetrie complementară

a) Schema de principiu a circuitului este cea din fig.1.a (ui - la intrare, uo - la ieșire).
+VCC
o
UO
T1
UOmax

io
o o o -UBEon
0 UBEon UI
RL uo
ui
T2 -UOmax
o
o
o
-VCC
a. b.
Fig.1
b) Funcţionare şi caracteristica statică de transfer
 Circuitul conţine două tranzistoare bipolare complementare (T1 – tip NPN şi T2 – tip PNP), care funcţionează
în contratimp (în timp ce unul conduce, celălalt este blocat).
 Etajul are alimentare simetrică, asigurată de două surse de tensiune continuă:  VCC şi  VCC . Tranzistoarele
sunt cuplate cu bazele împreună şi cu emitorii împreună.
 Cele două dispozitive active conduc alternativ, aproape câte o jumătate de perioadă fiecare, iar în absenţa
semnalului de intrare u i sunt blocate. Tensiunea aplicată la intrare se distribuie pe joncţiunea bază-emitor a
fiecărui tranzistor şi pe rezistenţa de sarcină R L .
 Considerând tranzistoarele împerecheate, tensiunile de deschidere ale joncţiunilor bază-emitor au aceeaşi
valoare ( U BE1, on  U EB2, on  U BEon  0,55...0.6V ) şi tensiunile colector-emitor de saturaţie sunt
U CE1, sat  U EC2, sat  U CEsat  0,2V .
 Când u i  U BEon , ambele tranzistoare sunt blocate, ceea ce determină o zonă de insensibilitate pe
caracteristica statică de transfer a circuitului (fig.1.b), zonă situată în jurul originii, pentru
U I   U BEon , U BEon  .
 Tranzistoarele T1 şi T2 funcţionează în contratimp, astfel:
 în alternanţa pozitivă a tensiunii u i , T1 conduce până la saturaţie, în timp ce T2 este blocat;
 în alternanţa negativă a tensiunii u i , T2 conduce până la saturaţie, în timp ce T1 este blocat.
 După intrarea în saturaţie a oricăruia dintre tranzistoare, tensiunea de ieşire se limitează la o valoare al cărei
modul este U O max  VCC  U CEsat  VCC şi este mai mică cu U BEsat ≈0,8V decât tensiunea de intrare
corespunzătoare.
 Pe caracteristica statică de transfer (fig.1.b), U O  U O max cât timp T1 este saturat, respectiv U O   U O max
când T2 este saturat. Dacă amplitudinea tensiunii analogice de intrare nu depăşeşte nivelul U O max , curentul
i o prin RL este tot sinusoidal, cu excepţia zonei de trecere prin zero, în care apar distorsiunile de trecere
(fig.2) ; aceste distorsiuni sunt determinate de zona de insensibilitate de pe caracteristica statică de transfer.

1
c) Calculul randamentului maxim
 max %  100 u max ,
P
 Randamentul maxim al amplificatorului se defineşte cu relaţia
Pabs
în care Pu max este puterea utilă maximă, iar Pabs este puterea absorbită de cele două tranzistoare de la sursele
de alimentare.
 Puterea utilă este produsul valorilor efective ale curentului şi tensiunii de ieşire (semnale sinusoidale).
U I V I
Valoarea maximă a puterii utile în sarcină este Pu max  O max  O max  CC O max .
2 2 2
 În timpul unei perioade a semnalului de intrare, fiecare tranzistor absoarbe putere de la una din surse, curentul
 I 
mediu prin dispozitiv fiind I O max /  . Ca urmare, Pabs  2 VCC  O max  .
  
 Valoarea maximă (teoretică), rezultată pentru randament este
V I 
max  100  CC O max   100  / 4  78,5% .
2 2VCC I O max

d) Formele de undă pentru ui şi uo , cu evidenţierea distorsiunilor de trecere (care apar la tensiunea de


ieşire (uo ) când cea de intrare (ui ) trece prin zero) sunt reprezentate în fig.2 pentru un semnal de intrare
sinusoidal.

Fig.2