Sunteți pe pagina 1din 2

Istituția de învâțământ ___________________________ Data _______ Resurse temporale 25 min.

Fișă de evaliare
Numele, Prenumele elevului__________________________________________

Clasa a VIII-a.

Subiectul: Apele de suprafață. Râurile.

N Itemi Sco
r r
1 Definiți noțiunile: Debitul râului, viitură 0-4
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2 Care din grupurile de râuri enumerate aparțin bazinului Nistru, subliniați răspunsul corect. 0-3
a) Râut, Sărata, Camenca, Lăpușna, Racovăț
b) Băc, Draghiște, Botna, Racovăț, Cogîlnic
c) Răut, Ichel, Bâc, Botna, Iagorlâc.
3 Încercuiți litera răspunsului corect. Pentru adevărat A și pentru fals F. 0-3
A F Râul Lapușna este afluent de stânga al fluviului Nistru.
A F Apele subterane de adâncime se află între strate de roci impermiabile.
A F Lacul Roșu este un loc de baraj natural
4 Amplasați pe hartă 0-9
principalele râuri din țara
noastră.
Utilizati harta bazinelor
hidrografice și de contur
propusă: ”Rețeaua hidrografică
a Republicii Moldova” de pe
verso
1. Nistru
2. Prut
3. Răut
4. Cogâlnic
5. Bâc
6. Botna
7. Ialpug
8. Camenca
9. Ichel

5 Descrieți râul Nistru conform referințelor 0-16


Izvorul ____________________ Gura de vărsare _____________ Lungimea râului ______
Numește 2 forme majore de relief pe care le traversează _____________________________
___________________________________________________________________________
Numește 3 afluenți ___________________________________________________________
2 tipuri de alimentație _________________________________________________________
Numiți 3 aspecte de importanță a râului în natură ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Numiți 3 aspecte de importanță a râului pentru om ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Total puncte____________ Nota ____________


PROBĂ DE EVALUARE LA GEOGRAFIE

Clasa a VIII-a

Fișa de evaluare poate fi susţinută la discreţia directorului şi profesorului pînă la 20.12.2019,


conform orarului. Timp util 25 minute.
Multiplicaţi fisa, fiecare elev scrie răspunsurile în spaţiile rezervate și pe verso.
Profesorii elaborează baremul de verificare și notare propriu.
Rog ca fișele să fie verificate, notate şi rezultatele trimise la Direcţia Îînvăţământ până la
21.01.2019, varianta de hîrtie sau electronică pe adresa – viavorschi@rambler.ru
Dacă la final de semestru sunt propuse multe testări elevilor din clasa a VIII-a direcția școlii poate să
nu propună aplicarea acestei testări pentru a nu suprasolicita elevii și perturba procesul educațional.

Model de prezentare a datelor:

PROBĂ DE EVALUARE LA GEOGRAFIE

Data _____________ Instituţia de învăţămînt __________________________

Profesorul ____________________________________

Barem puncte Nota Nota medie -


Reușita – %
Calitatea – %
Punctaj mediu -
Calitatea testului – %

Nota
Nr.de elevi Nr. de elevi ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total au scris

Nota medie:

Grila de notare a elevilor


Nr. itemilor 1 2 3 4 5 Total Nota
puncte
NP elevului / Total puncte 4 3 3 9 16 35
1
2
3

Obiecţii _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Semnătura profesorului: __________________

Ex.V.Iavorschi. 0230/22054