Sunteți pe pagina 1din 1

Titularizare 2020

Limba Română

I.Nivelul fonetic: sunet, silabă, despărțirea în silabe, diftongi, triftongi, hiat, accent.

SUNETUL:
Potrivit DEX: ramura lingvisticii care studiază sunetele unei limbi= Fonetică.
Cea mai mică unitate a limbii , cel mai scurt efect sonor= Sunet.
Semnul grafic al sunetului este Litera.
Lb română are următoarele categ. De sunete:
-VOCALE, care pot forma singure silabe: a, e, i, o, u, î, â.
-SEMIVOCALE, nu pot forma singure silabe: e, i, o, u.
-CONSOANE, nu pot forma singure silabe: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m,n, p, r, s, ș, t, ț, v, w, x, y,z.

SILABA= sunetul (vocala), sau grupul de sunete care cuprinde neaparat o vocală.
Pot fi alcătuite din:
-un sunet: a-er, a-pă, a-vi-on.
-două până la șase sunete alăturate: ma-să, car-te, e-chi-dis-tant.
-două până la șase sunete care formează un cuvânt: ca, măr, parc, strâmt.
-două cuvinte întregi: să-mi (iau), nu-i (dau).
-un cuvânt întreg și începutul altui cuvânt:mi-a-duci.
-sfârșitul unui cuvânt și un cuvânt întreg: ce-rân-du-mi.
-sfârșitul unui cuvânt și începutul altui cuvânt: floa-re-al-bas-tră.

DESPĂRȚIREA ÎN SILABE:
Înseamnă împărțirea corpurilor fonetice ale cuvintelor în silabele lor.