Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a VI-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 35
Profesor: Iorga Liviu-Alexandru

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA DUMNEZEU – MÂNTUITORUL LUMII


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 09.09-13.09

Să ne amintim din clasa a V-a* 1 S2 16.09-20.09

Țara Sfântă în vremea Mântuitorului


Hristos (aspecte geografice şi istorice;
1.1 1 S3 23.09-27.09
aspecte generale privind viața religioasă,
socială şi familială a evreilor)
Țara Sfântă în vremea Mântuitorului
Hristos (aspecte geografice şi istorice;
1.1 1 S4 30.09-04.10
aspecte generale privind viața religioasă,
socială şi familială a evreilor)
Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos
Dumnezeu Se face cunoscut omului

1.1; 1.3; (Bunavestire; Naşterea şi copilăria lui Iisus


1 S5 07.10-11.10
2.1 Hristos; Sfânta Fecioară Maria –
Născătoarea de Dumnezeu)
Naşterea şi copilăria lui Iisus Hristos
1.1; 1.3; (Bunavestire; Naşterea şi copilăria lui Iisus
Domnul Iisus 1 S6 14.10-18.10
2.1 Hristos; Sfânta Fecioară Maria –
Hristos, Născătoarea de Dumnezeu)
Dumnezeu
adevărat şi Botezul Domnului (viața şi predica
Om adevărat 1.1; 2.1 Sfântului Ioan Botezătorul; Botezul 1 S7 21.10-25.10
Domnului)
Iisus Hristos, Învățătorul lumii (alegerea
1.1; 1.3;
Apostolilor; învățarea directă, prin pilde şi
2.1; 2.2; 1 S8 28.10-01.11
prin minuni; marea poruncă a iubirii; iubirea
3.1
față de toți semenii)
Iisus Hristos, Învățătorul lumii (alegerea
1.1; 1.3;
Apostolilor; învățarea directă, prin pilde şi
2.1; 2.2; 1 S9 04.11-08.11
prin minuni; marea poruncă a iubirii; iubirea
3.1
față de toți semenii)

1.1; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare,


2.1; 2.2; evaluare: Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu 1 S10 11.11-15.11
3.1 adevărat şi Om adevărat*
Pelerinaje şi procesiuni creştine (rolul
pelerinajelor şi al procesiunilor; locuri
1.1; 1.3 1 S11 18.11-22.11
importante de pelerinaj; sfinți români şi
sărbătorile creştine
Viața comunității şi

cinstirea lor)
Tradiții Tradiții de Crăciun (tradiții religioase şi
diverse la 3.2; 3.3 1 S12 25.11-29.11
populare în România şi în străinătate)
marile
sărbători Tradiții de Crăciun (tradiții religioase şi
3.2; 3.3 1 S13 02.12-06.12
populare în România şi în străinătate)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1; 1.3;
evaluare: Tradiții diverse la marile 1 S14 09.12-13.12
3.2; 3.3
sărbători*
Evaluare semestrială* 1 S15 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Mărturii despre ajutorul primit de la


Dumnezeu (ajutorul primit în diferite situații
1.2; 1.3; ale vieții; importanța mărturisirii ajutorului
1 S1 13.01-17.01
3.1 primit; exemple biblice – vindecarea celor
doi orbi/vindecarea slăbănogului de la
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Vitezda)
Recunoştința pentru binele primit
1.2; 2.2; (exprimarea recunoştinței față de părinți,
1 S2 20.01-23.01
3.2 față de colegi şi semeni; exemple biblice –
mulțumirea adusă de leprosul vindecat)
Împlinirea Efortul pentru schimbarea vieții
vieții omului (importanța autocunoaşterii şi nevoia de
prin întâlnirea 2.2 îndrumare duhovnicească; rolul rugăciunii şi 1 S3 27.01-31.01
cu al spovedaniei; exemple biblice – Sfântul
Mântuitorul Apostol Matei/Zaheu)
Mărturisirea credinței în Iisus Hristos
(apostolii, modele de mărturisire a credinței;
exemple biblice: potolirea furtunii pe
2.1 mare/pescuirea minunată/ 1 S4 03.02-07.02
mărturisirea lui Petru şi cea a lui Toma,
înainte şi după Înviere; exprimarea
credinței, în viața de zi cu zi)
1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, consolidare,
2.1; 2.2; evaluare: Împlinirea vieții omului prin 1 S5 10.02-14.02
3.1; 3.2 întâlnirea cu Mântuitorul*
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii
1.1; 1.3; (Pătimirile, jertfa pe Cruce, moartea şi
Dumnezeu Se face cunoscut omului

1 S6 17.02-21.02
2.1 Învierea Domnului; deschiderea raiului
pentru toți oamenii)
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii
1.1; 1.3; (Pătimirile, jertfa pe Cruce, moartea şi
Domnul Iisus 1 S7 24.02-28.02
2.1 Învierea Domnului; deschiderea raiului
Hristos, pentru toți oamenii)
Dumnezeu Iisus Hristos, Mântuitorul lumii
adevărat şi 1.1; 1.3; (Pătimirile, jertfa pe Cruce, moartea şi
Om adevărat 1 S8 02.03-06.03
2.1 Învierea Domnului; deschiderea raiului
pentru toți oamenii)
Înălțarea Domnului Iisus Hristos
(Înălțarea Domnului la cer şi trimiterea
1.1; 1.3;
Duhului Sfânt; misiunea apostolilor şi a 1 S9 09.03-13.03
2.1
urmaşilor acestora; prezența Mântuitorului
Hristos în Sfânta Liturghie)
comunității

sărbătorile

Tradiții
creştine
Viața

diverse la Tradiții de Paști (tradiții religioase şi


şi

3.2; 3.3 1 S10 16.03-20.03


marile populare în România şi în străinătate)
sărbători
Domnul Iisus
Dumnezeu

cunoscut
Se face
Lecţie de recapitulare, consolidare,
omului
Hristos, 1.1; 1.3;
Dumnezeu 2.1; 2.2; evaluare: Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu 1 S11 23.03-27.03
adevărat şi 3.1 adevărat şi Om adevărat*
Om adevărat

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020


Rugăciunea, temei şi putere a vieții
creştine (rolul rugăciunii; rugăciunea în
familie; exemple de rugăciuni pentru sine,
1.2; 3.1;
pentru membrii familiei şi pentru semeni; 1 S13 22.04-24.04
3.2
pilde despre puterea rugăciunii – Pilda
vameşului şi a fariseului/ Iair/femeia
Viața creştinului împreună cu semenii

canaaneancă)
Rugăciunea „Tatăl nostru” (semnificație,
1.2; 3.2 1 S14 27.04-30.04
explicare, contexte de rostire)
Rugăciunea „Tatăl nostru” (semnificație,
1.2; 3.2 1 S15 04.05-08.05
explicare, contexte de rostire)
A trăi
Iertarea, semn al bunătății sufleteşti
împreună cu
semenii. (rolul împăcării şi al iertării în relațiile cu
Învățătura Dumnezeu, cu sine şi cu semenii; cuvintele
2.1 1 S16 11.05-15.05
Mântuitorului Mântuitorului despre iertare; Pilda celor doi
datornici; dragostea, respectul şi iertarea în
familie)
Milostenia, manifestare a iubirii față de
semeni (semnificație, rol, modalități de
1.1; 1.2; împlinire; înmulțirea pâinilor şi a peştilor,
1 S17 18.05-22.05
2.1; 3.2 darul oferit de un copil/ transformarea apei
în vin la nunta din Cana, prin mijlocirea
Maicii Domnului)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
2.1; 3.1; evaluare: A trăi împreună cu semenii. 1 S18 25.05-29.05
3.2 Învățătura Mântuitorului*
Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

Notă
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev.

Director, Responsabil comisie metodică,


Prof Arcuș Ana Prof. Luca Liliana