Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a II-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: Iorga Liviu-Alexandru

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA DUMNEZEU ESTE IUBIRE

Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 09.09-13.09


școlar*
Să ne amintim din clasa I* 1 S2 16.09-20.09

Iubirea, sentimentul cel mai înalt al


1.1; 1.2; omului (ce înseamnă să iubeşti; pe
1.3; cine iubim; exemple de oameni care îşi 1 S3 23.09-27.09
3.2 arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

de semeni etc.)
Iubirea, sentimentul cel mai înalt al
1.1; 1.2; omului (ce înseamnă să iubeşti; pe
1.3; cine iubim; exemple de oameni care îşi 1 S4 30.09-04.10
3.2 arată iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă
de semeni etc.)
Omul este Îl am pe Dumnezeu în minte şi în
suflet, în fiecare zi (cum pot să Îl am
fiul iubitor 1.1; 1.2;
pe Dumnezeu în minte şi în suflet: 1 S5 07.10-11.10
al lui 1.3
rugăciunea, lectura Bibliei, admirarea
Dumnezeu naturii,săvârşirea unei fapte bune etc.)
Rugăciunile de mulţumire şi de laudă
aduse lui Dumnezeu (ce înseamnă să
1.1; 1.2;
mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi; 1 S6 14.10-18.10
1.3
pentru ce Îi mulţumim lui Dumnezeu;
cine Îl laudă pe Dumnezeu etc.)
Darul, dovadă a iubirii noastre faţă
1.1; 1.2; de Dumnezeu (ce este darul; cui, când
1.3; şi cum dăruim; darul de pâine şi vin la 1 S7 21.10-25.10
2.1 Sfânta Liturghie; prinoase şi ofrande
aduse de oameni etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019
Ajutorul oferit celorlalţi, semn al
Dumnezeu şi iubirii faţă de Dumnezeu (ce
răspunsul
Iubirea lui
Omul este
înseamnă să ajuţi pe cineva, faptele
omului
1.1; 1.2;
fiul iubitor
1.3; bune săvârşite din iubire, iar nu din 1 S8 04.11-08.11
al lui 2.1; 2.2 obligaţie; exemple de îndatoriri şi de
Dumnezeu fapte de slujire a semenilor, în diferite
contexte de viaţă etc.)
Dumnezeu

răspunsul
Iubirea lui

Omul este
Lecţie de recapitulare, consolidare,
omului

1,1; 1.2;
fiul iubitor
şi

1.3; 2.1; evaluare: Omul este fiul iubitor al lui 1 S9 11.11-15.11


al lui 2.2; 3.1; 3.2 Dumnezeu*
Dumnezeu

Sfântul
3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S10 18.11-22.11
Nicolae
Tradiţii religioase de Crăciun (mersul
Mari sărbători

1.1;
cu icoana, colindul şi cântecele de stea, 1 S11 25.11-29.11
3.1; 3.2
creştine

confecţionare unei stele etc.)


Crăciunul
şi Anul Tradiţii populare de Crăciun şi de
Nou – 3.1; 3.2 Anul Nou (împodobirea bradului; 1 S12 02.12-06.12

tradiţii oferirea de cadouri; tradiţii locale etc.)


Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1;
evaluare: Crăciunul şi Anul Nou – 1 S13 09.12-13.12
3.1; 3.2
tradiţii*

Evaluare semestrială* 1 S14 16.12-20.12

VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Dumnezeu ne iubeşte pe toţi (fiecare


om este creat de Dumnezeu;
1.1; 2.2 Dumnezeu ne ocroteşte în fiecare zi; 1 S1 13.01-17.01
Dumnezeu primeşte rugăciunea fiecărui
om, în limba în care e rostită etc.)
Dumnezeu ne ajută să Îl cunoaştem
şi să Îl iubim (Dumnezeu ne-a
transmis cuvântul Său în Biblie; L-a
1.1 trimis pe Fiul Său în lume; este prezent 1 S2 20.01-23.01
Dumnezeu Se face cunoscut omului

permanent cu noi; ne-a pus în suflet


dorinţa de a-L cunoaşte şi de a-L iubi
etc.)
Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire
1.1; 1.2; (evenimentele principale din viaţa
Dumnezeu 1.3; Domnului Iisus Hristos; iubirea pentru 1 S3 27.01-31.01
este Tatăl 3.1 semeni – cea mai importantă învăţătură
nostru a Mântuitorului etc.)
iubitor
Minunile arată iubirea lui Dumnezeu
faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S4 03.02-07.02
de minuni făcute de Domnul Iisus
Hristos etc.)
Minunile arată iubirea lui Dumnezeu
faţă de om (ce este o minune; exemple
1.1 1 S5 10.02-14.02
de minuni făcute de Domnul Iisus
Hristos etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii
săvârşesc minuni (Maica Domnului,
îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la
1.2; 3.1 1 S6 17.02-21.02
Dumnezeu; exemple de minuni făcute
de Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii
Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii
săvârşesc minuni (Maica Domnului,
îngerii şi sfinţii, rugători pentru oameni la
1.2; 3.1 1 S7 24.02-28.02
Dumnezeu; exemple de minuni făcute
de Maica Domnului,de îngeri, de Sfinţii
Apostoli, de alţi sfinţi etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.2; evaluare: Dumnezeu este Tatăl nostru 1 S8 02.03-06.03
3.1 iubitor*
Tradiţii religioase de Florii, Paşti şi
Rusalii (sfinţirea ramurilor de salcie;
1.1; sfinţirea Pâinilor pentru Paşti;
1 S9 09.03-13.03
3.1; 3.2 împodobirea bisericii cu frunze de nuc
Mari sărbători

Floriile, sau tei şi sfinţirea holdelor la Rusalii


creştine

etc.)
Paştile şi
Rusaliile – Tradiţii populare de Paşti
1.1;
tradiţii (încondeierea ouălor; tradiţii culinare; 1 S10 16.03-20.03
3.1; 3.2
tradiţii locale etc.)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1;
evaluare: Floriile, Paştile şi Rusaliile – 1 S11 23.03-27.03
3.1; 3.2
tradiţii*
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020


Oferirea de sfaturi şi învăţături (de ce
avem nevoie de sfaturi şi învăţături; de
la cine primim şi cui oferim sfaturi şi
1.2; 2.1 1 S13 22.04-24.04
învăţături; exemple de sfaturi şi
învăţături primite de la Mântuitorul Iisus
Hristos etc.)
Recunoştinţa faţă de cei care ne fac
bine (ce este recunoştinţa; exemple
biblice de persoane care şi-au arătat
Viaţa creştinului împreună cu semenii

1.1; 1.2 1 S14 27.04-30.04


recunoştinţa faţă de binefăcători;
modele din viaţa de zi cu zi de
răsplătire a celor care ne fac bine etc.)
Iertarea celor care ne fac rău (ce este
Oamenii iertarea; de ce avem nevoie de iertare;
1.1; 1.2; modelul de iertare oferit de Mântuitorul
îşi arată 1 S15 04.05-08.05
1.3 Iisus Hristos; exemple biblice şi din
iubirea vieţile sfinţilor de iertare; exemple de
unii faţă de iertare din viaţa de zi cu zi etc.)
alţii Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne
1.1; 1.2; comportăm faţă de cei bolnavi; exemple
1.3; biblice de ajutorare a celor aflaţi în 1 S16 11.05-15.05
2.1; 2.2 suferinţă; forme de ajutorare a celor
bolnavi din jurul nostru etc.)
Ajutorul dat celor singuri (cum ne
comportăm faţă de oamenii singuri;
1.2; 1.3;
exemple biblice de ajutorare a celor 1 S17 18.05-22.05
2.1; 2.2
singuri; forme de ajutorare a celor
singuri etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; evaluare: Oamenii îşi arată iubirea unii 1 S18 25.05-29.05
2.1; 2.2 faţă de alţii*

Evaluare semestrială* 1 S19 02.06-05.06

Evaluare finală* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică,


Prof. Arcuș Ana Prof. Luca Liliana