Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa: a II-a
Prof. înv. primar:
Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Comunicare în limba română
Subiectul: „Buburuza” de Eugen Jianu
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe
Competențe specifice:
3.4.Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei
4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale
Obiective operaţionale:
O1- să citească corect, coerent şi conştient textul;
O2-- să răspundă la întrebările adresate;
O3 -să numească personajele textului;
O4 – să alcătuiască enunţuri cu ajutorul cuvintelor noi întâlnite în text;
O5 – să rezolve în cadrul grupului cerinţele aflate pe fişa de lucru.
Obiective afective
OA1: Cultivarea interesului pentru lectură;
OA2: Dezvoltarea iniţiativei comunicative, a curajului de a interveni în actul comunicării şi a spiritului de cooperare, în
condiţiile desfăşurării activităţii pe grupe.
Elemente de strategie didactică:
Resurse procedurale:
a) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
Metode de comunicare orală:
 conversative- conversaţia
 expozitive- explicaţia
Metode de comunicare scrisă- lectura explicativă
b) Metode de explorare: observarea
c) Metode bazate pe actiune: exercitiul, problematizarea
d) Metode activ- participative: Brainstorming,diamantul,cadranele
Resurse materiale:
a) Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor: fişe de lucru, manualul, caietul elevului
b) Mijloace de evaluare: stimulennte
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Durata: 45 minute.
Locul de desfăşurare: sala de clasă

Material bibliografic:
T. Piţilă, Cl. Mihăilescu, Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a II-a, Editura Aramis, 2004
Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm taina textelor literare – clasa a II-a, Editura Carminis, Piteşti, 2001
Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998
M. Barcan, O. Pătraşcu- Suport de curs”Metode active”
NR. MOMENTELE OB. DO ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
CRT LECŢIEI OP. ZARE Metode şi Mijloace Forme de
procedee organizare

1 min.  Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa Conversatia Cărti,


1. Moment educaţională favorabilă desfăşurării în bune caiete
condiţii a lecţiei.
organizatoric
 Pregatirea materialelor.

2 min. Caietul Chestionare


2. Verificarea temei Verific calitativ tema prin citirea orală de către elevi. Conversatia elevului frontal orală

3. Captarea si 2 min. Voi citi poezia ,, Primăvara” de Vasile Alecsandri Conversatia Observarea
mentinerea atentiei (Anexa 1) Explicatia frontal sistematica a
Adresez întrebări: Fișă
comportamentu
- Ce anotimp este prezentat?
- Care sunt lunile anotimpului primăvara? lui elevului

4. Reactualizarea 2 min. Verific cunostintele dobândite anterior cu ajutorul Explicatia


unei fise de lucru .(Anexa 2) Fisa de
cunostintelor Conversatia
Care este cuvântul care are mai multe silabe? lucru
dobândite anterior
(buburuza)
5. Anunțarea temei si 3 min. Astăzi, în cadrul orei de limba română vom citi Explicatia Caietul
enunțarea textul „Buburuza” după Eugen Jianu . Conversatia elevului frontal
Se scrie titlul lectiei si autorul pe tablă si se anuntă
obiectivelor tabla
principalele obiective ale lectiei.
6.
Prezintǎ câteva date despre autor.
Dirijarea invățării 21 min Brainstormin Fisa Chestionare
gul autorului frontal orala
 “Eugen Jianu a scris multe legende şi poveşti
pentru copii. Se recomandă citirea câtorva
dintre ele: ,,Legenda licuriciului , Legenda
ghiocelului, Vulpea şi racul, Bârlogul
ursoacei.”
a) Citirea ilustraţiei:
Se discută imaginea corespunzătoarea textului.
Conversatia Planse cu
b)Lectura model a textului
Exercitiul desene
c)Lectura silenţioasă a textului: solicit lectura în
O2 gând a textului.
d)Dialogul dirijat, referitor la conţinutul textului.
- Care sunt personajele textului?
O1 - Când şi unde se petrece acţiunea?
- Unde erau bunicul şi nepotul? frontal
- De unde a apărut buburuza?
Lectura
- Ce a înţeles buburuza?
O3 e) Exersarea actului citirii:
-cer elevilor citirea în ritm propriu, în lanţ.
-cer elevilor citirea fragmentului în care sunt
prezentate semnele primăverii.
Lectura Manualul
O4 -citirea fragmentului în care este descrisă buburuza.
f)Decodarea textului.
Sunt identificate cuvintele noi (crâng, a deretica,
larmă) şi expresiile noi.
individual
g) Reîntregirea conţinutului de idei:
se realizează lectura integrală a textului
Utilizez metoda Diamantului în vederea dezvoltării
capacităţii elevilor de a sintetiza principalele
informaţii din text.(Anexa 3)
7. Obținerea 10 min Pregătesc elevii pentru activitatea de grup;
performanței O5 Reamintesc regulile metodei „Cadranele,, Explicatia Fisa de frontal Verificarea
Rezolvă sarcinile propuse din fişa de lucru; lucru
activitatii de
(Anexa 4)
grup
8. Evaluarea elevilor 3 min. Propun elevilor ca metodă de evaluare: Metoda Exerciţiul Fişe de Individual Calificative
3-2-1.(Anexa 5) lucru
Elevii completează fişa cu 3 cuvinte noi învăţate din
text, 2 personaje şi adresează o întrebare în legătură
cu textul.
9. Aprecieri. 1 min. Apreciez la modul general comportamentul, conduita Conversatia stimulente frontal
Concluzii finale elevilor din timpul orei.
Elevii care participă activ la ora vor fi recompensati
cu stimulente .
Elevii vor citi textul acasă şi vor răspunde la
intrebările 5 şi 6 din manual, de la pagina 82.
Anexa 2

1. Scrie denumirea fiinţelor din imagini:

....................... .................... ........................ ............................


....................... .................... ......................... ............................

a) desparte cuvintele în silabe


b) notează cu v sub vocale şi cu c sub consoane

Anexa 2

1. Scrie denumirea fiinţelor din imagini:

....................... .................... ........................ ............................


....................... .................... ......................... ............................

a) desparte cuvintele în silabe


b) notează cu v sub vocale şi cu c sub consoane
Anexa 1

Primăvara
de Vasile Alecsandri

A trecut iarna geroasă,


Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară


Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se îngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară


Pe copacul înflorit,
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
Anexa 4
DIAMANTUL
1

2
3

Pentru a completa rubricile diamantului utilizez întrebări orientative de tipul:


1Cine este personajul principal al textului studiat ? 2Care sunt însuşirile acestui personaj ?
3 Ce s-a întâmplat cu acest personaj ? Ce face el/ea? 4 Ce acţiuni săvârşeşte personajul ? 5 Ce este ?
Anexa 5 CADRANELE
1. Uniţi cuvintele: 2. Completaţi spaţiile libere folosind cuvintele date:
Cu acelaşi sens: Cu sens opus:
Primăvara, în………………… , se aude ciripitul
păsărelelor .
Mama ………………………………… prin camere .
voioasǎ insectǎ cald important
Pe terenul de fotbal este………………… .
a zis veselǎ neimportant prima
( crâng, a ticăi , deretică, larmă)
gâzǎ a spus ultima început
a strigat frig

4. Desparte in silabe cuvintele din propozitia:Albinele deretică


3.Alcătuiţi un enunţ folosind cuvântul buburuza. stupul.
............................................................................................................ ............................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................................................
............................................................................................................ ............................................................................................................