Sunteți pe pagina 1din 2

ESEU MOTIVAȚIONAL

Subsemnatua, CĂPRĂRIN CRISTINA ILINA, născută în data de 22.02.1998,


identificată prin CI seria DZ nr 254900, CNP 2980222162029 fiica lui CRISTIAN
GABRIEL și a lui SILVIA, absolventă cu diplomă de licență a Universității din
Craiova, Facultatea de Științe, Departamentul de Chimie, Specializarea Biochimie
Tehnologică, m-am informat asupra ofertei de școlarizare a Departamentului Biologie-
Chimie, domeniul Chimie – Chimie Criminalistică, al Universității de Vest din
Timișoara din următoarele surse: INTERNET și, cunosc faptul că pot urma cursuri de
master la specializarea: Chimie Criminalistică.
Motivez dorința mea de a urma cursurile programului de Master - Chimie
Criminalistică din cadrul Departamentului Biologie-Chimie din cadrul Facultății de
Chimie, Biologie, Geografie a Universității de Vest din Timișoara prin următoarele:
Încă din copilarie mi-am dorit să urmez o carieră ca cercetător medico-legal, să
pot lucra în cadrul sectorului juridic, alături de departamentele de poliție sau agenții de
aplicare a legii, în scopul de a testa și procesa evidențele adunate în anchetele penale. Am
făcut primul pas spre transformarea acestui vis în realitate când am decis să urmez cursurile
Facultății de Științe, Departamentul de Chimie, Specializarea Biochimie Tehnologică. Am
continuat acest vis, aplicând la Masterul de Chimie Criminalistică din Cadrul
Departamentului Biologie Chimie, din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a
Universității de Vest din Timișoara.
Consider că sunt pregătită să urmez aceste cursuri deoarece pe parcursul studiilor
de licență mi-a plăcut disciplina Chimie anorganica, oferindu-mi bazele pe care în
prezent vreau să le dezvolt în cadrul programului de masterat. Consider, că în cadrul
acestui master voi reuși să îmi dezvolt și mai mult competențele și experiența necesară pentru
a putea profesa in acest domeniu.
Doresc să urmez o carieră în domeniul Chimie Criminalistică deoarece, motivarea și
pasiunea sunt cele două caracteristici care m-au ajutat să excelez la toate cursurile din cadrul
Universitatii din Craiova și, consider că îmi vor permite să perseverez si in cadrul studiilor
masterale. O lecție pe care am învațat-o în anii de studenție a fost că, niciodata nu trebuie să
renunți si, că, pasiunea pentru ceea ce îți place este mai importantă decât obstacolele care pot
apărea pe parcurs.
Am ales să urmez un program de master în cadrul acestei facultăți, considerând că
informațiile acumulate au o mare utilitate în practica din acest domeniu, fiind punctul de
plecare într-o carieră de succes.
În ceea ce privește colaborarea cu profesorii, îmi doresc să fie mai mult decât plăcută,
aceștia să se implice în relația cu studenții, și, să ne ofere sfaturi și informații necesare pentru
dezvoltarea noastră profesională.
Intenționez să mă implic în activitățile Departamentului Biologie-Chimie,
Domeniul Chimie – Chimie Criminalistică prin participarea mea la practica de
specialitate care se desfășoară în laboratoare și instituții de profil cu care facultatea are
Convenții de colaborare în vederea obținerii de competențe specific domeniului
criminalistic și la desfășurarea tuturor cursurilor, la activități de cercetare, participare de
proiecte etc.
Specializarea Chimie Criminalistică, este o specializare bazată pe chimie şi aplicaţiile
acesteia în criminalistică, constituind o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în timpul
studiilor de licenţă.
Ținând cont de faptul că cercetarea în acest domeniu este deosebit de dinamică,
respectiv de faptul că testarea probelor judiciare este impusă prin norme bine specificate şi
este facută în laboratoare acreditate, absolvirea prezentei secţii de master deschide studenţilor
oportunitatea de a ocupa un loc de muncă într-un domeniu cu un real necesar de forţă de
muncă cu un nivel de pregătire corespunzător.

Data: ............................. Semnătura candidatului: .......................