Sunteți pe pagina 1din 108

1

2
CAIET DE PRACTICA
Anul II

3
4
DOMENIUL: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
NIVEL: 3 avansat CALIFICARE: COSMETICIAN

2009-2010
AUTORI

5
6
CAMARAŞAN DOINA - maistru instrucor, Grup Şcolar de Arte şi
Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei
Meşteşugăreşti- Bucureşti

7
8
OTULESCU VALENTINA - profesor, Grup Şcolar de Arte şi
Meserii "Spiru Haret" al Cooperaţiei
Meşteşugăreşti- Bucureşti

9
CUPRINS

CAPITOLUL PAGINA
Informaţii şi recomandări generale pentru stagiul de 3
pregătire practică
Competenţe pentru stagiul de pregătire practică 12

Obiective 13

Instrumente de lucru ale elevului necesare în stagiul de 15


pregătire practică
Evaluarea stagiului de pregătire practică 72

Bibliografie 75

10
informaţii şi recomandări generale pentru stagiul de
pregătire practică

bine ai venit în stagiul de pregătire practică !

Stagiul tău de pregătire practică se va desfăşura într-un salon de estetică, care oferă
clienţilor servicii de cosmetică facială. Pe lângă acestea, pot fi oferite servicii de estetică şi îngrijire a
părului, manichiură, pedichiură, de machiaj şi de cosmetică corporală.

Conform reglementărilor legale, salonul trebuie să aibă incinte separate pentru:


- accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;
- desfăşurarea procedurilor;
- păstrarea echipamentelor, instrumentarului şi a articolelor curate, dezinfectate şi sterile;
- depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie;
- grupurile social- sanitare pentru public şi pentru personal.
Pentru curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea instrumentarului şi a materialelor refolosibile
trebuie să existe fie un spaţiu separat, fie unul amenjat în interiorul incintei pentru desfăşurarea
procedurilor.
Pereţii, podelele şi tavanele sunt confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi
uşor curăţate şi spălate. Aceste finisaje trebuie să fie de culoare deschisă.
Iluminarea se realizează atât cu lumină naturală, cât şi cu lumină artificială.
Ventilaţia în salonul de estetică trebuie să fie foarte bună pentru a elimina praful, fumul şi
vaporii.

11
Activitatea ta practică se va desfăşura în salonul de cosmetică.
Pentru activitatea practică pe care o vei desfăşura în salonul de estetică nu vei fi remunerat.
Pe durata derulării stagiului de pregătire practică, ai câteva obligaţii pe care trebuie să le
respecţi:
- programul de lucru stabilit,
- realizarea activităţilor solicitate de tutore după o prealabilă instruire, în condiţiile respectării
cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora,
- respectarea regulamentului de ordine interioară al salonului de estetică,
- respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă,

- nefolosirea informaţiilor la care ai acces în timpul stagiului despre salonul de estetică sau
clienţii săi, pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea
stagiului, decât cu acordul partenerului de practică.

NU UITA!
Semnarea convenţiei cadru pentru stagiul de pregătire
practică te face responsabil pentru respectarea acestor obligaţii!

În cazul nerespectării obligaţiilor referitoare la program şi la realizarea activităţilor se vor


aplica sancţiuni conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
În cazul nerespectării regulamentului de ordine interioară al salonului de estetică,
conducătorul acestuia îşi rezervă dreptul de a anula convenţia referitoare la pregătirea practică, după
ce în prealabil a înştiinţat directorul şcolii.

12
În cadrul pregătirii tale, conform convenţiei- cadru semnate, agentul economic
trebuie:
- să îţi permită realizarea activităţii în condiţii normale, fără a depăşi ora 20.00;
- să desemneze un supraveghetor sau un îndrumător care să fie familiarizat cu sarcinile pe care va
trebui să le îndeplineşti pe perioada practicii, iar profesorul responsabil cu practica să îţi stabilească
un program de întâlniri cu supraveghetorul, pentru a discuta evoluţia ta;
- să se asigure că toţi sunteţi supravegheaţi pe întreaga durată a practicii;
- să te ajute să urmăreşti programa de practică, punându-ţi la dispoziţie mijloacele necesare;

- să te instruiască cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor,

specifice activităţilor pe care le vei desfăşura;

- să se asigure că ceilalţi angajaţi înţeleg scopul practicii şi modul în care ei pot contribui la aceasta;

- să informeze atât profesorul responsabil de practică, cât şi pe tine referitor la orice fel de cerinţe

speciale pe perioada practicii (de exemplu, orele de sosire şi de plecare, articole de îmbrăcăminte

speciale etc.);

- să participe la evaluare.

Tutorele tău este doamna/ domnul:......................................................................................

Tutorele tău are rolul de a:

- realiza un instructaj referitor la normele de sănătate şi securitate în muncă;

- solicita completarea Fişei individuale de instructaj privind protecţia muncii;

- te îndrumă pe parcursul stagiului de pregătire practică;

- participa la evaluarea ta, alături de maistrul instructor.

Stagiul de pregătire practică se va derula pe parcursul a 8 săptămâni, având un total de 240


ore.
Pentru formarea competenţelor din cadrul stagiului de practică , vei fi repartizat într-un salon
de estetică împreună cu 2- 4 colegi de clasă.

13
Maistrul instructor care se ocupă de pregătirea ta practică îţi va da repartiţia, te va însoţi la
salonul de estetică şi te va prezenta tutorelui. Acesta este un bun profesionist care te va îndruma pe
parcursul celor opt săptămâni ale stagiului de instruire practică.
Activitatea ta în salon va fi de şase ore pe zi, dimineaţa sau după-amiaza. Programul va fi
stabilit de comun acord de către maistrul instructor şi tutore.

recomandari privind respectarea normelor de s AnAtate


şi securitate a muncii

În prima zi a stagiului de pregătire practică, vei participa la un instructaj referitor la normele de


sănătate şi securitate a muncii pe care îl va realiza tutorele tău. Apoi, vei semna fişa de instructaj.

RESPECTĂ NORMELE DE IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE A MUNCII PENTRU BINELE


TĂU, AL COLEGILOR ŞI AL CLIENŢILOR!

Reguli de igienă personală


> Echipamentul de protecţie este obligatoriu. El trebuie să fie curat, frumos şi să asigure
protecţia ta.
> Mâinile trebuie spălate:
- înainte şi după efectuarea unei proceduri,
- când există contaminarea accidentală cu sânge, fluide corporale sau secreţii,
- după îndepărtarea mănuşilor de protecţie,
- după folosirea toaletei,
- înainte şi după masă,

14
- după efectuarea unor operaţiuni care duc la contaminarea mâinilor. Igiena
mâinilor se va realiza astfel:
- pentru spălare se foloseşte apă curentă potabilă şi săpun antibacterian,
- după spălare, uscarea se face cu prosoape de unică folosinţă sau prin folosirea unui
aparat de uscare a mâinilor,
- dezinfecţia se face cu un produs biocid destinat dezinfecţiei mâinilor.

15
ATENŢIE!
Este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosinţă!

Respectarea regulilor de igienă în salonul de estetică previne îmbolnăvirea


clienţilor şi a lucrătorilor. De aceea ele sunt reglementate legal.
> Canapeaua pentru tratamente cosmetice va fi acoperită cu o husă de unică folosinţă, care se
va schimba după fiecare client, sau din material impermeabil, care se curăţă şi se
dezinfectează cu un produs detergent- dezinfectant după fiecare şedinţă.
> Părţile din echipamente care se pot contamina trebuie curăţate şi/sau dezinfectate zilnic,
după necesitate, şi acoperite cu hârtie, care se va schimba periodic.
> Instrumentele tăioase şi înţepătoare care pot leza pielea, după folosirea la un singur client, se
sterilizează fizic sau chimic.
> Instrumentele care vin în contact cu mucoasele sau cu pielea lezată şi casoletele se curăţă şi
se dezinfectează prin dezinfecţie de nivel înalt sau se sterilizează.
> Instrumentele care vin în contact cu pielea intactă, fără să aibă contact cu mucoasele, după
folosirea la un client, se curăţă şi se dezinfectează prin dezinfecţie de nivel scăzut sau cu un
produs detergent- dezinfectant.
> Toate articolele de unică folosinţă, se aruncă, după folosirea la un singur client.
> Toate produsele cosmetice trebuie păstrate în containere închise şi curate, etichetate
corespunzător şi utilizate conform prevederilor legale în vigoare.
> Utilizarea unui preparat cosmetic pentru un client se face prin extragerea unei porţiuni din
containerul preparatului respectiv pentru evitarea contaminării produsului, iar repartiţia
acestuia se face folosind una dintre următoarele metode:
a) Folosirea unei spatule curate pentru scoaterea unei porţiuni de substanţă din container
b) Folosirea unui tub din metal sau plastic care poate fi răsturnat
c) Folosirea porţiunilor individualizate pentru o singură utilizare pentru a preveni
contaminarea materialelor în vrac.
> Produsele cosmetice se utilizează respectând termenul de valabilitate precizat pe ambalaj.
> Înainte de începerea tratamentului, se efectuează evaluarea pielii.
> Persoanele care suferă de boli ale pielii nu pot beneficia de servicii de estetică.
> Când se constată prezenţa bolilor pielii după începerea lucrărilor, instrumentele şi lenjeria
folosite se sterilizează.

16
> Tratamentul cosmetic al feţei se efectuează respectându-se următoarele:
a) etapele tratamentului: curăţarea pielii, exfolierea, aplicarea măştilor cosmetice, folosirea lămpii
roşii dermale, aplicarea curentului galvanic şi electric de înaltă frecvenţă, tratamentul cu abur,
masajul facial, extracţia punctelor negre şi tratamentul cu compuşi alfa-hidroxi;
b) aplicatoarele, periile, electrozii şi instrumentele refolosibile trebuie curăţate şi dezinfectate cu un
produs biocid dup utilizarea acestora la un client;
c) pentru fiecare client trebuie folosit un burete sau aplicator de unică folosinţă;
d) aparatul cu abur pentru tratament facial trebuie întreţinut în permanentă stare de curăţenie;
e) ventuzele de sticlă trebuie curăţate şi dezinfectate cu produse biocide prin metoda dezinfecţiei de
nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur client;
f) materialele utilizate pentru protecţia ochilor pot fi de unică folosinţă sau reutilizabile. În cazul
refolosirii acestora, ele trebuie dezinfectate şi curăţate cu un produs biocid prin metoda
dezinfecţiei de nivel scăzut, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur
client;
> Extracţiile se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
a. lumenul extractorului de comedoane trebuie curăţat şi dezinfectat cu un produs biocid prin metoda
dezinfecţiei de nivel înalt, conform prevederilor legale în vigoare, după folosirea la un singur
client;
b. între extracţiile efectuate aceluiaşi client, partea de contact cu pielea a aparatului de extracţie a
comedoanelor trebuie ştearsă cu alcool pentru a se preveni contaminarea altor zone ale feţei;
c. în timpul extracţiilor, esteticianul trebuie să poarte mănuşi sterile, de unică folosinţă;

> Tratamentul cu compuşi alfa- hidroxi se efectuaeză cu respectarea următoarelor condiţii:


a. acidul glicolic trebuie folosit în conformitate cu instrucţiunile producătorului;
b. în timpul tratamentului, se folosesc mănuşi sterile, de unică folosinţă;
c. în timpul tratamentului, se acoperă ochii clientului pentru prevenirea accidentelor;
d. esteticianul furnizează clientului instrucţiuni verbale sau scrise referitoare la îngrijirea pielii
după tratamentul cu acid glicolic.

ATENTIE!
>

Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri


sângerarea!

17
În caz de sângerare:
- pielea trebuie ştearsă imediat cu un produs antiseptic autorizat pentru piele.
- clientul primeşte de la estetician instrucţiuni verbale sau scrise referitoare la
îngrijirea pielii după tratament.

Reguli de sănătate şi securitate a muncii


> Toate echipamentele şi instrumentele folosite trebuie menţinute în bună stare de funcţionare.
> Modul de utilizare a echipamentelor şi instrumentelor trebuie să respecte instrucţiunile
producătorului.
> Înainte de începerea lucrului, funcţionarea aparatelor şi instrumentelor trebuie verificată. Pentru
remedierea defecţiunilor trebuie sesizate persoanele ablitate.
> Instalaţiile electrice şi aparatele electrice cu care se lucrează vor fi controlate periodic de către
tehnicieni autorizaţi.
> Aparatele electrice nu trebuie să aibă improvizaţii.
> Prelungitoarele pentru aparate trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi fără improvizaţii.
> Aparatele electrice nu se manipulează cu mâna udă şi se vor ţine numai de mâner.
> Instrumentele tăioase trebuie să fie confecţionate din material inoxidabil.
> Lucrătorii şi practicanţii trebuie să aibă echipament de protecţie.
> În cazul îmbolnăvirii, lucrătorul/ practicantul trebuie să se prezinte imediat la doctor.

ATENŢIE!
>

În salonul de estetică, FUMATUL ESTE INTEZIS!

18
19
20
stagiu de pregătire practică
competente pentru stagiul de pregătire practică
Pe parcursul stagiului de pregătire practică, vei dobândi următoarele competenţe propuse
de standardul de pregătire profesională al calificării Cosmetician:

UNITATEA DE COMPETENTĂ COMPETENŢE

PROCESUL DE CURĂŢARE Realizează curăţarea superficială a pielii


Realizează curăţarea profundă a pielii
PROCESUL DE HRĂNIRE Foloseşte aparatele cosmetice pentru hrănirea pielii
Foloseşte mijloace mecanice pentru hrănirea pielii
Realizează hrănirea pielii folosind mijloace chimice
PROCESUL DE HIDRATARE Foloseşte mijloace mecanice pentru hidratare
Realizează hidratarea prin mijloace fizice
Realizează hidratarea prin mijloace chimice
PROCESUL DE TONIFIERE Realizează masajul facial pentru tonifiere
Foloseşte mijloace fizice pentru tonifiere
Foloseşte mijloace chimice pentru tonifiere
TRATAMENTUL COSMETIC Concepe schema de tratament
Realizează etapele de tratament

21
22
23
OBIECTIVE

Obiectivele urmărite pentru dezvoltarea competenţelor sunt următoarele:


UNITATEA DE COMPETENTE OBIECTIVE

COMPETENTE

PROCESUL DE Realizează curăţarea superficială Să realizeze demachierea

CURĂŢARE a pielii Să realizeze curăţarea tenului prin


9

gomaj
Să realizeze vaporizarea caldă

Realizează curăţarea profundă a Să extragă comedoanele

pielii
PROCESUL DE Foloseşte aparatele cosmetice Să selecteze aparatele necesare
HRĂNIRE pentru hrănirea pielii hrănirii pielii
Să folosească aparatele cosmetice
cu scopul hrănirii pielii
Foloseşte mijloace mecanice Să realizeze masajul facial cu
pentru hrănirea pielii produse pentru hrănirea pielii
Să completeze masajul facial în
vederea hrănirii pielii
Realizează hrănirea pielii folosind Să selecteze produsele cosmetice

mijloace chimice Să aplice cremele

Să aplice măştile cosmetice cu rol în


hrănirea pielii

24
25
PROCESUL DE Foloseşte mijloace Să realizeze masajul facial cu produse
Aptitudini practice, prin învăţare la locul de muncă, pentru tranziţia la viaţa activă
ProiectHIDRATARE mecanice
cofinanţat din Fondul Social European prinpentru hidratare
Programul pentru hidratarea
Operaţional Sectorial pielii
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013FONDUL SOC]Al. EUROPEAN
Să combine masajul facial cu mujloace
fizice în vederea hidratării pielii
Realizează hidratarea prin Să selecteze aparatele şi produsele
mijloace fizice necesare pentru hidratarea pielii
Să folosească aparatele în vederea
hidratării pielii
Realizează hidratarea prin Să selecteze produsele necesare pentru
mijloace chimice hidratarea pielii
Să aplice produsele pentru hidratarea pielii

PROCESUL DE Realizează masajul facial Să efectueze masajul facial în vederea


TONIFIERE pentru tonifiere tonifierii pielii
Foloseşte mijloace fizice Să selecteze aparatele şi produsele
pentru tonifiere necesare pentru tonifierea pielii
Să realizeze procedurile de tonifiere a pielii

Foloseşte mijloace chimice Să aplice produsele pentru tonifierea pielii

pentru tonifiere
TRATAMENTUL Concepe schema de Să precizeze procedurile ce vor fi realizate
COSMETIC tratament în cadrul tratamentului cosmetic
Să stabilească aparatele şi produsele
necesare realizării procedurilor
Să aprecieze intervalul de timp dintre
şedinţele de tratament
Să recomande îngrijiri pentru acasă

Realizează etapele de Să realizeze pregătirile pentru efectuarea


tratament tratamentului
Să efectueze procedurile propuse pentru
etapa de tratament

instrumente de lucru ale elevului necesare în stagiul de


pregătire practică
26
În această secţiune a caietului de practică, vei găsi materiale de lucru personale care te
vor ajuta în procesul de învăţare.
În tabelul de mai jos, este pusă în evidenţă corelaţia dintre obiectivele stagului de practică
şi activităţile de învăţare propuse:
COMPETENŢA OBIECTIVUL INSTRUMENTE DE LUCRU

PROCESUL DE CURĂŢARE

Să realizeze demachierea Fişa de documentare 1 Fişa de


lucru nr. 2, 5 Fişa tehnologică
nr. 5 Fişa de observaţie nr. 3
Studiul de caz nr. 2 Proiect

REALIZEAZĂ CURĂŢAREA Să realizeze curăţarea Fişa de documentare 1 Fişa


SUPERFICIALĂ A PIELII tenului prin gomaj tehnologică nr. 1, 5 Fişa de
observaţie nr. 3 Fişa de lucru nr.
5 Studiul de caz nr. 2 Proiect

Să realizeze vaporizarea Fişa de documentare 1 Fişa


caldă tehnologică nr. 5 Fişa de
observaţie nr. 3 Fişa de lucru nr.
5 Studiul de caz nr. 2 Proiect

REALIZEAZĂ CURĂŢAREA Să extragă comedoanele Fişa de documentare 1 Fişa


PROFUNDĂ A PIELII tehnologică nr. 2, 5 Fişa de
observaţie nr. 3 Fişa de lucru nr.
5 Studiul de caz nr. 2 Proiect

27
28
PROCESUL DE HRĂNIRE
FOLOSEŞTE APARATELE Să selecteze aparatele Fişa de documentare nr. 2 Fişa
COSMETICE PENTRU necesare hrănirii pielii de observaţie nr. 1 Fişa
HRĂNIREA PIELII tehnologică nr. 5
Să folosească aparatele Fişa de documentare nr. 2 Fişa
cosmetice cu scopul hrănirii de observaţie nr. 1 Fişa
pielii tehnologică nr. 5
FOLOSEŞTE MIJLOACE Să realizeze masajul facial cu Fişa de documentare nr. 2 Fişa
MECANICE PENTRU produse pentru hrănirea pielii de lucru nr. 3
HRĂNIREA PIELII
hidratarea Fişa de
pielii masajul facial Fişa
Să completeze tehnologică
documentarenr. 5 nr.
Fişa de
2 Fişa
în vederea hrănirii pielii observaţie nr.
de lucru nr. 3 3 Proiect

REALIZEAZĂ HRĂNIREA SăPROCESUL DE TONIFIERE


selecteze produsele Fişa de documentare nr. 2
PIELII FOLOSIND MIJLOACE cosmetice Studiul de caz nr.1
REALIZEAZĂ
CHIMICE MASAJUL Să efectueze
Să aplice masajul facial în
cremele Fişa de
Fişa de documentare
documentare nr.
nr. 24 Fişa
FACIAL PENTRU TONIFIERE vederea tonifierii pielii de observaţie nr.
Studiul de caz nr.1 2 Studiul de
Să aplice măştile cosmetice caz nr. 2
Fişa de documentare nr. 2
FOLOSEŞTE MIJLOACE Să selecteze
cu rol aparatele
în hrănirea pielii şi Fişa dede
Studiul documentare nr. 4 Fişa
caz nr.1 Fişa
FIZICE PENTRU TONIFIERE produsele necesare pentru tehnologică nr.
tehnologică nr. 54 Studiul de caz
tonifierea
PROCESUL pielii
DE HIDRATARE nr. 2
Să realizeze procedurile de Fişa de documentare nr. 4 Fişa
FOLOSEŞTE MIJLOACE tonifiere a pielii
Să realizeze masajul facial cu tehnologică
Fişa nr. 4 Studiul
de documentare nr. de caz
3 Fişa
MECANICE PENTRU produse pentru hidratarea nr. 2
tehnologică nr. 3 Fişa de
FOLOSEŞTE
HIDRATARE MIJLOACE Să
pielii aplice produsele pentru Fişa de documentare
observaţie nr. 3 Proiectnr. 4 Fişa
CHIMICE PENTRU tonifierea pielii de observaţie nr. 2 Fişa
TONIFIERE Să combine masajul facial cu tehnologică
Fişa nr. 4 Studiul
de documentare nr. de caz
3 Fişa
mijloace fizice în vederea nr. 2
tehnologică nr. 3 Fişa de
TRATAMENTUL
hidratării pielii COSMETIC observaţie nr. 3 Proiect

CONCEPE SCHEMA
REALIZEAZĂ DE
HIDRATAREA Să
Să precizeze procedurile
selecteze aparatele şi ce Fişa de
Fişa tehnologică nr. 5 nr.
documentare Fişa de
3 Fişa
TRATAMENT
PRIN MIJLOACE FIZICE vor fi realizate în cadrul
produsele necesare pentru observaţie nr. 3 Fişa de lucru
de lucru nr. 4 Fişa tehnologică
tratamentului cosmetic
hidratarea pielii nr. 55 Fişa
nr. Proiect
de observaţie nr. 3
Proiect
Să stabilească aparatele şi Fişa tehnologică nr. 5 Fişa de
produsele necesare
Să folosească realizării
aparatele în observaţie
Fişa nr. 3 Fişa de
de documentare nr.lucru
3 Fişa
procedurilor
vederea hidratării pielii nr. 5 Studiul de caz nr. 2
de lucru nr. 4 Fişa tehnologică
Proiect
nr. 5 Fişa de observaţie nr. 3
Proiect
Să aprecieze intervalul de Fişa tehnologică nr. 5 Fişa de
REALIZEAZĂ HIDRATAREA timp dintre şedinţele
Să selecteze de
produsele observaţie
Fişa nr. 3 Fişa de
de documentare nr.lucru
3 Fişa
PRIN MIJLOACE CHIMICE tratament
necesare pentru hidratarea nr. 5 Proiect
tehnologică nr. 5 Fişa de
pielii observaţie nr. 3 Proiect
Să recomande îngrijiri pentru Fişa tehnologică nr. 5 Fişa de
acasă
Să aplice produsele pentru observaţie
Fişa nr. 3 Fişa de
de documentare nr.lucru
3
nr. 5
REALIZEAZĂ ETAPELE DE Să realizeze pregătirile Fişa tehnologică nr. 5 Fişa de
TRATAMENT pentru efectuarea observaţie nr. 3 Fişa de lucru
tratamentului nr. 5 Studiul de caz nr. 2
Proiect

Să efectueze procedurile Fişa tehnologică nr. 5 Fişa de


propuse pentru etapa de observaţie nr. 3 Fişa de lucru
tratament nr. 5 Studiul de caz nr. 2
Proiect

29
IMPORTANT!
Citeşte cu atenţie toate cerinţele înaintea rezolvării sarcinilor din
instrumentele de lucru.

În cazul unor nelămuriri, adresează-te maistrului instructor sau tutorelui de practică.


Rezolvă toate sarcinile din instrumentele de lucru.

O parte dintre instrumentele de lucru îţi solicită să fotografiezi lucrările realizate. Discută
acest aspect cu tutorele de practică.
ATENŢIE!
Cere acceptul clientei pentru a o fotografia!
Pentru a răspunde cerinţelor din următoarele instrumente de lucru, consultă fişele de documentare şi
observă cu atenţie modul de lucru al tutorelui tău, dar şi al altor profesionişti din salonul de estetică.
De asemenea, analizează aspectele propriilor tale lucrări.

INVAŢA DIN EXPERIENŢA PROFESIONIŞTILOR! DOBÂNDEŞTE PROPRIA TA EXPERIENŢA!

Jurnalul de practică este primul instrument de lucru pe care îl vei întâlni. Trebuie să
completezi câte un jurnal de practică la sfârşitul fiecărei săptămâni a stagiului de pregătire practică.
Când acesta se va încheie, vei avea în caietul de practică opt astfel de instrumente de lucru
completate.

30
Ajutor pentru completarea jurnalului:
> „Perioada"- săptămâna stagiului de practică pentru care completezi jurnalul;
> „Teme"- acestea îţi vor fi comunicate de maistrul instructor sau de tutore;
> „Sarcini de lucru"- vor fi stabilite împreună cu maistrul instructor şi/sau tutorele;
> „Activităţi observate"- consemnează toate activităţile realizate de tutore sau alţi lucrători la
care ai asistat;
> „Activităţi desfăşurate"- consemnează toate activităţile pe care le-ai realizat în salonul de
estetică;
> „Ce lucruri noi ai învăţat să faci în ceea ce priveşte decolorarea părului?"- enumeră acele
operaţii sau lucrări de vopsire pe care le-ai realizat pentru prima dată.
> „Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează."- precizează:
- lucrările de coafură realizate de tine sau cele la care ai asistat şi care ţi-au plăcut,
- aspecte ale relaţiei tale cu lucrătorii care îţi fac plăcere,
- elemente ale relaţiei din cadrul colectivului salonului pe care le apeciezi,
- aspecte ale relaţiei tale sau ale relaţiei lucrătorilor salonului cu clienţii care ţi- au
plăcut.
Nu uita să prezinţi motivele pentru care le consideri plăcute/ utile.
> „Ce aspecte ale activităţii în salonul de estetică nu ţi-au plăcut? Motivează." - prezintă
aspecte ale activităţii sau ale relaţiilor profesionale din cadrul salonului care nu ţi-au plăcut.
Nu uita să prezinţi motivele pentru care nu le-ai apreciat pozitiv.

31
32
jurnalul de practică al elevului

Elev:
Clasa:
Perioada:
Locul de desfăşurare a activităţii (Agent economic şi departament):

Tutore:
Modul/ module: Teme:

Sarcini de lucru:

Completează următoarele informaţii în jurnalul de practică:

1. Care sunt activităţile relevante pentru modulul de practică pe care le-ai observat sau le-ai
desfăşurat?

ACTIVITĂŢI OBSERVATE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


9

33
2. Ce lucruri noi ai învăţat să faci în ceea ce priveşte procesle tratamentului cosmetic/ tratamentul
cosmetic?

3. Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

4. Ce aspecte ale activităţii la agentul economic nu ţi-au plăcut? Motivează.

34
35
fişă de documentare
nr. 1- procesul de curăţare

Procesul de curăţare este unul dintre procesele de bază din cadrul tratamentului cosmetic.
Procedeele procesului de curăţare sunt:
> Curăţarea superficială
> Vaporizarea caldă
> Gomajul
> Extragerea comedoanelor
> Dezincrustarea

36
Extragerea comedoanelor
Este o curăţare profundă, prin care se evacuează conţinutul porilor, şi anume
surplusul de sebuum, care poate fi sub formă
lichidă, semi-solidă sau de consistenţa unui chist.

Dezincrustarea electrică
Este o curăţare profundă care se realizează cu ajutorul
galvanodermului, care este un aparat electric, cu acţiune activă
(curentul electric acţionează în profunzime). Proprietatea acestui
curent este de a disocia soluţia prin care trece în ioni cu putere
mare de pătrundere în profunzime. Soluţia folosită este de
carbonat de calciu, concentratie 10 %.

37
fişă de lucru nr. 1- salonul de estetică

Completează această fişă de lucru în prima săptămână a stagiului de pregătire practică,


după vizita efectuată împreună cu tutorele tău în salonul de estetică. 1. Prezintă activitatea
salonului în care îţi desfăşori stagiul de pregătire practică precizând lucrările de estetică pe care acesta
le oferă clienţilor:
> lucrări de cosmetică

> alte lucrări de estetică:

2. Descrie locaţia în care se desfăşoară activitatea agentului economic făcând referire la:

38
Suprafaţa salonului

Finisaje

Iluminare

Aerisire

Instalaţii de apă, canalizare

Grupuri sanitare

39
40
3. Dotările salonului de estetică sunt importante pentru calitatea lucrărilor prestate.
a. enumeră compartimentele salonului:

b. precizează numărul posturilor de lucru prezente în fiecare compartiment:


c. prezintă dotările din compartimentul destinat lucrărilor de cosmetică:

4. Precizează regulile specifice agentului economic pe care trebuie să le respecţi.

5. Notează propunerile tale referitoare la amenajarea şi dotarea acestui salon de


estetică.

41
fişă de lucru nr. 2- demachierea

REALIZEAZĂ DEMACHIEREA PE UN TEN USCAT.


Parcurge următorii paşi:

> Examinează tipul de ten al clientei şi diagnostichează-l. Completează fişa cosmetică


anexată acestei fişe de lucru.

> Alege produsul şi materialele pentru demachiere. Notează :

> Efectuează demachierea pe direcţiile date. Notează:


Direcţiile de realizare a demachierii:

> Completează demachierea. Notează:

42
fişă cosmetică

Criteriile de
alegere a
produsului
pentru
completare
a
demachierii

Produsul selectat

Materialele
selectate

Direcţiile
de
completare
a
demachierii

43
Nume şi prenume

Vârsta Adresa

Mediul de lucru Starea de

sănătate

Starea psihică Regimul de

viaţă

Reacţii alergice la:

- medicamente

- alimente

- produse cosmetice

Receptivitate la modă

Felul îngrijirilor de acasă

Intervalul dintre tratamente

44
Tipul morfologic al feţei

Relieful ridurilor

Aspectul pielii

Aspectul porilor şi
prezenţa
comedoanelor

Coloraţia pielii

Imperfecţiuni inestetice:
- Vasculare

- Pigmentare

- de alte origini

Gradul de senescenţă

Granulaţia

Elasticitatea Grosimea

pielii

45
46
Aderenţa

Turgorul

Irigaţia

sanguină

Tonusul muscular

Funcţia glandelor
sebosudorale

Sensibilitatea la:

- agenţi mecanici

- agenţi fizici

- agenţi chimici

- agenţi patogeni
Examenul cu ajutorul
lupelor

Examenul cu ajutorul lămpii


Wood

pH-ul pielii Diagnosticul de t

47
fişă tehnologică nr. 1
gomajul

Observă cu atenţie lucrările de gomaj realizate de tutorele tău şi de alţi lucrători din
salonul de cosmetică. Completează în fişa de mai jos operaţiile realizate în fiecare
etapă a lucrării pentru a obţine fişa tehnologică a acesteia.

PREGĂTIREA LOCULUI
DE MUNCĂ ŞI A Lenjerie:
LUCRĂTORULUI
Materiale:

Produse:

Criterii de alegere a produselor:


PREGĂTIREA CLIENTEI

APLICAREA
PRODUSELOR DE
GOMAJ

TIMPUL DE ACŢIUNE

ÎNDEPĂRTAREA
PRODUSULUI DE
GOMAJ

Notează şi alte aspecte observate pe care le consideri importante:

48
VERIFICA ÎMPREUNA CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR NOTATE.

Realizează gomajul pentru una dintre clientele salonului, respectând regulile


acestei lucrări din fişa tehnologică.

49
fişă tehnologică nr. 2 extragerea
comedoanelor

Observă cu atenţie lucrările de extragere a comedoanelor realizate de tutorele tău şi de alţi lucrători
din salonul de cosmetică. Completează în fişa de mai jos operaţiile realizate în fiecare etapă a
lucrării pentru a obţine fişa tehnologică a acesteia.
PREGĂTIREA LOCULUI DE
MUNCĂ ŞI A LUCRĂTORULUI Lenjerie:

Materiale:

Produse:

Criterii de alegere a produselor:


PREGĂTIREA CLIENTEI

APLICAREA

PRODUSELOR NECESARE
EXTRAGERII
COMEDOANELOR

TIMPUL DE ACŢIUNE

50
51
ÎNDEPĂRTAREA
PRODUSULUI ŞI A
COMEDOANELOR

Notează şi alte aspecte observate pe care le consideri importante:

VERIFICĂ ÎMPREUNĂ CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR


NOTATE.
Realizează extragerea comedoanelor pentru una dintre clientele salonului, respectând
regulile acestei lucrări din fişa tehnologică.

52
fişă de documentare nr. 2 procesul de hrănire
Procesul de hrănire asigură substanţele necesare menţinerii aspectului sănătos şi
frumos al pielii. Procesul de hrănire se realizează prin mijloace

53
Realizează masajul facial pe un ten uscat.
Parcurge următorii paşi:

fişa de lucru nr. 3


procesul de hranire. mijloace
mecanice

> Examinează tenul clientei şi diagnostichează-l.

Completeaza fisa cosmetică anexată acestei fişe de lucru.

> Alege produsul şi materialele necesare masajului în vederea hrănirii tenului. Notează:

> Efectuează masajul.

> Îndepărtează produsul de masaj.

54
fişă cosmetică

Nume şi prenume

Vârsta
Adresa
Mediul de
lucru
Starea de sănătate
Starea psihică

Regimul de viaţă

Reacţii alergice la:

- medicamente

- alimente

- produse cosmetice

Receptivitate la modă

Felul îngrijirilor de
acasă

Intervalul dintre
tratamente

55
Tipul morfologic al
feţei

Relieful ridurilor

Aspectul pielii

Aspectul porilor şi
prezenţa
comedoanelor

Coloraţia pielii

Imperfecţiuni
inestetice:
- Vasculare

- Pigmentare

- de alte origini

Gradul de senescenţă

Granulaţia Elasticitatea

Grosimea pielii

56
Aderenţa

Turgorul

Irigaţia

sanguină

Tonusul muscular

Funcţia glandelor
sebosudorale

Sensibilitatea la: -
agenţi mecanici

agenţi fizici

agenţi chimici

agenţi patogeni

Examenul cu ajutorul
lupelor

Examenul cu ajutorul lămpii


Wood

pH-ul pielii

Diagnosticul de ten

57
58
59
fişa de observaţie nr. 1

procesul de hranire. mijloace fizice.

Observă cel puţin 3 lucrări de realizare a procesului de hrănire prin mijloace fizice
efectuate de tutorele de practică sau alt lucrător al salonului în care îţi desfăşori
instruirea practică..
Pe baza observaţiilor tale, formulează reguli pentru aplicarea mijloacelor fizice în procesul de
hrănire.

Aspecte avute în vedere în alegerea aparatelor cosmetice:

Starea de curăţenie a tenului pe care se aplică aparate cu scopul hrănirii:

Reguli de protecţie a muncii în folosirea aparatelor:

60
61
DIRECŢII DE
APARATE COSMETICE PRODUSE 9 TIMP DE
FOLOSITE ASOCIATE LUCRU ACŢIUNE
9

62
Observaţii ale tutorelui de practică:

Realizează o lucrare de hrănire a tenului cu ajutorul mijloacelor fizice pentru


o clientă a salonului respectând regulile din fişa de observaţie întocmită.

63
studiul de caz nr.1 procesul de hrănire. mijloace
chimice.
Realizează un studiu de caz privind acţiunea produselor de hrănire dintr- o anumită
gamă pentru un tip de ten.
IMPORTANT!
Pentru realizarea studiului de caz vei folosi 2 cliente cu acelaşi tip de ten.

Notează gama de produse folosită

Notează principalele substanţe active din produsele de hrănire ale gamei

Tipul de ten al celor 2 cliente

64
Aspecte observate Clienta 1 Clienta 2

Atenuarea ridurilor

Prezenţa celulelor
9

descuamate
Gradul de catifelare

Luminozitate

Gradul de fineţe
9

Gradul de hidratare

Elasticitate

65
fişa de documentare nr. 3 procesul de
hidratare

Prin procesul de hidratare se urmăreşte restabilirea echilibrului hidric al pielii. Deshidratarea


superficială afectează straturile de celule ale epidermului. Deshidratarea profundă
afectează celulele dermului şi hipodermului. Mijloacele de rehidratare sunt:

66
fişa tehnologica nr. 3
procesul de rehidratare. mijloace

mecanice.

Observă cu atenţie lucrările de masaj pentru rehidratarea tenului realizat de tutorele de


practică sau de orice lucrător al salonului unde îţi desfăşori stagiul de pregătire practică.
Completează în fişa de mai jos operaţiile realizate în fiecare etapă a lucrării pentru a
obţine fişa tehnologică a acesteia.

PREGĂTIREA LOCULUI
DE MUNCĂ ŞI A Lenjerie:

LUCRĂTORULUI
Materiale:

Produse:

Criterii de alegere a produselor:


PREGĂTIREA CLIENTEI

APLICARE PRODUSULUI

EFECTUAREA MASJULUI
Succesiunea manevrelor de masaj/ zone ale feţei Direcţii

de masaj

67
ACŢIUNEA
5

PRODUSULUI ASUPRA
TENULUI

ÎNDEPARTAREA Materiale:

Aparate:
PRODUSULUI RAMAS
DUPA EFECTUAREA
MASAJULUI Produse:

VERIFICA ÎMPREUNA cu tutorele corectitudinea celor


NOTATE.

Realizează un masaj de rehidratare a tenului pentru una dintre clientele


salonului respectând regulile acestei lucrări din fişa tehnologică.

68
69
70
fişă de lucru nr. 4
procesul de rehidratare. mijloace
fizice.

Realizează rehidratare cu ajutorul aparatelor cosmetice Parcurge

următorii paşi:
> Examinează tenul clientei şi diagnostichează-l. Completează fişa clientei
anexată acestei fişe de lucru.

> Alege aparatul şi produsul necesare rehidratării.

Aparatul ales:

Produsul ales:

Criterii de alegere a produsului:

> Efectuează rehidratarea.

71
> Şterge produsul de rehidratare rămas.

72
fişa cosmetica
Nume şi prenume

Vârsta
Adres
a

Mediul de lucru Starea de

sănătate

Starea psihică Regimul de

viaţă

Reacţii alergice la:

- medicamente

- alimente

- produse cosmetice

Receptivitate la modă

Felul îngrijirilor de
acasă

Intervalul dintre
tratamente

73
Tipul morfologic al
feţei

Relieful ridurilor

Aspectul pielii

Aspectul porilor şi
prezenţa
comedoanelor

Coloraţia pielii

Imperfecţiuni
inestetice:
- Vasculare

- Pigmentare

- de alte origini

Gradul de senescenţă

Granulaţia Elasticitatea

Grosimea pielii

74
Aderenţa Turgorul

Irigaţia sanguină

Tonusul muscular

Funcţia glandelor
sebosudorale

Sensibilitatea la:

- agenţi mecanici

- agenţi fizici

- agenţi chimici

- agenţi patogeni
Examenul cu ajutorul
lupelor

Examenul cu ajutorul lămpii


Wood

pH-ul pielii Diagnosticul de

ten

75
76
77
fişa de documentare nr. 4 procesul

de tonifiere
Tonusul este starea fiziologică normală de contracţie a muşchilor. Refacerea tonusului
muscular se poate obţine prin mijloace mecanice, fizice şi chimice.

Mijloace mecanice.
> Masajul cu mişcări energice - ciupit, pălmuit, tapotat, arpegii -
efectuate cu rapiditate, dar fără intensitate.

Mijloace fizice
> Pulverizări reci cu vaporelul folosind jetul filiform, cu infuzii,
sucuri şi loţiuni tonice.
> Pulverizări cu carbatomul.
> Scânteieri cu electrodul plat al electrodermului.
> Masajul cu ventuza de petrissage al sebaspirului.
> Folosirea curenţilor interferenţaili ai estetodinului.
> Pulverizări calde cu vapori ozonizaţi.
> lonizări cu fructe sau sucuri de fructe tonice.

Mijloace chimice
> Produse active încorporate în măşti şi loţiuni tonice.

78
Procedeul clachetelor: se acţionează prin lovire asupra pielii cu
efect de stimulare a fibrelor musculare.

79
FISA DE OBSERVATIE NR.2

FISA DE OBSERVATIE NR.2


PROCESUL DE TONIFIERE.
MIJLOACE

mecanice.
Observă cel puţin 3 lucrări de tonifiere prin mijloace mecanice realizate de tutorele de
practică sau alt lucrător al salonului în care îţi desfăşori instruirea practică. Pe baza
observaţiilor tale formulează reguli pentru aplicarea mijloacelor mecanice în procesul de
tonifiere:

80
Substanţe active prezente în produsele pentru tonifiere:

Realizează o şedinţă de tonifiere a pielii cu ajutorul masajului pentru una


dintre clientele salonului respectând regulile acestei lucrări.

81
fişa tehnologica nr. 4 procesul de tonifiere.
mijloace fizice.

Observă cu atenţie tonifierea pielii cu ajutorul mijloacelor fizice realizată de tutorele de


practică sau de orice lucrător al salonului unde îţi desfăşori stagiul de pregătire practică.
Completează în fişa de mai jos operaţiile realizate în fiecare etapă a lucrării pentru a
obţine fişa tehnologică a acesteia.

82
Lenjerie:

Materiale:

PREGĂTIREA LOCULUI DE MUNCA


ŞI A LUCRĂTORULUI Produse:

Criterii de alegere a produsului:

PREGĂTIREA CLIENTEI

83
aparate efectele produse aplicarea timp de
folosite aparatului asociate aparatului lucru

VERIFICĂ ÎMPREUNĂ CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR


NOTATE.

Realizează o şedinţă de tonifiere a pielii cu ajutorul mijloacelor fizice pentru


una dintre clientele salonului respectând regulile acestei lucrări din fişa tehnologică.

84
85
fişă tehnologică nr. 5

tratamentul cosmetic al tenului

uscat cu deshidratare superficială


Observă cu atentie tratamentul cosmetic al tenului uscat al tenului cu
9

deshidratare superficială realizat de tutorele de practică sau de orice lucrător al salonului


unde îti desfăşori stagiul de pregătire practică. Completează în fişa de mai jos operaţiile
realizate în fiecare etapă a lucrării pentru a obtine fişa tehnologică a acesteia.

Lenjerie:

PREGĂTIREA LOCULUI Materiale:

DE MUNCĂ ŞI A LUCRĂTORULUI
Aparate:

Produse:

PREGĂTIREA

CLIENTEI

86
APLICARE PRODUSULUI DE
Produsul folosit: Mod de lucru:
DEMACHIERE

ÎNTOCMIREA FIŞEI COSMETICE ŞI


DIGNOSTICAREA TENULUI

ÎNTOCMIREA SCHEMEI DE
TRATAMENT

GOMAJUL

VAPORIZAREA CALDĂ

EFECTUAREA MASAJULUI

APLICAREA PRODUSELOR ŞI
FOLOSIREA APARATELOR NECESARE
HRĂNIRII ŞI HIDRATĂRII

APLICAREA MĂŞTII COSMETICE

RECOMANDĂRI PENTRU ACASĂ

87
Observaţii ale tutorelui de practică:

VERIFICĂ ÎMPREUNĂ CU TUTORELE CORECTITUDINEA CELOR


NOTATE.

Realizează tratament cosmetic al tenului uscat al tenului cu deshidratare


superficială pentru una dintre clientele salonului respectând regulile acestei lucrări din
fişa tehnologică.

88
89
fişă de observaţie nr. 3 tratamentul cosmetic al
tenului

deshidratat profund
Observă un tratament cosmetic al tenului deshidratat profund realizat de tutorele de
practică sau alt lucrător al salonului în care îţi desfăşori instruirea practică.
Formulează reguli pentru efectuarea acestui tip de tratament.

Aspecte avute în vedere în stabilirea etapelor de tratament:

Succesiunea etapelor de tratament

90
Aparate folosite: Produse

folosite:

Asocierea aparate- produse:

Aplicarea aparatelor:

Realizarea masajului:

Produse folosite pentru masaj:

91
Observaţii ale tutorelui de practică:

Realizează un tratament al tenului deshidratat profund pentru o clientă a


salonului respectând regulile din fişa de observaţie întocmită.

92
fişa de lucru nr. 5

tratament cosmetic pentru ten


gras

Realizează un tratamentul cosmetic pentru o clientă cu ten gras.

Parcurge următorii paşi:

> Examinează tenul clientei şi diagnostichează-l. Completează fişa clientei


anexată acestei fişe de lucru.

> Realizează schema de tratament.

> Efectuează tratamentul cosmetic pentru ten gras.

93
fişă cosmetică

Nume şi prenume

Vârsta
Adresa

Mediul de lucru

Starea de sănătate

Starea psihică

Regimul de viaţă

Reacţii alergice la:

- medicamente

- alimente

- produse cosmetice

Receptivitate la modă

Felul îngrijirilor de
acasă

Intervalul dintre
tratamente

94
Tipul morfologic al fetei

Relieful ridurilor

Aspectul pielii

Aspectul porilor şi
prezenta
comedoanelor

Coloraţia pielii

Imperfecţiuni inestetice:
- Vasculare

- Pigmentare

- de alte origini

- Gradulde senescenţă

Granulaţia

Elasticitatea

Grosimea pielii

95
Aderenţa Turgorul Irigaţia

sanguină Tonusul muscular


Funcţia glandelor
sebosudorale

Sensibilitatea la:

- agenţi mecanici

- agenţi fizici

- agenţi chimici

- agenţi patogeni
Examenul cu ajutorul lupelor

Examenul cu ajutorul lămpii


Wood

pH-ul pielii

Diagnosticul de ten

96
97
98
studiul de caz nr. 2

tratamentul tenului senil

Realizează un studiu de caz privind tratamentul cosmetic al tenului senil cu o


anumită gamă de produse.

Notează gama de produse folosită.

Notează principalele substanţe active cu rol de tonifiere din produsele de


hrănire ale gamei.

Aspecte observate Clienta 1 Clienta 2

Gradul de fineţe
9

Gradul de hidratare Elasticitate Atenuarea ridurilor Luminozitate Gradul de tonifiere

99
proiect

Realizează un proiect cu tema tratamentul cosmetic al tenului normal.


Proiectul poate fi realizat individual sau în grup. Decide asupra modului în care doreşti
să lucrezi şi comunică-l maistrului instructor şi tutorelui.

Important pentru realizarea proiectului:


> Realizează tratamentului cosmetic al tenului normal pentru două
cliente diferite.
> Foloseşte două metode de tratament pentru ten normal, folosind
etapa de curăţare şi etapa de hidratare

Pe parcursul realizării proiectului:


> culege informaţii despre temă din fişele de documentare ale caietului de practică
publicaţii de specialitate, de la tutorele tău şi de la ceilalţi lucrători,
> observă modul de lucru al colegilor tăi şi al profesioniştilor din salon,
> analizează propriile tale lucrări,
> formulează concluzii.

Proiectul tău va cuprinde:


> fişele cosmetice ale clientelor pentru care vei realiza tratamentul
> schemele de tratament

100
> analiza etapelor realizate pentru fiecare clientă

101
Pentru fiecare clientă precizează:
- solicitarea clientei
- soluţiile pe care le-ai propus pentru a obţine rezultatul solicitat
- analiza soluţiilor propuse
- soluţia aleasă şi argumentarea ei
- prezentarea lucrării realizate: produse folosite, etape de lucru, dificultăţi şi
rezolvarea acestora
- fotografii care sa ilustreze rezultatele obţinute
- compararea celor două metode de lucru din punct de vedere al
avantajelor şi al efectelor obţinute
- recomandările tale privind cele două metode de tratament. > fotografiile
celor două cliente înainte şi după tratamentul realizat.

Pentru formularea concluziilor fă apel şi la observaţiile pe care le-ai făcut


asupra lucrărilor realizate de colegii tăi, de tutore şi de lucrători ai salonului.

Proiectul va face parte din portofoliul stagiului de pregătire practică.

102
portofoliul de practică

Portofoliul stagiului de pregătire practică trebuie să fie oglinda activităţii şi a


progresului tău pe parcursul derulării lui.
În portofoliul de practică vei include instrumentele de lucru ale caietului de
practică completate:
> jurnalele de practică
> fişele de observaţie
> fişele de lucru
> fişele tehnologice
> studiile de caz
> proiectul.
Acestea sunt componente obligatorii ale portofoliului.
Poţi include în el şi alte materiale realizate de tine pe parcursul practicii pe care
le consideri relevante pentru progresul tău în pregătirea de specialitate.
De asemenea, fotografii ale lucrărilor pe care le-ai realizat pot face parte din
portofoliu.

NU UITA!
Cere acceptul clientei pentru a o fotografia!

Solicită tutorelui tău observaţii scrise referitor la instrumentele de lucru


rezolvate şi la lucrările realizate de tine. Include în portofoliu însemnările tutorelui.

103
Portofoliul va fi un element important în evaluarea activităţii tale pe parcursul
stagiului de pregătire practică.

104
evaluarea modulului

În timpul derulării stagiului de pregătire practică, tutorele împreună cu maistrul


instructor te vor evalua în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi
evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor tehnice (de realizare a proceselor de
curăţare, de hrănire, de hidratare, de tonifiere şi a tratamentului cosmetic), cât şi
comportamentul şi modalitatea ta de integrare în activitatea salonului de estetică
(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea
regulamentului de ordine interioară al salonului de estetică).

Corectează greşelile semnalate de tutore.

La finalul modulului, tutorele împreună cu maistrul instructor responsabil cu


urmărirea derulării stagiului de pregătire practică, vor evalua nivelul la care ai dobândit
competenţele pe baza fişei de observaţie/evaluare, a unei probe orale/interviu şi a unei
probe practice. De asemenea, vor evalua materialele adunate în portofoliu pe parcursul
stagiului de pregătire practică.
Proba practică va consta în realizarea tratamentului cosmetic pentru două
dintre clientele salonului de cosmetică. Cele două cliente trebuie să aibă tenuri diferite.
Pentru fiecare clientă vei realiza fişa cosmetică, schema de tratament şi vei realiza
etapa de tratament. Proba practică se va desfăşura în ultima săptămână de practică.
Împreună cu tutorele vei alege două dintre clientele programate. Dacă în ultima
săptămână a modulului nu sunt programate suficiente cliente care să răspundă
cerinţelor probei de evaluare, maistrul instructor sau tutorele îţi va comunica zilele şi
orele la care cele două probe

105
practice se vor desfăşura la şcoală pe cliente propuse de tine sau de către maistrul
instructor.
Proba orală va fi asociată probei practice. Prin întrebările ce îţi vor fi adresate,
se vor verifica cunoştinţele pe baza cărora ai realizat fişa cosmetică şi schema de
tratament.
Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării tale de către maistrul instructor
responsabil cu derularea stagiului de pregătire practică.

La sfârşitul stagiului de pregătire practică, solicită tutorelui completarea fişei de


apreciere a activităţii tale în salonul de estetică.

Aprecierea activităţii elevului de către agentul economic


Elev:
Clasa:
Perioada:
Locul de desfăşurare a activităţii (Agent economic şi departament):

Modul: Pigmentarea şi depigmentarea părului

Apreciaţi că activitatea elevului a fost:


Foarte bună □ Bună □ Satisfăcătoare □ Nesatisfăcătoare □

106
Comentarii:
Deprinderi practice:

Comportament:

Sfaturi:

Data: Tutore:

107
bibliografie

> Popovici, Constanţa, (1986). Dialog cu frumuseţea şi sănătatea. Bucureşti: Editura Tehnică.

> Wella, (1995). A şti cum!

> Dumbravă, Nineta, (2000). Coafura de la A la Z. Craiova: Editura Scrisul Românesc

> Oseacă- Pădean Elena, (2008). Tainele coafurii. Bucureşti: Editura Gutenberg

> *** Ghid pivind aplicarea normelor de igienă în unităţile de funcţionare a serviciilor de
igienă personală şi estetică din cooperaţia meşteşugărească, (2007).

> *** Ordinul nr. 1136 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de
înfrumuseţare corporală, (2007).
>

108