Sunteți pe pagina 1din 22

Material informativ destinat personalului medical

Modul de administrare a celor mai frecvente

antibiotice
injectabile
folosite în practica medicala

2017
Întocmit de Farmacist Ovidenie Cristina-Elena

Abrevieri: AS - apă distilată sterilă, cc - concentrație, cmax - concentrația maximă, DA


- doza de atac, DI - doza de întreținere, flac. - flacon, FR - refrigerat (temperaturi între
2-8Cº), G5 - glucoză 5%, im - intramuscular, inj. - injectabil, iv. - intravenos, MU -
milioane unități, nn - nou-născut, PEV - perfuzie endovenoasă, pulb. - pulbere, Ra -
reacții adverse, sc - subcutan, SF - ser fiziologic, sol. - soluție, susp. - suspensie, t½ -
timp de înjumătățire, TC - temperatura camerei.

Mențiuni:
dozaj - dozaj la pacienți cu funcție renală normală,
păstrare sol. reconstituită - Din punct de vedere microbiologic, soluţiile
reconstituite trebuie administrate imediat după preparare. Dacă soluţia nu se
administrează imediat, responsabilitatea revine personalului medical care
manipulează şi administrează medicamentul.

Bibliografie:
(P) Prospect medicament
(DH) Carol K. Taketomo et al: Pediatric & Neonatal Dosage Handbook, 18th
edition, LexiComp, 2011
(DB) Drug Bank database (www.drugbank.ca)
(AM) Agenda medicală 2016
3
Amikacina
Amikin, Amikozit, Orlobin, Pierami
Forme de prezentare: f. 500mg/2ml, 1000mg/4ml, 100mg/2ml,
200mg/2ml.
Dizolvare
în general: 500mg se dizolvă în 100-200ml SF sau G5,
intravenos: nu se administrează în bolus iv, vezi PEV,

intramuscular : Calea preferată pt majoritatea infecțiilor, nediluat,

PEV: cantitatea SF/G5 sa fie suficient pt PEV timp de 30-60 min,


la sugari pt 1-2 ore. Cmax 10mg/ml.

Păstrare sol. reconstituită: max. 24 ore la TC dizolvat în SF, G5, SF/G5.

Dozaj Mențiuni
în general:15mg/kg/zi în 2 prize Ra:ototoxicitate,
egale nefrotoxicitate, paralizie
nou-născuți (>2kg, >7 zile): musculară acută, apnee,
DA 10mg/kg, DI 15mg/kg/zi in 2 erupții cutanate, febră
prize medicamentoasă, cefalee,
copii: 15 mg/kg/zi in 2 sau 3 parestezii, tremor, greață,
doze egale, la pacienţii cu vărsături, eozinofilie, artralgii,
funcţie renală normală poate fi anemie,hipotensiu
administrată o singură doză n e arterială
zilnic alcalinizarea urinii pt pH mai
adulți:2x500mg,ma crescut → eficacitate mai
x 3x500mg/zi, max 10 zile; ITU bună
Pseudomonas 2x250mg.
penicilinele si cefalosporinele
trebuie administrate la cel
puțin o oră înainte sau după
amikacina.

Farmacocinetica:
t½= 1,5 - 2,5h. .
eliminare: renala 94-98%.
Amoxicilina + acid clavulanic 4
Amoxiplus, Amoksiklav, Augmentin, Betaklav
Forme de prezentare: flac. 0,6g, 1,2g, 2,2g.
Dizolvare
în general: 1,2g/19,2ml AS, 0,6g/9,6ml AS,
intravenos: in 3-4 minute, lent,
intramuscular: NU se administreaza im sau sc !
PEV: sol. reconstituită (vezi mai sus) diluat 0,6g cu 50ml, 1,2g cu
100ml SF, Ringer pt. admin. în minimum 30-40 minute.

Ușoare variații în intensitatea culorii nu indică modificări ale eficacității


sau siguranței medicamentului.

Păstrare sol. reconstituită: PEV cu SF/AS 4h, cu Ringer 3 ore la TC.

Dozaj Mențiuni
Ra: tulburări hematologice,
în general: 90 mg/kg/zi în 3
reacții alergice, tulb. SNC,
prize, (NB: 30mg amoxiplus
conține 25mg amoxicilina și tromboflebită locală, tulb. g a
5mg acid clavulanic) s t r o i n t e s t i n a l e ,
nou-născuți (>2kg, >7 zile și hepatobiliare, cutanate,
G<4kg): 60mg/kg/zi în 2 prize renale, candidoză cutaneo-
copii: G>4kg: 90mg/kg/zi în 3 mucoasă
prize (=75mg/kg/zi amoxicilina) pacienții trebuie bine
adulți: 3-4 x 1.2g. hidratați în timpul
tratamentului (cristalurie),
incompatibilitate fizică cu
aminoglicozide,
flac. 1,2g conține 2,8mmol
Na, 1mmol K.

Farmacocinetica:
t½= 60-80min
eliminare: renală
5
Ampicilina
Ampicilina, Epicocillin, Pamecil, Standacillin
Forme de prezentare: pulb. pt. sol. inj. 250mg, 500mg, 1g

Dizolvare
în general: 250mg/2.5ml, 500mg/5ml, 1g/10ml în AS,
intravenos: cmax. 100mg/ml cu ritm max. 100mg/minut (250 și 500mg
în 3-5min, și 1g în 10-15min);
intramuscular: cmax. 250mg/ml; 250mg și 500mg în 1,5-2ml, 1g în
3,5ml AS sau SF(P);
PEV: cc. max. 30mg/ml admin. în 15-30 minute; 1g în 10ml AS, apoi
SF, G5, G10 sau Ringer
Se agită bine până se obține o soluție limpede.

Păstrare sol. reconstituită: max. 24 ore la TC, 7 zile FR (DH)

Dozaj Mențiuni
în general: 100mg/kg/zi în 2- Ra: manifestări alergice
4 prize; (anamnez ă !), cutanate,
nou-născuți (>2kg, >7 zile): tulbur ă ri digestive, rar
50-300 mg/kg/zi în 2-4 prize; t ul b ur ă r i hematologice
copii: 50-200 mg/kg/zi în 2- reversibile (la sugari posibil
4 prize; 25-50mg/kg/zi(P) în GOT↑, GPT↑), 5-10% dintre
2-4 prize egale, în meningite copiiprezintărash
150-200mg/kg/zi în 2-4 prize maculopapular la 3-14 zile,
egale; poate modifica rezultatele
adulți: 4x500mg max. 4g/zi dozării glicemiei, glicozuriei,
(infecții severe 6-14 g/zi); proteinelor totale (metode
colorimetrice),
soluția de ampicilina și
aminoglicozide nu se vor
amesteca direct, deoarece
există o incom-patibilitate
fizică între ele,

Farmacocinetica:
t½= 1-2 ore,
eliminare: 90% prin urină
Ampicilina + Sulbactam
Unasyn, Ampiplus
Forme de prezentare: flac. 1,5g (ampicillinum 1g + sulbactam 0,5g);
flac. 3g, flac. 750mg.
Dizolvare
în general: 1.5g / 15ml AS/SF
intravenos: c max 45mg/ml Unasyn in 10-15min, inj. lent.,
intramuscular: cmax (250mg+125mg)/ml; 1,5g + 3,2ml solvent(P)
PEV: cmax 45mg/ml, timp de 15-30min.

Păstrare sol. reconstituită:cu AS sau SF pt cc. 45mg/ml 8ore la TC, 48ore FR; pt 30mg/ml
72ore FR; dizolvat cu G5 pt cc. 15-30mg/ml 2ore TC, 4ore FR și pt cc. până 3mg/ml 4ore TC
soluția concentrată (pt. admin. im) se va folosi într-o oră de la reconstituire.

Dozaj Mențiuni
Ra: reacții anafilactice, flebite
în general:
150mg/kg/zi
(iv), reacții gastrointestinale,
Unasyn coresp. 100mg/kg/zi
ampicilina cutanate, hematologice,
hepatice
nou-născuți (>2kg, >7 zile):
doze coresp. 100mg/kg/zi glicozurie si t.Coombs fals
ampicilina în 3 prize. pozitive,
copii: 100-200(-300) mg/kg/zi flac. 1,5g Unasyn conține
ampicilina în 4 prize 5mmol Na.
adulți: 3-4 x 1-2g
ampicilina/zi, max 12g/zi.

Farmacocinetica:
t½=1-1.8h.
eliminare: renală 75-85% în 8 ore
7 Benzylpenicillina
Benzilpenicilina, Penicilina G Potasică, Penicilina G Sodică
Forme de prezentare: flac. 400.000 ui, 1.000.000 ui.
Dizolvare
în general: 1.000.000U/10ml cu G5 sau SF
intravenos: cmax 100.000ui/ml; cc. aprox. 100.000ui/ml este izotonică
intramuscular : cmax 100-500.000U/ml; cc. >100.000ui/ml sunt
mai dureroase
PEV: cmax 100.000ui/ml administrat în 15-60 min, la nn 50.000U/ml in
15-30min

Păstrare sol. reconstituită: max. 24 ore la TC, 7 zile FR (DH)

Dozaj Mențiuni
în general:100.000U/kg/zi în 3- Ra: reacţii tip Jarisch-
4 prize; Herxheimer, reacţii alergice,
accidenteanafilact
nou-născuți (>2kg, >7 zile):
i c e , tulburări hematologice,
100.000U/kg/zi în 4 prize(DH); durere la locul inj. im.
75.000-200.000ui/kg/zi în 4-6 d o z e l e > 2 M U I d e
prize(P) benzilpenicilină trebuie să fie
copii: 100-250.000 (- injectate lent (max. 0,5
MU/min) pentru a preveni
400.000)U/kg/zi p4-p6, max 2
tulburările la nivelul SNC
4 M U / z i ( DH ) ; 5 0 . 0 0 0 - poateinterferacu
100.000ui/kg/zi în 4-6 prize; determinarea glucozei, UBG,
max 20MU/zi(P) proteine urinare; t. Coombs
adulți: 3-6MU/zi în 4 prize şi proteine totale serice fals
pozitive
egale, max. 50MU/zi(P) 1MU penicilina G potasică
conţine 1,7mEq K şi 0,3mEq
Na; 1MU penicilina G sodică
conţine 2mEq Na!

Farmacocinetica:
t½= 1-3h la nn, t½= 0.5-1.2h copii, t½= 0.5-0.75h
adulti eliminare: pe cale renală (secreţie tubulară)
Ceftazidima 8
Fortum, Ceftazidim, Ceftamil, Ceftidin, Kefadim
Forme de prezentare:fl. 250mg, 500mg, fl. a 1g, fl. a 2g.
Dizolvare
în general: 1g în 10ml solvent (AS, SF, G5)
intravenos: cmax 180mg/ml bolus admin. în 3-5min, 500mg/5ml,
1g/10ml,
intramuscular: cmax max 280mg/ml, 500mg/1,5ml, 1g/3ml solvent
PEV: cmax 40mg/ml administrat în 15-30 min (2g/50ml solvent).
NB: prin dizolvare se degajează CO2 (efervescență), bulele
trebuie eliminate.

Păstrare sol. reconstituită:max. 24 ore TC, 10 zile FR (DH); flac. reconstituite trebuie
admin. imediat, dacă nu este posibil max. 24 ore FR (P).

Dozaj Mențiuni
în general: 100mg/kg/zi în 3 Ra: puțin frecvent durere,
prize inflamație locală, cefalee,
nou-născuți (>2kg, >7 zile) amețeli, parestezii, gust
si <2 luni: 25-60mg/kg/zi în 2 neplă cut, tulb.
prize gastrintestinale, mai rar
micoze, reacții cutanate, icter,
copii: 30-100mg/kg/zi în (2-)3
prize (până 150 mg/kg/zi, max 6g), tulb.hematologice,
neurologice; glicozurie fals
de obicei în PEV de 30 min
adulți: 3x1g/zi sau 2x2g/zi pozitivă
Ceftazidima şi
aminoglicozidele nu trebuie
amestecate în aceeaşi
seringă,
flac. 1g conține 2mEq Na.

Farmacocinetica:
t½= 1-2h, la nn 2.2-4,7 ore
eliminare: renală 80-90% neschimbat
9 Ceftriaxona
Cefort, Ceftriaxon, Cefotrix,
Forme de prezentare: flac. 250mg, 500mg, 1g, 2g.
Dizolvare
în general: 1.0g/10ml
intravenos: max. 40mg/ml admin. în 2-4min; 250 şi 500mg în 5ml AS,
1g în 10ml AS, 2g în 19,2ml AS; NB: pt doze mari se recomandă
admin. prin PEV
intramuscular : max. 250mg/ml in apa sterila (350mg/ml solvent rec.
de producator), adulti 1g/3.5ml; 250mg şi 500mg în 2ml AS sau
lidocaină 1%, 1g în 3,5ml AS sau lidocaină 1%,
PEV: sol. preparate după indicaţiile mai sus trebuie diluate cu SF
(sau G5, G10, G5/SF) → cc. între 10-40mg/ml administrat în cel puţin
30min.

Păstrare sol. reconstituită: pt cc. 100mg/ml 3 zile TC, 10 zile FR; pt. cc. 250mg/ml
24 ore la TC, 3 zile FR (DH); 6 ore la TC, 24 ore FR (P)

Dozaj Mențiuni
în general:75mg/kg/zi în 2 prize Ra:tulburărigastro
nou-născuți (>2kg, >7 zile): 25- i n t e s t i n a l e ,
hepatobiliare (la copii 3 spt -
75mg/kg/zi 1-2 prize. Pt vârste 12 ani doze mai mari de
<2ăpt. max. 50mg/kg/zi 80mg/kg pot determina p r e
copii: 50-75mg/kg/zi 1-2 prize, cipitareabiliarăa
max.2g/zi;20-50(- ceftriaxonei), renale, micoze,
tulburări hematologice,
80)mg/kg/zi(P)
reacţii a n a f i l a c t i c e , a f
adulți: 1-2g/zi 1-2 prize, max. e c ţ i u n i cutanate
4g/zi. la nn cu bilirubina ↑
ceftriaxona nu trebuie
utilizată la (în special
premature) - risc de
encefalopatie bilirubinică
t. Coombs şi glicozurie
fals pozitivă, ocazional
uşoară anemie hemolitică.

Farmacocinetica:
t½= 9-16h la nn, t½= 5-9h la copii, t½= 8h adulti
eliminare: filtrare glomerulară 33-67% sub formă neschimbată, restul se elimină
prin scaun (biliar) sub formă de metaboliţi inactivi
Cefuroxima 10
Axetine, Cefuroxima, Cefuroxime, Zinacef
Forme de prezentare: flac. a 250mg, 750mg, 1,5g
Dizolvare
în general: 750mg/7.5ml, 1.5g/15ml; este compatibilă cu AS, SF,
G5, G10, sol. Ringer
intravenos: cmax. 100mg/ml (sol.inj); NB: sol. cc<70 mg/ml sunt
hipotone; în general 2ml pt 250mg, 6ml pt 750mg, 15ml pt 1,5g
intramuscular: max. 200-220 mg/ml (susp.inj); pt fiecare 250mg
cel puțin 1ml AS, se obţine o suspensie omogenă de culoare albă
PEV: max. 100mg/ml; 1,5g în 50-100ml AS, SF, G5.
Soluțiile reconstituite sunt transparente şi sunt incolore sau prezintă o
colorație slab gălbuie, variații ale intensității culorii soluțiilor nu indică
modificări ale eficacității sau siguranței produsului.

Păstrare sol. reconstituită:max. 5 ore la TC şi 24 ore FR (P Cefuroxime), 48 ore FR (P Zinacef);


max. 48 ore;

Dozaj Mențiuni
în general: 80mg/kg/zi în 3 Ra: proliferarea germeni
prize rezistenți, tulburări
nou-născuți (>2kg, >7 zile): hematologice, reacții de
30-100mg/kg/zi în 2-3 prize hipersensibilitate, tulburări
copii: 75-150mg/kg/zi în 3 gastrointestinale,
prize, max 6g/zi hepatobiliare (enzime he-
adulți: 3x750mg (în infecții patice↑), afecțiuni cutana-
severe max 3x1,5g în PEV); te.
amestecarea în aceeaşi
soluţie cu antibiotice
aminoglicozide sau
colistină poate determina
inactivarea reciprocă

Farmacocinetica:
t½= 2-5 ore nn, t½= 1-2 ore adulți eliminare: pe cale
renală (89-96% în 8 ore, neschimbat), doar o mică parte
se elimină biliar
CIPROFLOXACINA11 Ciprofloxacinum
Ciprofloxacina, Ciprinol, Ciprobay
Forme de prezentare: sol. perfuzabilă 2mg/ml flac. 50ml, 100ml, 200ml;
concentrat pentru sol. perfuzabilă fiole 100mg/10ml
Dizolvare
în general: cmax 2mg/ml, compatibil cu SF, G5, G10, sol.
Ringer intravenos: nu se admin. în bolus iv, vezi PEV
intramuscular : nu se admin. im
PEV: cmax 2mg/ml în 60min; pt adulți durata PEV 30min pt 200mg și
60min pt 400mg.

Păstrare sol. reconstituită: 14 zile la TC(DH), În condiții de lumină eficacitatea sol. perf.
este garantată 3 zile(P). Când soluțiile perf. sunt diluate trebuie admin. la scurt timp după diluare

Dozaj Mențiuni
în general: 18 mg/kg/zi în 2 Ra: frecvent greață, diaree,
vărsături, dureri articulare la
prize
copii, reacție locală la niv. inj.,
nou-născuți (>2kg, >7 zile): erupții, mai rar suprainfecții
20 mg/kg/zi în 2 prize (Studii fungice, tulb. hematologice,
insuf. sub 1an!) neurologice, racții psihice,
copii: 18-30 mg/kg/zi în 2-3 inapetență, tulb. de vedere, de
auz, tulb. hemodinamice, g a s
prize; doza max 400mg; max trointestinale,hepa
1,2 g/zi tobiliare,renale,te
adulți: 2(-3) x 200-400mg iv mperaturăcrescută,
retenție de lichide, reacții
alergice
pacienții trebuie bine
hidratați în timpul
tratamentului (cristalurie)
admin.2x400mgiv=
2 x 5 0 0 m g p e r o s
(bioechivalentă).

Farmacocinetica: Preț: 5 RON/ flac


t½= 4-5h. 100mg/50ml, 9 RON/ flac
200mg/100ml, 16 RON/ flac
Eliminare renala 30-50%, 20-40% biliar. 400mg/200ml; 2,5 RON/f 10ml
Clindamycina 14
Clindamycin, Dalacin
Forme de prezentare: 300mg/2ml

Dizolvare
în general: 300mg se dizolvă în 100ml SF
intravenos: nu se administrează nediluat intravenos în bolus; vezi PEV
intramuscular: doza max. pe cale im. 600mg
PEV cmax. 18mg/ml (DH) administrat în 10-60 min, ritm max 30mg/min;
cmax 6mg/ml (P)

Păstrare sol. reconstituită: max. 16 zile la TC, 32 zile FR.

Dozaj Mențiuni
în general: 30 mg/kg/zi în 2-3 Ra:tulburări
prize gastrointestinale, colită
nou-născuți (>2kg, >7 zile): pseudomembranoasă, reacții
15-20mg/kg/zi în 3-4 prize egale de hipersensibilitate, tulburări
copii: (20)-25-40 mg/kg/zi în hepatice, hematologice,
2-4 prize egale, max. 4,8g/zi cardiovasculare, cutanate risc
adulți: (1,2-1,8)-2,4-2,7g/zi de hipotensiune si/sau stop
în 2-4 prize egale, max cardiorespirator in caz de
4,8g/zi. administrare prea rapida
încazuladministrări
iconcomitentedecli
ndamicina,efectul
aminoglicozidelor este scăzut

Farmacocinetica:
t½= 3.6 ore;
metabolism hepatic, excreție 10% în urină și 3,6%
în metarii fecale, restul sub formă bioinactivă
15 Colistina (colistimetat sodic)
Colistin
Forme de prezentare: flac. 500.000ui, 1.000.000ui

Dizolvare
în general: in 3-5ml SF sau AS pt 1MU Colistin
intravenos: până 2MU/10ml (în general 1MU/5ml) solvent inj. în
minimum 5 minute
intramuscular : cc. 1MU/3-5ml solvent, admin. în 3-10 minute
PEV: 2MU/10ml solvent se admin. în 30 minute
inhalator: 2MU/2ml AS, apoi SF până 4ml pt nebulizare.
Se poate administra şi per os.

Păstrare sol. reconstituită: diluat 24 ore FR, alte admin. 7 zile FR.

Dozaj Mențiuni
în general: 50.000U/ kg/zi în Ra: parestezie periorală,
3 prize ameţeli, tulburări respiratorii,
renale, cutanate, vasculare,
nou-născuți (>2kg, >7 zile): locale, reacţii anafilactice,
50-100.000ui/kg/zi în 2-3 prize tulburări psihice
timp de 60 minute(AM) 1mg colistină (colistin base)
copii:sub60kg50- = 2,67mg colistimetat sodic =
75.000U/kg/zi în 3 prize (P) 30.000ui; 1mg colistimetat
sodic = 12.500ui
adulți: şi copii peste 60kg: 3x
1-2MU, max 6MU/zi,
nebulizare 2x2MU/zi.

Farmacocinetica:
t½= 2-3 ore la copii
Eliminare renală, neschimbat
Gentamicina 16
Gentamicin, Gentamycin
Forme de prezentare: flac. a 80mg/2ml, 40mg/2ml, 40mg/1ml
Dizolvare
în general: 80mg/4ml (/8ml) în SF
intravenos: cmax 10mg/ml
intramuscular: cmax 40mg/ml (nedizolvat)
PEV dizolvat în 50-100ml SF, administrat în 0,5-2 ore.

Păstrare sol. reconstituită: stabil la TC;

Dozaj Mențiuni
în general: 5mg/kg/zi în 2 Ra: semne de ototoxicitate,
prize nefrotoxicitate, paralizie
nou-născuți (>2kg, >7 zile): musculară, tuburări digestive,
4-7mg/kg/zi doză unică/zi(P), reacții de hipersensibilitate
pacienții trebuie bine hidratați
copii: 3-6mg/kg/zi în 1-2 prize
în timpul tratamentului
(de preferat doză unică/zi);
sugari 4,5-7,5mg/kg/zi în 1-2 în seringă este incompatibil
prize, 6-7.5mg/kg/zi in 3 prize cu ampicilina, heparina,
sau 1x 5-7.5mg/kg, furosemid (nu se amestecă)
adulți: 3-6 mg/kg/zi in 1-2 se recomandă alcalinizarea
prize (P), sau 1x 4-6.6 mg/kg/zi urinii.

Farmacocinetica:
t½= 1-3 ore;
eliminare renală
17
Imipenem + cilastatin
Tienam, Cilopen
Forme de prezentare: flac. 500mg imipenemum + 500mg cilastatinum,
250mg imipenem + 250mg cilastatinum
Dizolvare
în general: 1g/100ml SF, G5
intravenos: nu se administrează în bolus, vezi PEV
intramuscular : nu se administrează im
PEV: cmax. 5mg/ml administrat în 15-30min pt doze<500mg, doze
>500mg în 40-60min. Reconstituire 500/500mg în 100ml SF,
250/250mg în 50ml SF, excepţional G5. (Iniţial se adaugă în flac. 10ml
SF, se agită bine, se mai adaugă încă 10ml SF, se agită, se transferă în
flaconul cu sol. perfuzabil.)
Variaţiile de culoare de la incolor la galben, nu afectează potenţa
medicamentului.

Păstrare sol. reconstituită: Cu SF 10 ore la TC, 2 zile FR. Cu G5 4 ore la TC, 1 zi FR.
Susp. im. 1h (DH). 3 ore la TC, 24 ore la FR.(P)

Dozaj Mențiuni
în general: 60mg/kg/zi în 4 Ra:tulburărigastro
prize (dozele se referă la i n t e s t i n a l e ,
hematologice, hepatice,
imipenem), prima doză este renale, neurologice şi psihice
dublă în infecții medii/severe (în special la pacienţi cu
nou-născuți (>2kg, >7 zile): tulburări ale SNC), reacţii
75mg/kg/zi imipenem în 3 prize alergice şi cutanate
copii: vârsta 1-3 luni 100 în caz de greturi, varsaturi se
incearca scaderea ritmului
mg/kg/zi imipenem în 4 prize,
PEV
în rest 60-100 mg/kg/zi nu este recomandat pt
imipenem în 4 prize, max 4g/zi tratamentul meningitei
adulți: 2-4g imipenem/zi în 4
prize, 1-2g/zi în 3-4 prize în
cazuri moderate

Farmacocinetica:
t½= 1-1.5h
metabolizat renal, eliminare prin urina 70-80%.
Meropenem 18
Meronem, Loditer
Forme de prezentare: fl. a 500mg, 1g
Dizolvare
în general: reconstituire 500mg/10ml SF, G5, G10 (=50mg/ml)
intravenos: max cc 50mg/ml în 3-5min
intramuscular: NU se administreaza im
PEV max cc 1-20mg/ml in SF, în 30-60min

Păstrare sol. reconstituită: Cu SF și cc 1-20mg/ml 8ore TC, 48ore FR, cu G5 3 ore TC, 14
ore FR (AM). Cu G5 1 oră TC (P).

Dozaj Mențiuni
în general: 3x20mg/kg/doză Ra: reacții locale, reacți
(40mg/kg/doză în meningite) cutanate, gastrointestinale,
nou-născuți (>2kg, >7 zile): hematologice, hepatice,
20-40 mg/kg/zi în 3 prize, tulburări SNC, candidoză.
copii: 3x 20(40 în meningite) t.Coombs fals pozitivă
flac. de 1g meropenem
mg/kg/doză, max 1g (2g)
adulți: 3x 500mg(-1g-2g) conține 3,9mEq Na.

Farmacocinetica:
t½= 1-2h.
eliminare 70% renală.
19 Oxacilina
Oxacilina
Forme de prezentare: fl. 250mg, 500mg, 1g.

Dizolvare
în general: 1g/10ml AS sau SF
intravenos: max cc. 100mg/ml, admin. lent în 10min
intramuscular : fiecare 1g → 5,7ml AS → cc=167mg/ml (DH) sol.
limpede, inj profund
PEV: cmax 40mg/ml, administrat în 15-30min.

Păstrare sol. reconstituită: Sol. cu AS 250mg/1.5ml 3 zile TC, 7 zile FR ( DH).

Dozaj Mențiuni
în general: 100 mg/kg/zi în 4 Ra: reacții alergice, tulburări
prize gastrointestinale,
hematologice, hepatobiliare,
nou-născuți (>2kg, >7 zile):
renale, SNC,
100 mg/kg/zi în 4 prize(DH), 25- proteinurie și proteine totale
100mg/kg/zi(P) serice fals pozitive
copii: 100-150 (-200) mg/kg/zi flac. 1g oxacilina conține
în 4 prize, max 4g/zi 2,5mEq Na.
(12g/zi)(DH), 50-100mg/kg/zi(P)
adulți: 4x 0,5-1g, max 8g/zi

Farmacocinetica:
t½= 0.3-1.8h
. eliminare renală, neschimbat
Sulfamethoxazol + trimethoprim
Biseptol, Septrin, Bactrim
Forme de prezentare: fiole de 5ml cu 400mg SMX și 80mg TMP,
fiole 3ml cu 800mg SMX + 160mg TMP
Dizolvare
în general: iecare 1ml din f se dizolvă în 25ml sol. perf. (P), G5
intravenos: nu se administrează în bolus, vezi PEV
intramuscular: NU se administreaza im (DH), permis peste 6ani (P BACTRIM)
PEV cmax 5ml/50ml administrat în 60-90 minute

Păstrare sol. reconstituită: 5ml/125ml G5 6 ore; 5ml/50ml G5 1-2 ore

Dozaj Mențiuni
Ra:tulburări gastrointestinale,
în general: 6mg/kg/zi în 2-4
prize erupții cutanate, tulburări
nou-născuți Contraindicat hematologice, respiratorii,
sub 2 luni! reacții locale.

copii: 8-10mg/kg/zi în 2-3-4 Contraindicat sub 2 luni


prize(DH), 6mg/kg/zi în 2 prize pt(P), (producător) sau sub o lună
Pneumocystis carinii 15-20mg/kg/zi (guideline). Nu se admin
în 3-4 prize, admin. în PEV de
60min diluat cu G5, adulți:
2x2 f (2x3 f) în PEV (2f în cel puțin
250ml G5)

Farmacocinetica:
TMP t½= 6-11h, SMX t½= 9-12h.
eliminare renală.
21 Teicoplanina
Targocid
Forme de prezentare: fl. a 200mg, fl. a 400mg

Dizolvare
în general: 400mg/3ml AS, apoi diluare la nevoie
intravenos: cc. 100mg/1,5ml AS pt flac. 200mg sau cc. 400mg/3ml AS pt
flac. 400mg; soluţia preparată poate fi injectată direct sau după diluarea
cu SF, G5 sau Ringer lactat
intramuscular : dizolvarea vezi mai sus, soluţia reconstituită poate fi
administrată şi im
PEV: dizolvarea vezi mai sus, soluţia diluată va fi administrat în 30min
NB: se evită formarea spumei; dacă a devenit spumoasă, trebuie lăsată
să stea aprox. 15min.

Păstrare sol. reconstituită: diluat max. 24 ore FR (P)

Dozaj Mențiuni
în general: 10 mg/kg/doza Ra:reacţiilocale,hi
3 doze la 12h, apoi 6 sau 1x p e r s e n s i b i l i t a t e
(hipersensibilitate încrucişată
10mg/kg/zi cu Vancomicina), reacţii g a
nou-născuți (>2kg, >7 zile): DA s t r o i n t e s t i n a l e ,
16mg/kg, apoi 1x 8mg/kg/zi hematologice, hepatice,
copii: pt infecţii moderate 3 doze renale, neurologice,
acustice, vestibulare
de 10mg/kg la 12 ore (momentul
i n c o m p a t i b i l c u
0, 12 şi 24 ore), apoi 1x
aminoglicozide
6mg/kg/zi iv/im; pt infecţii severe
3 doze de 10mg/kg la 12 ore,
apoi 1x 10mg/kg/zi iv/im adulți:
pt infecţii moderate DA 400mg
(6mg/kg), DI 200mg/kg (3mg/kg);
pt infecţii severe DA 400mg 3
doze la 12 ore, apoi DI 400mg/zi
iv/im

Farmacocinetica:
t½= 1-1,5 ore
eliminare renală, 97% neschimbat
Vancomycina
22
Edicin, Vancomycin, Vancocin
Forme de prezentare: fl. 500mg, 1g

Dizolvare
în general: f 1g/ 20ml AS, f 500mg/10ml AS (→cc=50mg/ml)
intravenos: nu se administrează în bolus iv, admin. rapidă poate cauza
stop cardiac; vezi PEV
intramuscular: se evită calea im. din cauza necrozei musculare
PEV se administrează cel puțin în 60min. Reconstituire - vezi mai sus; o
diluție suplimentară este necesară, cu cel puțin 100ml SF sau G5 pt f
500mg și 200ml SF sau G5 pt f 1g
per os: doza potrivită (40mg/kg/zi divizată în 3 sau 4 doze) este diluată în
30ml apă; siropuri arotamizate pot fi adăugate pt a îmbunătăți gustul ( P).

Păstrare sol. reconstituită: max. 14 zile diluat cu G5 sau SF

Dozaj Mențiuni
în general: 40 mg/kg/zi în 4 Ra:ototoxicitate,
prize nefrotoxicitate, tulburări
renale, hematologice, locale
nou-născuți (>2kg, >7 zile):
DA: 15mg/kg, DI 10 mg/kg la 8 reacțiile anafilactoide (hTA,
ore, wheezing, dispnee, prurit,
copii: 40 mg/kg/zi în 4 prize urticarie), spasmul muscular,
adulți: 4x500mg sau 2x1g durerea, etc. de obicei dispar
in 20min.