Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplar pt.

arhiva firmei/Departament Resurse Umane


S.C. …………………………………… S.R.L. (S.A)
Adresa: ……………………………………………………
Nr. de intrare/ieşire: ………../ ……………

Cerere pentru concediu de odihnă


Stimate Domnule Director,

Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(ă) al(a) firmei SC


……………………………………………………. SRL (SA) în funcţia de ……………………………., vă rog să-
mi aprobaţi concediul de odihnă în perioada cuprinsă între …………………şi ……….……………, respectiv
…………..zile lucrătoare.
Menţionez că am dreptul la ……. zile lucrătoare de concediu conform contractului individual de muncă nr.
…………….. din data ……………
Din totalul de ………… zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit ………… zile în perioada
………………………..
Vă mulţumesc.

Cu stimă, APROBAT,
……………………………….. (numele, prenumele, semnătura)
(numele si prenumele) Ştampila unităţii
Data Data aprobării:
……………………………….
 
Exemplar-copie pt. angajat
S.C. …………………………………… S.R.L. (S.A)
Adresa: ……………………………………………………
Nr. de intrare/ieşire: …………/…………….

Cerere pentru concediu de odihnă


Stimate Domnule Director,

Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(ă) al(a) firmei SC


……………………………………………………. SRL (SA) în funcţia de ……………………………., vă rog să-
mi aprobaţi concediul de odihnă în perioada cuprinsă între …………………şi ……….……………, respectiv
…………..zile lucrătoare.
Menţionez că am dreptul la ……. zile lucrătoare de concediu conform contractului individual de muncă nr.
…………….. din data ……………
Din totalul de ………… zile lucrătoare la care am dreptul, am mai primit ………… zile în perioada
………………………..
Vă mulţumesc.

Cu stimă, APROBAT,
……………………………….. (numele, prenumele, semnătura)
(numele si prenumele) Ştampila unităţii
Data Data aprobării:
……………………………….