Sunteți pe pagina 1din 5

FE ,,CONUS’’

Aprob
Manager general
Valeriu Gojinețchi
Gojinețchi

Procedură de Sistem privind Managementul documentelor

Cod: PS-06
Ediția I Revizia 1 Data: 10.10.2019

Avizat
Președinte Comisia de Monitorizare
Pasat Ina
Pasat

Verificat Elaborat
Conducător Departament
Aprovizionare și Desfacere Paladi Dana
Roman Vasile Paladi
Romn
Ediția I

Procedură de Sistem Revizia 1

Managementul documentelor Exemplar nr.5


Cod: PS-06

Pagină de gardă....................................................................................
Cuprins..................................................................................................
1. Scop..........................................................................................
2. Domeniu de aplicare.................................................................
3. Documente de referință.............................................................
4. Definiții și abrevieri..................................................................
5. Descrierea procedurii.................................................................
6. Responsabilități...........................................................................
7. Formular evidență modificări.....................................................
8. Formular analiză procedură........................................................
9. Formular distribuire procedură...................................................
10.Anexe.........................................................................................
10.1. Diagrama de proces.................................................................
FE ,,Conus’’

Aprob
Manager general
Valeriu Gojinețchi
Gojinețchi

Procedură Operațională privind Managementul documentelor

Cod: PO-DAD-08
Ediția II Revizia 3 Data 10.09.2019

Avizat
Președinte Comisia de Monitorizare
Pasat Ina
Pasat

Verificat Elaborat
Conducător Departament Cemîrtan Maria
Aprovizionare și Desfacere Cemîrtan
Roman Vasile
Roman
Procedură Operațională Ediția II

Revizia 3

Managementul documentelor Exemplar nr.3


Cod: PO-DAD-08

Pagină de gardă....................................................................................
Cuprins..................................................................................................
1. Scop..........................................................................................
2. Domeniu de aplicare.................................................................
3. Documente de referință.............................................................
4. Definiții și abrevieri..................................................................
5. Descrierea procedurii.................................................................
6. Responsabilități...........................................................................
7. Formular evidență modificări.....................................................
8. Formular analiză procedură........................................................
9. Formular distribuire procedură...................................................
10. Anexe.........................................................................................
10.1. Diagrama de proces.................................................................
Procedură Operațională Ediția IV

Revizia 5

Recepția
Cod: PO-DAD-01 Exmplar nr. 3

5. Procedura
Procesul de recepție implică următoarele operații:
a) Verificarea documentelor.
b) Verificarea vizuală a integrității lotului (deteriorări datorate transportului).
c) Verificarea identității și mărimii lotului (recepția cantitativă).
a) Verificarea documentelor
Cu ocazia recepției am verificat următoarele documente:
- documente de contractare: Comanda de aprovizionare, clauzele, specificațiile;
- documentele de însoțire a mărfii: de livrare, de transport ;
- documente de atestare a calității: buletin de analiză, certificat de calitate.
b) Verificarea vizuală a integrității lotului
Procesul de verificare vizuală a unui lot de marfă presupune:
- identificarea produselor din lot;
- examinarea ambalajelor (verificarea măsurii în care societățile de transport şi-au
respectat obligaţiile asumate în legătură cu menţinerea integrităţii cantitative şi calitative a mărfurilor pe
toată durata transportului);
- verificarea integrității sigiliilor de pe colete;
- verificarea marcării și etichetării (verificare modului în care furnizorul îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate prin comanda de aprovizionare cu privire la marcare,etichetare).
.c) Verificarea cantitativă a loturilor de mărfuri
Verificarea cantitativă a lotului de mărfuri, am efectuat-o prin numărare, pe baza specificațiilor din
comanda de aprovizionare și a procedurilor departamentului Calitate.
Verificarea cantitativă se realizează prin:
 verificare 100% (bucată cu bucată).