Sunteți pe pagina 1din 4

invet si

scriu
Activiteil ingenioase ;i educative

*,.
lg

*
*
* I
OO
::Y]:
vocoleleAAAElioU
Troseozd vocolele in timp ce le roste,sti cu voce tore.
&,, * Coutd obfibildurile pentru oceostd pogind 9i lipe,ste-l
II
p.: ':!!,..
pe fiecore l6ngd vocolo cu core incepe denumireo so.

A i,
LBINA

BR
-
NZ A
LEFANT
E
IIG
Z.\
$..',

il
GLU NGHETATA

AIE

/
Litere pierdute
Scrie vocolele corre lipsesc din fiecore cuvdnt Apoi
unege cu o linb cwintele core conlin oceleogi
vocole (crt"n,ti", rlor rdmdne doud fdrd pereche!!.

M-T-N P-R-T c_L_c

*F
DR-G-N c__s
C- PL
-
M-B-L

/:,
I I

V-LP- G M
F-LG-R
v cuvinte ?i oiut6 pe copii nu nvsnai s6-si fixez e
, .i f i s6-;i irnbog6feoscd vocobulorirl
ile de exprimore.
Il^l
Completeozd desenele!

t\/
Privege desenele, completeozd-le gi coloreozd-le.

,rfr
\fr
\rn

\V rt\*

)rf y