Sunteți pe pagina 1din 7

Numele şi prenumele elevului Data susţinerii testului

Evaluare

Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos, Nașterea și copilăria


lui Iisus Hristos, Botezul Domnului

Clasa a VI-a

 Pentru rezolvarea corectǎ a tuturor cerințelor se acordǎ 90 de puncte. Din oficiu se acordǎ 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

1. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată,
încercuiește litera A. Dacă apreciezi că afirmația este falsă încercuiește litera F.

a. Mântuitorul Iisus Hristos a predicat în templul din Ierusalim la vârsta de 12 ani. A/F
b. Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut în Nazaret. A/F
c. Sfântul Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul Domnului. A/F
9p (3*3p)

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

I. La Nașterea Domnului, steaua a indicat:


a. Venirea următorului rege, în locul lui Irod
b. Locul palatului regelui Irod
c. Nașterea unui Împărat ceresc.

II. Fecioara Maria este numită Născătoare de Dumnezeu deoarece:


a. A crescut în Templul din Ierusalim
b. A născut pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu
c. Este mai cinstită decât toți sfinții.

III. Botezul Domnului se numește și :


a. Epifanie
b. Drăgaică
c. Sânziene.

9p (3*3p)

3. Stabiliți corespondența între numele și data sărbătorilor prezentate:

A B

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 25 decembrie


Bunavestire 6 ianuarie
Botezul Domnului 7 ianuarie
Nașterea Domnului 25 martie
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul 24 iunie
29 august

20p (5*4p)
4. Completează corect spațiile punctate cu cuvintele următoare: templul, evreu, Fiului,
sărbători, Mihail, Mesia.

a. Fecioara Maria a primit vestea cea bună a nașterii ........................... lui Dumnezeu de la

Arhanghelul ............................... .

b. Sfântul Ioan Botezătorul a avut misiunea de a pregăti poporul .................. pentru primirea lui

................................... .

c. Centrul manifestărilor de cult ale evreilor era ........................... din Ierusalim, unde aceștia se
duceau la marile ..................................... .
24p (6*4p)

5. Răspundeți, pe scurt la următoarele întrebări:


a. Pe ce se baza viața religioasă a evreilor din timpul Mântuitorului Iisus Hristos?
b. Care erau cele mai importante sărbători ale evreilor?
c. Cine s-a închinat Pruncului Sfânt la Naștere?
d. De ce Botezul Domnului se numește Epifanie?
28p (4*7p)
Evaluare

Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos, Nașterea și copilăria


lui Iisus Hristos, Botezul Domnului

Clasa a VI-a

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

 Pentru rezolvarea corectǎ a tuturor cerințelor se acordǎ 90 de puncte. Din oficiu se acordǎ 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

1. 9 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 3 puncte (3*3p=9p); pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.
a. A b. F c. A

2. 9 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 3 puncte (3*3p=9p); pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.
I.c II. b III. a

3. 20 de puncte
Pentru fiecare corespondență realizată corect se acorda cate 4 puncte (5*4p=20p); pentru raspuns
incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

A B
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 25 decembrie
Bunavestire 6 ianuarie
Botezul Domnului 7 ianuarie
Nașterea Domnului 25 martie
Soborul Sfântului Ioan Botezătorul 24 iunie
29 august

4. 24 de puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte (6*4p=24p); pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

a. Fecioara Maria a primit vestea cea bună a nașterii Fiului lui Dumnezeu de la Arhanghelul Mihail .
b. Sfântul Ioan Botezătorul a avut misiunea de a pregăti poporul evreu pentru primirea lui Mesia .
c. Centrul manifestărilor de cult ale evreilor era Templul din Ierusalim, unde aceștia se duceau la marile
sărbătorile .

5. 28 de puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 7 puncte (4*7p=28p); pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.
a. Legea lui Moise.
b. Paștile, Cincizecimea și sărbătoarea Corturilor.
c. Îngerii, păstorii și magii de la Răsărit.
d. În momentul Botezului Domnului S-a arătat Sfânta Treime.
Numele şi prenumele elevului Data susţinerii testului
Evaluare

Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos, Nașterea și copilăria


lui Iisus Hristos, Botezul Domnului

Clasa a VI-a / CES

 Pentru rezolvarea corectǎ a tuturor cerințelor se acordǎ 90 de puncte. Din oficiu se acordǎ 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

1. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată,
încercuiește litera A. Dacă apreciezi că afirmația este falsă încercuiește litera F.

a. Mântuitorul Iisus Hristos a predicat în templul din Ierusalim la vârsta de 12 ani. A/F
b. Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut în Nazaret. A/F
c. Sfântul Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul Domnului. A/F
30p (3*10p)

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

I. La Nașterea Domnului, steaua a indicat:


a. Venirea următorului rege, în locul lui Irod
b. Locul palatului regelui Irod
c. Nașterea unui Împărat ceresc.

II. Fecioara Maria este numită Născătoare de Dumnezeu deoarece:


a. A crescut în Templul din Ierusalim
b. A născut pe Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu
c. Este mai cinstită decât toți sfinții.

III. Botezul Domnului se numește și :


a. Epifanie
b. Drăgaică
c. Sânziene.
30p (3*10p)
3. Colorati imaginea de mai jos:

30p
Evaluare

Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos, Nașterea și copilăria


lui Iisus Hristos, Botezul Domnului

Clasa a VI-a / CES

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

 Pentru rezolvarea corectǎ a tuturor cerințelor se acordǎ 90 de puncte. Din oficiu se acordǎ 10
puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.

1. 30 de puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 10 puncte (3*10p=30p); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. A b. F c. A

2. 30 de puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda cate 10 puncte (3*10p=30p); pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia, 0 puncte.
I.c II. b III. a

3. 30 de puncte

Se acorda 15 puncte pentru folosirea culorilor potrivite si 15 puncte pentru respectarea conturului.
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI A VI A

NR. NUME SI PRENUME ELEV NOTA REALA NOTA OBSERVATII


CRT. ROTUNJITA
1. BABOI GEORGE - - CES/ABSENT
2. BABOI VERONICA 8,30 8
3. BAIRAM DENISA ANDREEA 8,30 8
4. BAZIRU LETITIA 9,60 10
5. BALAN IONUT 6 6 CES
6. CRISTEA ROXANA CRISTINA 7,90 8
7. CULEA COSTEL VALENTIN 5 5 CES
8. LAMBRU DENISA MIHAELA 9,20 9
9. MARIN DANIEL COSMIN 8,10 8
10. NEACSU CATALINA 8,20 8
11. NEGOITA ILIE 9,40 9
12. RAICIU IULIAN 9,30 9
13. RANDUNICA LARISA MARIA - - ABSENTĂ
14. RAILEANU SEBASTIAN 8,30 8
15. PUIU MIHAITA STEFAN 7 7 CES
16. STROE MARIUS 8,70 9
17. TACHITA BEATRICE 9,40 9
18. TURCU ANDREEA 7 7 CES

MEDII PROCENTUALE CU CES 8,10 8,00


MEDII PROCENTUALE FARA CES 8,72 8,58
PROCENT DE PROMOVABILITATE CU CES 100% 100%
PROCENT DE PROMOVABILITATE FARA CES 100% 100%

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10


Numar de note - - - - - - 1 6 5 -
Reale fara CES
Numar de note - - - - 1 1 3 6 5 -
Reale cu CES
Numar de note - - - - 1 1 2 6 5 1
rotunjite cu CES
Numar de note - - - - - - - 6 5 1
rotunjite fara CES
Concluzii şi aprecierea rezultatelor evaluării:

La testarea sumativă au participat 16 elevi din 18, 4 dintre aceștia fiind cu cerințe educative
speciale.

Puncte tari :

Ținând cont de rezultatele obținute la această testare, putem spune că nivelul clasei este
unul mediu. Rezultatele ilustrează însușirea corespunzătoare a informațiilor de către elevi, având
în vedere faptul că toți au rezolvat în întregime testarea.

Puncte slabe
Prin urmare, consider că accentul ar trebui să se pună pe formarea capacităţii de exprimare a
propriilor idei, gânduri şi sentimente, dar şi pe redactarea acestor păreri personale în legătură cu fiecare
lecție predată. Am observat faptul că exprimarea scrisă necesită respectarea unor reguli stricte, motiv
pentru care elevii întâmpină adeseori mari dificultăţi când sunt puşi în situaţia de a-şi exersa această
capacitate (dificultăţi explicate prin lipsa preocupării elevilor pentru lectură).

Propuneri

Pe viitor îmi doresc ca elevii să își exprime mai des părerile personale și sentimentele în
legătură cu subiectul discutat. Acest lucru i-ar ajuta mai mult în dezvoltarea personală. De
asemenea, informatiile ar fi de lungă durată.