Sunteți pe pagina 1din 4
‘Decizie (CMD) ar, 10/2007 - 17.07: 12.~ text procesat prin programul LEX EXPERT DECIZIB Nr. 10 din 16 octombrie 2007 privind confinutal minim al trusei de urgent pentru cabinetul de medicina dentara Text in vigoare incepénd cu data de 17 iulie 2012 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT. ‘Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pand fa 17 julie 2012, Act de baz #8: Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr, 10/2007 Acte modificatoare ¥#M1: Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 55/2012 Modificirile si completirile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. in fafa fiecirei modificiri sau completiri este indicat actul normatiy care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, in forma #M1. 1B In temeiul art, 500 si 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul siinatiii, cu modificdrile si completirile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania decide: ART. 1 (1) in vederea asigurdirii calitatii actului medico-dentar, la nivelul fiectirui cabinet de medicin’ dentard se va asigura o trusa de urgenfa. (2) Confinutul minim al trusei de urgenfi este prevazut in anexa care face parte integrant’ din prezenta decizie. ART. 2 Prezenta decizie se public in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I #1 ANEXA 1 Continutul minim al trusei de urgenta pentru cabinetul de medicin’ dentara 1. Aparatura si materiale Obligatorii | Tc] Penstonetrn Ti bue. 1 i__t I I : «| Stetoscop 1 2 buc. 7 1 1 1 1 | 3.1 Gazou aba. I 2 : 1 7 i 4 Fese ire | 1 1 ot 1 | "ST ) Bande adezive \2xeie 1 1 1 1 ts | 6.1 Solutie polividon-fodat*i) sau clorhexidinu*2) pentru IT Flacon Decizie (CMD) nr. 10/2007 - 17.07.2012 - text procesat prin programul LEX EXPERT stop cardiac. Se foloseste numai solutie diluat& cu ser fiziologic (1 | fiol& In 10 ml). Se injecteaz’} cate 3 ml SC sau intralingual | 1 | tegumente ' ' oo | | | 7.1 Penfueoare pentru solutii cristaline 2 bue. | Li | | 18-1 Canule intravencase 20 6 lige bucea 4s | 1 {9.1 Seringi 5 ml sterile \Sbuc. | Peo | | 10.) Seringh 10 mi sterile Shue. | Le | I *1) BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE. *2) HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL. Facultative |_1.] Batelie de oxigen cu reductor de presiune gi sistem de Ti bue. 1 [| administrare (canuld nazalé sau masca) 1 i ts 1 i {2.1 Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mascd Yi bus. 4 os 1 i | 3.1 Pips oxo-faringiand \obue. 1 to i ine. 3, 41 a) 1 1 2. Medicamente ieT DET*S) Troma Teantitateal Gsexvatii 1 i 1 [farmacentica| I 1 tots 1 t i 1 (I. | Witroglicerini*4)i cp 0/3 mg |i flacon [1 ep sublingual in criza de | od 1 sau | (40 cp) | angin& pectoral4, infarct | i I cp 0,65 mg 1 | miocardic acut, edem pulmonar | bot 1 i { acut cu TAS > 100 ng Bg 1 {| sau 1 I | Se poate repeta la 5 min. 1 at 1 I 1 (3 = 4 capsule). l rf 1 i | Atentie 1 valabilitate! 1 rot 1 I 1 (6 toni) ' i 1 I 1 1 | | Nitroglicerin&*5)| Aerosol _| i flacon [2 pufari sublingual tn loc de | i | 0,4 mg/dozd| (10g) | 1 op de Nitroglicerin’ 1 iu i t I 1 (2.1 Bnalepril*s) \Tablete [10 bac. (i comprimat sublingual, pentrul tod | 10 mg | sciderea TA 1 ieee 1 1 i 1 VS Reta \Capsale | 10 bu. ("1/2 cp mestecat in cazul 1 | | acetilsalicilic | 500mg | | suspiciunii de infarct 1 fo. 1 i I miocardic acut I cel 1 I I 1 (G.1 Burosenids) | Fiole (30 buc? | IV, pentru reducerea TA 1 roa 1 20 mg/2 mi | 1 t ey 1 I 1 i |S. | Adrenaline Viole |S bus. | Tndicat® in cazal gocului | rot J iag/l ml | | anafilactic cu iminenta de | tot 1 i i 1 hot 1 i 1 1 boa 1 i 1 boa 1 1 1 bot 1 i 1 boa 1 1 l Ja S min, pand la obtinerea | ‘Decizie (CMD) nr, 10/2007 - 17.07.2012 - text procesat prin programul LEX EXPERT! unei TAS > 90 mm Hg. Calea IV | se va folosi numai in situatiil extreme sau in conditiile I monitorizirii ECG (se folosesc| aceleasi doze). I boy 1 H bod ' j bo 1 J ro I 1 14 I i a I 4 1 6.| Hidrocortizon | Flacoane | 2 g (20 x| Se administreaz’ IV rapid | | Hemisuccinat*9) | 100mg, | 100 mg | (bolus) in cazul reactiilor to | iole 25 mg sau 80 x | alergice acute, al crizei | J I 125mg) | astmatice sau al crizei tot 1 It | Addisoniene. i i I I 17. | Clenastinum*i0) | Fiole (10 duc. | IM sau IV ient in cazul 1 1 12 mg/i mi | | reactiilor alergice 1 | sav 1 1 1 tol \ Fiole [40 buc. | IM an cazul reactiilor tot 1 50 mg/2 ml | | alergice | | Prometazing*11) | I [mu se injecteazé Iv. ots : 1 L L (8. | Gimetiding®iz) | Fiole \Sbuc. [1 fiolS iv lent asociata bod | 200 mg/2 m1} | antihistaminicelor HL tot ! i | (Clemastinul, Prometazina) si || sau t 1 | Hidrocortizonului in caztil od I 1 | reactiilor alergice grave ro I 1 1 | | Ranitiding*13) | Fiole 1S buc. | tot [ 50 mg/2 mb | I I I 1 L |S. 1 Cioraré de sodiu | Fiole 10 mil 5 buc. | Ca solvent | 1 9 la mie i t Il Io I A L |T0.1 Cloruré de sodiu |"Pungi {2 buc. | Se administreasd IV. | 19 la mie | 500 mi ' i hod I I I | Giucozi Tow | Pungi 12 bc. |" Se administreazd IV in cazul rod | 500 mi 1 | hipoglicemiilor severe sau bot I ' | dac& alimentatia oralé este rod i 1 | imposibila. 1 I I 1 |Tv | Ketorolac*ia) | Cp 30mg 5 buc. | Oral a) I I 1 112.1 Drotavertin"15)|Cp 40mg | 10 buc. | Oral, in caz de dureri to i ' I colicative Wo I 1 1 {T37] Bmoxiciling16) |Cp 500 mg | 5 buc. | 2 g PO pentru profilaxia tol i ' | infectiilor locale si a It 1 t | endocarditei bacteriene tu I I 1 (T4.{ Clindanicind*i7) | Gp 150 mg [4 buc. | 600 mg PO pentru profilaxia tot | sau 309 ng | | infectiilor orale 5i a tot I t t 1 L L endocarditei bacteriene *3) Denumire chimica internajionala (denumirile comerciale, daca sunt diferite de DCI, vor fi listate in subsol, cu majuscule). *4) NITROGLICERINA. #5) MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT. +6) BNAP. *7) ASPIRINA. *8) FURORESE, LASIX, Decizie (CMD) nr, 10/2007 - 17.07.2022 - text procesat prin programul LEX EXPERT +9) FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT. +10) TAVEGYL. *11) ROMERGAN: * +12) HISTODIL, +13) ZANTAC, “14) KETOROL, KETRODOL, TORADOL. +15) NO-SPA. +16) DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN, OSPAMOX. +17) DALAGINC, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE. 4B -