Sunteți pe pagina 1din 12

mm@ffi

fexf; Claudis C*joraru


flusfragii: CstilIin Nedelca, Adrian Barbu

Numele meu estg . ................ r... ....... ....... .... ..... o..............

Am primit qceastd cartg de Ia ..... . .... ................. ..... .....

datg.................r..
cuprtns a

CAPRA CU TREI IEZI b

DEGETICA

FATA BABEI SI FATA MOSNEAGULUI

scuFrTA Ro$rE 2S

cENUsAnEnsn

nAruscA cEA unArA

PUNGUTA CU DOI BANI

URSUL PACALIT DE VULPE 61

CEI TREI PURCELU$I 68

HAINELE CELE NoI ALE IUpAnATULUI 7B

UL PORCAR
CAPRACUTREI TEZI

A Fosr oDATA o cApRA vAouvA cARE AVEA TREr


IEZI$ORI. DINTRE TOTI, CEL MAI CUMINTE ERAIEDUL CEL MIC.
cANn ILECA DE ACASA, cApnn igr novAlurA MEREU ruZrr:
sA NU DESCHTDETT u$A NruANur cAr suNT prrcerAr
-

t* .r\

e6
'. \),

0
t'*
p
il

fb!

esx

iNsA uN LUp ror nAone rAncoALE BTETTLoR


rEZr$oRr $r iNcEnce sA-r pAcALEASCA nE FTECARE nerA
A
cANo ACEgrrA nAnaANEAU srNGURr.
DESCHIDETI U$A, COPILA$II MAMEI, V.AM ADUS
VERDEATA PROASPATAI SPUNEA EL, SUBTIINDU-$I VOCEA.
VTAVTUCA NU ARE GLASUT NACU$IT! SPUSE IEDUL CEL
-
MIC.
\11
*+

LUpUL il cnnu ATUNCT AJUToRUL cuHnArRULUr URS $I


ir nucA sA-r ASCUTA rrMsA $r DrNTrr IENTRU A r sE SUBTIA
vocEA. Apor MERSE LA cASA rEZrLoR gr iNcEpu sA cAxrE
DUS A$A cuM rAcEe cApRA cArxo vENEAecesA:
TREI IEZI CUCUIETI,
CEL MAMEI U$A DESCUIETI...

7
t;i
I
,
,
L-l
I
t
I
I
I
t
a
I
I
,t

F,lh

IEDUL CEL MARE, NEASCULTATOR $I REPEZIT, DESCHISE


U$A. IEDUL CEL MIC SE ASCUNSE iX UONN IAR CEL MIJLOCru
ABTAAVU TrMp sA sE ASCUNoA sus cHERSTN.
LUPUL iT 1NCHITI CU POT A PE IEDUL CEL MARE, APOI
cAurA PRIN cesA 5r ir cAsT $I PE CEL MIJLoCTU, CARuIe iT
r.Acu DE PRETRECANIE. SE MAI iNvAnTI PUTIN PRIN cesA DAR
ss cRAer sA pLECE, sA Nu ir pnmoA cepnaiN cesA.
B 76
:s

gdN

:ISE IEDUL CEL MIC COBORI DIN HORN $I FERECA U$A,


Cru pLANGAxnAMARNtc oupA rnArroRrr LUr. cAivt sp ixroARSE
cApRA, ir povESTr spERrAT Tor cE s-AixrAupLAT.
POI cu rNlMninnpErnIrA DE DURERE, cApRAprANur cuvt sA
a. iI nAzeuNE MoARTEA coprl-A$rt-oR pr. sApA o cRoApA rANcA
)AR CASA, o UMPLU CU LEMNE $I o ACoPERI CU UN PRE$ PESTE
CARE PUSE UN SCAUNEL DrN CEenA. LANCA SCAUNEL nSrZA
)--')
:'- t1llt ,,'\

MASA CU BUCATELE PE CARE LE CATTSP


PENTRU POMANA
IEZI$IRILOR' APOI ir cAuTA
$I ir wvtrA pp DU$MANUL LUp LA
osPAT.
LUPUL, LACOM CUM ERA, VENI BUCUROS
$I 1iVCEPU SA iiV-
FULECE, FARA SA SIMTA CUU SCAUNUL
SE TOPE$TE SUB EL.
CNZU iN CNOAPA CU FLACAru
$I ARSE DE VIU $I ASTFEL SU-
RATELE CAPREI AU TRAIT LrNr$TrrE
inapneuNA cu rilzrrloR.
10
DEGETICA
,

A FOST ODATA O FEMEIE VADUVA CARE i$T OONEA TARE


MULT UN COP[. O EATRAUTCA iT UANUI NI$TE SEMINTE FER.
MECATE PE CARE FEMEIA LE.A PLANTAT $I LE.A iNCzuNT CU
DRAGOSTE. CANN FLOAREA S.A DESCHIS, iN MIJLOCUL EI
STATEa o FETITA oE naAnTuEA UNUI DEGET. FEMEIA I-A PUS

tNA
)LA

iN-
EL.
SU-
R.
-k*

\r_

q, FGd-

NUMELE DEGETICA.
iNrn-o NoAprE, o BRoAScA e nAprr:o pE DEGETTcA gr
A DUS-O PE LAC LA FIUL EI. AVEA OE CANN SA O UANITE CU
BROSCOruL CEL NATOS. 1NSA PE$TILOR DIN LAC LI S.A P'ACUT
NANA DE FATA ACEEA CINCE$A $I AU AJUTAT.O SA SCAPE,
PLUTIND PE O FRUNZA Os NUFAR pANA AU rE$rT DrN ACEA
TARA.

L2
iN ACEST TrMP, uN cAnAeug o vEDE gr sE
\$r iNnnAcosrE$TE DE EA. sE REIEDE pE FRUNzA $r o rA pE
CU DEGETTcA, Apor zBoARA cu Ee iN pAnuns. cAnAeu;ErE,
]UT TNVTDToASE pE FRUMUSETEA Er, ir cAspau NUMAr DE-
I.PE, FECTE. DrNTR-o oerA cAnAeugul sE iNrnEeA cE-o Fr
]EA vAzur A$A FRUMoS LA EA $r o ALUNcA np ACoLo.
DEGETICAPLECA EUCUROASA, CACI NU VOIE SA FIE SOTIA

13
i|]l.:*> ..l -::-.

Iru;
/1\
n
,/{n
'^D ',*
iSS---"A
fmli
4** ,

cAnASU$ULUI. A nATAcIT PRIN pAnunl $I PE CAMPU-


RI, HRANINnU-sE cu sEMINTE gl 3AND RouA FLoRrLoR.
cANn A VENIT IARNA, A GASIT ADAP'ST LA UN
$.ARECE
eArnAN $r Mrlos.
POTI STA LA MINP PANA LA PRIMAVANA, DAR CEL MAI
BINE AR FI sA-11 cAspsc uN soT, cA sA scepl DE GRrJr.
naAlNp
AM SA 1T.T PREZINT PE VECINUL MEU, SOBOLUL.

t4

S-ar putea să vă placă și