Sunteți pe pagina 1din 8
struct jepunerea declaratie’ 44200 Declaratia A4200 se construieste pomind de la o colectie de fisiore NML. reprezentand fiecare 0 71 fiscala, precum si un XML reumat al perioade! numit in continuare opis (sau reetstru), toate produse de o casa de mareat (AMEE) si senate cu cerlificatul acest In acest moment declaratia A420 poate contine doar fisiere pt. AMEF-urile de uz general (avand indieativul A4203), urmand ca in termenul cel mai scutt sa fie extinsa si la AMEF-uri pt. case de schimb vahutar (A4201) sau instalate pe taviuiri (A4202) Fisierele de tip zi fiseala si opis, odata extrase din AMEF, vor trebui stocate intt-un folder gol. O conditie pl. o prelucrare reusita este acgea ca Folderul sa nu mai contina st alte fisiere in afara celor mentionate Alentic, pastrati fisierele exirase de pe AMEF si intr-un Joc de stocare aligmatix_ Exista posibilitales. desi nu am intalnit-o in cursul testelor ea in ew 2 cursul preluera DUKntegrator este un program pus la dispovitie de ANAF pl, validarea fisierelor mentionate mai sus, impachetarea lor inir-un document PDF si semmnarea electronica a documentului, in vederea dopunerii lui pe portalul e-zuvernare, Acest program este utilizal din 2011 pt. depunerea tuturor declaratilor electronice ale ANAF. In continuare dam cateva indicatit de folosire a DUK Integrator avand in vedere particulartatile declaratillor A4200, A4201, A202 si A203 Programul DUKIntegrator se desearca de pe portalul ANAF (www anaf ro), sectiunea Servicii online ‘ Desearcare declaratu, Se descarca fisierul ZIP disponibil Ia rubrica DUKIntegeator, se dezarhiveaca init-un folder al carw nume, inclusiy descendentil, nu trebuie sa contina spat. PL folosirea aplicatiei DUKIntegrator este necesar sa aveit instalata 0 versiune de java ineepand cu versiunea 1.6 in sus (hitul de java, numit ro" se va desearca de pe internet si se va instala) Recomandarea expresa este sa folositi chiar o versiune 1.6 de java. In subfolderul “dist” al kit-ului dezathival gasit isierul DUKIntegrator jar aplicatia DUKIntegrator pomeste prin simplu dublu click ett mouse-ul asupra acestui fisier Pt, contribuabilii eare nu au java instalat pe PC sau care au instalate versiuni mai not st imtampina heey unui hit DukIntegrator eu java 1.6 inelus. Mai multe despre aegst kit la finalul document Atentie pt. cei familiarizati cu DUKIntegrator Pt, declaratile A4200, A4201, A4202 si A4208 nu evista un PDF inteligent (ceea ce numim noi Soft A), ci doar PDF-ul generat de catre DUKIntegrator (numut de noi Soft J). data pomit DUKIntegrator alegeti ea in captura de mai jos, tipul de declaratie A4200, Tipurile A820], Ad202 si A4203 nu apar in aceasta lista. find utilizate transparent de calre validatorul A200, in functie de informatia privitoare la tipul AMEF-ulut inscrisa in opis Fier Unete Ajutor roducetinume fer IML sau rume felder (ta prelucra toate feral XML din el) sau fObsil butonal Age fee eget ip cedarate alge tun vive (areca = iaiise) [adres seca pl Sart Crd leeds pn pen ema: (as ee |B sone000001, 20:6. 06 2 » [Bl emoowon_ze001 pre [a] 00000001 z0002.p7¢ {a ene0000001_20003.p7= |=] e000000001.Z0004.p75 a eno0000001_20005,p7s a] enoon00001_20006,p75 [3] en000001 z0007. p75 | 2000000001. 20008,p75 |] 8000000001. Z0008.p75 |] so00000001_z0010.p75 38] so00000001_z0017.p75 |] 8000000001. 20012.p75 |=] 2000000001_Z0013.p7= Recentitens Fllename: [go00000001_1_13.2038 06.075 Flesof ype: [Toate fserse C.") In acest moment puteti apasa unul din buloanele - Validare ~ pt. simpla validare a fisierelor opis si bonuri fiseale (aflate in folderul selectat). precum, si arelatitlor dinire opis st fisierele de bonur: Fiseale - Validare ~ ereare PDF ~ pt. validare si ereare document PDF - Validare + creare PDF semmnat ~ pt. validare, creare document PDF si semnare a lui cu ajutorul token-ului amintit mai sus. Figeare buton include si preluerarile asoviate butonului precedent Documentul PDF creat de DUKIntegrator conting, vizual, un rezumat al informatiilor din fisierele validate si are atasate fisierul opis si un fisier ZIP. care contine fisierele de bonuti fiscale din folderul selectal. De asemenea documentul PDF are inserise (sunt invizibile) niste informati specifice, pe care le numim "metadate". care permit aplicatilor AN AF recunoasterea si acceptarea documentelor in momentul descarcari lor pe internet. Documentul PDF (eventual semnat) il yeti gaisiin folderulfisierelor de intrare Apasand unul din butoanele de mai sus veti obtine in fereastra DUKIntegrator un mesaj rezumat al prelucrarit, In cau aparitiel unor erori/ atentionari rezumatul prelucrari va indica un fisier care contine lista detalita a erorilor atentionarilor, Acest fisier se gaseste in folderul fisierelor de intrare siare numele fisierului opis. plus adausul " err” si extensia "Ist" In eaul unor erori mai severe puletiintalni in acelasi folder un fisier avand acelasi nume eu opis-ul si extensia "los" Atentie, fisiere produse de prelucrarile DU KIntevrator (PDE. tt si Joe) in folderul fisierelor de invare nu influenteaza prelucrarile in cavul unor reluari_deoarece sunt recunoscute de eaire In captura de mai jos am ilustrat folosirea butonului "Validare + ereare PDE" Fier Unette Ajutor irtroducatinume fier XML saunume folder (pt. a preluera toate fierce XML dn) saufelostibutond (0: \Partton|eDederat 4200 \8000000004,2046_6\s000000001_1.13_201806.p7s Alcge fie | lege’ tind dedarate: aleget opti vaidare ‘naaeo ¥ Valdere | [ Valdave+eearerOr | select sp ce Smart Card intreducet pin pentru srmare: ‘athena \Vaidare + creare POF semnat i Waldae fare ereri fiir D:\ Patton aDeclarati\.\4200\2C00000001_201$ 96 ¢000000001_1_13 2018, 0Sp7e [Eisen PDF s fost creat en suees: ‘D:Pattion'eDeclaail A4200\6000000001_2018 06:8000000001_1 13.2018 06 p7spdf Dupa obinerea fisierului PDE semnat acesta trebuie depus pe portalul e Despre kitul de instalare DUK Integrator cu java 1.6 inclus, Noi am pregatit un kit special de DUKIntegrator, care are inglobata o versiune de java jre 1.6/32b Acest kit NU se instaleaza pe PC-ul dumneavoastra, ¢1 va fi folosit doar de aplicatia DUKIntegrator. deci nu va-afeeta in mei un fel alte aplicati java care ar putea luera pe PC-al duress astra. Acest kit are in jur de 35 Mb, fata de doar 3.5 Mb cat are kitul de baa buips:i/static anaf ro/statie/ DUK Integrator: DUKIntegrator him Kitul poate f folosit pe PC-uri pe care nu exista java instalat sau pe care exista versiuni de java. nepotrivite (Sau prea veehi sau [ noi, netestate de nox). Il putet incerca si dumneavoastra Derarhivai itul int-un Folder. pe o eae care sa nu contina spatii in numele folderelar: de pilda “D:\Aplicatini DUK Integrator” (avesta este doar un evemplu). Editatiapoi fisierul DUK Integrator bat din folderul "dist". Continutul sau dupa desearcare este urmatorul cale_dist™\distjre6 bin\java.exe -jar 'dist| DUKIntegrator jar Dupa edilare, folosind calea din exemplu, el ar trebui sa arate D-\Aplicatii DUK Int D\Aphieati DUK Int egratoridist\jre6ibin\java.exe -jar ator distiDU Kintegrator jar Apoi. dati dubluClick pe fisieral DUKIntegrator bat (puteti sa va faceti si un shortcut pe acest fisier) si programul ar trebui sa pomeasea cu kitul de java 1.6/32 inglobat, eare ar trebui sa mu vat Faca nici o problema Acest kit este in foate privintele identic cu cel descarcat de pe portalul ANAF din locatia swwwanatro