Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 120651504 din 24.07.2017


Aţi depus o declaraţie tip D112 cu numărul de înregistrare INTERNT-120651504-2017 din data de
24.07.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 35897163

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2017.07.24 12:40:17 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: