Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 135987824 din 25.02.2018


Aţi depus o declaraţie tip D112 cu numărul de înregistrare INTERNT-135987824-2018 din data de
25.02.2018 pentru perioada de raportare 1 2018 pentru CIF: 27380548

Nu există erori de validare.

ATENŢIONĂRI:
A: angajator (1)
atentionare regula: codOblig: Nu sunteti inregistrat ca platitor pentru cod de obligatie: 602
A: angajator (1)
atentionare regula: codOblig: Nu sunteti inregistrat ca platitor pentru cod de obligatie: 412
A: angajator (1)
atentionare regula: codOblig: Nu sunteti inregistrat ca platitor pentru cod de obligatie: 432
A: angajator (1)
atentionare regula: codOblig: Nu sunteti inregistrat ca platitor pentru cod de obligatie: 480

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2018.02.25 14:51:28 EET
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: