Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 80355641 din 24.10.2015


Aţi depus o declaraţie tip D100 cu numărul de înregistrare INTERNT-80355641-2015 din data de
24.10.2015 pentru perioada de raportare 9 2015 pentru CIF: 30860643

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2015.10.24 22:09:10 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: