Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76879252 din 19.08.2015


Aţi depus o declaraţie tip D112 cu numărul de înregistrare INTERNT-76879252-2015 din data de
19.08.2015 pentru perioada de raportare 7 2015 pentru CIF: 27380548

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2015.08.19 14:29:50 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: