Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 71970507 din 22.05.2015


Aţi depus o declaraţie tip D112 cu numărul de înregistrare INTERNT-71970507-2015 din data de
22.05.2015 pentru perioada de raportare aprilie 2015, pentru CIF: 13465636

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2015.05.22 13:04:50 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location: